Dnes aktuálne slovenský spisovateľ, humorista a recenzent Milan Kenda + video

Osobitne pre satiricko-humoristický Humorikon

GLOSA – AKTUALITA

Nápaditý pomocník pre environmentálnu výchovu

Z nedávnych rozhlasových správ sme sa dozvedeli, že v environmentálnej výchove, teda vo vytváraní správneho a zodpovedného vzťahu k prírode a zdravého životného štýlu, sme obsadili posledné miesto medzi štátmi Európskej únie. Smutná a negatívna pozícia! Nedostatočnosť, ktorá sa môže kruto vypomstiť v čase dospievania budúcej, environmentálne neprebudenej generácie, aká sa dostane aj k plánovaniu a rozhodovaniu vo sfére životného prostredia v našej domovine. Pravda, ak radikálne a pružne nezjednáme nápravu tohto nebezpečného deficitu.
Na konto tejto „chvostovej pozície“ zrejme zaznejú aktuálne výzvy a mobilizačné vyhlásenia. No rozhodujúce budú konkrétne a pohotovo realizované činy. S takýmto činom, a to edičným činom, prichádza agilné a novátorské vydavateľstvo DAXE. Je vedené rozhľadenou, pedagogicky orientovanou riaditeľkou, poetkou, prozaičkou i analytičkou časopisov a kníh pre deti, PhDr. Danušou Faktorovou, PhD., MBA. Pani riaditeľka v spolupráci s prírodovedkyňou Mgr. Kristínou Krajanovou, PhD. založili novú časopiseckú tradíciu: vydali nulté aj prvé čísla nového, environmentálneho časopisu pre deti s názvom ENVIRÁČIK /vychádza popri dvoch pôvodných časopisoch pre deti, Maxík a Zvonček/.
Iniciátorky novej tradície v redakčnom úvodníku, v odkaze pre pedagógov, takto charakterizujú svoju užitočnú, spoločenskou objednávkou motivovanú ponuku, v podstate učiteľom podanú „pomocnú ruku“: „Rozhodli sme sa pripraviť pre Vašu prácu so žiakmi nový časopis so zameraním na environmentálnu výchovu, vytváranie vzťahu k prírode a zdravému životnému štýlu. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu v časti Environmentálna výchova a prináša prierezové témy a tematické okruhy. Enviráčik je doplnkovým čítaním vo vyučovacom procese, ale pomôže aj pri príprave rôznych projektov. Popri špecifickom obsahovom zameraní je žánrovo pestrý a možno ho využívať na mnohých vyučovacích hodinách – na čítaní, prírodovede, vlastivede, matematike, výtvarnej a etickej výchove. Obsahuje tematicky orientované príbehy na pokračovanie, básničky, hádanky, kreatívne zábavné úlohy a hlavolamy, zaujímavé články, maľovanku, doplňovačku, námety a mnoho súťaží. Všetko od vynikajúcich autorov. Určený je najmä žiakom I. stupňa ZŠ, ale určite zaujme všetkých vnímavých a citlivých čitateľov, ktorí majú radi prostredie, v ktorom žijú, prírodu a zdravý spôsob života.
Každý, kto si prelistuje prvé, septembrové číslo Enviráčika, ľahko zistí, že ide nielen o tematicky, ale aj žánrovo pestrý časopis, koncipovaný dôsledne v duchu Komenského odkazu o výchove a výuke hrou. Zostaviteľky Enviráčika sa naozaj úspešne vyhli monotónnosti, aká nezriedka prenasleduje printové nosiče s dôležitým výchovno-vzdelávacím cieľom. Nájdeme tu príbehy na pokračovanie, strany hádanok, otázok a podnetov na riešenie, deťom prístupne napísané encyklopedické témy a pozostatky, špeciálnu stranu zisťujúcu či malý čitateľ prečítal tunajšie texty s porozumením, zásady členov novovytvoreného Klubu Enviráčik /ušľachtilá inšpirácia klasickými Foglarovými čitateľskými klubmi?/, ďalej vtipne napísaný úvodný text do seriálu o environmentálnych záťažiach, právnické vademekum pre školákov, články o ohľaduplnom správaní sa v prírode, o spoznávaní našich veľhôr, o duševnom zdraví ako základe zdravia. Nechýba ani malý atlas liečivých rastlín, recepty na racionálnu stravu a veľmi sympatická rubrika s názvom „Dajme šancu nepotrebným veciam“.
Neobyčajne ušľachtilým počinom je zapojenie poézie do environmentálnej výchovy v podobe vstupnej básnickej strany s troma básničkami od nedávne zosnulého barda poézie pre deti Jána Turana. Pôsobivé je aj citlivo koncipované redakčné poďakovanie, adresované pedagógom a rodičom: „Ceníme si, že ste sa rozhodli tráviť čas so svojimi deťmi/žiakmi s časopisom Enviráčik. Znamená to, že ste citliví a vnímaví ľudia, ktorým nie je ľahostajné, akou cestou sa bude uberať naša planéta, na ktorej všetci žijeme, čo čaká prírodu, zvieratá, rastliny, vodu, vzduch, čo čaká ľudí, ktorí prídu po nás. Budúcnosť je v rukách nás všetkých. A našich detí.“
Naostatok ešte jedna zaujímavosť. Enviráčik ide príkladom: Časopis je vytlačený na recyklovanom papieri s certifikátom PEFC, ktorý garantuje podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Morality a iné hity

 Každá dedinská krčma leží v magnetickom poli, ktoré priťahuje chlapov ako železné piliny.
 Najprevratnejším spôsobom mi mení život honorárová miniaturizácia.
 Inteligentní po celý život hľadajú nové a nové – lichôtky pre vplyvných a nadriadených.
 Vitaj medzi nami! Ani nám už o nič nejde!
 Nikdy sa nezabúda malá násobilka a veľké poníženie.
 Našinec vie, na čo by sa dala využiť Antarktída: na chladenie piva.
 Ak po vás zdravotná sestra hádže očkom, možno vás chce očkovať proti Covidu.
 Z postupov mojich šéfov sa mi páčil iba ich platový postup.
 Kadekto ti kadečo povie na rovinu, až to s tebou pôjde z kopca.
 Najvytrvalejšími bežcami sme pri odbiehaní od témy.
 Z početnej branže nosičov nám zostali už len bacilonosiči.
 Nezačínajte si s Napoleonom, ak nechcete prežiť Waterloo pri platení!
 Naši poľovníci by najradšej celú slovenskú faunu chránili doma po stenách.
 Ako šťavnato vedia manželky zdôvodniť suchú stravu!
 Je z roka na rok vplyvnejší, tučnejší a v podpisovaní alibisticky nečitateľnejší.
 Keď sa smoliar dá na záhradkárstvo, privolá suchý rok, ukončený dažďom meteoritov.
 Móda skvele živí menšinu a ustavične okráda väčšinu.
 Skutočná práceneschopnosť? Ak postihnutý nie je schopný zájsť si pre výplatu.

Epigramáž

Športová evolúcia
Skade prichádzajú nenávisti vzruchy?
Zo športových ihrísk – rev a delobuchy.

Zelenina v markete
Je to čosi medzi stánkom Bulhara
a návštevou vedeckého herbára.

Raz sa to stane
Vždy si nájde kdesi
taká kosa,
čo aj najväčšieho
skosí bossa.

Je to iba tieň?
Nevkladá do žiadnej banky,
neberú ho do Smotánky.

Pod tlakom EÚ
Veľké čaje s malým rumom
prekrstili na tie s „umom“.

Prognóza
V ktorý deň máš konflikt istý?
Keď sa tvoj šéf slabo vyspí!

Nápis na bráne gymnázia
Skôr sa z neba
spustí manna,
než stadeto
vyjde panna.

OKTÓBROVÝ FEJTÓN

Krákoraví hovorcovia pani Zimy

V jednom z októbrových rán zjavili sa na tráve ubúdajúcich parkov a pribúdajúcich sídlisk hlavného mesta okrídlení prišelci – havrany. Istotne pristali nielen tu, ale aj na iných pre ne lákavých miestach našej vlasti. Prileteli zo severu a severovýchodu ako poslova pani Zimy, ako jej predvoj. Pristávali tu ako jej krákoraví hovorcovia. Zosadli na zimoviská, korzujú po trávnikoch zababušené do teplého peria módnej čiernej farby s efektným kovovofialovým leskom. Vraj ich skorý príchod veští tuhú zimu, ale to nie je také spoľahlivé. Jednoducho ich mohli popohnať k ceste na juh prípadné predčasné mrazíky v severovýchodnej Európe ako bodnutie ostrohami. Alebo sa nemohli dočkať kontajnerových hodov na sídliskách v našej plytvavej domovine?
S havranskou smiešnou dôstojnosťou kráčajú po trávnikoch a čistia nám ich od všetkého, čo sa dá prehltnúť a stráviť, alebo aspoň vyzerá, že by sa stráviť dalo. Zvedaví mudrci medzi vtákmi, po krkavcoch najväčšie nespievajúce spevavce. Im podobná straka udivila vedcov svojou inteligenciou. Keď jej predložili zrkadlo, nespochybniteľne spoznala v zrkadlovom obraze samu seba a začala ako nejaká parádnica uhládzať zobákom niektoré svoje odstávajúce pierka. Na rozdiel od viacerých akože inteligentných cicavcov, ktoré sa pri pohľade na svoj zrkadlový obraz mylne domnievajú, že vidia svojho rivala a útočia na toho iluzórneho nepriateľa!
Keď slabšie jedince spomedzi kŕdľa havranov nájdu niečo pod zobák, buď sa s tým utiahnu do úkrytu, ďalej od kŕdľa, alebo sa to pokúsia zahrabať na horšie časy. A tie silnejšie im to neraz vyfúknu, celkom ako ľudia ľuďom.
Smiešne dôstojní, závistliví a nenásytní krákorovia.

Video z „krstu“ knihy v Palárikove – Poslední mohykáni

 

Milan Kenda

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments