Dnes aktuálne, zasmejme a zamyslime sa trocha spolu s profesionálom Ľubomírom Kotrhom

Dnes, keď sme sa ocitli nielen v oblasti humoru a satiry, ale celkom ako Slovensko v suteréne, nastúpila ako záchranný hasičský zbor „zachrániť“ čo sa ešte u nás zachrániť dá a dostať nás z tohto marazmu tzv. úradnícka vláda, v preklade vláda odborníkov. Preto sme sa aj my slovenskí humoristi obrátili listom na ministerstvo kultúry v nádeji, a požiadali sme novú ministerku kultúry pani Silviu Hroncovú o pomoc. Predpokladáme, že sa lepšie rozumie kultúre ako predošlá vládna garnitúra, v našom prípade ministerka kultúry, ktorá…(Prikladáme krátku žiadosť).

Vážená pani Silvia Hroncová, ministerka kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika

Vec: Žiadosť o podporu nášho občianskeho združenia, respektíve satiricko-humoristických novín HUMORIKON

Obraciam sa na Vás nielen v mene nášho občianskeho združenia, ale i v mene „zvyšku“ ešte žijúcich, bývalých „roháčovcov“, respektíve slovenských satiricko – humoristických umelcov, súčasných autorov, tvorcov Humorikonu, pre ktorých sme v internetových novinách pred tromi rokmi vytvorili ako jediná redakcia na Slovensku tohto druhu, novinový priestor na realizáciu tvorby výtvarných i píšucich autorov, predovšetkým začínajúcich. Mimochodom, nájdete nás,  sme na stránke www.humorikon.sk. K dnešnému dňu máme v záznamníku uvedených vyše 52 000 návštev nášho portálu a približne 2 220 stránok rôznych príspevkov, ako sú humoristické podujatia, profily autorov, fejtóny, glosy, eseje, humoresky, aforizmy, epigramy, vtipy a ďalšie nielen krátke literárne útvary. Navyše iba v rámci nášho združenia sme za krátky čas vydali päť humoristických kníh (v pláne máme venovať ich Vám), nerátajúc samostatné knižné počiny jednotlivých autorov. Z našej edície to boli tituly s názvami Poslední mohykáni, Sme nielen za priateľské ovzdušie, Tak si tu žijeme, Ako sme „válčili“ za socializmu a Spoza čiary. Ďalšie informácie pripájame k našej žiadosti: Humorikon, je jediným nielen printovým, ale i internetovým médiom, ktoré prezentuje a dokumentuje súčasný stav slovenského kresleného a písaného humoru, Humorikon, ktorý vytvára priestor pre publikovanie a dokumentovanie prác autorov, ktorí potrebujú uverejňovať svoju tvorbu a vytvoriť priestor pre komparáciu so zahraničím. Humorikon je pokračovateľom satiricko – humoristických časopisov Roháč, Nový Roháč a Extra Roháč, v súčasnosti financovaný z dôchodku vydavateľa a symbolických darov. Bez dotácií a grantov a bez reálnej finančnej podpory mu (nám) hrozí zánik. Tak ako je to v prípade každého média, ktoré nie je podporované inzerciou, oligarchami, politickými stranami, alebo podporená ako nezisková organizácia ministerstvom kultúry z rôznych grantov. Zámerom vedenia redakcie a autorov je tvoriť Humorikon i napriek polarizovanej spoločnosti apolitický, kritizujúci neduhy spoločnosti a samozrejme poskytnúť priestor na prezentáciu príspevkov píšucich autorov i karikaturistov. a zachovať tak, ako je to takmer vo všetkých štátoch sveta tento druh kultúry! Treba vyzdvihnúť, že uverejňujeme a zaraďujeme aj názory odborníkov z oblasti artmarketingu, teoretikov, ale aj zástupcov administratívnych štruktúr, ktorí sú kompetentní vyjadriť sa k súčasnému stavu a perspektívam, predovšetkým k problematike slovenského kresleného humoru, vrátane drobných literárnych útvarov. Prinášame aktuálne informácie o domácich i zahraničných akciách, ako sú humoristické súťaže a najmä tradičné podujatia, napríklad výstavy. Karikatúrami, humoreskami, fejtónmi, esejami, epigramami, aforizmami i vtipmi všetkých autorov i začínajúcich korešpondenciou podporujeme a motivujeme a to nielen tých skôr narodených, ale najmä začínajúcich, i recenzentov, a vôbec priaznivcov i čitateľov kresleného humoru. Nabádame ich k aktívnej reflexii, ale i k marketingovej podpore zo strany verejnej správy i podnikateľov. Redakčná rada má kontakt s humoristami z domova i zo zahraničia, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti a samotní autori vlastnia mnohé medzinárodné ocenenia, zúčastňujú sa aktívne na medzinárodných súťažiach a príležitostne ich vyzývame k spolupráci, ktorá sa nám darí. Hoci, už tri razy sme sa bezúspešne uchádzali oficiálne o grant, reagujúc tak na výzvu Fondu na podporu umenia (FPU) no bezúspešne. Aby sme nezabudli úzko spolupracujeme s českým humoristickým časopisom Čuk a so srbským Šipakom (mimochodom, Srbi vydali dve knihy, tzv. analógie slovenskej satiry a humoru s názvami Hromy a Blesky a Chytanie sa slamky, ktoré boli v oboch jazykoch distribuované vo všetkých balkánskych štátoch (!) Kontakt so zahraničím máme prostredníctvom spoločných výstav i jednotlivo. U domácej poroty FPU bola naša požiadavka neakceptovaná a stručne zamietnutá s poznámkou „Kolísavá úroveň“. Ale podľa nás neobjektívne. Prišli sme na to, že príčina je niekde inde, pretože nemôžu objektívne hodnotiť členovia pozostávajúci z laickej komunity, hoci z kultúrnej oblasti prácu profesionálnych autorov (!), pretože, iste sama viete, že humor je osobitná kultúrna kategória. Pritom, ako nezisková organizácia sme najmä kvalitou i množstvom príspevkov potvrdili svoju opodstatnenosť. Hoci predchádzajúca ministerka kultúry pani Milanová povedala, že kde nie je satira, nie je ani demokracia a navyše, že podporí všetky občianske združenia, no nestalo sa tak. A tak všetci autori tvoria a realizujú sa vďaka entuziazmu a zadarmo, bez možnosti akéhokoľvek aspoň symbolického honoráru. Vážnou otázkou je dokedy? Navyše finančné problémy máme najmä administratívne, pretože napríklad platby za prenájom, IT technickú pomoc, ďalej poplatky za doménu, hosting, server a podobne, platíme z dôchodku na úkor rodiny. Prežívame kritické dni, hoci sa nám doteraz „žobraním“, zľutovaním, presviedčaním a dobrosrdečnosťou podarilo nakloniť na svoju stranu zopár dobrodincov a vydať niekoľko spomínaných humoristických kníh a z vlastného dôchodkového fondu udržať Humorikon ako tak pri živote.
Vážená pani Hroncová, vážená pani nová ministerka! Vypočuli sme si vás v TV pri predstavovaní novej úradníckej vlády i zaujímavé riešenia jej členov na stabilizáciu našej spoločnosti a to nás motivovalo k tomu, že sme sa týmto listom rozhodli požiadať vás o pomoc. Nie sme ekonómovia, no náš laický odhad je schopnosť prežiť do volieb, respektíve do konca tohto roku, na čo by nám stačil grant zhruba 15 tisíc eur, čo by nám pokrylo nielen nutné výdavky, ale najmä pomohlo ešte viac skvalitniť HUMORIKON.SK. Samozrejme ku koncu roka by sme výdavky riadne zúčtovali. Pre každý prípad uvádzame aj číslo účtu nášho občianskeho združenia: SK72 7500 0000 0040 1577 0620. Obraciame sa na vás v nádeji, že to myslíte so Slovenskom vážne a úprimne a držíme členom úradníckej vlády prsty! A samozrejme, tento kladný, prospešný a ústretový počin nenecháme bez povšimnutia a patrične ho spropagujeme. Veď ide nám všetkým, najmä ľuďom pracujúcim v kultúre, aby nezostalo nepovšimnuté toto bohatstvo, ako pokladnica slovenskej kultúry! Podobne ako je to v kultúrnej inštitúcii a oblasti, v ktorej ste doteraz pôsobili.

Milan Kupecký, Humorikon, predseda Občianskeho združenia Chýrnik – noviny tolerantnosti, ul. SNP č. 42, 940 01 Nové Zámky, 23. 5. 2023

Dovolíme si k našej žiadosti pripojiť jeden z mnohých ohlasov, ktorý, popri tvorby www.humorikon.sk, hovorí za všetko…

Vážený pán Milan Kupecký!

V prvom rade Vám chcem poďakovať za uverejnenie všetkých mojich príspevkov v HUMORIKONE, ako aj za vaše ohodnotenie mojej tvorby v oblasti humoru; je to pre mňa veľká pocta. O to viac ma mrzí, že tak profesionálne vedené internetové médium, akým je HUMORIKON, by malo smerovať k svojmu zániku…Dôvody ste pomenovali celkom jasne. Tým najzávažnejším dôvodom je nedostatok financií. Štátny fond na podporu kultúry nemá záujem podporovať humoristickú tvorbu ako súčasť našej kultúry, čo je na škodu veci. Štátny aparát (najmä ten súčasný) nepotrebuje žiadnych oponentov či kritikov, pretože už aj bez humoru je takmer každému na smiech…Žiaľ, ja osobne nemám žiadne skúsenosti s redaktorskou prácou, ani s fungovaním internetových novín, preto ťažko mi čokoľvek radiť. Viem len, že bez finančného krytia to asi nepôjde. Mám skúsenosť (a iste nielen ja) s vydávaním niektorých svojich knižiek, ako prácne sme zháňali sponzorov (starostov, podnikateľov, kolegov a pod.). Neobišlo sa to ani bez vlastného finančného príspevku. Jediné, o čo sa môžem pokúsiť, je osloviť svojich kolegov, priateľov či iných priaznivcov humoru, a v prípade úspešnosti ich s vami skontaktovať. Je poľutovaniahodné, že taký zanietenec pre humoristickú tvorbu akým ste vy, musí udržiavať HUMORIKON i za cenu príspevku z vlastného dôchodku. Klobúk dolu pred vami! Nech už bude budúcnosť HUMORIKONU akákoľvek, som presvedčený, že už doteraz ste jeho (a nielen jeho) vytvorením položili moderný základ skutočného profesionálneho humoru, na ktorom je možno stavať. Za to vám patrí nielen v mojom mene, ale aj v mene všetkých prispievateľov a priateľov HUMORIKONU veľká vďaka. Prajem vám veľa zdravia a tvorivých síl, aby ste aj naďalej obveseľovali svojím príjemným a láskavým humorom celé Slovensko. Veľmi vás potrebuje.

S úctou a vďakou spisovateľ, kolega a humorista Ján Grešák

————————————————————————————-

Na záver pripájame pre členov novej vlády pohľad s nadhľadom v karikatúrnej tvorbe jedného z autorov, tvorcov Humorikonu, slovenského humoristu Ľubomíra Kotrhu:

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ľubomír Kotrha
Ľubomír Kotrha
1 year ago

Ďakujem.
 
kotrha