Dnes aktuálne Milan Kenda

Milan Kupecký
TAK SI TU ŽIJEME
Ilustrácie popredných slov. karikaturistov
Spolok Slovákov v Poľsku, Krakow 2018
Prvé vydanie, str. 60, ISBN 978-83-8111-082-2

V atmosfére satirickej satisfakcie

Táto útla knižka aforizmov má tak trochu exotický pôvod. Vytlačili ju v poľskom Krakove, pričinením Spolku Slovákov v Poľsku. Aforizmy v nej sprevádza a zdobí galéria popredných slovenských karikaturistov. V knihe sú uvedení v tomto poradí: Vladimír Pavlík, Ľubomír Kotrha, Bruno Horecký, František Mráz, Andrej Mišanek, Miroslav Ďurža, František Bojničan, Vojtech Haring, Ľubomír Radená, Ľubomír Juhás, Pavol Švancár, Ladislav Belica, Andrej Sekela a P. M. Kubiš. O tlač tejto publikácie sa postaral spomínaný spolok, ale knižka vyšla vďaka sponzorskej podpore Literárneho fondu a štyroch inžinierov, mecénov kvalitnej satiry: Zoltána Černáka, Jána Šimuneka, Mariána Záhumenského a Zoltána Szabóa. Ide o pozoruhodný polytematický prínos v podobe solídneho počtu zaradených aforizmov, ktorých som tu narátal 325.
Už niekoľko desaťročí pozorne sledujem aforistickú tvorbu Milana Kupeckého, pravidelne zverejňovanú v takých reprezentatívnych i náročných printových nosičoch, ako je Literárium v Literárnom týždenníku a Bumerang Fedora Vica. S radosťou konštatujem, výrazne až nápadne stúpajúcu kvalitu textov tohto autora, už dávno zbavenú počiatočných zelenáčskych chýb, najmä nadprodukcie relativizujúcich slovíčok, aké zvyčajne oslabujú typickú údernosť a bezočivosť aforizmu. Jeho aforizmus Oko za oko, zub za 200 eur mi zadeklamovalo niekoľko mojich známych, dokonca aj jedna lekárka, čo svedčí o akomsi zľudovení tohto mikrotextu.
Naostatok vás pozývam na malú exkurziu po textovej časti tejto knihy, teda po aforizmoch v mojom subjektívnom a nevyhnutne početne obmedzenom výbere. Je mi ľúto, že z priestorových dôvodov tu môžem predstaviť len zlomok z Kupeckého satirickej žatvy. V deväťčlennej preambule knižky ma najviac zaujal tento satirický a zároveň hravý postreh: Zdá sa, že sme prešli na čínsky model hospodárenia. Ryžovanie.
V ďalšom texte recenzie zhromaždím desatoro zo zvyšných 316 aforizmov: Napriek guľatosti Zeme ľudstvo stojí na jej pokraji. / Veľa ľudí počas Nežnej vošlo do ulíc. No mnohí na nej dodnes zostali. / Pád železnej opony odhalil pekné divadlo! / Onaká orientácia stojí aj v svätom písme, kde sa píše: Miluj blížneho svojho, namiesto svojej blížnej. / Ne¬možno dať všetkým všetko, lebo všetkých je veľa a všetkého je málo. / Ako demokrati musíme súhlasiť s odporúčaniami bruselského diktátu. / K prepychu sa nedá dopracovať, iba dokradnúť. / Slovenské dejiny sa nepíšu, iba skresľujú. / Opatrne s výrubom stromov! Čo ak budeme nútení vrátiť sa do ich korún?
Aj z tohto miniatúrneho počtu vzoriek je zrejmé, že Kupeckého satirickofilozofická orientácia je výrazná a plodonosná. Autor nám ponúka cenný dar, ktorý nazývam atmosférou satirickej satisfakcie, aká prináša aspoň chvíľkovú úľavu v rámci hu-sa terapie, teda terapie humorom a satirou.
Milan Kenda

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments