Dnes aktuálne slovenský humorista Milan Kupecký

Tip na na vhodný darček pod vianočný stromček – KNIHA

SLÁVNI V ANEKDOTÁCH

 

Bratislava, Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry, 2022,
1. vyd., 248 s., ISBN 978-80-85451-65-8. Kniha je vlastne defilé vtipných výrokov osobností, alebo aj Malý lexikón bonmotov

Slovo „anekdota“ znamená krátky zábavný príbeh. Také anekdoty boli známe už v starovekom Grécku a v Ríme. Aténski rozprávači anekdot či vtipných historiek sa schádzali už v 4. storočí pred n. l. na agore a iných verejných priestoroch gréckych miest. Tu zaznelo množstvo krásnych historiek a príbehov o slávnych filozofoch, a kráľoch vtedajšieho sveta. Anekdota je väčšinou anonymná.
Humor a smiech je najlepší liek. Buďme optimistami. V tejto knihe sa stretneme aj so slávnymi osobnosťami, ktorým bol blízky humor a veselší pohľad na svet. Samozrejme, táto kniha nie je vyčerpávajúcou encyklopédiou. Našim zámerom bolo, aby publikácia bola bohatá na rozmanité osobnosti z celého sveta, ale aj toho nášho slovenského a českého.
Milan Stano slovenský výtvarník, humorista a vydavateľ
Spisovateľ a a humorista Milan Kenda o humoristovi Milanovi Stanovi

Editor a šéfredaktor ľudového humoristicko-satirického mesačníka Kocúrkovo, výtvarník MILAN STANO, je pozoruhodne agilným vydavateľom humoristicko-satirických kníh. Vydáva ich pod súborným názvom „Knihy pre vašu zábavu“ a podľa jeho autorskej či výtvarnej účasti resp. spoluúčasti na jednotlivých knižných tituloch je evidentná jeho osobná tematická voľba. Je to neobyčajne pestrá voľba, pričom osobný vklad editora je dominantný. Inak povedané: Zvyčajne nezvykne vyčkávať, čo cudzia náhodná autorská ponuka prinesie /to azda len výnimočne/. Sám nápadito ovplyvňuje tematické rozrastanie kocúrkovskej knižnej produkcie. V čase rozvinutej bibliofóbie a patologicky módne rozšíreného smartfónového ošiaľu je to cenná akvizícia a sám Milan Stano je cenný knižný mecén, ktorého nám môžu okolité štáty závidieť.
Najnovšie príjemne prekvapil tuzemských čitateľov knižnou novinkou SLÁVNI V ANEKDOTÁCH, ktorá prináša 842 anekdot a 446 karikatúr. Mohla vyjsť vďaka viacerým sponzorom, z ktorých najdôležitejší štyria sú uvedení v knihe pred jej titulnou stranou. Aj im patrí vďaka od čitateľskej obce, a to aj preto, že pričinením inflácie sponzorstvo začína u nás poriadne chradnúť a rednúť. Ale oni napriek spomínanému zdražovaniu prispeli na vydanie!
Kniha je plodom dlhoročného zberateľstva anekdot, ktorému sa Milan Stano venuje už vyše päťdesiat rokov. Do knihy zaraďoval osobnosti v abecednom poradí a tie pochádzajú z rozmanitých sfér ľudskej činnosti. V prológu editor uvádza, že mnohé anekdoty vybral aj z kníh o maliaroch či iných umelcoch zo svojej knižnice, alebo z výstrižkov z novín a časopisov. Iné mu zasa porozprávali jeho priatelia, prípadne ich počul v rozhlase či v televízii. Sympatické je aj toto jeho vyznanie: „Chcel som, aby v knihe bolo čo najviac anekdot a historiek o slovenských umelcoch, či už o hercoch, zabávačoch, výtvarníkoch, spisovateľoch, hudobníkoch alebo o iných osobnostiach. Čerpal som z archívu publicistu Jána Mojžiša a veľkého zberateľa anekdot Jána Brezinu, s ktorými som spolupracoval pri tvorbe Kocúrkova. Jánovi Brezinovi som vydal dve knihy, z nich Anekdoty o slávnych v roku 1993. Mnoho som čerpal z českých kníh o osobnostiach českej kultúry. Tam vychádzalo omnoho viac kníh s touto témou, viac si vážili vlastných umelcov a ich umenie a humor. Ale aj to sa na Slovensku mení k lepšiemu.“
Je zaujímavé a milé spoznávať v anekdotách a historkách ľudskú stránku rozličných „sošných“ osobností prostredníctvom ich výrokov – od ich nadčasových sentencií a bystrých diagnóz rôznych javov, cez vtipnú sebairóniu, až po sarkastické reakcie a útoky na adresu všakovakých snobov, posmeškárov a provokatérov. Môžeme v tejto knihe vidieť aj malú, neoficiálnu encyklopédiu domácich i svetových bonmotov.

Interview Milana Stanu

s Milanom Kendom s vtipným nádychom

Dlhoročný spolupracovník Humorikonu magister biológie MILAN KENDA, spisovateľ a publicista, Čestný člen Spolku slovenských spisovateľov a nositeľ novinárskej Ceny Gabriela Zelenaya, aforista, epigramatik, fejtonista, autor humoresiek, veršov pre deti, knižných recenzií, reklamný tvorca a textár piesní pre deti sa dožíva v novembri životného jubilea – 85 rokov. Pri tejto príležitosti prinášame s ním rozhovor charakteristický pre humoristu a satirika, ktorý sme prevzali z časopisu Kocúrkovo.

ŽIVOT V DEMOKRACII JE REŤAZ ŠOKOV ZO ŠEKOV

MILAN STANO: To, že si tu tak dlho, nie je najlepšia vizitka. Isto si postrehol, že práve tí najlepší zomierajú predčasne, nápadne privčas. Ale prečo?
MILAN KENDA: Lebo Pán Boh sa ich nevie dočkať a povoláva ich k sebe prednostne. Preto sa oplatí byť najhorší!
Milan Stano: Nebojíš sa, že ako obdivovateľ myšlienok Voltaira a učenia Darwina skončíš v pekle?
Milan Kenda: Rátam s očistcom, bude to bonus za piatky. Som totiž vegetarián!
Milan Stano: Nie je ti ľúto, že nemáš šance na umiestenku do neba?
Milan Kenda: Nie, lebo všetky definície rajov sa povážlivo blížia k definíciám nudy.
Milan Stano: Vraj si v totalite často dovolenkoval pri mori. Vari si bol dobrý plavec a užíval si si plávanie v mori?
Milan Kenda: Ale kdežeby! Plešiny pánov, ktorí tiež nevedeli dobre plávať, slúžili mi zakaždým ako bóje. Ale v najkrajšom období môjho života hlboko do mojej peňaženky zasahovali plytké morské pobrežia.
Milan Stano: Mal si v totalite dobré pracovné posudky? Neboli v nich nijaké škvrny?
Milan Kenda: Všetky škvrny na mojich posudkoch v totalite pochádzali na šťastie iba z kádrovníckych káv.
Milan Stano: Čo pokladáš za základné životné protirečenie?
Milan Kenda: Túžbu lacno kúpiť a draho predať.
Milan Stano: Darilo sa ti lacno kupovať a draho predávať?
Milan Kenda: Hlásam, že ľudia sa delia na dve kasty: Prvá dokáže bleskove predať vagón hnoja za cenu vagóna zlata, druhá až po veľkej námahe predá vagón zlata za cenu vagóna hnoja. Jednoznačne som patril do druhej kasty.
Milan Stano: Si veriaci?
Milan Kenda: Som neveriaci. Predovšetkým neverím, že z úplne prázdnych makovíc možno vyrábať ópium.
Milan Stano: Čomu dôležitému ťa život naučil?
Milan Kenda: Naučil ma, že nestačí stáť na správnom brehu, ale že sa tam treba aj vystatovať. Ibaže som s tým začal na vlastnú škodu dosť neskoro.
Milan Stano: Vraj hlásaš „Keď chceš prehovoriť do duše – nekrič!“ Naozaj to hlásaš?
Milan Kenda: Hlásať to hlásam, no sám som to nevedel nikdy dodržať. Veď aj aforisti sú iba ľudia – píšu múdrosti, robia hlúposti!
Milan Stano: Predstieral si prácu v mnohých redakciách. Komu si tam najviac závidel?
Milan Kenda: Karikaturistom. Nik im neškrtol úvod, neufikol záver a nevypustil stred.
Milan Stano: Vraj máš obrovskú, neprehľadnú knižnicu. Ako ju máš rozmiestnenú v byte, dáš nám nejaký pragmatický recept?
Milan Kenda: V hosťovskej izbe mám knihy od autorov, ktorí mi dodávajú lesk, v pracovni zasa od autorov, ktorí mi dodávajú nápady. Ako vzorný egocentrik mám moje vlastné knihy poruke v pracovni.
Milan Stano: To vraj robia absolútne špecializovaní autori!
Milan Kenda: Viem, že práve tak skončím. Budem čítať už len vlastné texty a to so zatajeným dychom.
Milan Stano: Na čo nám radíš nezabúdať?
Milan Kenda: Na to, že podaktorí z tých, čo nadšene tlieskajú pri doskočiskách, nenápadne trúsia črepiny skla od odraziskách.
Milan Stano: Ako sa vyrovnávaš s faktom, že naši nepriatelia by chceli byť na našom mieste?
Milan Kenda: Som tým krajne pobúrený! Naši nepriatelia by chceli byť na našom mieste, ale so svojimi neschopnosťami. A zabúdajú, že naše miesta si vyžadujú naše neschopnosti!
Milan Stano: Nezabúdaš na biblický slogan „Milujte svojich nepriateľov!“?
Milan Kenda: Spomedzi mojich nepriateľov mám rád len tých, ktorým už môžem sedieť na náhrobku.
Milan Stano: Kadekto ťa zo všelikadiaľ vytláčal. Ak si to znášal?
Milan Kenda: Utešoval som sa vlastným aforizmom, že byť všade prvý je naozaj dôležité iba pre hubára.
Milan Stano: Rád si sa požaloval svojim priateľom
Milan Kenda: Rád, pričom som však zabúdal, že kvikotom zakáľačku ešte nik nezabrzdil.
Milan Stano: Ako hodnotíš príslovie „Kto neprepije, ten má!“?
Milan Kenda: To je známe. Menej sa vie, že u nás zároveň aj nemá: kamarátov a popularitu.
Milan Stano: Máš pre čitateľov Kocúrkova nejaké ústredné heslo? Absolútny odkaz?
Milan Kenda: Nevzdávajte sa! Prv než otrčíte kopytá, skúste otrčiť rohy!
Milan Stano: Kam sa podľa teba stratil náruživý slovenský čitateľ?
Milan Kenda: Utopil sa v televíznych kanáloch a internovali ho v internete.
Milan Stano: Aké typy najviac obdivuješ?
Milan Kenda: Machrov, ktorí si vedia svoju skvelú kariéru založiť na odvodňovaní púšte alebo zavodňovaní močarísk.
Milan Stano: Ako by mohla znieť metafora o tvojom živote?
Milan Kenda: Môj život pripomínal niekoľko kotrmelcov radosti a maratón trápenia.
Milan Stano: Prečo už konečne nezasiahnu sitnianski rytieri, keď je nám v nekonečných krízach a ignorantstve mocipánov tak ťažko?
Milan Kenda: Zrejme čakajú na vypísanie odmeny!
Milan Stano: Kdesi si napísal, že si nepolepšiteľný skeptik. Naozaj?
Milan Kenda: Naozaj! Ešte aj k šikmej veži v Pise by som sa pre istotu približoval iba z tej strany, na ktorej sa veža od terénu odkláňa.
Milan Stano: Pokladáš dlhý spánok za prospešný?
Milan Kenda: Najmä pre dôchodcu. Čím dlhšie spí, tým menej konzumuje a míňa z úbohého dôchodku.
Milan Stano: Nerozčuľuje ťa, že s vekom sa riadky čítajú čoraz ťažšie?
Milan Kenda: Rozčuľuje, ale utešujem sa tým, že medzi riadkami to ide virtuózne.
Milan Stano: Máš nejakú definíciu šťastného dôchodcu?
Milan Kenda: Chlap, na ktorého nepriatelia čakajú už na cintoríne, ale priatelia ešte v krčme.
Milan Stano: Čo si myslíš o dnešných obhajcoch?
Milan Kenda: Tí by dnes Kaina vyhlásili za svätého a ešte by to aj dokázali.
Milan Stano: Ako ťa vidí manželka?
Milan Kenda: Ako polovičného archivára, ktorý všetko odkladá, ale nič nenájde.
Milan Stano: Nie je vylúčené, že ti po smrti postavia mohylu?
Milan Kenda: Ak sa tak stane, potom najskôr z kameňov, ktoré do mňa hádzali za živa.
Milan Stano: Tvoja najkratšia definícia života?
Milan Kenda: Život je postupná premena gerojov na gerontov.
Milan Stano: Tvoj najkratší životopis?
Milan Kenda: Dieru do sveta som neurobil, ale dier do ponožiek neúrekom.
Milan Stano: A záverečné zvolanie?
Milan Kenda: Nehanbíte sa hľadať ideály, keď všetci ostatní hľadajú výherné kupóny?

Milan Kupecký (prevzaté z časopisu Kocúrkovo)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ivan Popovič
Ivan Popovič
1 year ago

Dobrý deň pán Kupecký,
jasné, píšem si do diára, ozvem sa Vám :-)
Len mám tu už dlhšie taký malý blázinec, lebo pred časom som predal svoj ateliér
na Hviezdoslavku, kde som prežil 45 rokov, a teraz sa pasujem s archívom, teda
s tým, čo som z neho zachránil, a nepredal, nedaroval, nevyhodil… A nachádzam
všeličo. Včera som objavil Mladú tvorbu z r. 1960, to som nemal ešte ani šestnásť,
ktorá ohlasuje moju prvú výstavu kresleného humoru (v MDKO na Suchom mýte).
No vyhoďte to!
OK, pán Kupecký, ohlásim sa. Pekný deň želám
:-) IP,