Dnes aktuálne spisovateľ, publicista, humorista a recenzista Milan KENDA

 Milan Kenda

FEJTÓN

Železná Greta Garbo, kamarátka z detstva

Počul som, že na istom mieste vo Švajčiarsku je železničné priecestie, ktoré je križovatkou modernej asfaltky so starobylou úzkokoľajkou, po ktorej premáva historický vláčik spred prvej svetovej vojny. Keď sa tam pomocou signalizačného zariadenia zastaví premávka oboch prúdov moderných áut, vodiči sa z automobilov vyhrnú von a nik vraj nevyzerá zlostne, že ho takto zdržiavajú. Tešia sa na kuriózne stretnutie, v rukách držia fotoaparáty a čakajú na ohlasovaný príchod veľkej turistickej atrakcie: historického parného vláčika, ktorý ďalej slúži a poskytuje pasažierom a i divákom z okolia trate romantické zážitky. Rodia sa početné zábery z nezabudnuteľného stretnutia so železničným veteránom. Tak sa správajú Švajčiari, tak si uchovávajú technické poklady, tak to chodí v krajine, z ktorej sme si mali brať príklad vo využívaní prírodných, historických i technických krás a pamätihodností.
Nuž aký sme si zobrali príklad? Koľké romantické horské železničky sme zrušili, hlúpo rozpredali, či dokonca dovolili vytunelovať? Koľkých turistických magnetov sme sa takto ľahkomyseľne, ba až hlúpo zriekli?
A pritom sú takéto starobylé súpravy a predovšetkým samotné lokomotívy priam hviezdami medzi veteránmi, ba aj hviezdami zo strieborného plátna. Pokým živé filmové hviezdy mávajú ladné tvary, bývajú štíhle, nanajvýš plnoštíhle, nami sledovaná hviezda je však výnimkou priam exemplárnou. Má zavalité tvary a mnohotonovú nadváhu. Napodiv – svedčí jej to! Ladí to s jej železným temperamentom. Jej nočné vystúpenia bývajú iskrivé. V slnečnom jase býva vyzdobená čelenkou dymovej farby. Kameramani ju podnes snímajú zo všetkých strán, najmä z tých, ktoré pokladajú za originálne. Táto hviezda nepotrebuje slávu a publicitu, ba ani honoráre. Neškrtá svojvoľne v scenároch, nerobí nič režisérom napriek. Je skvelá v dramatických scénach, ale aj tvorcom humoru ponúka vhodné príležitosti. Dnes je už predstaviteľkou historických scén. Jej Veličenstvo parná lokomotíva.
Bez nej by nebolo Friga na mašine a vražda v Orient-exprese by sa nestala. Je to naozajstná Greta Garbo medzi strojmi, suverénna kráľovná na koľajniciach, ktoré znamenajú svet. Stará parná lokomotíva, naša dobrá známa z westernov, dobrodružných filmov, detektívok a uslzených romancí, kde dievčina v oblakoch pary na peróne vzlyká nad odchodom svojho milovaného, ktorého jej unáša železná dračica do modrastých diaľok.
Za pecou staručkej parnej lokomotívy nebol priestor pre zápecníkov. Čo všetko sa s ňou, pri nej, za ňou, pred ňou, nad ňou a pod ňou odohrávalo! Preteky s banditmi na koňoch, nástrahy v tuneloch, nenápadné rozpájanie vlakových súprav, prenikanie cez poškodené mosty, padajúce do hlbín po prejazde posledného vagóna, nervy drásajúce šprinty áut pred nárazníkmi rútiacej sa lokomotívy… Železná kráľovná filmu vedela otriasť bránicou i nervovou sústavou divákov. Bránicou napríklad v groteskných scénach vítania Mussoliniho Hitlerom na berlínskej stanici v slávnom klasickom filme Diktátor, vytvorenom Charliem Chaplinom. Tu pomáhala zosmiešniť obidvoch fanatických uchádzačov o vládu nad svetom.
Prúžok dymu na horizonte, zvestujúci príchod železnej dračice s nenapodobniteľnou choreografiou tancujúcich piestov a pák, to je obraz z kín i staničiek z detstva nás, skôr narodených, ale aj scenéria zo súčasných filmových evergreenov. Železná kráľovná, kamarátka z detstva seniorov, vzrušovala dedov i vnukov čímsi milým, domáckym a dôverným, smiešnym a zároveň obdivuhodným, starobylým a zároveň prevratným.
Kto ju vídal v pohybe, nikdy na ňu nezabudne. Je strojom času, schopným zaviesť aj patriarchov, pokiaľ ešte žijú, do krásnych chvíľ bezstarostného detstva. Je to ich nehrdzavejúca prvá láska. Dnes sa už uchýlila do domova dôchodcov, zvaného technické múzeum, no podnes nezabudla chlapčensky hvízdať. Železná kráľovná, dračica, artistka a komediantka!

 Školometanie

 Maturitná skúška dnes už neotvára, iba ak poodchýli bránu do života v milimetrovej škáre.
 Žiacky kolektív býva najstmelenejší na maturitnom table.
 Na začiatku školského roka je každému školákovi jasné, ako sa kto bude učiť. Nejasné a vzrušujúce je však to, kto s kým bude chodiť.
 Keby sa aspoň jedno promile popularity učiteľky tanca prenieslo na učiteľku matematiky!
 Keď sa v škole zjaví mladá a pekná učiteľka telocviku, začnú sa v bazéne topiť aj najzdatnejší študentskí plavci – pri slastnej predstave oživovania dýchaním z úst do úst.
 Nejeden oslňujúci zjav medzi školáčkami má svoje tiene nielen na viečkach, ale aj vo svojom vysvedčení.
 Podaktoré študentky by pred skúšajúceho profesora najradšej nastúpili v najúčelnejšom úbore: hore celkom bez.
 Jedni maturanti sa spoliehajú na silu svojich znalostí, druhí zasa na silu známostí svojich otcov.
 Že sa s protekciou nedá ďaleko zájsť? Veď ani netreba! S protekciou sa všetko priblíži na dosah ruky.
 Pokým v živote nám našepkávali solidárni spolužiaci, v živote nám našepkáva už len démon ctižiadosti.
 Našepkávanie je úkaz, ktorá rýchlo hynie za bránami školy. V živote si každý vypočítavo necháva všetko pre seba.
 Niektorých učiteľov prekvapuje fakt, že žiaci, ktorí sa držali v triede vždy vzadu, držia sa v zrelom veku vpredu.
 Priateľa poznáš v núdzi a v školskej zborovni ešte aj pri zastupovaní.
 Povolanie učiteľa sa vzďaľuje od pedagogiky a približuje sa ku kaskadérstvu.

BESEDNICA

Zažijeme dvojdomovosť sociálnej demokracie?

Slovensko sociálnu demokraciu nevyhnutne potrebuje

Už niekoľko týždňov sa Slovensko pýši premiantským postavením v celoeurópskej porovnávacej tabuľke úspešného zvládania koronavírusovej pandémie. Podaktorí momentálni mocenskí činitelia SR si pripisujú všetky zásluhy za tento priaznivý stav výhradne len sebe, svojej protivírusovej aktivite, no nájdu sa medzi súčasnými prominentmi aj jednotlivci, ktorí majú objektívnejšie videnie a vedia sa poďakovať aj ochranárskym aktivitám bývalej vlády. Bolo naozaj unikátne pozorovať, ako do posledných chvíľ svojho vládnutia premiér Peter Pellegrini a ministerka Denisa Saková usilovne pracujú v teréne pri dôslednom zabezpečovaní protivírusových opatrení. Takže v prípade tejto pandémie pôsobíme nepochybne ako jeden z príkladov a unikátov.
Po tomto niekoľkotýždňovom zdravotníckom unikáte črtá sa na Slovensku zrod ďalšieho, tento raz politického unikátu: rozštiepenie pôvodnej silnej sociálnodemokratickej strany SMER-SD na dve sociálnodemokratické strany. Mať natrvalo dve takéto strany bolo by dozaista európskym unikátom! Nebudem tu rozoberať motiváciu takéhoto štiepenia, ani jeho ideologickú oprávnenosť či neoprávnenosť. Do vnútrostraníckych problémov, rozdielností, názorových rozporov či dokonca osobných animozít zvonka naozaj málokto dôkladne dovidí, ak vôbec sa takýto jasnovidec nájde. Ani ja sa za takého nepokladám, no trúfam si pouvažovať nad tým, čo by takéto definitívne rozštiepenie znamenalo pre našu spoločnosť, ale najmä pre nás, vykorisťovaných a ožobračených, teda pre štatisticky výrazne silnejšiu väčšinu obyvateľstva. Verím, že nad touto témou sa budete často zamýšľať aj vy, milí čitatelia!
Dve sociálnodemokratické strany, ktoré na politickej scéne nebudú vystupovať jednotne, rozhodne nie vo všetkých prípadoch pravičiarskych zvrhlých pokusov, či pri iných parlamentných anomáliách, sú z hľadiska sociálneho pokroku, prijateľnej sociálnej situácie, minimálnej sociálnej spravodlivosti nie práve šťastným riešením. To je povedané veľmi jemne, lebo takéto rozštiepenie na dve slabšie jednotky môže byť priam sociálnou kliatbou! Z mocného ochrancu je tu zrazu bezmocný nejednotný dvojsegment!
Pravdaže, politická sila je v zjednocovaní, nie v štiepení. Nedávny volebný debakel maďarských politických strán to nadostač jasne preukázal. Axiómu o tom, že Slovensko sociálnu demokraciu nevyhnutne potrebuje, netreba dajako špeciálne obhajovať a dokazovať. Po ohlásenom odchode Petra Pellegriniho z jeho funkcie i členstva v strane SMER-SD a vyhlásení, že chce založiť novú sociálnodemokratickú stranu, črtá sa do najbližších volieb akási dvojdomovosť slovenskej sociálnej demokracie.
Ale čo bude po voľbách? Pristavme sa najprv pri tragickej verzii volieb, veď tu teraz preberáme rôzne možnosti. Čo ak podnes zaslepená a vládnou demagógiou oslepená veľká časť voličov dá svoje hlasy pravici? Buď niektorej z pravicových strán, alebo celému pravicovému spektru? Čo ak veľkej časti voličov bude chýbať predstavivosť a nebudú si vedieť predstaviť, ako sa u nás bude žiť, či skôr živoriť, v diktatúre veľkoburžujov? Čo ak veľká časť voličov nepostrehla, že nejeden podnikateľ sa zákonite pohybuje po trajektórii od činného podnikateľa k zločinnému podnikateľovi? A čo keď menšinový voličský zvyšok rozdelí svoje hlasy medzi dvojicu sociálnodemokratických rozštiepencov? Potom sa môže stať žiaľ až to, že obidva štiepy zostanú mimo parlamentu! Totálne víťazstvo baskervillského kapitalizmu! Toho pažravého kapitalizmu, ktorý bez zábran rozďavil svoju papuľu po odstránení svojej súťaživej protiváhy v podobe socializmu. Aj napriek vážnym nedostatkom socializmu, o stalinsko-gottwaldovských deformáciách až obludnostiach ani nehovoriac, držala táto protistrana kapitalistického démona do istej miery na uzde.
Ale vráťme sa k nášmu problému. Slovenský volič si bude musieť vybrať medzi dvoma sociálnodemokratickými stranami, ak sa takáto dvojica vytvorí /už sú náznaky, že s vysokou pravdepodobnosťou k tomu dôjde/. Bude si musieť vybrať, ktorá z nich má lepšiu politickú prax, perspektívu a vyšší koaličný potenciál, a to aj za cenu prijateľných ústupkov. Slovenský volič bude musieť hlboko zodpovedne premýšľať. Spytovať si svedomie, mobilizovať vedomie. Uvedomiť si nevyhnutnosť sociálnej ochrany početnej armády nezbohatlíkov, oprášiť, oživiť triedne uvedomenie. A premýšľať aj o tom, ako bolo v minulosti možné, že istá nezanedbateľná časť voličov prudko vyniesla do politických výšin parlamentného bitkára a provokatéra, politického priemera, ktorý rafinovane včas prepísal svoj obrovský majetok na manželku. Aj to je unikát, príšerne smutný!

Koronavízie

 Hymna trpezlivých: Boli sme tu pred Uhorskom, boli sme aj po ňom, boli sme tu pred Covidom, budeme aj po ňom.
 Koronavírus – neúprosný vychovávateľ ľudí k totálnemu individualizmu.
 Treba viac zbrojiť, moderne prezbrojiť, masívnejšie vyzbrojiť – naše zdravotníctvo proti súčasnej i ďalším pandémiám.
 Počas koronavírusovej pandémie mi nijaký kamarát nenapísal ani nič neposlal, no poštovú schránku mi bohato zapĺňali faktúry. Vymáhanie platieb nezastaví ani len vytrubovanie archanjela Gabriela!
 Rátajte s tým, že vaši kolegovia z branže vám budú naďalej hádzať polená pod nohy, ale už iba z bezpečnej vzdialenosti dvoch a viac metrov.
 Konečne sa žiaci dočkali návratu do škôl! Doma im bolo veľmi otupno, veď tam niekoľko týždňov nebolo s kým sa pobiť.
 Možno charakterizovať kýchnutie na nepriateľa na pracovisku ako použitie biologickej zbrane?
 Žijeme v strašných časoch, keď ešte aj intrigy sa vykonávajú vo virtuálnej podobe. Keďže pri tom nik nikomu nedá po papuli, pozorovatelia spoločenského cvrkotu sa nevedia zorientovať, kde je teraz sever.
 Momentálny premiér, ktorý nám tu chcel predviesť matovičovský raj na Zemi, vyfasoval nielen rozbehnutý koronavírus, ale aj zemetrasenie s epicentrom pri Michalovciach.
 Tým, že momentálny premiér vyčlenil predajný čas pre dôchodcov, neplánovane ich vyčlenil z ostatnej spoločnosti, ktorá podľa sulíkovskej ideológie unisono tvorí hodnoty, a zároveň zvýraznil, akou sú dôchodcovia záťažou.

Milan KENDA

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.