Dnes aktuálne Milan Kupecký, Humorikon

Prestávka na pokraji bankrotu

 

Podpora z kultúrneho fondu FPU je určená pre vydávanie internetových časopisov, magazínov a umelecko-kritických portálov, vrátane začínajúcich projektov. Časopisy musia obsahovať najmä odborné texty, eseje, preklady odborných textov, recenzie, glosy, reportáže, rozhovory, fejtóny, alebo ukážky nových diel z jednej alebo z viacerých oblastí, na ktoré je zameraná podpora v celom podprograme. Časopis, magazín alebo portál musí mať funkčnú redakčnú radu zverejnenú na webovom sídle, musí mu byť pridelené ISSN, musí mať založené funkčné a aktívne webové sídlo, na ktorom pred podaním žiadosti zverejnené primerané množstvo príspevkov, a ktoré je vhodné na archiváciu kompletných ročníkov časopisu. Podpora nie je určená pre časopisy, ktoré vychádzajú v tlačenej podobe.
Žiadateľ (-ka je povinný-á) v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi (-ke) nevzniknú žiadne výnosy, je povinný (-á) túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ(-ka je povinný-á) v žiadosti uviesť zoznam členov redakčnej rady a zoznam doterajších prispievateľov.

Realizácia
HUMORIKON: V oficiálnej žiadosti sme sa riadili presne podľa pokynov pracovníkov FPU, teda predstaviteľov a pracovníkov ministerstva kultúry.

ZÁVEREČNÝ VÝSLEDOK
Vážený žiadateľ,
dovoľujeme si Vás informovať, že na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 1/2023: program 2.3.2 – Vydávanie internetových časopisov, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia Vaša žiadosť „Humorikon“ zaregistrovaná pod č. 23-232-00181
nebola podporená.
Rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia o podporených a nepodporených žiadostiach je zverejnené na webovom sídle fondu v časti Získanie podpory | Rozhodnutia riaditeľa.
Bodové hodnotenie a písomný komentár členov odbornej komisie, ktorí žiadosti hodnotili, bude zverejnené v registračnom systéme FPU.
Toto rozhodnutie Fondu na podporu umenia je konečné a podľa článku 11 bodu 3 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
S pozdravom,
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
riaditeľ Fondu na podporu umenia

ALIBY

Táto správa bola automaticky vytvorená Registračným systémom FPU. Prosím, neodpovedajte na ňu. V prípade otázok, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/sk/kontakt. Pri akejkoľvek komunikácii s kanceláriou fondu a doručovaní dokumentov do fondu vždy uvádzajte číslo žiadosti, ktorej sa daná komunikácia týka.

Vyjadrenie tvorcov Humorikonu, respektíve autorov slovenskej satiry a humoru

K uvedenej žiadosti a k vyjadreniu nie je potrebný žiaden komentár, a vulgárne sa nebudeme vyjadrovať. K tomu snáď iba toľko, že – škoda času, námahy, úsilia a snaženia sa zachovať dobrú vec, veď ide o kultúru, ktorá je jediným našim identickým bohatstvom, pretože všetko materiálne sme spolu so západnými spolupútnikmi rozkradli. Čo sa týka komisie, ktorá hodnotila našu prácu, sa za svoju naivitu ospravedlňujeme, pretože sme si včas neuvedomili, že ako môže nejaká „ľudová, odborná, laická“ komisia hodnotiť prácu ktorej vonkoncom nerozumie, pretože Humorikon prezentuje výtvarné karikatúry a písomné humorné práce a diela, za ktoré obdržali slovenskí autori nespočetné množstvo rôznych ocenení, možno povedať od skutočne odborných kurátorov a komisií a zo všetkých kontinentov a štátov celého sveta. Pritom možno naši „remeselníci“ sediaci v honosných kreslách nevedia ani čo je to esej, fejtón, humoreska, aforizmus, či epigram?

Dva znalecké, zaujímavé, no pravdivé vyjadrenia zainteresovaných

Milý pán Kupecký, slovutný humorista!
Nuž trpká, až hyperbolická irónia z FPU ako Vianočný darček. Môžem iba poľutovať, ale neviem pomôcť, pretože vo všetkých rozhodujúcich úradoch je prevaha vlastencov, ktorí majú vlasť mimo Slovenska a preto aj iné priority na finančnú podporu. Humor a umenie humoru v rôznych formách prezentované v Humorikone je slovenské a po slovensky; možnože keby bolo anglicky, (či americky), alebo aspoň nemecky, možnože by to Ministerstvo kultúry na Slovensku aj vyronilo slzu podpory, ale takto nie.
Slovenská národná publicita je prekážkou tej nadnárodnej a komerčnej, ktorá postupne preniká do mozgov a mení už od mladých liet vzťahy občanov k národu, k národnému jazyku i k rodnej zemi.
Pomaly sa dostaneme do štádia, že bude treba (a bez okolkov i dôslednejšie) rozlišovať Slovákov a osoby na Slovensku; podobne ako nemáme Slovenskú Národnú radu, ale zato Národnú radu SR (teda na Slovensku). Čo už…veď odnárodňovanie nie je vynález dneška a vždy má politicko-územno-materiálne pramene, ale k takej tvrdej forme národného útlaku bez ohľadov, v minulosti sa nedostala ani germanizácia ani maďarizácia a pani Radičová to pred pár rokmi iba rozšafne umocnila tým, že Slovensko prosto označila za „túto krajinu“. Takže: porozumeli sme si? Niet takých čo vymetú Augiášov chliev.
…pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní…(K. Kuzmány)
Srdečne pozdravujem Julo
JuliusForsthoffer

Dobrý deň pán Kupecký,
FPU zase prezentoval svoj vzťah k žánru kresleného humoru…Nehľadá možnosti ako pomôcť zachovať a podporiť tvorbu slovenských autorov kresleného humoru, aforistov a fanúšikov a vytvoriť podmienky pre záchranu tohto žánru. Od odbornej poroty očakávam základné poznatky o kreslenom humore, osobnostiach slovenského i svetového, kauzalite tvorby a jej dosahu na verejnosť. Pohodlné nepodporenie žiadosti bez vecnej argumentácie má znak chimérickej akademickosti vulgo alibizmu vulgo diletantizmu.
Je to podpis +++.

Záver pred bankrotom

PS: Od Nového roku, HUMORIKON, ak ho „nezlikvidujú“ mocní demokrati tohto sveta, bude mať prestávku a vyjde až po parlamentných voľbách, v nádeji, že sa Slovákom konečne podarí zvoliť si slovenskú vládu a tá do funkcie ministra kultúry dosadí človeka, čo rozumie kultúre, tak ako je to všade v krajinách po celom svete.


Za slovenských humoristov, píšucich i karikaturistov, milan kupecký

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

5 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Aleksandar Čotrić, Srbsko
Aleksandar Čotrić, Srbsko
2 months ago
Dostal som knihy. 
Ďakujem, milý Milan.
Milan Hrdlík
Milan Hrdlík
2 months ago
Ahoj,
Humorista!
Poštu sledujem ako-tak,
knihu som dostal a bol som v obraze
Aj som si ju prelistoval a teraz sa podrž, autor aforizmov!
Som ňou priam nadšený a tvoje morálne saldo podskočilo o sto bodov!!! https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/1f60a.svg
Milan
Vlado Pavlík
Vlado Pavlík
2 months ago

 Ahoj Milan!  Ďakujem za knižku MAJSTRI KRÁTKYCH LITERÁRNYCH ÚTVAROV…

Je to skutočne hodnotná knižka, je to výkladná skriňa múdrych myšlienok.
Je to kus našej domácej kultúry.
Vďaka TVOJEJ húževnatosti sa takto zachovajú zrnká múdrosti uvedených autorov .
Opatruj sa.
Vladimír Pavlík

Eva Jarábková
Eva Jarábková
2 months ago
Dobrý deň, Milanko, dostala som od Vás, aj keď po Vianociach, veľký a milý darček. 
Kniha je pekná a samí skvelí autori, tak ma to teší, mám čo čítať a aj sa inšpirovať.
Tie ďalšie knihy ma tiež potešili a už si ich čítam, takže aj pobavili a ešte dlho ma baviť budú. 
Ďakujem pekne a prajem múdru vládu tam hore a dobrých ľudí okolo Vás. Robíte veľmi záslužnú prácu pre uchovanie humoru a rozumu. 
S pozdravom Ej.
Eva Jarábková
Eva Jarábková
2 months ago
Ďakujeme pekne, sto krát oplácame a prajeme veľa zdravia a síl na boj za dobrý humor. S pozdravom rodina Jarábková.