Dnes aktuálne slovenský humorista Milan Kupecký

Krátko k nedávnemu humoristickému podujatiu v Palárikove, kde sa uvádzala do života kniha Poslední mohykáni

V kongresovej sále Poľno Sme v Palárikove sa uskutočnilo v piatok 3. septembra uvádzanie do života humoristickú knihu s názvom Poslední mohykáni. Stretnutie humoristov a pozvaných hostí konferoval popredný slovenský humorista, spisovateľ Milan Hodál. Prítomný bol aj vzácny hosť, hlavný sponzor knihy Anton Hrnko a tiež predstavitelia podnikateľských poľnohospodárskych subjektov, menovite Zoltán Černák a Ján Šimunek, ktorí podujatie podporili po materiálnej stránke, vrátane Víta Drgona a Mariána Chrenku ako i  Štefana Mácsadiho a Juraja Oremusa, ktorý sa však kvôli pobytu v zahraničí na podujatí nezúčastnil. Na spríjemnenie pobytu hrala po celý čas hudobná skupina Čertova muzika z Veľkej Mane pod vedením speváčky Janky Gajdošovej. 

No chýbali aj ďalší hostia, najmä humoristi, ktorí z rôznych príčin ospravedlnili svoju neúčasť na stretnutí…Pre zaujímavosť prinášame niektoré z ich…

Zdravím vás vážení kolegovia, slovenskí humoristi! Ďakujem krásne za pozvánku, ale musím vás sklamať…Určite sa akcie nezúčastním najmä zo zdravotných dôvodov….pozdravujem však všetkých, ktorí sa zúčastnia krstu knihy a zároveň želám knižke, aby bola ozdobou knihovní nielen autorov, ale i priaznivcov kvalitného slovenského humoru…

                                                                                                                                     Ešte raz zdravím, Fero Mráz

Ahoj Milan, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ale nemôžem sa zúčastniť na krste v Palárikove, nakoľko v tom čase oslavujeme 70-tku mojej manželky. Ďakujem za porozumenie a prajem všetkým v Humorikone veľa úspechov a najmä zdravia!

                                                                                                                                      Ladislav Talčík

Milanko, kamarát!

Mockrát ďakujem za pozvanie, nezabudol si na priateľa. Mám teraz dovolenku, lebo sestrička na ambulancii, kde robím štvrtky a piatky, má do 3. 9. dovolenku. A bez nej pracovať nemôžem. Začnem zasa po jej návrate a to ausgerechnet 3. 9. – už teraz tam naobjednávala pacientky. Pracujem do 15,00, takže nemám šancu akciu stihnúť. Ale duchom tam budem, určite. Ospravedlň ma, že nemôžem na tvoje pozvanie kladne reagovať. Vis major. Prajem úspešné podujatie, verím že to bude bezvadné!

                                                                                                                                           Srdečne – doktor Dano Klačko

Držím palce a verím, že to bude veľmi pekná akcia. Som rád, že sa vám to celé podarilo. Prajem Vám, aby prialo počasie. S pozdravom!

                                                                                                                                              prof. Jaroslav Husár

Vážený pán Kupecký!
Srdečne Vám ďakujem za pozvanie na slávnostné uvedenie novej knihy humoru a satiry do života! Mám radosť z toho, že uzrela svetlo sveta, ale žiaľ na tomto milom podujatí sa nezúčastním, mám problém s pohybovým aparátom. Všetkých zúčastnených pozdravujem a želám všetko dobré…

                                                                                                                                                                  Jozef Búran

Je mi to nesmierne ľúto, ale nemôžem potvrdiť svoju účasť. Podľa zdravotného stavu mojej dcéry zápasiacej s rakovinou, neviem kedy budem musieť nastúpiť cestu do Škótska za ňou. Prajem úžasnú prezentáciu. S pozdravom Ej.

                                                                                                                         Eva Jarábková, Chabadová

Ahoj, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ale práve vtedy cestujem za synom do Česka…

                                                                                                                                                            Fero Vadkerti

Milý pán Kupecký, slovutný humorista! Najprv ďakujem za pozvanie na slávnosť humoristov 3. 9. 2021 do Palárikova, ale okolnosti mi neumožňujú vycestovať. Takže aspoň pre pousmiatie prijmite priložený humor, z ktorého by sa mnohé služby u nás, dokonca platené, mali poučiť. Srdečne pozdravujem!
                                                                                                                                                        Julius Forsthoffer

Ahoj Milan,
ďakujem za pozvánku, no ja som na uvedený termín tu v Novom Meste nad Váhom pozvaný na Dni mesta. Mám v ten deň prevziať titul Čestný občan mesta. Pozdravujem a uvádzam ďalší termín 17. 9., kedy máme u nás v stálej Galérii humoru vernisáž výstavy Novomestský osteň, na ktorý všetkých humoristov pozývam! Mrzí ma, že nemôžem prísť do Palárikova, miesta, na ktoré rád spomínam! Pozdravujem všetkých a ospravedlňujem sa za neúčasť.

                                                                                                                                                                     Vlado Pavlík

Srdečne Vás pozdravujem, pán Kupecký! Veľmi rád by som prišiel na uvedenie do života „Posledných mohykánov“, no žiaľ práve v tom čase budem absolvovať kúpeľnú liečbu. Za pochopenie ďakujem!

                                                                                                                                             Ján Grešák

Ahoj Milan, ďakujem za pozvanie. Ale bohužiaľ v uvedenom termíne nemôžem prísť…Pošli mi potom zo stretnutia nejaké foto.
Ďakujem ti za 2 kusy knihy Poslední mohykáni, je to super! Iba obsah mi trošku chýba. Ale nevadí, hlavne, že sa tento ťažký pôrod podaril!
Držím palce a blahoželám! Pozdravujem všetkých mohykánov a najmä teba. 

                                                                                                                 S pozdravom  Bruno Horecký

KNIHA POSLEDNÍ MOHYKÁNI

je vlastne defilé autorov neopakovateľného časopisu Roháč. Potešilo nás zaradenie recenzie knihy Poslední mohykáni od nášho spoluautora Milana Kendu v najnovšom Literárnom týždenníku. V novinách spisovateľov, slovenských kultúrnych dejateľov, v ktorých sa môžete stretnúť aj s príspevkami autorov, zostavovateľov Humorikonu. Ďakujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzia knihy Poslední mohykáni

Znie to ako absurdný príbeh: Pod egidou Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska vychádzal, prosperoval a so záujmom autorov i čitateľov sa permanentne stretával kultivovaný humoristicko-satirický týždenník ROHÁČ. Z dnešného hľadiska jeho najsilnejšou stránkou bola finančná situácia, dotačné zabezpečenie, nezávislosť od príjmov z inzercie, ktorá sa v Roháči nepestovala. Z dnešného hľadiska jeho najproblematickejšou stránkou bola cenzúra, ktorú jeho donori pravidelne požadovali a uplatňovali. Ale cenzormi vycepovaní mnohoroční redakční gladiátori vedeli kadečo vybojovať a do Roháča prepašovať, predovšetkým pomocou metódy, ktorú novinovedec docent PhDr. Boris Droppa nazýval „malým žltým psíčkom“. Do celkovej zostavy vydávaného periodika sa zakomponoval cudzorodo a násilne, „ako päsť na oko“ pôsobiaci prvok, ktorý, pochopiteľne, okamžite upútal pozornosť cenzorov. Tí sa na „malom žltom psíčkovi“ vybúrili, okázale a demonštratívne ho odstránili, pričom sa zvyčajne ostatnému, menej dráždivému a zdanlivo neškodnému textu už náležite nevenovali. Takto sa podarilo prepašovať všeličo poriadne kritické, no, pravdaže, aj táto rafináda mala svoje limity a nezakryla dajaké „kontrarevolučné“ opovážlivosti. Hojne sa využívala metóda inotajov, kritickým cieľom dobre poslúžil žáner bájky, dnes takmer zabudnutý. Roháč v celkovom pôsobení vytváral obraz relatívne odvážneho a nesporne literárne i výtvarne kultivovaného časopisu. Využívaním inotajov a premyslenej anticenzorskej taktiky dokázal predostrieť vtedajším čitateľom pozoruhodnú povzbudivú kritiku vtedajšieho režimu.
Obrovskou výhodou Roháča bola aj skutočnosť, že humor a satira /hu-sa/ tu mali centralizovanú tribúnu s častou, každotýždennou periodicitou, nerozriedenú, ako je to dnes, medzi všakovaké súkromné voloviny bez ofiny. Z hľadiska občianskej slobody myslenia vtedajšia totalitne „monolitná“ spoločnosť bola paradoxne výhodou zasa z hľadiska „monolitného“ čitateľa a odberateľa: Napospol všetci sme hrali navonok uvedomelých, nekontrarevolučných občanov a napospol všetci sme čakali, čo politicky pikantné nám nové čísla Roháča prinesú, alebo aspoň naznačia. Takáto centralizovaná hu-sa tribúna v dnešnej polarizovanej až atomizovanej spoločnosti nie je možná. Každý chce hu-sa časopis so zrkadlovým odrazom jeho vlastných politických názorov a istý pokus o síce literárne kultivovaný, ale dôrazne apolitický hu-sa časopis sa nevydaril. Napokon, na čo by vlastne zameriaval svoju satiru, len na blondínky a svokry ako nepolitické terče? Čitatelia neznášajú časopis s opačným politickým názorom ako majú sami, no ani časopis bez politického názoru im nekonvenuje.
Navyše dnes v čase ekonomickej závislosti periodík od peňazí inzerentov je hu-sa časopis vo fatálnej situácii: Keďže kritické postoje a ironická relativizácia reality sú jeho pracovné metódy, ako potom možno brať vážne v takomto časopise reklamné hyperboly vo zverejnených inzerátoch? Pre inzerentov je takýto časopis pochybným, zradným terénom, ak nie priamo tabu. Z týchto, ale aj iných dôvodov sa nevydarili viaceré pokusy o resuscitáciu Roháča v neúnavných aktivitách nášho popredného aforistu, publicistu a organizátora hu-sa aktivít Milana Kupeckého, terajšieho vydavateľa a šéfredaktora internetového denníka HUMORIKON. Naďalej však nepúšťa zo zreteľa osudy časopisu Roháč, tento raz cez prizmu jeho autorov, „roháčovcov“. V Roháči totiž začínali a svoje učňovské i tovarišské roky prežívali viacerí do tzv. demokracie prežívajúci a zasahujúci autori, žiaľ, postupne odchádzajúci do nenávratna. A tí odídenci, čo zablúdia do neba, zistia – podľa dôvtipnej diagnózy geniálneho MARKA TWAINA – že tam vôbec niet humoru!
Keďže títo aforisti, epigramatici, fejtonisti a karikaturisti nemajú mladých nasledovníkov, treba uchovať na nich pamiatku v nejakej knižnej podobe, ako na neopakovateľný kolektív autorov v literárnej histórii Slovenska. A práve takýto, redaktorov Roháča nezahŕňajúci, užitočný almanach vo finančne komplikovanej situácii pripravil Milan Kupecký.
S ktorými roháčovskými autormi a ukážkami z ich tvorby nás v tomto almanachu zoznámi jeho tvorca Milan Kupecký? Uvediem ich všetkých v takom poradí, ako idú v knihe, a s takými charakteristikami, akými ich opatril zostavovateľ tejto publikácie: Majster Viktor Kubal; Otec komiksu a tvorca Jožinka Jozef Babušek; Spomienka na humoristov považského štvorlístka – Vojtecha Haringa, Vladimíra Pavlíka, Miroslava Ďuržu a Františka Bojničana; Slovenský spisovateľ, humorista, publicista a recenzent Milan Kenda; Slovenský spisovateľ, publicista a recenzent Ján Maršálek; Popredný slovenský karikaturista Ľubomír Kotrha; Slovenský spisovateľ, humorista a poet Ján Grešák; Slovenský humorista Ľudovít Majer; Slovenský karikaturista, autor komiksov František Mráz; Slovenský humorista, aforista Štefan Švec; Spisovateľ, scenárista, ilustrátor, humorista, karikaturista Vladimír Javorský; Humorista Jaroslav Liptay; Slovenský karikaturista, ilustrátor, pedagóg, šéfredaktor a zostavovateľ mesačníka pre deti Fľak, Bruno Horecký; Slovenský spisovateľ Pavol Janík; Humorista, kmeňový prispievateľ do Roháča, Nového Roháča i Extra Roháča Pavol Švancár; Spisovateľ, básnik a epigramatik Milan Hodál; Humorista a publicista Milan Kupecký; Roháč ako takmer zabudnuté nevlastné dieťa – Viktor Kubal mladší; Humorista, remeselník inklinujúci ku kresleniu karikatúr, portrétov, komiksov a k fotografovaniu Stanislav „Stenly“ Remeselník; Epigramatistka, poetka, humoristka Eva Jarábková Chabadová; Humorista, Matuzalem slovenskej karikatúry, kresliaci i píšuci „obojživelník“ Andrej Mišanek; Humorista, karikaturista, aforista, publicista Peter Gossányi; Humorista a básnik Milan Lechan; Slovenský humorista Alexander Scholz; Karikaturista a zberateľ kníh s humornou tematikou Ľubomír Radena; Karikaturista Ladislav Talčík; Karikaturista Peter Zifčák; Epigramatik Jozef Búran; Všestranný humorista a poet Ján Heinrich.
Kupeckého knižný pamätník je nielen pietny počin, ale aj unikátny sprievodca po neopakovateľných hodnotách a pôvodne početnom kolektíve „roháčovcov“, ktorý v diktatúre biologických zákonov ustavične slabne a slabne, bez mladých nasledovníkov. Možno aj preto, že na písanie postmoderných básní stačí blúzniť, kým pri písaní aforizmov a epigramov je nevyhnutné myslieť. Kupeckého kniha-pamätnica vznikala vďaka obetavosti zostavovateľa a jeho celoživotného záujmu o propagáciu a aktivity vo sfére humoru a satiry. Vznikala vo finančne nepriaznivej situácii, bez nárokov na honoráre. Buďme radi a vďační zostavovateľovi, že také čosi vzniklo a natrvalo sa zapíše do slovenskej literárnej histórie.

Dôležitá informácia

Kniha nie je tentoraz predávaná cestou predajní IKARU, pretože je o ňu veľký záujem najmä zo strany niektorých knižníc a tiež od autorov, ktorí ju v rámci jej obsahu prezentujú a venujú známym ako prezent. Podobne je to aj s videonahrávkou. Kto má záujem o knihu alebo videonahrávku, nech pošle mail na: humorista@milankupecký.eu. Kniha nie je biznis, no jej cena je stanovená na 22 eur + 2 eura balné. Číslo účtu nášho občianskeho združenia Humorikon je: IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499.

Slovo, za všetky, na záver:

Milanko, Tebe a tiež sponzorom ďakujem, že som mohol v príjemnej spoločnosti stráviť celý deň v spoločnosti múdrych a tvorivých ľudí, ozajstných rodu verných Slovákov! Verím, že tvoj tvorivý, intelektuálny „kombajn“ spôsobí, že nebude dlho trvať a stretneme sa opäť.
                                                                                                                                                                          Pavol Mikula

Zozbieral a zostavil Milan Kupecký

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ladislav Talčík
Ladislav Talčík
12 days ago

Milan.veľmi pekne ďakujem za knížku s venovaním. Veľmi pekne si ju zostavil, stále si v nej listujem. Držím Ti veľmi palce v ďalšej činnosti a hlavne Ti prajem veľa zdravia ! Ešte raz vďaka aj za to,že si ma pojal medzi Vás i keď moja činnosť je len prejav záľuby a nie profesionality. Ale ja som od detstva oddaný roháčovec ,ešte aj teraz si rád listujem v odložených zbierkach Roháčov .Veľmi Ťa pozdravujem, ako aj celý kolektív nadšencov humoru ! S pozdravom Ladislav Talčík