Dnes aktuálne náš priaznivec, čitateľ Humorikonu Jaroslav Husár

Keďže sa blíži Silvester, dávame priestor a prinášame trocha humoru od našich čitateľov a priaznivcov Prof. Ing. Jaroslava Husára, CSc. a Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD.

Profesor JAROSLAV HUSÁR sa narodil Malom Peseku na Slovensku dňa v najkrajšom mesiaci v máji v roku 1936. Do ľudovej školy chodil v Nevericiach v roku 1942 a Meštiansku školu navštevoval v Želiezovciach a Vyššiu hospodársku školu absolvoval v Nitre. V roku 1960 skončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a vstúpil už ako študent do praxe v Závodoch ZSMK v Tlmačoch…
Zažil až štyri politické režimy vo svojom živote na Slovensku. Prešiel svet a mal možnosť učiť sa a konfrontovať svoje názory, ako aj získavať vedomosti od uznávaných svetových ekonomických kapacít. Rád sa podelí o vedomosti a rád poskytne konštruktívnu kritiku súčasnému riadeniu slovenskej ekonomiky aj vo svojom veku. Ale nie je vypočutý a ani prijímaný politikmi riadiacimi súčasnú Slovenskú republiku. Napriek tomu stále dôveruje vede o ekonómii a myslí na to, ako slovenské národné hospodárstvo môže a má fungovať. S takou bystrou mysľou, analytickými schopnosťami a vedeckými znalosťami by mohol robiť ministra národného hospodárstva, hlavného ekonóma Slovenskej republiky, alebo aspoň poslanca – ekonomického odborníka na Národnej rade Slovenskej republiky. Namiesto toho je zdesený zo súčasného zosuvu ekonomického a hospodárskeho vývoja Slovenska a zo zvrhlosti, s akou sa vládne garnitúry nevedecky, teda diletantsky, neodborne a arogantne, vrhli sa riadenie slovenskej spoločnosti a hospodárenia v Slovenskej republike. Jeho priateľ Július Forsthoffer, je ako vraví Jaroslav Husár, všestranný vzdelanec.

Úvaha profesora Jaroslava Husára, uznávaného ekonóma o svojom súputníkovi, kolegovi: Ako začať o tomto vzdelancovi? Ing. Július Forsthoffer, PhD. príslušník Slovenského Rádu rytierov destilátov, sa narodil 8. 11. 1935 v Brezne, kde ukončil stredoškolské štúdium. Zvolil si vysokoškolské štúdium zamerané na chémiu, ktoré ukončil v roku 1958 na Chemickej fakulte SVŠT (dnes STU), v odbore kvasná chémia a technológia a to s červeným diplomom. Po roku 1965 veľa slovenských expertov pracovalo v zahraničí, lekári, technici či ekonómovia. V rôznych častiach sveta. Jedným z nich bol Ing. Július Forsthoffer, PhD. Obaja máme blízko k poľnohospodárstvu. Preto začnem inak. Vieme, že vzácnym plodinám sa u nás nedarí. Nemusíme však pestovať ananásy. Ale užitočné plodiny sú aj vzdelanie, veda a kultúra. A to je oblasť, o ktorej sme spolu veľa debatovali. Na našej rodnej zemi akosi ťažko prospievajú. O to viac sa vzmáha rýchla vulgárna burina. Netreba ju ani siať. Ale tí, čo túžia po plnších klasoch, utekajú, nedbáme o nich. Veda sa sama do pôdy nezasadí. Nezaujíma nás či nezahynie. Jeho prvým pracovným pôsobiskom bola droždiareň Kvasný priemysel Trenčín. Potom prešiel do Liehovaru v Leopoldove, kde sa venoval pokusnej výrobe kyseliny citrónovej. Získané poznatky uplatnil ako technológ projektant (Potravinoprojekt 1960) pre novú výrobňu 3 200 t/rok, ktorú potom ako vedúci investičnej skupiny v rokoch 1961 – 1966 staval a spúšťal do prevádzky, spolu s výrobňou kŕmnych bielkovín, octárňou, energetikou a kompletnými inžinierskymi sieťami tohto kombinátu. V roku 1967 prešiel do podniku Petrochema v Dubovej, kde v rámci investičných aktivít riešil výstavbu syntetických detergentov, bielych olejov i likvidáciu odpadov z kyselinovej rafinácie ropných produktov. V období 1967 – 1969 absolvoval vo VŠCHT Praha inžinierske štúdium v odbore materiály a korózne inžinierstvo. V rokoch 1969 až 1971 pôsobil na Kube v oblasti výroby liehu a mikrobiálnych kŕmnych bielkovín. Technickým riaditeľom GRT LIKO v Bratislave sa stal v roku 1974 a do roku 1986 z tejto funkcie riadil výstavbu a rekonštrukcie v závodoch, ktoré zabezpečovali príslušné podnikové riaditeľstvá kvasného, konzervárskeho, škrobárskeho, mraziarskeho priemyslu, vrátane Výskumného ústavu LIKO a Ovocinárskeho štátneho majetku Stupava. Po ašpirantskom štúdiu v rokoch 1975 – 1977 získal titul CSc. (PhD.) a v roku 1985 pôsobil v Indii pri zavádzaní submerznej výroby kyseliny citrónovej. Od roku 1986 do 1992 bol riaditeľom VÚ LIKO a potom do roku 1995 pôsobil v priemysle vo Venezuele. Po návrate, vyučoval ako lektor-špecialista v rokoch 1995 až 2000 a v rokoch 2002 až 2005 na Strojníckej fakulte a Materiálovo-technickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Medzitým, v rokoch 2000 až 2002 pôsobil v Instituto Politéchnico Nacional (Mexiko). Od roku 2004 je tajomníkom Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a v rámci tejto funkcie aj občasným technickým poradcom pre výrobu etanolu, ovocných destilátov, bioplynových staníc vrátane biometánu, recyklácie uhlíka z druhotných zdrojov na definovane uhľovodíkové paliva. Je podporovateľom enviro-ochrany Slovenska, aktivistom proti skládkam odpadov a za zálohovanie sklených, plastových i kovových obalov, čo chápe ako stimuláciu prístupu občanov k separácii. Je občasným lektorom pre poslucháčov FChPT STU, alebo EU na súvisiace témy a prednášateľom na domácich a nadnárodných podujatiach i konferenciách. Cíti sa národovcom a podporuje renesanciu národného povedomia Slovákov. Na mojom blogu mojej katedry alebo na internetovom Slovenskom slove uverejňujem moje odborné stanoviská k ekonomickým materiálom ekonomických agensov, ministerstiev, či iných a práve Ing. Július Forsthoffer ako aktívny pracovník hospodárskeho života často komentoval moje riešenia. Július Forsthoffer ako všestranný človek má aj zmysel pre humor. Posúďte:

Syn sa pýta svojho otca: Ocino, prečo je v našom dome taká zima? Otec hovorí: Pretože Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Syn sa pýta: A čo to má s nami spoločné? Otec: Uvalili sme sankcie proti Rusku. Syn: Prečo? Otec: Aby sa Rusi cítili zle. Syn: My sme Rusi?“

Čo je to rasizmus
„Otecko, čo je to rasizmus?
To je, keď biele dievčatko nemá rado dievčatko s inou farbou pleti.
A keď nemá čierne, žlté alebo hnedé dievčatko rado biele dievčatko, je to tiež rasizmus?
Nie, to je multikultúrna obohatenie.“

Čo je to šovinizmus
„Hmm, a čo je to šovinizmus?
To je, keď škaredí muži nemajú radi skvelé ženy.
A keď nemajú rady škaredé ženy dobrých mužov, tak je to tiež šovinizmus?
Nie, hlupáčik, to je emancipácia a rodová rovnosť.“

Čo to je imigrácia
„Oci, a čo to je imigrácia?
To je, keď sa milióny dobrých, inteligentných, schopných farebných cudzincov vydajú k nám, aby nám pomohli mať viac detí, robiť lepšie prácu a byť rôznorodejší.
Takže, keď sa milióny dobrých, inteligentných, schopných bielych ľudí vydajú do cudziny, je to imigrácia?
Nie, to je kolonizácia.“

Čo to je bombardovanie
„Jé, a čo je to bombardovanie?
To je, keď nepriatelia hádžu z lietadiel bomby na nevinných ľudí, zabíjajú ich a ničia ich zem.
Takže, keď naša armáda hádže bomby na cudziu krajinu a ľudí, je to bombardovanie?
Nie, to je humanitárna bombardovanie, aby sme im pomohli žiť lepšie bez zlých diktátorov a totality.“

Čo je demokracia a čo sú voľby
„A čo je to demokracia a čo to sú voľby?
To je, keď si väčšina ľudí zvolí to, čo chce.
To je veľmi pekné. Takže, keď chce väčšina ľudí žiť inak ako menšina ľudí a zvolí si to, je to demokracia?
Nie, to je totalita, diktatúra, diskriminácia a anarchia, ktoré sa musia zničiť.“

Čo sú to peniaze
„A čo sú to peniaze?
To sú skvelé papieriky, za ktoré si môžeš kúpiť, čo chceš, keď budeš veľa a často robiť to, čo máš.
Takže, keď budem poctivo každý deň pracovať, tak si za peniaze budem môcť skvele žiť.
Nie, ty moja malá koťuha, ty tak zomrieš od hladu pod mostom.“

Kto je to pedofil
„A kto je to pedofil?
To je človek, ktorý má veľmi rád malé deti a hrá sa s nimi v posteli.
Otecko, ty si pedofil?
Nie, ja som tvoj otecko!
A kto je to gay a lesbička?
To sú ľudia, ktorí majú radi ľudí rovnakého pohlavia.
Chápem, takže muži majú radi mužov a ženy majú rady ženy. A ako si spolu robia deti, oci?
Dostanú ich od iných ľudí.
Preboha, oni im ich berú?
Nie! Tomu sa hovorí adopcia!

Ja tomu nerozumiem otecko, mohol by si mi to ešte viac vysvetliť a mohli by sme sa o tom viac porozprávať?
Nie, miláčik, to je pochybovanie a za to by sme šli na desať rokov do väzenia.
Bééé.
Neplač, to je marenia úradného výkonu!
Pomoooc, ja utečiem!
To nesmieš, to je emigrácia a budeš zastrelená na úteku!
Otecko, ja už sa nikdy nikoho nebudem na nič pýtať, nikdy o ničom nebudem premýšľať a už budem vždy mlčať.
Tak sa mi to páči, dobré dievčatko, tu máš lízadlo a choď sa hrať do pivnice.

Ako kto miluje

Murár – od základov
Cukrár – sladko
Záhradník – kvetnato
Knihár – neviazane
Letec – prelietavo
Slepý – nevídane
Doktor – skúmavo
Mechanik – jemne
Účtovník – vypočítavo
Riaditeľ – direktívne
Lekárnik – po kvapkách
Kapelník – od podlahy
Elektrikár – skratovo

Německý humor:

Rozdiel medzi rokom 1942 a 2022 je, že Nemci nemusia chodiť až do Stalingradu, aby zmrzli.

Židovský humor:
Je lepšie, keď Rusi zavrú plyn, ako keď ho Nemci pustí.

Český humor:
Manžel prinesie manželke do kuchyne zajaca, ktorého chytil vonku a mlsne sa olizuje:
„Urob ho na smotane!“
Manželka: „Nejde plyn.“
On: „Tak ho upeč!“
Ona: „Nejde ani elektrina.“
Manžel se naštve a hodí zajaca speť za plot.
Ten napokon zareve: „Sláva Ukrajine!“

Slovenský humor:
Dežo se v zime zobudí a v byte je pekne teplo.
Chytí radiátor – je horúci.
Pustí vodu – tečie aj teplá.
Pustí plyn – plyn ide.
Rozrušený Dežo kričí: „Aranka, vstávaj! Komunisti sa vrátili!“

Pred tridsiatimi rokmi sme si kládli otázku ako dosiahnuť životnú úroveň Západu.
Dnes sa pýtame, ako sa vrátiť k životnej úrovni spred tridsiatich rokov.

Nerozumiem tomu, prečo nám priatelia predávajú plyn a ropu drahšie ako nepriatelia.

Podľa faktúry za elektrinu mám doma urýchľovač čistič, podľa faktúry za plyn bývam na Aljaške, podľa faktúry za vodu mám kúpalisko a podľa platu poberám podporu v nezamestnanosti.

Ceny múky a strúhanky sa vyšplhali tak vysoko, že výrobcovia premýšľajú, že by do párkov opäť dávali mäso.

Vlani nám v tomto čase odporúčali osprchovať sa po každej ceste do spoločnosti, dnes nám sprchovanie zakazujú.

Pred rokom som si merala či nemám horúčku, respektíve moc vysokú teplotu tela, dnes meriam, či nemám moc vysokú teplotu v spálni a obývačke..

Vlani som bez rúška nemohla zazvoniť u susedov a dnes sa mám so susedkou kúpať v jednej kúpeľne a piecť kura v jednej trúbe.

Zhovárajú sa líška, vlk a medveď. Hovorí líška: – Nedarí sa mi v robote. Pracovala som na slepačej farme, farmár spočítal sliepky, zopár chýbalo a vyhodil ma z roboty.
Mne sa tiež nedarí, – hovorí vlk. Bača spočítal ovce, chýbali a tak ma tiež vyhodil z práce.
Medveď na prekvapenie všetkých vraví: – Ja som naopak v robote spokojný. Pracujem v Kovošrote. Výhodou je, že železo nik nežerie a cigáňov nik neráta…

VIANOCE z pohľadu právnika…

Sľub, že príde Ježiško – šírenie poplašnej správy, §357 Trestného zákona – väzenie 2 až 8 rokov.
Keď nebudeš poslúchať, nič nedostaneš! – vydieranie, §175 TZ – 6 mesiacov až 4 roky.
Keď budeš dobrý, Ježiško ti prinesie…- podplácanie, §160 TZ – až 2 roky.
Otvorenie listu Ježiškovi – porušenie listového tajomstva, §182 TZ – až 2 roky.
-Ak vydržíš celý deň nepapať, uvidíš zlaté prasiatko – zanedbanie povinnej výživy, §207 TZ – 2 až 3 roky.
Výroba vaječného koňaku – nedovolená výroba liehových nápojov, §285 TZ – až 1 rok väzenia.
Suma sumárum, trest odňatia slobody od 6 mesiacov až po 19 rokov súhrnne!

-Viete aký je rozdiel medzi Titanicom a slovenskou hokejovou reprezentáciou?
-Žiadny. Všetko je v pohode, kým nenabehnú na ľad…

Príde 90 ročný deduško k doktorovi a sestrička s ním vyplňuje kartu:
– Tak čo, dedo, fajčíte?
– Áno, dve krabičky denné.
– Hmmmm a pijete?
-No jasné, tri pivá a fľašu vína denne a pohárik pálenky na to.
– Hmmmm, a nepovedzte, že máte ešte sex?!
– Ale áno, zrovna nedávno ku mne prišla ženská, taká vychrtlejšia, ale inak docela pohľadná a tak som ju hneď vyšukal na kanape a pretože som mal v sebe tú fľašku vína, tak hneď ešte som ju pretiahol na stole. Bola z toho úplne vyjavená a keď som za ňou zatvoril dvere, zaklopala znova, či neruší. Zabudla si vraj u mňa v obývačke kosu.

Pokiaľ má daň z cigariet odradiť ľudí od fajčenia, daň z alkoholu od pitia, tak daň zo mzdy úplne pochopili len cigáni…

Príde cigáň do videopožičovne a pýta sa:
– Máte film Cigáni idú do neba?
– Nie, ale máme film Cigáni idú do práce!
– Jooooj, ja horory nerád pozerám!

Pri vyplňovaní daňového priznania mienim do kolonky „Vyživované osoby“
uviesť hlavne: poslanci, ministri a úradníci finančného a daňového úradu.

Príde minister Číny za Mao-ce-Tungom a hovorí:
– Pane, napadli nás Slováci!
– A koľko ich je?
– päť miliónov.
– A v ktorom hoteli bývajú?

Viete, aký je vzťah medzi očami? Nikdy jedno druhé neuvidí…ALE
– hýbu sa spoločne
– plačú spoločne
– všetko vidia spoločne
– aj spolu spia.
Ako vidíte, majú veľmi hlboký vzťah medzi sebou.
Lenže ako náhle zbadajú ženu, jedno oko žmurkne, ale to druhé nie.
Ponaučenie: Žena vie rozbiť akýkoľvek vzťah!

Pacient zomrel a lekár takto jemne oznamuje pozostalej manželke túto smutnú správu:
– Vážená pani, mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Najprv vám
poviem tú dobrú: Vysoké teploty vášho manžela už klesli.

Do ordinácie vbehne rozzúrená žena posiata modrinami a kričí:
– Kde je ten psychiater, ktorý vyliečil môjho manžela zo zbabelosti?!

Stretol sa Rus, Čech a Slovák…
Rus hovorí „My máme toľko tankov, že vás všetkých zabijeme.“
Čech hovorí: „My máme toľko pušiek, že vás postrieľame.“
Slovák hovorí: „My máme toľko cigáňov, že vám to všetko pokradnú.“

Lekár hovorí pacientke:
– Na vašu chorobu je jediný liek. Denne musíte zjesť jedno vajce.
– Ale ja vajcia neznášam.
– Však ja hovorím zjesť a nie zniesť.

– Hej pani, koľko musím mať detí, aby som brala 1000 eur podpory? -pýta sa Araňa.
– Dvanásť.
– Jooj,…to aby som tri utopila!

Babka s dedkom idú po meste a pozerajú sa na mladých ľudí. Babka vraví:
„Dedko, pozri, akí sú tí mladí chlapci dnes skromní. Piati fajčia jednu cigaretu a ešte sa pritom aj smejú.“

„Tak čo, Dežo, už si si našiel prácu?“
„Našiel, našiel. Ale pretože som poctivý človek, tak som ju aj hneď
vrátil…“

V lekárni si mladík prezerá vystavený tovar.
Lekárnik: Mladý muž, môžem vám pomôcť? Chcete kondóm?
Muž: ,,Bohužiaľ neskoro, dva sunary prosím …“

Môj dedo hovorí: „Svet sa neskutočne zmenil. Ja si ešte pamätám na svoj prvý bozk
a moja vnučka si už nepamätá na svojho prvého manžela.“

Nikdy nenosím so sebou svoju výplatnú pásku. Keby som náhodou zomrel pri nehode, ľudia by si mohli myslieť, že to bola samovražda!

-S kým vy bankujete?
– Ja jedine s krčmárom, ten mi dá vždy 40 percentnú pálenku.

Vždy nosím v peňaženke fotku svojej manželky a detí.
To mi pripomenie prečo tam nie sú žiadne peniaze!

Smrtka klepe na dvere.
Dedko ide otvoriť a babka sa pýta: -Kto je to?
Dedko pozrie cez kukátko a hovorí: -Vidím kosu. Asi niekto z Mountfieldu.

-Nudíš sa? Pošli sms v tvare „Som tehotná!“ na náhodné číslo!

Rada: Keď pijete, musíte poznať mieru…Inak by sa vám mohlo stať, že vypijete menej!

Syn príde domov a v uchu má náušnicu.
Otec na neho pozerá a hovorí:
„Vieš synak, od nepamäti nosili náušnice v ušiach buď piráti alebo buzeranti. Teraz sa pozriem z okna a pán Boh ťa chráň, ak tam neuvidím tvoju loď!“

Rok 2072 kdesi vo svete:
Synátor: -Tati, vraj kedysi žili nejakí Slováci?
Otec: -Ach, áno … a podľa nich sa dnes hovorí: Si hlúpy ako Slovák…
Synátor: -Aha, a kde tí Slováci žili?
Otec: -No, už sa to presne nevie, niekde v strednej Európe, tam kde sú
dnes Spojené Emiráty a najzápadnejšia provincia Číny s názvom
Rakúsy.
Synátor: -A to vážne boli takí sprostí?
Otec: – No áno…je to v historických análoch…vraj rozpredali a vytunelovali vlastný štát, vláda tam nechala ľudí umierať hladom kvôli exekútorom, za prezidentov si volili kriminálnikov, tunelárov, ožranov, zlikvidovali si poľnohospodárstvo, priemysel, dovážali skazené potraviny z iných štátov, vzali ľuďom prácu a dali ju prisťahovalcom. Vyživovali z vlastného vrecka najchamtivejších banditov a stali sa poskokmi ostatných štátov Európy, ale to kto vie…niekedy si myslím, že za ich vymretím bolo i niečo iné, veď sa tomu ani nedá uveriť…taký tupý predsa nikto nemôže ani byť!

Veronika a Michal sú pacientmi na psychiatrii.
Jedného dňa sa prechádzajú okolo bazéna a v tom Michal náhle skočí do vody.
Potopí sa ako kameň a nevypláva. Veronika okamžite skočí za ním, aby ho zachránila.
Ponorí sa na dno a vytiahne Michala. Dozvie sa o tom hrdinskom čine riaditeľ psychiatrie
a okamžite dá príkaz prepustiť Veroniku, pretože zistil, že je duševne úplne v poriadku, stabilná a príčetná.
Ide za ňou, aby jej povedal túto správu:
-Veronika, mám pre teba jednu dobrú a jednu zlú správu: – Myslím, že si mentálne v poriadku, bola si schopná zachrániť inému pacientovi život.
– A tá zlá?
-Michal, ktorého si zachránila, sa krátko potom obesil v kúpeľni. Je mi to ľúto, je mŕtvy.
Veronika sa pozrie na riaditeľa a hovorí: – On nespáchal samovraždu, ja som ho tam zavesila, aby uschol…

Miništrant pristihne kňaza v intímnej chvíli.
– Otče, čo to robíte?
– Onanujem, chlapče. Tiež čoskoro budeš.
– Ako to viete?
– Začína ma bolieť zápästie…

-Ako je možné vyklonovať ideálneho muža?
– Skrížiť bankomat s vibrátorom.

-Prečo humor lieči?
– Lebo nepatrí pod naše zdravotníctvo.

-Ako sa končí cigánska rozprávka?
– …A nakoniec, ukradli sme zvoniec.

-Ako vyberieme spomedzi 150 poslancov troch sprostých?
– Náhodným výberom.

-Aký je rozdiel medzi Adamom, Evou a cigánmi?
– Cigánov nikto zo Slovenského raja nevyženie, ani pán Boh.

Zhovárajú sa dve blondínky:
-Je to dlhé a veľmi tvrdé. Čo je to?
– Základná škola.

Príde dedo do zelovocu a pýta si zeler.
– Zeler už nemáme, ale môžete si kúpiť pór,
ten má toľko fosforu ako zeler, hovorí predavač.
– Ale ja chcem, aby mi stál, nie svietil…..

Príde cigán do obchodu so zbraňami. Predavač vraví:
– Cigánom nepredávame.
Cigán sa pýta: – čo máte proti cigánom?
Predavač: – Všetko, čo tu vidíte.

Viete, kde sa najviac prejavuje Rómska iniciatíva?
– V pôrodniciach.

Príde Araňa za farárom, či by jej nemohol pokrstiť decko.
Farár pozerá na dieťa, dlho rozmýšľa a opýta sa:
– A nechceš ho radšej obetovať?

Aký je rozdiel medzi nebom a peklom?
– V nebi je dobrá klíma a v pekle dobrá spoločnosť.

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche – myslí si nejedná stará dievka….

Psy majú jedinú chybu: Takú, že veria ľuďom.

Blondínka s brunetkou hrajú futbal. Brunetka dá gól a hovorí:
– Jedna nula!
Hrajú ďalej, gól sa podarí dať aj blondínke a tá hovorí:
– Druhá nula!

Ako sa po východniarsky povie:
– „Kam blúdi tvoj zasnený pohľad?“
-Dze do rici kukaš?!

Stará múdrosť:
Postoj psa je: Ak sa to nepodarí zožrať, alebo pokefovať, tak to možno aspoň očúrať!

Reálny postreh:
Napriek všetkým reklamám sa osvedčilo, že najlepším prostriedkom na umývanie riadu je žena…

– „Už som sa rozhodla a nepresvedčíš ma! Vyskočím z balkóna!…a prestaň do mňa strkať!“

Ideálná žena: Varí chutne, rozpráva málo, hlava ju nebolí.

Život ženy se delí na tri obdobia:
1. Ide na nervy svojmu otcovi.
2. Ide na nervy svojmu mužovi.
3. Ide na nervy svojmu zaťovi.

Muž hovorí kamarátovi: „Na výročie sobáša som manželke daroval diamantový prsteň a ona so mnou ďalších šesť mesiacov neprehovorila.“
-„Prečo, nebol pravý?“
– „Kdeže, taká bola dohoda!“

V Amerike na imigračnom sa pýtajú cigáňov na dôvod návštevy USA.
– Ideme prezidentovi Baidenovi na pohreb.
– Baiden predsa žije.
– Nevadí…my počkáme

Ide Mečiar s Ficom po moste a zrazu im cestu skríži červík. Fico hneď priskočí a červíka rozmliaždi. Mečiar povie: „Čo si to spravil? Nemôžeš zničiť každého, kto sa nám postaví do cesty. Je demokracia a každý má právo ísť svojou vlastnou cestou.“ Idú ďalej a zrazu pred nimi začne poskakovať žaba. Mečiar zrýchli a jediným šliapnutím ju rozpučí na kašu.
Fico nechápavo krúti hlavou: „Ale veď si pred chvíľou vravel, že každý môže ísť svojou vlastnou cestou! Mečiar na to: „Ale majú sa plaziť, nie vyskakovať!“

Včera som kúpil krabičku kondomov. V ňom boli tri kusy. Čítam na balíku: Spotrebujte do decembra 2022. Nechápem, prečo robia na nás taký nátlak!

Fero si sťažuje u lekára, že má problémy v posteli: Pá doktor, myslím si, že mám malý penis. A aké pivo pijete? Ja mám veľmi rád Šariš. Šariš nie je dobrý. Ten všetko sťahuje, zráža, zmenšuje. Pite Topvar. Ten naopak všetko rozťahuje a zväčšuje. Po čase doktor stretne spokojného Fera a vyzvedá: Tak čo? Pijete Topvar? Ale nie…Naučil som ženu na Šariš.

Cenná rada: -Ak ti druhý muž prevezme ženu, najväčšia pomsta je – prenechať mu ju…

Niekedy mám pocit, že patrím do blázninca. Ale ak sa lepšie poobzerám zistím, že som už vlastne v ňom.

-Aký rozdiel je medzi inteligentným človekom a hlupákom?
-Inteligentný sa na to nepýta.

V pôrodnici položili vedľa sebe tri novorodeniatka – chlapcov: Čecha, Nemca a Rusa.
Ale zabudli ich označiť, takže sa im poplietli.
Prídu matky a nevedia ako ich rozlíšiť, ktorý je čí?
A tak Nemka zarevala: „Heil Hitler!“
A skutočne – jedno novonarodeniatko vyskočilo do pozoru a zdvihlo pravú ruku.
Nemka k nemu išla a vzala si ho do náručia.
Pristúpi aj Ruska a berie si do rúk jedno z ostávajúcich detí.
A Češka sa hneď na to pýta:
-Hej, Rusando, ako si poznala, že ten je tvoj? Ruska odpovedala:
-To je jednoduché – keď Nemka zarevala, tak ten môj zaťal pästičky a ten tvoj sa posral…

Postreh dneška: Policajti by nemali dávať mastné pokuty pre vodičov s vysokou dávkou cholesterolu, ani viesť sladké reči v rozhovore s diabetikmi.

Upozornenie: „Voliči, dúfam, že ste pred pár dňami vhodením volebného lístka do urny nepochovali svoje nádeje a sny!“

Dvaja sa zhovárajú:
-Jano, vedel by si uniesť lietadlo?
-Čo ta má, ja neunesiem ani vrece zemiakov.

-Podľa či oho si usúdil, že si bol včera opitý?
-Po príchode domov som omylom bozkal svokru.

-Prečo sa susedia tak často hádajú?
-On ju presviedča aby odišla a ona nechce.

Výborné pagáčiky, to tá vaša trúba tak dobre pečie?
-Áno, dva roky robil na vojne kuchára.

Babka k babke:
-V poslednom čase mám pocit, že som knihovníčka?
-Ako to?
-Čoraz častejšie chodia ku mne moji vnuci pre vkladnú knižku.

Hovorí zamestnávateľ uchádzačovi o prácu:
-Tak toto je vaše trináste pracovné miesto?
On mu na to:- Snáď nie ste poverčivý?!

Malý ježko vrazil do kaktusu a vraví: – To si ti mama?

Chlapec v lekárni:
„Dajte mi balíček kondómov. Príchuť jahoda alebo nie,
malina….Existuje jablko? Alebo ak máte aj banán..“
Dedko ktorý stojí v čakajíú v rade:
„Synku, chceš trtkať, alebo variť kompót?!“

-Viete kedy treba požiadať dievča o ruku ?
– Keď už nevládze ústami …

– Ktorý ľudský orgán je najviac zaťažený pri masturbácii?
– Uši. Počúvajú, či niekto nejde.

-Aký je rozdiel medzi topánkami a očami?
– Topánky sa lesknú po kefovaní a oči pred.

-Viete prečo vznikla láska?
– Aby si aj slušné dievčatá mohli zasúložiť.

– Viete na čo vymysleli Viagru?
– Aby dôchodcom nepadali tepláky!

-Drahý, nevadí ti, že mám malé prsia?
– Nie. A kde ich máš?

Úvaha: – Lepší kondóm v dierke ako dierka v kondóme.

Žena sa pýta muža:
– Drahý, aké ženy sa ti páčia viac, pekné, alebo múdre?
– Ani jedny, ani druhé. Veď vieš, že ľúbim len teba…

Topí sa Anča v rybníku a vreští na ratu.
Začuje ju neďaleko idúci bača a pýta sa:
„Anča a kefovať vieš?“
„Viem, bača, viem, len ma vytiahnite“.
Bača sa otočí a odchádzajúc ponad plece zakričí:
„Vidíš, Anča, vidíš, plávať si sa mala učiť!“

Sedí v autobuse pankáč, vlasy zmaľované žlto-zeleno-červeno-modro, až hrôza a oproti naňho vyjavene čumí dedko.
„Ta čo je, dedo?! Čo tak pozeráte?! Vy ste za mlada nevystrájali kokotiny?!“
„Ále, chlapče, vystrájal, vystrájal. Akurát si spomínam, že oňahdy som
pretiahol papagája a teraz rozmýšľam, či nie si môj syn!!“

„Pištáá“, kričí sused na suseda v záhrade, „tvoja žena bola vo Francúzsku?!“
„Ale čoby!…to som ju ja naučil!“

Myšlienka vydatej slovenskej ženy:
“ …ja som veľmi rada, že mi manžela vybrali rodičia…
Pri pomyslení, že som si takého kokota našla sama, by ma určite jeblo!“

Pätnáste výročie svadby. Manžel chodí o tretej ráno skrčený po kuchyni a manželka sa ho pýta:
– Čo je ti drahý?
– Miloval by som sa.
– Tak poď rýchlo do postele!
– Ďakujem, ja to radšej rozchodím.

Pýtajú sa pani Kukučkovej, či sa chce nechať po smrti spopolniť alebo sa nechá pochovať.
– Čo ja viem, ale asi dám na svojho muža a poslúchnem ho.
– A ten čo hovorí?
– Ten mi stále hovorí, že sa mám dať vypchať.

Žena si necháva veštiť u kartárky:Volá manžel lekárovi svojej ženy:
– Dobrý deň, tu je pán Volek. Moja žena si minulý týždeň dala u vás robiť testy, už viete výsledok? Lekár chvíľu listuje v záznamoch a hovorí:
– Aha, no, to je ten prípad popletenia testov. Takže vaša manželka má buď AIDS, alebo Alzhaimerovu chorobu! Manžel celý zdesený vraví:
– A čo mám teraz robiť?
– No, ja by som vám doporučil zobrať ženu autom do lesa za mesto, a keď trafí domov, už by som s ňou nespával!

– Zajtra vám zomrie muž…
– To viem, ale pozrite sa, či ma zatvoria!

Pýta sa žena manžela:
– Keby som ti utiekla s iným, budeš smutný?
– A prečo by mi malo byť ľúto cudzieho chlapa?

Lekár poučuje nastávajúceho otca:
– S vašou tehotnou ženou sa môžete milovať, ale odporúčam vám vlčiu polohu.
– A to je aká?
– Ľahnúť si vedľa diery a zavýjať.

Muž vraví žene:
– Idem do krčmy. Obleč si kabát!
Žena na to:
– Drahý, znamená to, že ma berieš so sebou?
– Nie, vypínam kúrenie!

Dnes som mal prvýkrát po 20-tich rokoch radosť, že vidím svoju svokru.
– A čo sa stalo?
– Pozvali ma na identifikáciu.

Jaroslav Husár

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments