Dnes PAVOL JANÍK, humorista a virtuóz slovenskej literatúry

Motto: Irónia je jediný spôsob, ako dôstojne žiť. (Pavol Janík)

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura – Umění – Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla. Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Spojených štátoch amerických, Srbsku, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Veľkej Británii, Venezuele a Vietname.

Nás teší, že Pavol Janík patrí medzi tvorcov nášho slovenského satiricko-humoristického Humorikonu. S takmer pravidelnosťou sa v ňom rád podelí s čitateľmi o svoje myšlienky v rámci vlastnej tvorby:


(aforistické myšlienky z knihy autora Pes hore bez…)

 Sýty pes sýtych farieb

BES
Pes posadnutý zlým duchom.

PESEDA
Neoficiálny štekot na istú tému.

PESEDNICA
Žáner besných novinárov.

PESNIEŤ 1
Meniť sa na slobodnú tlač.

PESNIEŤ 2
Vystrájať psie kúsky.

PSIE KÚSKY 1
Zákusky zo psa.

PSIE KÚSKY 2
Psí guláš.

PSIE KÚSKY 3
Psoté.

BESNENIE
Psie snenie.

PESNOTA
Notový zápis vytia.

PESNOTÁR
Verejný zapisovateľ zúrivej povahy.

PESNÝ ZUB
Zub, ktorý trhá ako pes.

PESTSELLER
Najlepšie predávaný pes.

DOMÁCA ÚLOHA PRE PSA
Byť doma.

NÁŠ PES
Málokedy má všetkých doma.

AKO DOMA
Cíťte sa u nás ako náš pes.

TRETÍ STUPEŇ RADOSTI
Všade dobre, doma pes.

SŤAŽNOSŤ
Chudobný pes – hotový človek.

MÓDA
Šaty robia človeka, kožuch robí psa.

PESPRÁVIE
Vždy aktuálne pomery.

PSACIFISTA
Mierumilovný pes.

PSOLITIZOVAŤ
Vrčať spoza rečníckeho pultu.

PSOPULARIZOVAŤ
Spopularizovať psa.

PSONTÁNNY
Spontánny pes.

PSOLÍDNY
Spoľahlivý pes.

PSOĽAHLIVÝ
Ležiaci pes.

PSACIENT
Pes, ktorý sa lieči.

OTVORENÁ PSOLOČNOSŤ
Rozutekaná svorka.

PSAMFLET
Urážlivý brechot.

PSANKÁČ
Výstredný pes.

PSANOVNÍK
Pes na čele monarchie.

PSAYBOY
Pes z bohatých kruhov.

PSONZOR
Štedrý pes.

PSOLVENTNÝ
Zámožný pes.

PSOVIET
Revolučný pes.

SOVIETSKY PES
Náš vzor.

PSARAZIT
Cudzopasný pes.

PSOCIALIZMUS
Psociálna rovnosť psov.

PSARADOX
Pes odporujúci všeobecnej mienke.

PSOMIENKA
Spomienka na psa.

PSOLEMIKA
Útočná výmena názorov.

PSOR
Psí spor.

PSOJKA
Psy všetkých krajín, psojte sa!

PES DNES

PSÍSPEVOK
Psie sníčky sú pesničky.

UPOZORNENIE
Pes stvára pestvá.

PSÍ HLAS
Pes nie je pesimista.

KEDY PRÍDE NA PSA MRÁZ?
Keď mráz príde na to,
kde je pes zakopaný.

PSÍ ŽIVOT
Život lenivý ako pes.

PESATORO
Základné povely pre psa.

PESPOTIZMUS
Vláda pod psa.

PESENIE
Strašenie psom.

PESIVÝ
Pes vyvolávajúci des.

PES OČIVÝ
Dravec dotieravec.

PES HLASNÝ
Volič.

PES HLAVÝ
Pes na bezhlavom úteku.

PES CIEĽNY
Túlavý pes.

PES COLNÝ
Brechajúci pohraničiar.

PES BREHÝ
Nedozerná šelma.

PES DOMOVEC
Pes s vlastným útulkom.

CHOVATEĽ
Choval psa ako svoju poslednú nádej.

VĽÚDNY CHOVATEĽ
Pri chove sa vie chovať.

(S) CHOVATEĽ
Môže sa schovať pred svojím psom!

ŠEPKÁRSKA BÚDA
Pre tichšie štekajúcich psov.

ZÁSADA
Vykorisťovanie človeka psom.

PESLANEC
Pes v parlamente.

PSEV
Hudobný prejav psa.

PSEVOKOL
Zbor psov.

PSÓLISTA
Štekajúci jednotlivec.

PSOPRÁN
Jemný prenikavý brechot.

PSONG
Populárny štekot.

PSPIRITUÁL
Duchovný brechot.

PSONÁTA
Štekot v troch alebo štyroch častiach.

PSONET
Štrnásťveršový brechot.

PSISOVATEĽ
Autor tejto knihy.

PSOCHA
Trojrozmerné umelecké zobrazenie psa.

PSAMÄTNÍK
Monumentálna psocha.

PSIEDESTÁL
Podstavec psochy.

PSAMIATKA
Psamätihodnosť.

PSÔSOBILÝ
Schopný pes.

PSÚŠŤ
Skaza spôsobená psami.

PSPUTNIK
Pes na obežnej dráhe.

PSONDA
Pes vystrelený do vesmíru.

PES DNES
Pes ja tebe, zajtra ty mne.

PSILOT
Pes kozmonaut.

 

Mená pre plemená

PESNAK 1
Podivuhodne zapáchajúca pochutina.

PESNAK 2
Pes s prenikavou arómou.

PESNAKOVICA
Polievka s vôňou zmoknutého psa.

PESTA K SLÁVE
Prehryzenie sa k úspechu.

PESTÁR
Stará sa o údržbu verejného hryzoviska.

PESTO 1
Pes z mäkkého cesta.

PESTO 2
Nakysnutý pes.

PESTOPIS
Príbeh túlavého psa.

PESTOVAŤ 1
Chovať psa.

PESTOVAŤ 2
Cestovať so psom.

PESTOVINA
Keď vám pes zavarí.

PESTOVNÉ
Poplatok za dopravu psa.

PESPRESSO
Malá psiareň.

PESKADRA
Svorka nevraživých psov.

PESKORTA
Psí sprievod.

PESPRIT
Psí dôvtip.

PESTÉT
Milovník krásnych psov.

PESKIMÁK
Mrazuvzdorný pes.

PESTÓNSKO
Vlasť pobaltských psov.

POĽOVNÍCKY PES
Sleduje svoje záujmy.

PREDPOKLAD
Aký pán, taký pes.

SKUTOČNOSŤ
Malomožný pán, veľkomožný pes!

PESTAPÁK
Nadávka nemeckému ovčiakovi.

HERPES
Úctivé oslovenie nemeckého ovčiaka.

PSAGODA
Vežovitá orientálna búda.

PSANELÁK
Panelová búda.

PSALÁC
Reprezentačná búda.

PSAVILÓN
Účelová búda.

PSANTEÓN 1
Antická búda.

PSANTEÓN 2
Chrám zasvätený všetkým psom.

PSAJZEL 1
Búda najhoršieho druhu.

PSAJZEL 2
Psutika.

PESIEDKA
Dekoratívna búda pre záhradného psa.

PSONORKA
Búda pod hladinou vody.

PSÍSTAVOK
Prístavba búdy.

PSOMBRÉRO
Búda so širokou strechou.

PSIEDOMIE
Priestor pri búde.

PSAČESY
Chytanie psa za pačesy.

PSOHRANIČNÍK
Pes strážiaci hranicu.

PSYŠNIEŤ
Stať sa pyšným psom.

PSAHOROK
Vyvýšený pes.

PSANCIER
Psie brnenie.

PSANIKÁR
Pes spôsobujúci paniku.

Pavol Janík

—————————————————–—-————————————————————
PODPORTE nezávislé médium. Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie stránok. Mimochodom, práve dnes sme v Humorikone zaznamenali 22 000 vzhliadnutí !!!
Môžete tak urobiť prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499

Ďakujeme!
—————————————————————————————–

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments