Dnes aktuálne Literárny týždenník, médium pre kultúrnu verejnosť

Čítajte a podporte atraktívne médium pre kultúrnu verejnosť!


Literárny týždenník 17 – 18 z 11. mája 2022 prináša:
ÚVODNÍK
* Viera Švenková: Smerovníky
PÔVODNÁ LITERATÚRA/PRÁVO/RECENZIA
* Štefan Cifra: Zbierka poviedok významných slovenských prozaikov o advokátoch a spravodlivosti: Spisovatelia na strane spravodlivosti (Poviedky o advokátoch a spravodlivosti. Autori: Janko Jesenský, Tido J. Gašpar, Milo Uraban, Ján Čajak, Jozef Gregor Tajovský, Ladislav Nádaši-Jége, Albert Martiš, Gustáv Maršall-Petrovský, Peter Jilemnický, Ján Poničan, Ivan Horváth. Výber zostavili a doslov napísali Jana Kuzmíková a Peter Kerecman. Predhovor: Viliam Karas, Pavok Holländer. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2021, 1. vyd., 336 s., ISBN 978-80-99913-06-7)
ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ
* Literárny týždenník vychádza iba vďaka Vám!: Podporte ho v zbierke do soboty 14. mája 2022: ZBIERKA na vydávanie a tvorbu LT sa končí – Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu Literárneho týždenníka
* Ďakujeme za dary do zbierky – POMÁHATE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!
* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie
* Predplaťte si Literárny týždenník
* Dve percentá z daní pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník
GLOSA
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy
POZVÁNKA
* Prezentácia knihy Brigity Šimonovej Bibliografia dňa 25. mája 2022 o 16.30 hod. vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča – pobočka Fončorda, Jilemnického 1710/48 v Banskej Bystrici
ZAMYSLENIE/FILOZOFIA
* Etela Farkašová: Rozhovor ako civilizačná paradigma pre budúcnosť: „Spoluhovor“ a „spolubytie“ v súčasnom svete
POZNÁMKA
* Eva Fordinálová: História – učiteľka života
PODPORA LITERATÚRY
* Výzva tvorcom, výkonným umelcom, profesijným a umeleckým združeniam na umožnenie podpornej činnosti Literárneho fondu zaslaním 2 % z odmeny za dielo: Podporte Literárny fond dobrovoľnými odvodmi!
GLOSA
* Vladimír Blaho: Úvaha na zamyslenie: O západných či euroatlantických hodnotách
ÚVAHA
* Jana Šimulčíková: Právo na život
ČRTA
* Dušan Mikolaj: Kto si namiesto mieru vyberá vojnu
FEJTÓN
* Pavol Dinka: Rekreačný poukaz
ČRTA
* Pavol Dinka: Divný Janko – JANKO KRÁĽ: (200. výročie narodenia veľkého básnika si pripomína aj UNESCO)
JAZYKOVEDA/POLEMIKA
* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu slovenských spisovateľov: Je koncepcia čistoty slovenského jazyka naozaj prekonaná?
VIZUÁLNE UMENIE/MÚZEJNÍCTVO/GALÉRIJNÍCTVO/FOTOGRAFIA/MAĽBA
* Adam Vlček: Pestrá noc v sninskej galérii
* Jakub Král: Smerujúc k vytúženej budúcnosti
ROZHOVOR
* Hovoríme s FERENCOM ARDAMICOM, spisovateľom, publicistom, prekladateľom:
Spoveď bez rozhrešenia (Zhovára sa Hana Košková)
PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA
* Juraj Ďúran: Gašpar
PREKLADOVÁ TVORBA/PRÓZA
* Stepan Vasyľčenko: Dážď (Z ukrajinčiny preložil Ivan Jackanin)
* Ivan Jackanin: O autorovi Stepanovi Vasyľčenkovi
LITERATÚRA/OSOBNOSŤ/VÝROČIE
* Jana Borguľová: Po krížnych cestách poetky (K stému výročiu narodenia)
PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA
* Zlata Solivajsová: Anjeli v nedeľu spievajú po slovensky (Pocta slovenčine); Zmerané; Perspektíva; Balada o slovenskom putovaní
LITERATÚRA/KULTÚRNA HISTÓRIA/OSOBNOSŤ/POLEMIKA
* Peter Mišák: Život zvoniaci činom: (K prvému výročiu úmrtia TOMÁŠA WINKLERA)
* Hedviga Kubišová: Dramatický oblúk života a tvorby TOMÁŠA WINKLERA
REPORTÁŽ/SLOVENSKÝ VIDIEK/REMESLO
* Dušan Mikolaj: Nielen literárna Klára z Utekáča: Po stopách sklární so sklárskymi majstrami
OSOBNOSŤ/KRESŤANSKÁ KULTÚRA
* Jozef Mikloško: Vydavateľ a spisovateľ JAROSLAV KNITTL by mal 100 rokov: Viedol ľudí k samostatnému kritickému uvažovaniu
SERVIS/PODUJATIA
* Zlata Matláková: JOHN MINAHANE hosťom Trnavskej poetiky
* Igor Válek: Blíži sa 56. ročník Slovesnej jari v Martine (6. – 9. 6. 2022)
LiTERÁRIUM 2022
* Milan Kenda: Ekologizmy
* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra
* Milan Lechan: Nechýbajú vám v májovej knižnici?: Zo ženskej literatúry
* Ján Kopina: Politické kvázisynonymá
* Ján Grešák: Satirikon: Sústavne ústavne; Covid a biznismeni; Covid a ľudské práva
* Emil Poláčik: Balady: Jazyková; Pseudovedecká
* Milan Hodál: Epigramiáda: Boj so zdražovaním; Táraniny
* Jozef Bily: Drobničky XXL
* Marcela Bagínová: Ľudskosť
* Peter Gossányi: Aforizmy
* Eva Jarábková-Chabadová: Možno Je To Tak: Májová čerešňa; A je to…; Nájsť to správne miesto
* Zuzana Brnoliaková: Na Posúdenie: Prakticky a pragmaticky; Opatrenia vlády proti zdražovaniu; Nepravidelné stupňovanie núdznych; O troch grošoch?
* Alexander Scholz: Reflexie; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Tumáš Turner: Správne riešenia: Topenie po stranách; Žijeme internetom; Nedočkám sa odpovede; Neskoro, prineskoro
FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Dušan Piršel: Ako je to s ekonomickým systémom sveta?

