Dnes aktuálne predsedníčka Občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Daniela Suchá

Uctili si pamiatku svätých solúnskych bratov v Podhájskej

Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali príležitostne vracať

Ing. Jozef Barcaj, bývalý riaditeľ Termálneho kúpaliska Podhájska, si spolu s predsedníčkou občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Danielou Suchou a predsedom Kultúrno-umeleckého spolku Branislava Nušića z Lalića vo Vojvodine Nenadom Živanovom uctili svätých solúnskych bratov položením venca k ich pomníku v areáli Termálneho kúpaliska Podhájska, ktorý tu bol nainštalovaný v roku 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda k našim predkom.
J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uviedol:
„Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!“

(Preložené do srbskho jazyka)

Инг.Јозеф Барцај, бивши директор Подхајске терме, заједно са председницом грађанског удружења CYRYLOMETODIADA Даниелом Сухом и председником културно-уметничког друштва „Бранислав Нушић“ из Лалића у Војводини Ненадом Живановим, одали смо почаст светој солунској браћи полагањем венаца на њихов споменик у кругу Подхајске терме, који је овде постављен 2013. године поводом 1150 година од доласка светих Ћирила и Методија.
Њ.Е. Монс. Вилијам Јудак, епископ нитрански, 2019. године поводом 1150 година од упокојења св. Ћирила је рекао:
„Ћирилометодско поштовање је вредност којој треба да се у исправном облику вратимо као темељу. У изградњи Европе део зида је и наш – словенски. За такву дубоко уједињену Европу значајан допринос је имала црква у словенским земљама. Одрећи се овога значи окренути леђа овим драгоценим вредностима и бити фалсификатором историје. Заиста, Словени и данас имају много тога заједничког. Будимо одговорни и захвални Богу на томе!“.
Ненадом Живанов,фото: Штефан Сухи

 

Autorka Daniela Suchá

ŽIVOT NA SLOVENSKU
Nežije sa dobre
len sa dobre žobre.
Ján Grešák
Podporte nás….účet nášho OZ Chýrnik – noviny tolerantnosti – Humorikon je na nule. Ak nás niekto podporí, budeme pokračovať. IBAN: SK 54 7500 0000 0040 0096 0499.

Milan Kupecký, predseda OZ a koordinátor Humorikonu

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments