Dnes aktuálne publicista, recenzista a spisovateľ Milan Kenda

Náš stály prispievateľ, recenzista, publicista a spisovateľ Milan Kenda sa k vám milí  čitatelia Humorikonu „prihovára“ viacerými príspevkami.  Sú to materiály nielen múdre, ale i poučné a venované najmä ľudom súcim na slovo a so zmyslom pre humor a recesiu. 

FEJTÓN

Celkom dobre vyhodené peniaze

Život väčšiny dospelých ľudí možno opísať takouto postupnosťou: mechanický alebo elektronický budík – klasické alebo cereálne raňajky – auto alebo mestská hromadná doprava, prípadne módny bicykel – práca alebo predstieranie práce – desiata – práca alebo jej predstieranie – obed – práca v poobedňajších mrákotách – doprava domov – večera – driemoty nad rozličnými displejmi – a napokon niekoľkohodinová priepasť spánku. Táto všednodenná linka môže mať vplyvom postupujúcej elektronizácie interiérov a robotizácie živej sily niektoré zameniteľné detaily, tie však nemenia podstatu postupnosti.
Stereotypnú linku všedného dňa spestrujú z času na čas prekvapenia. Medzi tie vzácnejšie, teda príjemné prekvapenia, patrí dar, či aspoň malý darček. Pocit obdarovaného. Najmä ak človek dostane vec, ktorú by si sám nekúpil. Nie preto, žeby nemal o ňu záujem, ale preto, že predsa potrebuje mnohé iné, oveľa potrebnejšie veci!
Trpezlivo prekalkulovaný život bežného konzumentského smrteľníka je vo svojej prísnej racionalite nevzrušujúci. Každý si s väčšou či menšou presnosťou rozráta, kedy a čo si bude môcť dovoliť. Vybaví si pred očami pelotón potrieb s približným časovým harmonogramom. V čase, keď človek dlho a netrpezlivo očakávaný artikel konečne kúpi, ten už dávno nie je strojcom nijakého prekvapenia či dokonca povznesenej nálady. Dlho sa o ňom rozprávalo, dlho sa nad ním vzdychalo, v prípade nežného pohlavia možno až vzlykalo. Už dávno mal byť k dispozícii, už dávno mal slúžiť, už dávno mal šetriť čas a námahu. Racionalitu v obstarávaní vecí potrebných pre život možno obdivovať tak, ako každú železnú disciplínu. Nieto v nej však ani trochu prekvapenia, hravosti, iskrenia spontánneho nápadu či zvláštneho rozmaru. Cieľavedomý, realistický kupec postupuje ako počítací stroj, no nikdy nepocíti čaro z vecí postrádateľných, drobného bláznenia. Keď dovlečie domov nejakú spomedzi vecí, ktoré potrebuje, iba sa utvrdí v presvedčení, že ich naozaj potrebuje a ako dlho mu už chýbali. Nikdy nezažije pocit, ktorý by sme mohli vyjadriť slovami „Teším sa, lebo je to absurdné!“.
Z „nepotrebných“ nákupov, z „nepotrebných“ vecí si nemožno vytvoriť systém a štýl každodenného života. Mohli by však byť vzácnym, exotickým korením, občasnou, možno až dlho očakávanou príjemnou zmenou, sympatickým vybočením z tvrdej účelovosti. Milým prerieknutím v človeku ukrytého účelového strojčeka, ktorého ozubené kolieska vycierajú zúbky nudného stereotypu. Sú to tie veci, ktoré neprodukujú nič iné, iba údiv, úsmev a radosť.

Seniorské postrehy

 Prijal by som aj ten večný život v nebi, keby nebol taký nudný a ja by som v ňom mohol večne hrešiť!
 Prezrádzam čosi z môjho životopisu: Vykonal som veľa pre vedu, lebo som sa zriekol vedeckej kariéry.
 Čoskoro po novembri 1989 som si uvedomil, že tento nový režim sú iba obrovské preteky v opľúvaní.
 Ak ide o USA, trúfam si byť prognostikom a predpovedám: Američania sa postupne navzájom vystrieľajú.
 Som presvedčený, že pokora je potvora, lebo človek so sklonenou hlavou najľahšie zablúdi.
 Ako žiaci sme sa báli diktátu. Prečo sa ako dospelí staviame tak ľahostajne k tomu bruselskému?
 Ako vidím súčasných postmoderných básnikov? Ako producentov hlavolamov.
 Čím viac som v mojom živote prichádzal veciam na koreň, tým viac som sa vzďaľoval od ovocia.
 Som polovičný archivár: takmer všetko odkladám, ale takmer nič nenájdem.
 Chcete vedieť čím som sa často utešoval? Zistením, že byť všade prvý je naozaj dôležité iba pre hubára.
 Naozajstnou našou premiérou bez generálnych skúšok je zomieranie.
 Prečo by som si mal sám zo seba strieľať, keď som bol po celý život obkolesený artilériou neprajníkov?
 S vekom čítam riadky čoraz ťažšie. Ale medzi riadkami mi to ide čoraz virtuóznejšie!
 Keďže podľa štatistík som už dávno mal byť mŕtvy, začínam sám seba brať smrteľne vážne.

BESEDNICA

Premiérsky hysterik sa zapisuje do našej histórie

Právom sa ho môžeme naďalej obávať, má to v génoch!

Satirik má oproti politológovi viacero výhod, napríklad môže sarkasticky zveličovať nedostatky politikov. Ale napriek jeho zveličovaniu oplatí sa čitateľom zamyslieť sa nad vypichnutými negatívami. Satirik tiež nemusí zdvorilo čakať na uplynutie povestných sto dní, aby sa pustil do hodnotenia vládnych politikov, aby trpezlivo vyčkal stodňový interval od ich nástupu k moci. Práve to sa chystám urobiť!
Lenže v prípade momentálneho premiéra sa vlastne o čakacích intervaloch ani nedá hovoriť. Pravidelne som sledoval jeho trápne výčiny v parlamente i mimo neho, nelichotivé komentáre novinárov o jeho hysterických výstupoch a permanentnú odozvu na aktivity tohto klauna-inšpirátora u tvorcov nových anekdot v našej miniatúrnej hŕstke satirických časopisov. Dávno pred získaním premiérskeho kresla sa svojráznym spôsobom tento hysterik zapísal do našej histórie.
Dozaista nie som jediný autor, ktorý sa zamýšľa nad tým, ako a prečo sa tento Trnavčan s tvrdou slovenčinou a tvrdými manierami dostal tak vysoko. Veľa mi naznačila sentencia od Charlotte Gray: „Naša spoločnosť si málo váži múdrych ľudí. Iba šikovných.“ Na to som si odpovedal, že momentálny premiér vo svojej doterajšej politickej aktivite predviedol veľa šikovných demagogicko-populistických ťahov na vnímanie davu, najmä postpubertálneho. Špecifický výkon hodný psychologického či až psychiatrického výskumu!
Možno aj časť jeho obdivovateľov /takisto len momentálnych/ bude so mnou súhlasiť v názore, že tento momentálny premiér rozhodne nemá štátnický rozmer. Keď z Číny prišla letecká zásielka objednaných rýchlotestov na zisťovanie postihnutia koronavírusom, doplnená dokonca darovanými hygienickými pomôckami, tento rýchlokvasený premiér tvrdo podcenil rýchlotesty a vyjadril sa o nich, že ich treba vyhádzať do Dunaja. Takto hlboko urazil toto pekné gesto a aktivitu Čínskej republiky v čase, keď viaceré štáty /vrátane USA/ zadržiavajú takéto produkty a pomôcky egocentricky len pre vlastnú potrebu. Úžasná štátnická duchaplnosť a duchaprítomnosť! Nepochybujeme, že tento obrovský chybný krok, označovaný francúzskym výrazom faux pas, neunikol čínskej diplomacii a že vedenie čínskej veľmoci naň nezabudne.
Momentálna tunajšia vláda je nesúrodý súbor exponentov. Pokým jeho najslabším a z hľadiska osudov našej spoločnosti najnešťastnejším článkom či prvkom je momentálny premiér, medzi jeho najsilnejšie články patrí minister Milan Krajniak, pochádzajúci zo strany Sme rodina. Je to muž činu, nepraktizujúci osobné útoky a nepestujúci šarvátky, zdôrazňujúci dodržiavanie volebných sľubov, avizujúci niektoré sociálne aspekty programu a vyznávajúci pragmatický prístup ku riešeniu problémov. Mám podozrenie, že práve jeho pričinením je v programe jeho strany niekoľko dôležitých bodov pre zlepšenie sociálnej situácie občanov Slovenska. Mám tiež podozrenie, že práve on ovplyvnil a nasmeroval svojho šéfa Borisa Kollára k tomu, aby sa poďakoval bývalému premiérovi Petrovi Pellegrínimu za včasné, no nepremrštené úvodné opatrenia na ochranu proti pandémii. Ale dobre viem, čo mi na tieto vety chcete povedať – áno, uvidíme, čo sa z toho naozaj zrealizuje.
Právom sa však môžeme obávať, aké má kompetencie a predpoklady na vládnutie momentálny premiér, a to na základe jeho doterajších hysterických prejavov v parlamente i pred jeho bránou. Bitkár, provokatér, hysterik a štváč, to všetko ovláda, takého ho po rokoch poznáme, taká je jeho doterajšia „kvalifikácia“. Čo tvorí základ jeho kompetencie riadiť štát? nenávisť voči Róbertovi Ficovi! Ustavične skanduje svoju mantru, azda najrozšírenejšiu chiméru medzi jeho vládnymi kolegami, teda fanatickú a nerealistickú vieru v odstránenie korupcie. Momentálny premiér ako zaslepený idealista neráta s často sa vyskytujúcou kapitalistickou trajektóriou od činného podnikateľa k zločinnému podnikateľovi, teda s reprízou kočnerizmu. Zabúda, že po nedávnych voľbách /česť výnimkám!/ sa predrala k moci úderka kúzelníkov spoliehajúcich sa na to, že doteraz neriadili štát, takže nie sú zaťažení nijakými šablónami a chystajú sa experimentovať s populáciou pokusných králikov, čo ešte navyše enormne komplikuje koronavírusová kríza. Tesne pred Veľkou nocou a ešte aj po nej /pri chuti nariadiť blackout/ sa momentálny premiér usiloval prinútiť koronavírus, nerešpektujúci hranice celého sveta, aby u nás rešpektoval hranice okresov.
Občania s jasnou mysľou postrehli, že u nášho momentálneho premiéra sa začínajú prejavovať diktátorské sklony. Po niekoľkých týždňoch od nástupu k moci! Najnovšie tento diktátor z branže zmenárov nariadil dôchodcom, že smú nakupovať a vybavovať svoje záležitosti len od deviatej do jedenástej hodiny. Trápne je, že v tomto čase do niektorých predajní nevpúšťajú mladších ľudí, ako keby tento momentálny génius predpokladal, že v tomto čase sa budú starší s mladšími rad radom a hlava-nehlava v týchto prevádzkach infekčne objímať i bozkávať, strhávajúc si z tvárí rúška! Momentálny premiér, napriek zdĺhavému vyčkávaniu dôchodcov v radoch pred predajňami, napriek vypúšťaniu po jednom či po dvoch dovnútra, veľkodušne vyčlenil pre seniorov iba dve hodiny! Vari si trúfne už len na starčekov a starenky? A ukázalo sa, že momentálnemu premiérovi chýba dôležitý zmysel pre uvážené a vyvážené manévrovanie medzi úsilím oslabiť ničivú silu koronavírusu a úsilím nezničiť našu ekonomiku. Práve to je veľmi zlá vizitka i perspektíva!

Mortality a iné hity

 Čo v našom živote nepodlieha zmenám pod zubom času? Novoročné predsavzatia.
 Ešte aj v starobe bývame vytrvalými bežcami – v odbiehaní od nastolenej témy.
 Naši futbaloví útočníci sú najútočnejší na posedeniach s fanúšikmi v krčmách.
 Našim turistom možno ukazovať koralové útesy iba počas dvoch-troch turnusov. Neskôr už niet čo ukazovať.
 Z početnej branže nosičov prežili už len bacilonosiči.
 Prechod od mladosti k starobe je charakteristický prechodom od ponocovania k ponosovaniu.
 Je to múdry starec! Zvažuje, čo sa mu v živote podarilo – ututlať.
 Po celý život ustavične prestávame fajčiť a začíname písať román.
 Je to žobrák! Nemôže počas pouličných revolúcií vycengúvať veľkým zväzkom kľúčov.
 Prv než začneš nadávať na manželstvo, spomeň si na menzu!
 Nemáš talent na spev? Skús urobiť kariéru chválospevom!
 Zbohatlíci môžu žiť v chudobe! Duchovnej.
 Hrá sa na alibistu – a pritom závidí ešte aj slaninu sýkorkám.
 Láska je najbežnejšie slovo – ale v nahrávacom štúdiu.
 Kapitalizmus spôsobil, že mám čoraz menej času a zároveň aj peňazí.
 Väčšina zvodcov sa bez problémov dostane do postele iba s chrípkou.

 Sentencie z trhoviska

 Zásadná je otázka, na ktorej strane stojíte: pred pultom, či za pultom?
 Had a jablko jednému to pripomína bibliu, druhému trhovisko.
 V tradícii lúpeživých rytierov na našich hradoch pokračujú hradné bufetárky.
 Ako sa účinne brániť proti stereotypu? Kupovať najmä to, čo vôbec nepotrebujeme.
 Kedy už konečne našim predavačkám dovezú aj dobrú náladu?
 Na predavačku má dostačujúcu jazykovú kvalifikáciu: vo všetkých európskych jazykoch ovláda slovo „nemáme“.
 Neklamnou známkou jesene býva dokončenie rozvozu jarného šalátu.
 Dnes už na stromy za ovocím dokáže vyliezť iba stárež zachvátená reumatizmom a predstavou správneho hospodárenia.
 Zostáva nám toľko neobraných jabloní, že by pod nimi mohli dozrieť státisíce nových Newtonov!
 Načo by sme oberali to, čo si môžeme dať doviezť v kamiónoch rovno do skladov?
 Ak chcete lacno získať to najlepšie z najhoršieho, vydajte sa za vedúceho predajne SECOND HAND.
 Keď sa predavačka ovocia sladko usmieva, budú jablká mimoriadne kyslé.
 Predavač zašiel na nákup do cudzieho obchodu, bol však okolnosťami prinútený dôrazne protestovať proti tomu, aby s ním narábali ako s nejakým zákazníkom.
 Pri módnom výkriku aj najtvrdším chlapom tuhne krv v žilách: čo keď ho zachytia ich ženy.

Milan Kenda

————————————————————
PODPORTE nezávislé médium. Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie stránky.
Aj malá čiastka dostatočne pomôže. Mimochodom, zaznamenali sme už vyše 16 000 vzhliadnutí !!!
Môžte tak urobiť prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499
Ďakujeme!
—————————————————–

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.