Dnes aktuálne slovenský humorista, aforista a publicista Milan Kupecký

Na margo jednej knihy

Autori humoristickej knihy sa nemýlili už v titulku „Fór je istý“…

Návod ako kategorizovať spoločnosť

Nemáme v úmysle propagovať antológiu istého humoristického knižného diela, ktoré edične pripravil Peter Chalupa v spoluautorstve s humoristom Tomášom Janovicom, bývalým redaktorom satiricko – humoristického časopisu Roháč a autora viacerých kníh pre deti. No čiastočne sa vyhnúť jej názvu a obsahu v tejto úvahe jednoducho nedá. O čo vlastne ide? V krátkej recenzii tzv. antológie sa okrem iného uvádza, že v tejto knihe plnej humoru je reprezentatívny výber toho najlepšieho, čo sa na Slovensku v oblasti humoru a satiry (ide o aforizmy a epigramy) napísalo a nakreslilo. Ide o 25 párov slovenských osobností žijúcich, aj tých, ktorí žijú už len v našich spomienkach, ako sa uvádza v spomínanom diele. Nám slovenským humoristom meno Chalupa nič nehovorí, ani nepripomína, poznáme iba ak významného Slováka Sama Chalúpku, alebo odľahčene povedané chalupu ako nejakú odľahlú vidiecku usadlosť niekde v horách. Žarty však nabok, hoci sme humoristi. V pozornosti máme predovšetkým známu osobnosť Tomáša Janovica, ktorý ako spoluautor antológie by mal, alebo mohol (silne pochybujeme, že nevie, nepozná) mená slovenských humoristov, najmä tých, čo kedysi plnili obsah bývalého socialistického Roháča, ktorého bol redaktorom, i tých, ktorí žijú a prispievajú najmä do Literárneho týždenníka a do Humorikonu. Ich mená sú známe, a pre oživenie pamäti mená niektorých z nich uvádzame. Sú to napríklad Milan Kenda (snáď „najviditeľnejší“ známy ešte žijúci autor, jeden z najlepších aforistov), Ľudovít Majer, Milan Lechan, Vladimír Javorský, Peter Gossányi, Milan Kupecký, Ján Heinrich, Štefan Švec, Alexander Scholz, Eva Jarábková Chabadová, Ján Maršálek, Milan Hodál a niekoľkí ďalší. Pripomeňme, že spisovateľ, známy slovenský autor Milan Kenda vydal niekoľko humoristických kníh, jedna z ich obsahuje rekordných 3 000 aforizmov, čo je jeho celoživotné dielo a zároveň rekord. Ďalej, Milan Kupecký je autor štyroch kníh obsahujúcich aforizmy, vrátane športových. Knihy s obsahom krátkych literárnych útvarov vydali aj Ľudo Majer, Vlado Javorský, Milan Hodál, Ján Heinrich, Alexander Scholz, Eva Jarábková Chabadová a Jozef Bily. Treba však zdôrazniť, bez akejkoľvek podpory z ministerstva kultúry, ale za vlastné finančné prostriedky, kým spomínaná kniha vyšla s pomocou Fondu na podporu umenia, čiže z verejných zdrojov. Pričom podľa zostavovateľov spomínanej knihy (antológie) plejádu tzv. najlepších autorov figurujú mená ako Rudolf Dilong, Marián Hatala, Soňa Horňáková, Vlado Janček, Ondrej Kalamár, Dana Kapitáňová, Erik Ondrejička, František Rojček, Pavol Strauss, Tomáš Ulej, Pavel Vilikovský a ďalší, ako sú Stanisav Štepka, Daniel Hevier, Ľubo Feldek, Rasťo Piško s Milan Lasica, ktorí majú veľmi ďaleko od slovenského aforizmu. Je síce pravda, že napríklad do Roháča sporadicky písalo viacero autorov, no nebol to reprezentatívny výber toho najlepšieho, ako sa uvádza v spomínanej knižnej antológii. Mimochodom, nedávno vyšla v srbskom Šipaku „Antológia slovenského humoru“ ktorej autorom je Aleksandar Cotrić, a nie sú v nej mená tých, ktorí sa vydávajú za reprezentatívny výber toho najlepšieho, čo sa na Slovensku v oblasti humoru a satiry (aforizmy a epigramy) doteraz napísalo a nakreslilo. Bratia Srbi nás asi poznajú lepšie ako my sami…

Podobné to bolo aj pri výbere autorov ilustrácií, čo však nemožno pranierovať, hoci by bol výber autorov robených v tzv. bratislavskej kaviarni. Podľa názoru tých, čo sa humorom zaoberajú a čo mu aj rozumejú, medzi ilustrátormi sa žiaľ neobjavili mená súčasnej slovenskej karikatúry, ako sú – Ľubo Kotrha, Peter Gossányi, Vlado Pavlík, Bruno Horecký, prípadne Fero Bojničan, či Vlado Javorský. Ale to už nie je náš problém. Problém je v tom, že kniha je názornou ukážkou ako možno vedome rozdeľovať spoločnosť. Jeden z našich slovenských humoristov to označil za prezentáciu pseudoaforistov exotického pôvodu. Iný ako oddelenie bastardov od plnokrvných psov. Tak, či onak, žiadny druh pseudokultúry a tzv. multi kultúry by sme nemali k nám importovať a akceptovať. A vôbec, takáto príliš nevyvážená politika nemá v žiadnej kultúrnej spoločnosti čo hľadať. Čiže, časť titulku knihy a nadtitulok nášho príspevku je výstižný: FÓR- JE – ISTÝ…

Priviate vetrom
(Prevzaté z dnešného Nového Slova)


Ak sú poslanci služobníkmi národa, tak sú to veľmi drahé služby.

Komu pán Boh, tomu celá administratíva!

Mne nevyhovuje žiadny režim. Okrem denného.

Dá sa baviť aj o ničom. Svedčia o tom mnohé televízne politické diskusie.

Takmer každý nový politický subjekt sa zakrátko stane objektom.

Politikov a holuby krúžkujeme. Oni za to na nás serú.

Chlebodarcom imponuje pochlebovanie.

Hodiny sú ako bývalí aparátnici, každému tykajú.

Smotánkové celebrity vraj hrajú mariáš platobnými kartami.

Morálne predpoklady sú najväčšiu prekážkou pre politika získať nejakú funkciu.

Najťažšie sa priznáva k daňovému priznaniu.

Paradoxom je, že s plným žalúdkom a plnými vreckami sa ľahšie vyskakuje.

MAGAZÍN ′′ ZRNOV „, 2021.
SVETLENIE A THUNDER

MILAN KUPECKI (1943), humorista, publicista a šéfredaktor portálu ′′ Humorikon „.
Nenadávajte na socializmus! Pozrite sa, koľko milionárov z neho vyšlo.
Motto tých, ktorí sa podieľajú na privatizácii: ′′ Nič komunistické nám nie je cudzie „.
Sýty neverí hladnému, ani volič poslancovi.
Oplatí sa dnes pracovať na politickej, oveľa viac ako na divadelnej scéne.
Čas je najlepší doktor, nehľadá úplatky.
Sú ľudia, ktorí sa dokážu pohnúť ďalej, len ak ich prenasledujú.
Aj v gangu zlodejov si každý myslí, že je najlepší.
Práca je tá najtrpezlivejšia vec na svete. Vždy sa čaká.
Morálny víťaz nikdy nezaujme miesto na víťaznom stánku.
Dnes je toľko neschopných politikov, že sa nemusíme sťažovať na čas, šport a manželstvo.

Z korešpondencie

Prišlo zo srbského Šipaku…(doslovný internetový preklad)

Milý pán Kupecký, slovutný humorista!
Gratulujem, boli ste prijatý/registrovaný za člena Belehradského aforistického kruhu. Toto je preklad (strojovým prekladačom Google, s minimálnymi jazykovými korekciami – ospravedlňte časový posun, nestihol som skorej.)
*
BELEHRAD AFORISTICKÝ KRUH
Dátum: 18. marca 2021 Belehrad
Vážení členovia Belehradského aforistického kruhu!
V mene predstavenstva Belehradského aforistického kruhu a vo svojom vlastnom mene vám ďakujem za účasť a hlasovanie na pravidelnom výročnom zhromaždení BAK, ktoré sa konalo po prvýkrát v online formáte.
Rád by som vás informoval, že s jedným hlasom proti boli prijaté všetky návrhy:

1) Správa predstavenstva o práci združenia v roku 2020
2) Finančná správa za rok 2020
3) Pracovný plán na rok 2021
4) Za členov BAK boli prijatí:
1. Dobrivoje Antonic, Nový Sad
2. Sladjan Martinovič Bukovski, Pozarevac
3. Zoran Jovanović, Leskovac
4. Tomislav Supek, Záhreb, Chorvátsko
5. Danko Ivšinović, Gospić, Chorvátsko
6. Darko Batan Zunjic, Čierna Hora
7. Milorad Joknic, Pljevlja, Čierna Hora
8. Milan Kupecki, Nové Zámky, Slovensko
9. Lence Stoimenova, Kocani, Severné Macedónsko

Novým členom Belehradského aforistického krúžku prajeme vrelé privítanie a veľa úspechov v ich ďalšej práci. Budeme sa snažiť, aby sme vašu dôveru a podporu v nasledujúcom období ospravedlnili a aby sme spolu ešte viac dosiahli potvrdenie aforistickej tvorivosti. Dúfame, že v nasledujúcom roku budeme schopní zorganizovať plánované akcie a manifestácie a priamo sa stretnúť. Ďakujeme všetkým, ktorí zaplatili členský príspevok na tento rok a tým pomohli práci vašej i našej Asociácie. Vaše návrhy pre nás vždy mali a budú mať veľký význam.
S rešpektom, Slobodan Simić, s.r. Prezident BAK

Z aforistickej dielne

Uživiť sa dá nohami i rukami, ibaže je k tomu potrebná aj hlava.
Odvtedy čo som sa oženil, veľa si toho beriem na svoje parohy.
Najťažší je konštruktívny dialóg cez médiá.
Vo voľbách je pre politika zaujímavejšie krúžkovanie, ako problémy občana.
Na vlastnú hlúposť sa nielen najviac, ale aj najčastejšie dopláca.
Naši športoví komentátori prestrelia oveľa častejšie ako futbalisti.
Mne nevyhovuje žiadny režim. Okrem denného.
Pre radového občana je najzaujímavejší politický program sociálny.
Pomôž si človeče, aj západní podnikatelia ti pomôžu!
Slovensko nie je taká veľká a silná krajina aby mohla odolať poslušnosti.
Naši politici, ako kedysi v starom Ríme nám neponúkajú lacnejší chlieb, ale iba ak hry – s našimi nervami.
Chlebodarcom imponuje pochlebovanie.
Nehádžte flintu do žita, použite ju radšej v sebaobrane.
Chválil sa so zubami múdrosti, hoci mal protézu.
Styky sú výhodné, pokiaľ ide o vážnu známosť.
Najskôr sa našinec naladí na hudbu budúcnosti.
Na vlastných chybách sa človek učí, na cudzích bohatne.
Ten, kto nemá pána Boha pri sebe, tomu nepomôžu ani všetci svätí.
Kedysi milenci unášali dievča, dnes sú to kriminálnici.
Mám rád anonymné listy. Netreba na ne odpovedať.
Už je nielenže nedostatok pracovných miest, ale i miest na parkovanie.
Najťažšie je viesť sociálny dialóg s prázdnym žalúdkom.
Dohoda o pomernom zastúpení je dôležitejšia v manželstve ako v parlamente.
Hroby zomierajúcich na Covid majú veľkú nevýhodu. Uberajú z reštitučnej pôdy.

Milan Kupecký
—————————————————————
PODPORTE nezávislé médium Humorikon – jediné slovenské internetové médium svojho druhu ľubovoľnou finančnou čiastkou! Všetok obsah na týchto stránkach je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie jednotlivých strán. Máme veľa nápadov ako sa neustále zlepšovať a ponúkať vám naďalej čo najkvalitnejší žurnalistický obsah. Pod hlavičkou slovenskej pôvodnej satiricko-humoristickej tvorby sú to všetky literárne žánre, vrátane humoresiek, rozhovorov, fejtónov a drobných literárnych útvarov. Prirátajúc informácie z rôznych podujatí! Kultúra na Slovensku je v závese a satira a humor sa dnes ako žáner objavujú v médiách iba ak sem-tam sporadicky. Hoci existujeme iba niečo vyše roka, bez vašej pomoci čitateľov a autorov sa ďalej nepohneme.
Mimochodom, zaznamenali sme už 30 000 vzhliadnutí a obsahom je zaradenie za vyše ročné obdobie približne 1510 príspevkových strán od desiatok popredných slovenských i zahraničných autorov, profesionálnych humoristov, tvorcov duchaplného slova a vtipnej karikatúry!
Je tu možnosť ako nám pomôcť aj forma inzercie a reklamy. Na to vám vystavíme daňový doklad!!!

Ak nám chcete pomôcť skvalitniť noviny, respektíve podporiť slovenskú kultúru v oblasti humoru a satiry, ako i kvalitnú žurnalistiku, máte možnosť poukázať nám legálne 2% z dane na podporu Humorikonu. Sme riadne evidovaní na daňovom úrade. Prípadne telefonický kontakt: 0907 905 537.
Potrebné údaje: IČO: 42120977
Súpisné orientačné číslo: 1723/3

Môžete tak urobiť i prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499
Ďakujeme!
———————————————————————————————————————

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments