Dnes aktuálne slovenskí tvorcovia a zostavovatelia HUMORIKONU

Na úvod…
Podpora z kultúrneho fondu FPU je určená pre vydávanie internetových časopisov, magazínov a umelecko-kritických portálov, vrátane začínajúcich projektov. Časopisy musia obsahovať najmä odborné texty, eseje, preklady odborných textov, recenzie, glosy, reportáže, rozhovory, fejtóny, alebo ukážky nových diel z jednej alebo z viacerých oblastí, na ktoré je zameraná podpora v celom podprograme. Časopis, magazín alebo portál musí mať funkčnú redakčnú radu zverejnenú na webovom sídle, musí mu byť pridelené ISSN, musí mať založené funkčné a aktívne webové sídlo, na ktorom pred podaním žiadosti zverejnené primerané množstvo príspevkov, a ktoré je vhodné na archiváciu kompletných ročníkov časopisu. Podpora nie je určená pre časopisy, ktoré vychádzajú v tlačenej podobe. 
Žiadateľ (-ka je povinný-á) v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi (-ke) nevzniknú žiadne výnosy, je povinný (-á) túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ(-ka je povinný-á) v žiadosti uviesť zoznam členov redakčnej rady a zoznam doterajších prispievateľov.

Realizácia

 HUMORIKON: V oficiálnej žiadosti sme sa riadili  presne podľa pokynov pracovníkov FPU, teda predstaviteľov a pracovníkov ministerstva kultúry.

ZÁVEREČNÝ VÝSLEDOK

Vážený žiadateľ,
dovoľujeme si Vás informovať, že na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 1/2023: program 2.3.2 – Vydávanie internetových časopisov, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia Vaša žiadosť „Humorikon“ zaregistrovaná pod č. 23-232-00181

nebola podporená.

Rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia o podporených a nepodporených žiadostiach je zverejnené na webovom sídle fondu v časti Získanie podpory | Rozhodnutia riaditeľa.
Bodové hodnotenie a písomný komentár členov odbornej komisie, ktorí žiadosti hodnotili, bude zverejnené v registračnom systéme FPU.
Toto rozhodnutie Fondu na podporu umenia je konečné a podľa článku 11 bodu 3 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

S pozdravom,
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
riaditeľ Fondu na podporu umenia

Táto správa bola automaticky vytvorená Registračným systémom FPU. Prosím, neodpovedajte na ňu. V prípade otázok, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/sk/kontakt. Pri akejkoľvek komunikácii s kanceláriou fondu a doručovaní dokumentov do fondu vždy uvádzajte číslo žiadosti, ktorej sa daná komunikácia týka.

Vyjadrenie tvorcov Humorikonu, respektíve autorov slovenskej satiry a humoru

K uvedenej žiadosti  a k vyjadreniu nie je potrebný žiaden komentár, a vulgárne sa nebudeme vyjadrovať. K tomu snáď iba toľko, že – škoda času, námahy, úsilia a snaženia sa zachovať dobrú vec, veď ide o kultúru, ktorá je jediným našim identickým bohatstvom, pretože všetko materiálne sme spolu so západnými spolupútnikmi rozkradli. Čo sa týka komisie, ktorá hodnotila našu prácu, sa za svoju naivitu ospravedlňujeme, pretože sme si včas neuvedomili, že ako môže nejaká „ľudová, odborná, laická“ komisia hodnotiť prácu ktorej vonkoncom nerozumie, pretože  Humorikon prezentuje výtvarné karikatúry a písomné humorné práce a diela, za ktoré obdržali slovenskí autori nespočetné množstvo rôznych ocenení, možno povedať od skutočne odborných kurátorov a komisií a zo všetkých kontinentov a štátov celého sveta.  Pritom možno naši „remeselníci“ sediaci v honosných kreslách nevedia ani čo je to esej, fejtón, humoreska, aforizmus, či epigram? 

Dva znalecké, zaujímavé, no pravdivé vyjadrenia zainteresovaných

Milý pán Kupecký, slovutný humorista!
Nuž trpká, až hyperbolická irónia z FPU ako Vianočný darček. Môžem iba poľutovať, ale neviem pomôcť, pretože vo všetkých rozhodujúcich úradoch je prevaha vlastencov, ktorí majú vlasť mimo Slovenska a preto aj iné priority na finančnú podporu. Humor a umenie humoru v rôznych formách prezentované v Humorikone je slovenské a po slovensky; možnože keby bolo anglicky, (či americky), alebo aspoň nemecky, možnože by to Ministerstvo kultúry na Slovensku aj vyronilo slzu podpory, ale takto nie.
Slovenská národná publicita je prekážkou tej nadnárodnej a komerčnej, ktorá postupne preniká do mozgov a mení už od mladých liet vzťahy občanov k národu, k národnému jazyku i k rodnej zemi.
Pomaly sa dostaneme do štádia, že bude treba (a bez okolkov i dôslednejšie) rozlišovať Slovákov a osoby na Slovensku; podobne ako nemáme Slovenskú Národnú radu, ale zato Národnú radu SR (teda na Slovensku). Čo už…veď odnárodňovanie nie je vynález dneška a vždy má politicko-územno-materiálne pramene, ale k takej tvrdej forme národného útlaku bez ohľadov, v minulosti sa nedostala ani germanizácia ani maďarizácia a pani Radičová to pred pár rokmi iba rozšafne umocnila tým, že Slovensko prosto označila za „túto krajinu“. Takže: porozumeli sme si? Niet takých čo vymetú Augiášov chliev.

…pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní…(K. Kuzmány)

Srdečne pozdravujem Julo
JuliusForsthoffer

Dobrý deň pán Kupecký,
FPU zase prezentoval svoj vzťah k žánru kresleného humoru…Nehľadá možnosti ako pomôcť zachovať a podporiť tvorbu slovenských autorov kresleného humoru, aforistov a fanúšikov a vytvoriť podmienky pre záchranu tohto žánru. Od odbornej poroty očakávam základné poznatky o kreslenom humore, osobnostiach slovenského i svetového, kauzalite tvorby a jej dosahu na verejnosť. Pohodlné nepodporenie žiadosti bez vecnej argumentácie má znak chimérickej akademickosti vulgo alibizmu vulgo diletantizmu.

Je to podpis +++.

PS: Od Nového roku, HUMORIKON, ak ho „nezlikvidujú“ mocní demokrati tohto sveta, bude mať prestávku a vyjde až po parlamentných voľbách, v nádeji, že sa Slovákom konečne podarí zvoliť si slovenskú vládu a tá do funkcie ministra kultúry dosadí človeka, čo rozumie kultúre, tak ako je to všade v krajinách po celom svete. 

Súčasní slovenskí humoristi, píšuci i karikaturisti

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Momír Vasic
Momír Vasic
1 year ago

Nečakáme na ne, prídu samé, ale aspoň dúfame a chceme, aby boli tieto svatky krajšie ako
predchádzajúce, a pokiaľ dúfame a chceme, náš život má zmysel.
Nech je naše priateľstvo majákom počas celého roka, ktorý nám klope na dvere a od ktorého sa bude odvíjať vychádzame z toho s ešte silnejším presvedčením, že máme úprimných priateľov.

Z bratského Srbska Momir Vasić vám zo srdca želá šťastný a úspešný rok 2023!

Jaroslav Cibíček
Jaroslav Cibíček
1 year ago

Milý Milan,
Tvoje slová sú šité horúcou a zároveň istou preparačnou ihlou. Ďakujem Ti zane.
Čo bude s Humorikonom, nedávam odpoveď na možno zbytočnú otázku. Bude ale asi treba poriadne zabojovať, no v každom prípade naďalej pokračovať v dobre rozbehnutých koľajach, a nevzdávať sa! Baviť ľudí na vysokej úrovni, čo sa Humorikonu darí, je hodnota a iskra, ktorá v dušiach ľudí plápolá ohníkom šťastia a spokojnosti. To sú atribúty, ktoré musia presvedčiť! Tam hore? Ja tam vidím iba oko božie a jeho slávu a moc. Ostatní – vládcovia tohto sveta (asi iba Slovenska) sú chatrného vedomia a pôsobia a žijú iba z momentálnej „moci“. Možno čítať z riadkov histórie humoristických periodík a poučiť sa. Nech sa krivda páchaná silou moci na vnímavých a citlivých recipientoch hodnotných kultúrnych produktov, na slovenskom ľude viac neopakuje!
Ešte raz Ti ďakujem za zaslanie knižky, už teraz mám z nej radosť.
V roku 2023 Ti prajem veľa zdravej energie, a aby si/sme vyhrali nad ľudskou zlobou a závisťou neprajníkov
S úctou Jaro 

Jana Slobodníková
Jana Slobodníková
1 year ago

Želám Vám požehnaný milostiplný radostný zdravý láskyplný pokojný šťastný Nový i celý nový rok 2023!

Želaní je skutočne dosť,
a tak vkladám sem pre radosť
slová pápeža Františka
(do každého srdca tíška):

Nechajme sa preniknúť neslýchaným úžasom.
Ten, ktorý objíma vesmír, potrebuje byť DRŽANÝ
v náručí. On, ktorý stvoril slnko, potrebuje ZAHRIAŤ. Zosobnená neha potrebuje byť KOLÍSANÁ. Nekonečná láska má drobné srdiečko, ktoré bije jemným tlkotom. Večné Slov o je nemluvňaťom neschopným hovoriť. Chlieb života musí byť kŕmený. Stvoriteľ sveta je bez prístrešku.
Boh prichádza na svet maličký.

S úctou, vďakou za Vás a s pozdravom JS.