Dnes aktuálne RR a Milan Kupecký

Dátum podania: 5. 2. 2020, Nové Zámky
——————————————————-
Adresa a sídlo združenia: OZ Chýrnik-noviny tolerantnosti, sídlo: SNP 42, 940 01 Nové Zámky, Tel. 0907 905 537, WWW.HUMORIKON.SK
——————————————————–

Vážená pani ministerka kultúry pani Ľubica Laššáková!
——————————————————————–

Vzhľadom na to, že slovenskí profesionálni humoristi, píšuci i kresliaci (karikaturisti) nemajú kde prezentovať svoju tvorivú prácu, ktorá je svojim spôsobom zlatou pokladnicou slovenskej kultúry a tak sme založili Občianske združenie Chýrnik – noviny tolerantnosti, ktoré zriadilo internetové noviny pod názvom Humorikon. Mimochodom po zániku bývalého satiricko-humoristického časopisu Roháč nič také, kde by sa  pravidelne prezentoval špičkový humor a satira a vytvoril priestor pre mladých začínajúcich autorov doteraz neexistoval.
A tak sme sa bývalí humoristi dali hlavy dokopy, obetovali časť zo svojho dôchodku a vytvorili internetové noviny, kde uverejňujeme nielen aktuálne práce, ale píšeme i o humoristických domácich akciách, ktoré  sa v zahraničí na rôznych úrovniach úspešne rozvíjajú. U nás však pomaly s týmto žánrom odchádzajú do umeleckého neba bývalí „roháčovci“, dlhoročnou tvorbou skúsení autori, ktorí nemajú nasledovníkov a pomaly mladí ľudia nevedia čo je to esej, humoreska, epigram, či aforizmus. To tých, čo riadia slovenskú kultúru nezaujíma. Čiže stráca sa časť tohto druhu slovenskej kultúry.
Naše občianske združenie už tri roky za sebou reagovalo na oficiálnu výzvu Fondu na podporu umenia, kde sme podľa nás, dovolíme si tvrdiť, rozhodnutím diletantov a neznalých odborníkov, tzv. komisie ktorej predsedami sú akýsi Špoták a Kozáková, ani raz neuspeli. Pritom humoristi sú ako spisovatelia svedomím národa a satirou bojujú za ľudské neduhy, zdravé životné prostredie a prešľapy, ktoré sa robia, povedzme si to úprimne najmä v politike.
Prvý raz nás odmietli s odôvodnením, že vytvorený projekt neobstojí po stráne obsahovej, čo nesedí, pretože každé číslo je iné a obsah sa dá operatívne a zo dňa na deň meniť.
Druhý náš projekt o rok neskôr neprešiel, vraj od komisie (ktovie akej, – právom pochybujeme, že majú znalosti čo sa skrýva pod pojmom humor, satira a recesia?) sme dostali málo hlasov (ako vo voľbách). Zrejme rozhodli podľa pokynov svojho „šéfa“, ktorý, máme dojem, je asi na rozdeľovaní fondov zainteresovaný, pretože opäť nás prehodili na druhú koľaj, hoci projekt bol – aj podľa ľudí, ktorí tomu rozumejú – perfektný.

Vraví sa, že do tretice všetko najlepšie! Mysleli sme, že to konečne snáď vyjde a tak sme internetové noviny, začali prevádzkovať od januára vlaňajšieho roku a stále – doteraz ich vydávame na: web stránke HUMORIKON.SK (prezrite si ich, a posúďte!). Slovenskí humoristi prispievajú do nich zadarmo a niektoré veci spojené s ich prevádzkou naďalej hradíme z dôchodku (!). Zasa, po tretí raz sme dostali na života schopný projekt HUMORIKON.SK, ktorý má doteraz vyše 11 000 vstupov, odmietavú odpoveď. Otázka v tejto súvislosti odznela: Sme ešte Slováci? Žijeme na Slovensku?

Čiže, ukázali sme svoju života schopnosť, máme nespočetné množstvo prispievateľov a pribúdajú aj čitatelia a čo je podstatné, dosiahli sme spätnú väzbu. Navyše spolupracujeme so srbskými internetovými novinami (ako chudobní príbuzní) ŠIPAK a českým ČUK-om. Prispievajú nám autori aj zo štátov V4 – Poľska a Maďarska i z Bulharska.

Vážená pani ministerka Laššáková!

Keď sme pátrali po príčinách odmietnutia našej žiadosti, vraj pán Maďarič, bývalý minister kultúry túto agendu dal spravovať zrejme nejakej pofidérnej firme, ktorej členovia sú, podľa doterajších našich skúsenostiach, nie veľmi naklonení slovenskej kultúre. O to väčšie sú naše obavy, že ak sa dostanú po voľbách do vlády k moci tzv. opozičníci, neprajníci tohto štátu, pentácki žraloci, alebo zahraniční podnikatelia, tak zbohom našej slovenskej kultúre! Takto rozmýšľajú nielen členovia Redakčnej rady Humorikonu, ale aj autori, ktorých mená si môžete prečítať na našom portáli.

Vážená pani ministerka Laššáková! Týmto listom Vás žiadam v mene slovenských autorov, tvorcov a organizátorov humoru o pomoc, najmä o preskúmanie a ohodnotenie nášho snaženia. Ďakujeme!
PS: (V prílohe, prikladáme zvlášť našu žiadosť. A čakáme na Vašu odpoveď.)

20-232-00673
21.10.2019
PO-D
Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2020 1. Základné údaje o projekte a žiadateľovi 1.1 Žiadateľ
Názov žiadateľa: Občianske združenie Chýrnik – noviny tolerantnosti Právna forma žiadateľa: občianske združenie Zriaďovateľ/zákon: Nové Zámky, 7.11.2008 č. VVSúl-900/90-32812 Sídlo alebo miesto podnikania: SNP 42, 940 01 Nové Zámky Telefón: 0907905537 Korešpondenčná adresa: SNP 42, 940 01 Nové Zámky IČO: 42120977 IBAN: SK72 7500 0000 0040 1577 0620 1. Štatutárny orgán: Milan Kupecký, , Predseda Osoba zodpovedná za realizáciu: Milan Kupecký, Kontaktná osoba: , , , 1.2 Zhrnutie projektu
Program: 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov Názov projektu: Humorikon Začiatok realizácie 01.01.2020 Koniec realizácie 31.12.2020 Miesto realizácie/lokalita Nové Zámky

Účel – vydávanie internetových časopisov

Zhrnutie projektu Humorikon je vlastne pokračovateľom niekdajších satiricko-humoristických časopisov Roháč, Nový Roháč a Extra Roháč. Rozdiel je iba v tom, že vzhľadom na polarizáciu spoločnosti bude časopis apolitický a prezentáciou prác píšucich autorov i karikaturistov, ktorí doteraz nemajú kde publikovať svoje umelecké práce a tak permanentne prispievať do slovenskej kultúrnej pokladnice. Karikatúrami, humoreskami, epigramami, aforizmami, čo sa pomaly vytráca aj s autormi a mladí ľudia pomaly nevedia, že takýto profesionálny žánrový humor i satira u nás existujú. Spolu s Redakčnou radou máme úzky kontakt s profesionálnymi humoristami (vďaka širokej databáze). Prispievatelia – autori majú profesionálne znalosti v tejto žánrovej oblasti i mnohé ocenenia vrátane medzinárodných.

Celkový rozpočet: 35 170,00 € Spolufinancovanie: 1 770,00 € 5,033 % Žiadaná podpora na rok 2020: 33 400,00 € 1.3 Administratívny poplatok:
Výška administratívneho poplatku: 33,40 €
1
Variabilný symbol: 2023200673 Číslo účtu FPU (IBAN): SK51 8180 0000 0070 0055 0370
1.4 Klasifikácia žiadateľa:
Počet zamestnancov: menej ako 10 Ročný obrat alebo ročná súvaha v EUR: menej ako 2 milióny Kontrola verejnými orgánmi: Nie
2
2. Charakteristika žiadateľa
Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov žiadateľa Žiadateľ Milan Kupecký je známy slovenský publicista a humorista a dlhoročný prispievateľ do renomovaných slovenských denníkov a bývalých relácií Pozor zákruta, Banskobystrický sobotník a košický Maratón. Ako redaktor niekoľkých denníkov sa rozhodujúcou mierou vždy podieľal na tvorbe víkendových humoristických strán, vrátane silvestrovských. Za pomoci príspevkov autorov vydával pre porevolučné Roľnícke noviny satiricko-humoristickú prílohu DEZERT. V ostatnom čase vydal päť kníh s názvom Aforizmy (tento titul vyšiel aj v maďarčine), Spoza čiary, Sme nielen za priateľské ovzdušie (téma ekológia) a Tak si tu žijeme. Doteraz vydával regionálne noviny Chýrnik-Hírnok. Je držiteľom viacerých ocenení, z ktorých si najviac cení ocenenie Humoris Causa. V súčasnosti pri príprave a tvorbe internetových novín sa obklopil ďalšími známymi slovenskými humoristami. Sú to Ing. Vladimír Pavlík, slovenský rekordér v rýchlokreslení karikatúr a spolu s ďalšími členmi Redakčnej rady Mgr. Františkom Bojničanom sú obaja hlavnými organizátormi podujatí Fraštacký tŕň a Novomestský osteň. Štvrtým členom je karikaturista Mgr. František Mráz, v súčasnosti okrem iného autor komiksov športového Bumerangu. Všetci spomínaní autori, humoristi sú držiteľmi mnohých domácich a medzinárodných ocenení.
3. Popis projektu
Charakteristika projektu Zámerom je súčasne popri prezentácii špičkových prác humoristov touto formou preniesť humor na obveselenie, poučenie a relax čitateľov. Satirou chceme poukázať na neduhy ľudí, pranierovať ich nežiaduce správanie na poli medziľudských vzťahov, záchrany a vplyvu na životné prostredie a podobne, čo môže pôsobiť najmä na mladých čitateľov výchovne. Garantmi úspešnosti a kvality sú samotní humoristi, ktorých oslovíme, máme bohatú databázu ich adries. Svoju pôsobnosť chceme rozšíriť aj o medzinárodnú spoluprácu. Realizáciou projektu vyplníme chýbajúcu a stagnujúcu oblasť tohto druhu kultúry.
Časový harmonogram projektu a projektových aktivít Základný časový harmonogram je stanovený v rámci výzvy a chceme v ňom pokračovať. V súčasnosti sme v oblasti prípravnej a čiastočne i realizačnej fáze projektu internetových novín. Po eventuálnom schválení projektu začneme so spoluprácou s autormi i propagáciou a to cez renomované printové médiá a niektoré internetové, ktoré už fungujú a už aj publikovali niektoré naše aktivity.
Práca s cieľovými skupinami projektu Noviny budú určené pre všetkých, ktorí budú mať o toto periodikum záujem, či už ako čitatelia alebo prispievatelia. Bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, vierovyznania a podobne. Záležať bude len a len na nás, ako kvalitne, zaujímavo a obsahovo dokážeme noviny naplniť príspevkami.
Predpokladaný počet návštevníkov / divákov / čitateľov / participantov a pod. v rámci projektu 10 000
Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať Oslovením a využitím všetkých médií, s ktorými naši autori a členovia redakčnej rady spolupracujú a do ktorých prispievajú. Recipročne sa budeme snažiť vymieňať si niektoré príspevky a o vzájomné umiestnenie reklamy. Kontakty (nielen na internete), a vzájomná spolupráca je už teraz dobrá. Uvedomujeme si, že internetové spravodajstvo (okrem sociálnych sietí) sa rozbieha a má perspektívu.
Environmentálne opatrenia, ktoré budú realizované v rámci projektu Oblasť: A1 Environmentálna oblasť: Minimalizácia tvorby odpadu. Označenie zložky oblasti: A1.1 A1.8 A1.9 A1.12 A1.13
Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich
3
Redakčná rada je už teraz skoncipovaná, je štvorčlenná. Jej garantmi sú – predsedom je Milan Kupecký, členovia Redakčnej rady, humoristi Vladimír Pavlík, František Bojničan, František Mráz ,Vladimír Javorský, Andrej Mišanek. Uvádzame tiež mená a adresy niekoľkých autorov, ktorí sú nielen garantmi kvality, ale i pravidelnými prispievateľmi, hci naša databáza je oveľa širšia. Ich mená a adresy sú: Peter Zifčák, ul. Fraňa Kráľa 69, Brezno, Ľubomír Kotrha, Švermova 31, Trenčín, Peter Gossányi, Moldavská 15, Bratislava, Vladimír Heinrich, ul. Jána Milca 710/19, Žilina, Marcel Krištofovič, Novozámocká 46, Nitra, Andrej Mišanek, Tomášikova 2515/5, Poprad, Bruno Horecký, Mudroňova 40, Martin, Jozef Bily, Centrum 2408/21, Zvolen, Ľubomír Majer, Dubová 6, Banská Bystrica atď.
4
4. Prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci (de minimis) z verejných zdrojov SR za posledné tri roky
Rok Poskytnutá podpora z FPU
Organizácia (poskytovateľ podpory verejných zdrojov)
Suma celkom Spolu
Spolu: 0,00 € Spolu: 0,00 € 0,00 € 5. Rozpočet projektu
5.1 Kalkulácia nákladov
Rozpočtová položka Špecifikácia Rozpočet Žiadané Žiadané v % Autorské honoráre Texty a karikatúry 31 770,00 € 30 000,00 € 89,820 % Práce a služby vykonané na faktúru IT správa internetových novín 1 000,00 € 1 000,00 € 2,990 % Nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu Tlač a grafika 2 400,00 € 2 400,00 € 7,190 % Spolu 35 170,00 € 33 400,00 € 94,967 % 5.2 Predpokladané výnosy
Predpokladané výnosy Výnosy Spolu: 0,00 €
Vyhlásenie o výnosoch Vyhlasujem, že neočakávam žiadne výnosy 5.3 Spolufinancovanie
Spolufinancovanie Zdroje Zdroje v % Verejné zdroje SR 0,00 € 0,000 % Vlastné zdroje 1 770,00 € 5,033 % Spolu: 1 770,00 € 5,033 % 5.4 Žiadaná podpora celkom
Žiadaná podpora celkom: 33 400,00 €
Komentár k rozpočtu, rozpočtovým položkám a výnosom Najväčšou položkou sú honoráre a karikatúry. Vychádza to približne spolu za ročné rozbehové obdobie celková suma 31 770 eur. Na ročnom prenájme miestnosti sme sa zmluvne dohodli na ročnej čiastke 2400 eur. Ostatné výdavky (IT správa internetových novín, internet, telefón a pod.) sme požiadali v rozpočte 1000 eur. Celková suma predstavuje 33 400 eur.
5
6. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 1. všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o dotáciu a vo všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne, 2. zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu, 3. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 4. nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia (exekúcia), 5. nemám záväzky voči rozpočtom obcí, 6. poskytujem, resp. poskytnem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu, ak som mal, resp. budem mať takú povinnosť, 7. nie som v konkurze, v reštrukturalizácii ani v likvidácii a nie je proti mne vedené konkurzné konanie ani nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 8. vždy som riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov, ak som mal takú povinnosť, 9. nemám nedoplatky na sociálne poistenie ani nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 10. nemám nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, 11. nemám nedoplatky na príslušnom daňovom úrade, 12. neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania, 13. neuchádzam sa o podporu na obsahovo identický projekt v iných programoch, resp. podprogramoch Fondu na podporu umenia v danej výzve. Informácia o spracúvaní osobných údajov Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu stanovenom zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Miesto podpisu
Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko žiadateľa, resp. štatutárneho orgánu
Podpis
Prílohy priložené k žiadosti v elektronickom formáte
Screenshot stránky 1, jpg, 0,25 MB Screenshot stránky 2, jpg, 0,24 MB Screenshot stránky 3, jpg, 0,25 MB Screenshot stránky 4, jpg, 0,28 MB Screenshot stránky 5, jpg, 0,24 MB
6
Rekapitulácia vecných výstupov
4) e. Vydávanie – Vydávanie internetových časopisov Názov publikácie Humorikon Šéfredaktor a redakčná rada Milan Kupecký Periodicita aktualizácie (napr. denne/týždenne/mesačne) Denne Predpokladaný priemerný počet článkov mesačne 100 Predpokladaný priemerný mesačný rozsah (počet normostrán) Mimo karikatúr 100 normostrán Počet predplatiteľov (ak je relevantné) Zatiaľ iba prispievatelia Termíny vydania jednotlivých čísel (žiadateľ je povinný rozpísať termíny všetkých čísel Mesačne periodickej publikácie), ak je relevantné Nieje to periodická záležitosť
Iné výstupy a propagácia (napr. plagát, leták, pozvánka, a pod.)
Výzva erudovaným autorom cez internetovú poštu. Oslovenie už fungujúcich internetových novín ako sú Nové Slovo, Slovenské Slovo, Priestornet, Watson a požiadať ich o recipročnú spoluprácu, vrátane reklamnej.
Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti Dokumenty)
Informovanie verejnosti o podpore a ďalších náležitostiach

Milan Kupecký, humorista, publicista, gelentológ, predseda OZ Chýrnik-noviny tolerantnosti.

2 komentáre

  1. Pavol Mikula 5. februára 2020 Odpovedať
  2. Fero Mráz 4. februára 2020 Odpovedať

Napísať odpoveď pre Pavol Mikula Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.