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha

Viac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/literarny-tyzdennik-17-18-2022/

 INZERCIA v Literárnom týždenníku – FILANTROPICKÝ POČIN

V úsilí podporiť základné podmienky na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka (LT), časopisu Spolku slovenských spisovateľov, ktorý sa ocitá v mimoriadne zložitej finančnej situácii, spôsobenej neposkytnutím dotácie pre LT Fondom na podporu umenia (PFU) na rok 2022, ako aj poklesom jeho stánkového predaja pre protipandemické opatrenia v uplynulých rokoch, ponúkame podnikateľom, organizáciám, inštitúciám a iným subjektom, ktoré majú záujem podporiť náš časopis, možnosť inzercie.
Inzertné strany, ak sa nám podarí zabezpečiť inzerentov, budeme zaraďovať na samostatný list do stredu vydania – nad rámec 16-stranového rozsahu LT, aby sme čitateľov neukrátili o obsah časopisu.
Samozrejme, radi uprednostníme inzerciu z oblasti kultúry, či už vydavateľské ponuky, programy kultúrnych podujatí, alebo ponuky cestovného ruchu, kultúrnej turistiky a pod., nie je to však podmienkou.
V prípade opakovanej inzercie sa dá dohodnúť zľava. Obraciame sa na všetkých našich čitateľov a osobitne na členov Spolku slovenských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých slovenských spisovateľov, publicistov, umeleckých tvorcov, vedcov a miestnych vzdelancov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kultúrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Literárnom týždenníku informovali svojich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým podporiť náš časopis v neľahkej situácii, v ktorej sa nachádza. Išlo by o záslužný FILANTROPICKÝ POČIN, keďže LT má NEKOMERČNÝ CHARAKTER – primárne sa venuje verejnoprospešnej činnosti, najmä šíreniu hodnôt slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prináša príspevky o našej kultúre a vede, recenzie kníh a predstavení nášho divadelného, operného, hudobného, filmového a výtvarného umenia, eseje, črty, glosy na aktuálne kultúrne, verejno-spoločenské témy, rozhovory s osobnosťami, reportáže, ako aj odborné príspevky o odkaze slovenských historických osobností a udalostí, ochrane kultúrneho dedičstva, ekológii, krajinotvrobe, obnove nášho vidieka a poľnohospodárstva, o rozvoji vidieckej turistiky a agroturistiky a články na iné témy, ktorými žije súčasná spoločnosť – so zameraním na prehlbovanie kultúrnej, národnej a lokálnej identity v kontexte kultúrneho dedičstva rodiny európskych národov, členských štátov Európskej únie, slovenského prínosu do pokladnice svetového kultúrneho dedičstva, a v neposlednom rade na šírenie neskreslenej informovanosti.
Za pomoc a podporu ďakujeme.

ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka sa končí – Podporte LT darom do soboty 14. mája 2022 – Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu LT

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka, napriek bezprecedentnému nekultúrnemu rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť Literárnemu týždenníku a Dotykom ani jedno euro dotácie na rok 2022, na ktoré sme reagovali Otvoreným listom výboru NR SR pre kultúru a média a ministerke kultúry SR s podporou vyše 720 signatárov, sa zatiaľ PODARILO v tomto roku – osobitne VĎAKA VAŠIM DAROM v zbierke na podporu UDRŽAŤ DVOJTÝŽDENNÚ PERIODICITU LT A VYDAŤ 9 DVOJČÍSIEL, z ktorých ostatné dvojčíslo LT 17 – 18 je v predaji od 11. mája do 25. mája t. r.
Podporte Literárny týždenník aj jeho kúpou v stánkoch alebo tým, že sa stanete jeho odberateľom.
Zbierka, o ktorej registráciu sme požiadali MV SR vlani, je zapísaná v registri 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022
Zbierka trvá od 15. 5. 2021 už len do soboty 14. mája 2022!
Keďže zbierky sa podľa zákona registrujú na MV SR na 1 rok, po uvedenom termíne pripravujeme vyhlásenie novej zbierky.
NA ZÁCHRANU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA.
Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobecne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.
Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne členov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v dramatickej situácii, a tak pomohli vytvoriť elementárne podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu v roku 2022.
Finančné prostriedky môžete poukázať na účet
IBAN SK78 75000000004028917310.
Ďakujeme za podporu.
Redakcia Literárneho týždenníka a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Viac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/inzercia/

DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre SSS a Literárny týždenník z daní za rok 2021

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2021.
Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov,
Laurinská 2, 815 54 Bratislava 1,
IČO: 30778166,
Právna forma: občianske združenie.
Podporte SSS, ktorý je dobrovoľnou, nezávislou stavovskou organizáciou, združujúcou spisovateľov bez ohľadu na ich umeleckú, politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu či národnú príslušnosť a ktorého poslaním je presadzovanie slobody prejavu a tvorby, podnecovanie rozvoja pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry, podpora činnosti začínajúcich literárnych autorov, organizovanie publikačnej činnosti prostredníctvom Literárneho týždenníka ako časopisu SSS a časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, ako aj vydavateľskej činnosti prostredníctvom Vydavateľstva SSS, a takisto organizovanie literárnych a kultúrnych podujatí na celoštátnej i regionálnej úrovni vrátane prezentácie nových kníh, literárnych súťaží a pripomínania si výročí významných spisovateľských osobností.
***
Ak máte záujem podporiť LITERÁRNY TÝŽDENNÍK ako nositeľa a šíriteľa autentických národných hodnôt, pôvodnej slovenskej i kvalitnej zahraničnej literatúry a kultúry, nášho pôvodného umenia, sprístupňovania a zviditeľňovania osobností a udalostí slovenskej histórie, reflexií súčasných problémov a prognóz vývoja slovenskej spoločnosti a šírenia neskreslenej informovanosti, poukážte 2 % pre SSS a napíšte nám e-mail na adresu literarny.tyzdennik@gmail.com, že ste ich poukázali na podporu LT.
Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.
Vedenie SSS a redakcia Literárneho týždenníka

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/dve-percenta-z-dani-pre-sss-a-lt-z-dani-za-2021/

ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka sa končí – Podporte LT darom DO SOBOTY 14. mája 2022 – Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu LT

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka, napriek bezprecedentnému nekultúrnemu rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť Literárnemu týždenníku a Dotykom ani jedno euro dotácie na rok 2022, na ktoré sme reagovali Otvoreným listom výboru NR SR pre kultúru a média a ministerke kultúry SR s podporou vyše 720 signatárov, sa zatiaľ PODARILO v tomto roku – osobitne VĎAKA VAŠIM DAROM v zbierke na podporu UDRŽAŤ DVOJTÝŽDENNÚ PERIODICITU LT A VYDAŤ 9 DVOJČÍSIEL, z ktorých ostatné dvojčíslo LT 17 – 18 je v predaji od 11. mája do 25. mája t. r.
Podporte Literárny týždenník aj jeho kúpou v stánkoch alebo tým, že sa stanete jeho odberateľom.
Zbierka, o ktorej registráciu sme požiadali MV SR vlani, je zapísaná v registri 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022
Zbierka trvá od 15. 5. 2021 už len do soboty 14. mája 2022!
Keďže zbierky sa podľa zákona registrujú na MV SR na 1 rok, po uvedenom termíne pripravujeme vyhlásenie novej zbierky.
NA ZÁCHRANU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA.
Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobecne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.
Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne členov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v dramatickej situácii, a tak pomohli vytvoriť elementárne podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu v roku 2022.
Finančné prostriedky môžete poukázať na účet
IBAN SK78 75000000004028917310.
Ďakujeme za podporu!

Viac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/news/podporte-lt-darom-do-soboty-14-maja-2022/

Redakcia Literárneho týždenníka

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments