Dnes aktuálne nezávislý komiksový tvorca, ilustrátor a karikaturista Ivo Chadžiev z Podbrezovej

Vernisáž tvorby slovenských autorov kresleného humoru v Európskom centre kresleného humoru v Belgicku o ktorej sme už v Humorikone písali, nedávno skončila. Ako nás informoval predseda prešovskej rozvojovej agentúry PRERAG Peter Rázus, reprezentovali  na nej slovenskí autori svoju krajinu, Slovensko, karikatúrami. Menovite Andrej Mišanek, Peter Homola, Ivan Chadžiev, Jozef Gruspier, František Jablonovský, Miroslav Bavirčák, Jozef Krumpolec, Bobo Pernecký, Vladimír Pavlík, Laco Torma a Roman Sika. Mimochodom, predseda prešovskej rozvojovej agentúry PRERAG Peter Rázus, spolu s ďalšími nadšencami humoristicko-satirickej tvorby a organizátormi podobných akcií nielen v slovenských mestách, ale i na medzinárodných humoristických podujatiach takto vykonávajú primárnu osvetovú prácu, aby tento umelecký žáner na Slovensku nezanikol. Treba vyzdvihnúť, že výstavu v tomto belgickom reprezentatívnom mieste, mali v priebehu uplynulých rokov mnohí poprední autori svetového kresleného humoru, a preto o to viac treba vyzdvihnúť účasť našich umelcov v tomto takpovediac chráme kresleného humoru. Prácu a účasť spomínaných slovenských autorov v Belgicku, ako aj ich profily, sme vám vážení čitatelia priniesli na predchádzajúcich stránkach Humorikonu, dnes vám niekoľkými karikatúrami priblížime tvorbu ďalšieho, v poradí posledného autora, vrátane rozhovoru s ním. Je ním slovenský karikaturista Ivo Chadžiev z Podbrezovej a malá ukážka z jeho bohatej tvorby.

Najskôr, na úvod: Keď kreslí humor Ivo Chadžiev býva v Podbrezovej, meste pod Tatrami pekne veselo. Talentovaný všestranný výtvarník Ivan Chadžiev (1975) z Podbrezovej, pracuje ako výtvarný pedagóg.
Ivo Chadžiev konzumenta svojho vzácne výtvarného kultivovaného humoru dlho nehľadal. Šancu mu ponúkol obrázkový časopis Život. A tiež nemožno opomenúť účasť na výstavách a súťažiach. Jeho úspechy a ocenenia laické aj odborné ho povzbudili a dodali mu zdravé tvorivé sebavedomie, ktoré ho posúva krok za krokom, pomaly a isto dopredu. Do ozajstného „kartún“ sveta sa zdarne katapultoval v roku 2010 svojou účasťou na úspešnom projekte Výtvarná pocta Adolfovi Bornovi, v spoločnosti takých veľmajstrov výtvarnej humornej skratky ako sú Močalov (Ruská federácia), Ľ. Vaněk, Plotěná, Suchý (Česko), Dmitruch, Semedjajev (Ukrajina), Frankowski (Poľsko), Kisháziová (Maďarsko), Feldstein (USA), Gľonda, Hudák, Jurko, Regítko, či Jakubec a Fiťma (Slovensko).
Ivo Chadžiev dlho nepremýšľal aké umenie chce robiť. Má rád ľahkosť bytia, byť vysporiadaný so svojím umeleckým svetom. Svoje pocity a postoje, témy a myšlienky, výtvarný rukopis, si jasne definoval. Chce byť úprimný a komunikatívny. Vsadil na vieru vo svoje skvelé výtvarne sily, humorné až absurdné videnie sveta a originálnu kultivovanú a bohatú tvorivú objavnú fantáziu. Výtvarný klasik, realista s odvahou „ars art and creation“, nechce nič neopakovať, radšej napredovať a byť novátorom. Nevyčnievať, ale ani byť niekam zaškatuľkovaný. Tak ako si to žiada výtvarný trend súčasnosti. Ivo Chadžiev, študoval na Pedagogickej fakulty UMB – Katedra výtvarnej tvorby a edukacie, v Banskej Bystrici. Karikatúra nie je však pre neho hlavným výtvarným motívom, skôr zaujímavým „art“ doplnkom a tvorivým ventilom.

Ivo Chadžiev was born on the 15th March 1975. He studied at the Department of Fine Arts, UMB (Matej Bel University) in Banská Bystrica, Department of Art Education. He has been publishing in periodicals since 2000 (the first cartoon joke appeared in the weekly magazine Život). He currently works externally with several newsrooms and advertising agencies. In addition to cartoon humor, he is actively involved in illustration and portrait caricature, but other arts are not unknown to him either. He has been participating in several domestic and foreign cartoon humor competitions for many years. He received a series of awards, such as the 1st prize in 2011, the 2nd prize in 2013, the prize of a media sponsor in 2006 and the prize for poetry presentation in 2009 in the competition in Nove Zamky, an honor award and the 2nd prize in the Fraštacký tŕň competition, an honor award 2017 in the competition Golden Keg and the main prize 2009 in Smiechotvorenie in Stará Ľubovňa.
The first solo exhibition of cartoon humor took place in 2011 in Bratislava at the Ponteo Hotel ( Rusovce), before several collective exhibitions at home and abroad. He participates in the organization of the international cartoons competition (Bombur’s saber) in his hometown (Brezno) as a member of the expert jury. He did not hesitate and participated in the support of ecology in Slovakia with a series of eco-comics for the non-profit organization Friends of the Earth. He draws his ideas mainly from travel, which is his hobby, especially by visiting seaside destinations in the summer.

Ivo Chadžiev už ako malý chlapec obdivoval kreslený humor v satirickom týždenníku Roháč a tiež všetky jeho celebrity – od Boženy Plocháňovej do Milana Vavra – mu boli vzormi. Karikatúra je pre neho autorská výpoveď mysle, určitá forma relaxu. Keďže má vrodený zmysel pre humor, snaží sa ním podeliť s čo najväčším počtom ľudí. Svoju definíciu karikatúry nemá. Nechce byť plytký, nikoho nechce kritizovať ani urážať, iba pobaviť a potešiť. Tematicky sa zameral na človeka v dnešnom svete absurdít. Perspektívu mu dáva práve výtvarný humor. Kompozíciou a štylizáciou mu chce dať patričnú umeleckú hodnotu, aby mohol osloviť široké publikum, aj to čo najnáročnejšie. Klasickým a remeselným štylizovaným rukopisom – ceruzkou, perom, tušom, prípadne vyfarbeným akvarelom (dnes už aj upraveným na PC). S obľubou sa venuje aj náročnejším kariportrétom, čiernobielym aj farebným, v ateliéri, ale neodolal ani pozvaniu kresliť naživo face to face v exteriéri (na spoločenských podujatiach)…
Brilantná kresliarska zručnosť, aj pri realistickom výtvarnom prejave, cit pre detail a farebné cítenie ho priam predurčujú ako ilustrátora kníh (aj diplomovka sa mu ušla práve ilustráciou básnickej zbierky). Robí ilustrácie časopisov pre deti, ale venuje sa aj aj komiksu, tak humorných príbehov, ako aj tvorbe s náročnejším obsahom. Prvé ilustračné pokusy, stripy, ale i krátke komixové draw-miniatúry sú toho dôkazom. Dnes jeho kresby nájdeme vo viacerých periodikách, dokonca v Katolíckych novinách… Najnovšie bol oslovený k spolupráci aj ďalšími novinami…Viac o jeho videní a chápaní samotnej karikatúry nám rád prezradil v “blitz“ odpovediach na naše zvedavé otázky:

Čím si vás získala karikatúra?

-V každom kreslenom vtipe bola nejaká pointa a pre mňa to bol priam celý príbeh. Už ako dieťa som mal dosť veľkú fantáziu. A tá mi zostala dodnes.

Prezraďte, akých päť „P“ by mal mať podľa vás dobrý karikaturista?

-Mal by byť pekný, pracovitý, pobožný, poriadkumilovný a predvídavý. Ale to ja nie som! (ha, ha, ha).

A dobrá karikatúra?

-Tej sa to netýka. Nemala by však byť plytká, hrubo urážajúca a s očividnými prvkami pornografie. Nesmie byť prehodené poradie bublín s textom, keďže v Európe čítame zľava doprava je to mierne mätúce.

Aký kreslený humor sa páči vám?

-Musí čo najvernejšie vystihnúť hodnotnú pointu, nezáleží či je čiernobiela, farebná, prepracovaná do detailov, alebo len pár – čiarová.

Kreslíte radšej pre diváka do tlače, alebo do súťažných prehliadok humoru?

-Kresliť pre diváka je relax a zábava. Súťaž si vyžaduje viac ponamáhať mozgové závity a zároveň kalkulovať, že či to čo sa mi podarilo vymyslieť nie je príliš triviálne, aby som sa na súťaži nestretol s podobným spracovaním pointy, to sa tiež bežne stáva. Keď kreslím na súťaž, vlastne kreslím tiež aj pre diváka.

Pochválite sa už aj oceneniami zo súťaží?

-Sú to predovšetkým ceny z celoštátnej súťaže kresleného humoru v Nových Zámkoch – známej ako „Usmejme sa na svet “, kde som získal až tri ocenenia – v roku2004 2. cenu, v roku 2006 – Cenu mediálneho sponzora a v roku 2009 Diplom za umelecký dojem. Cením si aj účasť na výstave v Prahe.

Zdroj: Pozitivní noviny, autor článku i rozhovoru: Peter Závacký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments