Dnes aktuálne slovenský publicista a humorista Milan Kupecký

Ako sme vás už informovali, kniha Poslední mohykáni, vyšla v týchto dňoch vo vydavateľstve Humor a satira (H+S), za výdatnej podpory podnikateľských subjektov a slovenských osobností (uvedených v knihe), pánov Antona Hrnku, Zoltána Černáka a Štefana Mácsadiho.

Prinášame defilé autorov, ktorých príspevky tvoria obsah knihy POSLEDNÍ MOHYKÁNI. Sú to aforisti, epigramatici, fejtonisti a karikaturisti, ktorí tvoria neopakovateľný kolektív autorov v literárnej histórii Slovenska.
Uvádzame ich v takom poradí, ako sú uvedení v knihe, a s takými charakteristikami, akými ich zaradil zostavovateľ tejto publikácie: Majster Viktor Kubal; Otec komiksu a tvorca Jožinka Jozef Babušek; Spomienka na humoristov považského štvorlístka – Vojtecha Haringa, Vladimíra Pavlíka, Miroslava Ďuržu a Františka Bojničana; Slovenský spisovateľ, humorista, publicista a recenzent Milan Kenda; Slovenský spisovateľ, publicista a recenzent Ján Maršálek; Popredný slovenský karikaturista Ľubomír Kotrha; Slovenský spisovateľ, humorista a poet Ján Grešák; Slovenský humorista Ľudovít Majer; Slovenský karikaturista, autor komiksov František Mráz; Slovenský humorista, aforista Štefan Švec; Spisovateľ, scenárista, ilustrátor, humorista, karikaturista Vladimír Javorský; Humorista Jaroslav Liptay; Slovenský karikaturista, ilustrátor, pedagóg, šéfredaktor a zostavovateľ mesačníka pre deti Fľak, Bruno Horecký; Slovenský spisovateľ Pavol Janík; Humorista, kmeňový prispievateľ do Roháča, Nového Roháča i Extra Roháča Pavol Švancár; Spisovateľ, básnik a epigramatik Milan Hodál; Humorista a publicista Milan Kupecký; Roháč ako takmer zabudnuté nevlastné dieťa – Viktor Kubal mladší; Humorista, remeselník inklinujúci ku kresleniu karikatúr, portrétov, komiksov a k fotografovaniu Stanislav „Stenly“ Remeselník; Epigramatistka, poetka, humoristka Eva Jarábková Chabadová; Humorista, Matuzalem slovenskej karikatúry, kresliaci i píšuci „obojživelník“ Andrej Mišanek; Humorista, karikaturista, aforista, publicista Peter Gossányi; Humorista a básnik Milan Lechan; Slovenský humorista Alexander Scholz; Karikaturista a zberateľ kníh s humornou tematikou Ľubomír Radena; Karikaturista Ladislav Talčík; Karikaturista Peter Zifčák; Epigramatik Jozef Búran; Všestranný humorista a poet Ján Heinrich.

Knihu nedostať v predajniach IKARU, pretože je o ňu veľký záujem najmä zo strany niektorých knižníc a tiež od autorov, ktorí ju v rámci jej obsahu prezentujú a venujú ju známym ako prezent. Kniha nie je biznis, jej cena je stanovená na 22 eur + 2 eura balné. Číslo účtu nášho občianskeho združenia Humorikon je: IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499.

Prinášame krátky úryvok z knihy Poslední mohykáni

Slovenský karikaturista, ilustrátor, pedagóg, šéfredaktor a zostavovateľ zábavného mesačníka Fľak Bruno Horecký

Slovenský karikaturista, ilustrátor, pedagóg, šéfredaktor a zostavovateľ zábavného mesačníka Fľak Bruno Horecký sa narodil v októbri 1966 v Martine. Prvú kreslenú karikatúru mal uverejnenú ako 11 – ročný v časopise Život. Od svojich 15 rokov sa zúčastňoval na výstavách kresleného humoru a satiry a na mnohých získal aj ocenenia. Prvá výstava, ktorej sa zúčastnil, bola v roku 1982 v Novom Meste nad Váhom – Novomestský osteň. Samostatných výstav mal niekoľko desiatok, najväčšiu v roku 2016 v Turčianskej galérii v Martine na Oslave karikatúry pri príležitosti jeho životného jubilea a jubilea jeho karikatúrnej tvorby.
V minulom roku 2020 aj napriek pandémii absolvoval tri výstavy- dve z nich s humorom pod rúškom v Martine (Millenium) a Kremnici (Kremnické gagy). Tretia výstava bola v Novom Meste po 38 rokoch! V Galérii kresleného humoru vystavoval spolu s Jožkom Fľakom – super žiakom jeho kreslené vtipy a komiksy.
Po nežnej revolúcii po roku 1989 tisícky jeho kresieb a komiksových stripov bolo uverejnených v slovenských aj zahraničných médiách (Roháč, Pravda, Sme, Smena, Národná Obroda, Šport, Lišiak, Bumerang, Tabu, Žilinský Večerník, Turčianske noviny, Stop, Život, Woloviny, Kocúrkovo, Nový Roháč…).
Bruno Horecký ilustroval a karikoval 22 kníh pre deti, satirikov, politikov, Bulharov, atlétov, lekárov, lekárnikov, humoristov, záchranárov, atlétov, hádzanárov, učiteľov, školákov, flákačov, fľakáčov…
V spolupráci s mestom Martin Bruno Horecký zostavuje a ilustruje už 13 rokov záchranársky časopis Martinský Fľak a záchranár, zameraný na prevenciu úrazovosti detí a na dopravnú výchovu.
Naostatok vystavoval a kreslil naživo spolu s karikaturistami z Nového Mesta nad Váhom, Vladom Pavlíkom a Romanom Sikom, na medzinárodnom festivale humoru a satiry Kremnické gagy.
Karikaturistu Bruna Horeckého najviac preslávil jeho prvorodený syn – kreslený komiksový hrdina s veľkým nosom so siedmimi pehami a siedmimi vlasmi na hlave. Prvého apríla 1992 sa narodil v týždenníku Nedeľná Pravda JOŽKO FĽAK – super žiak. Počas 8 rokov bolo uverejnených jeho 400 krátkych komiksových stripov. Na základe popularity vznikol v decembri 1998 celoslovenský zábavný mesačník pre deti od 0 do 99 rokov – FĽAK.
Odvtedy vychádza Fľak nepretržite 22 rokov a baví a rozosmieva malých aj veľkých fľakáčov po celom Slovensku. Tvorcami časopisu sú aj kreslení Jožkovi kamaráti: Dežko, Hanka Tučnianka, Bendžo a Lupa v obľúbených rubrikách Fľakoviny, Dežolamohlavy, Lupohľadačky, Recepty Hanky Tučnianky, Bendžotest…
Vo Fľaku sú veľmi dôležití aj jeho prispievatelia – čitatelia, ktorí sú súčasne aj jeho spolutvorcami ďalších stabilných rubrík: Fľakočítanie, Blondínkopolicajtofľakoviny, Zvieratkoviny, Krížoviny…
Dôležitou súčasťou Fľaka sú aj súťaže o rôzne originálne fľakovecičky.
Vo Fľaku nájdete okrem najpopulárnejšieho celostránkového komiksu Jožko Fľak – super žiak aj ďalšie obľúbené komiksy od Bruna Horeckého: Jožko Fľak- superzáchranár, Jožove fľakoviny, Detektív Fľakaču a Fľakopsiny. Bruno Horecký sa okrem kreslenia venuje doteraz aj pedagogickej práci a učí fľakáčov na základnej škole v Martine, kde sa narodil pred takmer 30 rokmi Jožko Fľak. Okrem toho Bruno rád športuje – hráva volejbal, lyžuje, pestuje fitnes a cykloturistiku. Má manželku Lenku a tri deti – Bruna mladšieho, dcéru Leu a samozrejme Jožka Fľaka. Jeho mottom je: Smejme sa dnes, lebo zajtra môže byť neskoro !

Slovenský spisovateľ Pavol Janík

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura. Umění. Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, aforista, publicista, prekladateľ a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla.
Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Srbsku, Spojených štátoch amerických, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Venezuele, Veľkej Británii a Vietname.

Spisovateľ PAVOL JANÍK v ROHÁČI

Ako celé generácie bol od detstva Pavol Janík pravidelným čitateľom humoristicko-satirického periodika ROHÁČ. Neskôr sa stal jeho nepravidelným prispievateľom.
V rubrike VYBRALI SME PRE VÁS uverejnili dve jeho básne zo zbierky DO VIDENIA V MNOŽNOM ČÍSLE, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ:

ZVRATNÉ ZÁMENO PSA

Ráno psa najprv zobuď,
potom psa vzpriam.
Nezabudni psa rozcvičiť, umyť, oholiť, obliecť
a naraňajkovať.
Po raňajkách choď psa zapojiť
do výrobného procesu,
počas ktorého psa nadesiatuj, naobeduj a naolovrantuj.
Po práci psa vráť domov.
Cestou psa zastav
vo vinárni a v samoobsluhe.
Prípadne psa opi.
Navečeraj psa
a vyber psa do divadla,
na zálety,
alebo na vychádzku.
Neskôr psa pusť do čítania,
alebo sledovania televízie.
Napokon psa ulož spať
do svojej postele
a nechaj psa sladko usnúť.
Sladko psi.
Nech psa ti snívajú
sladké sny.

KÚTIK PRE SLOVENSKÉ ŽENY

Slovenky,
ak chcú byť hodné toho mena,
nemali by písať verše,
pretože poetka
je slovo nášmu ľudu cudzie,
a tak náš človek
nemá pre takéto ženy
slušného mena.

V roku 1990 mu uverejnil Roháč dva aforizmy zo zbierky HURÁ, HORÍ!, ktorá vyšla vo vydavateľstve ATRAKT v roku 1991.

ZO ŠKOLENIA CO

V prípade požiaru
musí mužské pohlavie
zabezpečiť ženskému
vyvádzanie.

LOKÁL
INŠTRUMENTÁL

To on
z nej
sebe
ju.
Ty
na nej (obdivuješ
seba) s ňou.

A do tretice ROHÁČ (21. 5. 1990) mu uverejnil šesť aforizmov – tiež zo zbierky HURÁ, HORÍ!

TELEFÓNNE NOVINY
Československá forma násilia
sa nazýva vásilie.
DEMOKRATICKÝ CENTRALIZMUS
Aj školák vie,
ktoré z tých slov je podstatné
a ktoré prídavné.
ZOBRANÉ UDANIA
Aj honorár za udanie
má pôvod v slove česť.
Dnes je Pavol Janík pravidelným prispievateľom do Humorikonu.

Pripravil: Milan Kupecký

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bruno Horecký
Bruno Horecký
1 month ago
Ahoj,Milan,ďakujem za pozvanie,
Ale bohužiaľ v tom termíne nemôžem prísť...
Pošli mi potom nejaké foto.
Ďakujem ti za 2 ks, je to super!Iba obsah mi trošku chýba,
Ale nevadí, hlavne, že je po ťažkom pôrode:-)
Držím palce a blahoželám!
Pozdravujem všetkých mohykánov a najmä teba:-)
*S pozdravom Bruno
Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
2 months ago

Pán Milan,
Bodaj by sa stalo, že príroda nás prinúti k skromnosti. To asi urobia chudobnejší ľudia, ale Babiš, Haščák, či Jakabovič pri prvej príležitosti začnú zvyšovať zisk. Tento princíp sa musí zmeniť. A to žiada zmenu vlastníctva. Dnes sa iba presúvajú peniaze od tých čo robia, ktorým určia nízke platy, na tých ktorí nás okradli a teraz to pokladajú za svoje vlastníctvo. A keď sa budovali závody na Slovensku ešte nežili a teraz si užívajú.
jhusár

Alexander Scholz
Alexander Scholz
2 months ago

 Dobrý deň, pán Kupecký,

 s opozdením, ale o to srdečnejšie ďakujem za zaslanie knihy Poslední mohykáni.
 Dostal som sa k nej až tento týždeň. Obsah som si so záujmom ešte raz prečítal,
 tentokrát v originálnej knižnej podobe.
 Určite Vám to dalo mnoho práce vytvoriť ucelený obraz o satirickej tvorbe na Slovensku,
 historický viazaný na časopis Roháč aj s ďalšími pokračovateľmi homoristickej tvorby vo Vašom Humorikone.
 Som rád, potešilo ma, že som sa mohol aj ja ocitnúť v rade skúsených a známych humoristov aforistov 
 a karikaturistov na Slovensku.
 Prajem Vám veľa ďalších tvorivých nápadov a k tomu hlavne veľa zdravia a potešenia.

 S pozdravom

 Alexander Scholz