DNES AKTUÁLNE A PRAVIDELNE Z BÝVALÉHO EXTRA ROHÁČA

(Čítanie na víkend – vychádzame každý piatok)

Takmer humoreska

Vstúpili sme do neznámeho, čo smrdí…

Revolúcie sú o krvi. O zmene, ktorá je bez strát nemožná! O aké straty ide…? Keby sa ľudstvo poučilo, tak by nešlo do revolúcii s vedomím strát, ale zisku! A o to tu ide, že ľudstvo už so stratami počíta…Smutné. Pred tridsiatimi rokmi sme prelom v chápaní budúcnosti nazvali „ Nežnou revolúciou…“ Žiadna revolúcia nie je nežná, iba prechádza moc z jednej ruky do druhej. Skelet zostáva, lebo žiaden skelet sa bez boja moci nevzdá. Po revolúcii vyplávajú na povrch najskôr hovná, ako s obľubou hovorieval môj vzor Viktor Kubal. Žiaľ, vyplávajú, ale aj na povrchu zostávajú…! Tvrdošijne si hovejú na výslní a namýšľajú si, že sú jahodový džem. Doteraz, ibaže si na čelenku vyšijú inakšie výšivky. Od hviezdy po nevýrazné písmenká, ktoré možno kedykoľvek vymeniť za iné písmenká abecedy. A tak stále dookola, lebo peňazí, toho bezcenného a ničím nekrytého papiera sa denne vytlačia vagóny. A pri tých vagónoch musia nielen stáť prví, ale čo najskôr na tie vagóny naskočiť. Moji humoristickí kolegovia iba vzdychajú, že humoristi nemajú dôstojný priestor na prezentáciu svojich názorov humoristickou formou. A ani mať nemôžu, lebo ich úprimná „nasratosť“ mieri priamo k tým, čo vlastnia mediálnu moc! A tým aj mienkotvorbu…Nuž, je to začarovaný kruh. Treba si však uvedomiť, že humor je korením, soľou života, a bez neho by neboli na svete reakcie, ktoré vyvolávajú reťazové odozvy na pálčivé témy. O tom je humor… Prebúdzať smiech, hoci i cez slzy! Vo vydavateľskej sfére nemôžu humoristi očakávať pomoc od štátu, nemôžu očakávať od médií vlastniacich oligarchami, ale spoliehať sa iba na svoju invenciu, zažratosť a neskutočnú vieru, že humor nezanikne. Niekde sa stala chyba. Tie hovná na polici smrdia namýšľajúc si, že sú jahodový džem. Treba ich z toho omylu vyviesť, a čím skôr poslať tam, odkiaľ prišli. Nám blízkou humoristickou formou, tá je najúčinnejšia. Satirických pamfletov sa už báli i francúzski králi ako čert kríža…! Veď my už všetci vieme, kde sa rodia revolúcie…!A ak budú opäť „nežné, také prebratie moci z rúčky do rúčky, tak potom sa deti nebudú mať v školách o čom učiť.
Vlado JAVORSKÝ

Laco Belica

Úspešná spolupráca

Uzrela svetlo sveta kniha autorskej dvojice

Aforista Milan Kupecký a karikaturista Vladimír Pavlík spojili sily a pripravili výber zo svojej tvorby, v ktorom dominuje téma životného prostredia. V jednom zväzku tak nachádzame písaný i kreslený humor – dva autonómne, pritom vzájomne sa dopĺňajúce autorské cykly. Kniha má podtitul Životné prostredie očami humoristov, a vyšla vďaka finančnej podpore podnikateľa Zoltána Černáka. Žiada sa poznamenať, že pojem životné prostredie je tu chápaný v širšom zmysle – ide nielen o ekológiu prírody, ale nepriamo aj o ekológiu duše a celej ľudskej spoločnosti, o ovzdušie, v ktorom žijeme, respektíve musíme žiť. Milan Kupecký (ročník 1943) je známym publicistom a humoristom, zvlášť plodným autorom aforizmov, ktorých vymyslel veru nemálo, potvrdzujú to i dva doterajšie knižné výbery z jeho tvorby: Aforizmy – Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave (2015) a Spoza čiary – Športové aforizmy (2016); mimochodom, v oboch nájdeme ilustrácie Vladimíra Pavlíka, spolupráca tohto autorského tandemu je teda dlhodobá a zjavne i plodná. Napokon, ako je známe, priateľské ovzdušie má tendenciu šíriť sa – oživené humorom a okorenené satirou – priam nekontrolovane. Vladimír Pavlík (ročník 1951) patrí k našim popredným karikaturistom. Publikuje od roku 1973. Jeho kresby sú zrozumiteľné, majú svoj pôvab i svojráz. Tvorí kreslené vtipy bez slov, vyznačujúce sa nevtieravým humorom s nádychom jemnej satiry. Okrem kreslenia karikatúr sa venuje aj maľovaniu na plátno a technickému dizajnu. Samozrejme, recenzovaná kniha predstavuje len malý (tematicky ohraničený) výsek z diela oboch autorov. Pavlíkove karikatúry vo viacerých prípadoch poukazujú na kontrast medzi predstavou, želaním či ilúziou a skutočnosťou. Vyplýva z nich, že vytváraním akejsi umelej či virtuálnej reality nezmeníme pravdu. Máme iba jeden svet, jednu planétu, jeden život. Akoby sme si to neuvedomovali. Vytvorili sme civilizáciu vecí, v ktorej vládne mentalita konzumu a hromadenia zbytočností. Aj z ekológie sa stala pre niektorých cesta k zárobku. A tak je namieste otázka: Čo po nás ostane? Hora odpadkov? Karikaturista nepotrebuje slová na to, aby mohol niečo vyjadriť. Pavlíkove „obrázky“ o našom vzťahu k životnému prostrediu neurážajú, neútočia, a predsa s istou naliehavosťou vstupujú do svedomia, vypovedajúc o rozmáhajúcej sa ziskuchtivosti a nekultúrnosti. Kto sa ešte dnes dokáže zastaviť a kochať krásou? Hoci tej krásy – zdá sa – je čoraz menej. Je riešením únik? Budeme hľadať posledné ostrovy záchrany? Textová zložka knihy kladie väčší dôraz na sociálny aspekt. Kupeckého aforizmy sú vyhranené niekedy aj v politickom zmysle: „Toľko nám chýbali za bývalého režimu banány, až sme sa stali banánovou republikou.“ Alebo: „Ako sa máme dobre, dozvieme sa iba z médií.“ A do tretice: „Reči sa hovoria a chlieb sa hádže do kontajnerov!“ Také spojenie je logické, veď spoločensko-politická situácia má vplyv aj na naše ekologické, prípadne neekologické správanie. Aforista preto môže, v časoch informačného zmätku, napísať: „Lož má vďaka svojim krátkym nohám veľmi dobrú stabilitu.“ A v priamom súvise s ekológiou: „Ak to takto pôjde ďalej, príroda nás nebude lákať, ale ľakať.“ Čo povedať na záver? Po odložení knižky Sme nielen za priateľské ovzdušie! v nás hádam zostane niečo viac než len prchavý pocit. Pohladenie humorom a bodnutie satirou nás môže i poučiť, ako tento aforizmus: „Človek obyčajne hľadá hĺbku, až keď sa ocitne na plytčine.“
Milan Kenda

Vlado Pavlík

Afofóry

KALÉ MYŠLIENKY
Čo o Mare, to o Stele,
ako s nimi do postele.

AKO NA TO
Prišla prvá v gala
a nič nedostala.
Druhá hala, bala
a dostala. Dala.

TÚŽBA
Spraviť, čo len na hodinku,
z holej pravdy nahotinku.

CVIČENIE CHRBTICE
Predklon, záklon, cvičte s nami
ohybnosť je našim snom…
Predklony cvič poklonami.
No a záklon? Prípitkom!

ZÁZRAK
Luhár je sám sebe katom,
keď je pravda advokátom.

PEDAGOGICKÁ HISTÓRIA
Vo výchove mužský vplyv
je uznajme chabý,
samozrejme aký div,
keď sú z mužov baby.

STRACHOGRAM
Kde kto sa už veľmi plaší,
cudzí pijú viac než naši.

POJMODOJMY
V Dánsku je čosi zhnité,
v Carihrade to smrdí,
iba u nás to stále niečim zaváňa…

Vojto Haring

Pavol Švancár

Škoda, že mnohé premeny sú iba premenovávaním.
Buď fit? Buď profit!
Vojto Haring

Ľubo Radena

EPIgramy

Prehlásenie byrokrata
Úplatkár je na nás krátky,
v novej dobe sa už žije.
Nedávajte nám úplatky!
(Berieme len – provízie).

Vladárska
Pozná princíp
„čistej“ zhody
neposlušných
z postu zhodí.

anti JOGGING
Hore hájom, dolu hájom,
stretávam sa – s pobehajom.
Behá z hecu, behá z lásky,
derie nové – adidasky.
Vo mne to však budí hrôzu
ubehá si – koxatrózu.

POSLANEC
Čo na tom, že
zástup pení?
On je v rade
zastúpený.
Vojto Haring

Ľubo Kotrha

Mali by sme si brať príklad zo západných parlamentných demokracií. Najmä čo sa týka šarvátok a bitek.
Bielu zástavu by bolo už načase vyvesiť aj na zemeguli.
Mnohí politici sa na zvrchovanosť pozerajú zvrchu.
Rada: Ak ste odmeraný, zamestnajte sa v ústave pre miery a váhy.
Milan Kenda

Pavol Švancár

Nudistická pláž neraz odstraňuje konfrontáciu predstavy s realitou.
V USA Slovák musí tvrdo pracovať a odriekať si, pokým príde k majetku. Ak na Slovensku podstúpi to isté, môže sa stať žobrákom.
Paradox: O zrušení autobusových a vlakových spojoch rozhodujú tí, čo sa vozia v bavorákoch.

Dva oznamy

Pracovníci pôšt a telekomunikácií podávajú verejnosti aj touto cestou vysvetlenie, že SP už nenamená Slovnská pošta, ale Slabo platení.
Podľa zákona sa prísne zakazuje loviť zver osobám bez povolenia. Nevzťahuje sa to na tých, ktorí majú vlastné pozemky a lovia na nich podľa vlastných predpisov. I.
Ivan Gablík

Vlado Pavlík

Uveril som

Nemám veru pocit blahý,
chodím skoro celkom nahý.
Poslúchol som totiž zlatú
radu: „Plať len pekne dane
a obleč sa primerane
podľa výšky svojho platu!“
Eduard Petru

Na konci ruky zákona je nastrčená dlaň.
Čím plytší intelekt, tým hlbší výstrih.
Demokracia je u nás stále ešte v plienkach. Zato sloboda sa už pýta na šerblík
Aj hulvátovi občas ujde slušné slovo.
Lídrov by mali balzamovať, aby sa nerozpadli skôr, ako strany.
Ján Heinrich

Ľubo Kotrha

Konkurz

Zákon strážia ktorí,
chlapi ako hory,
by neboli prikrátki
na vysoké úplatky.
Ján Heinrich

Stretnú sa dva slimáky, jeden je bez domčeka.
-Kde máš domček?-pýta sa prvý.
-Ušiel som z domu, -vraví druhý.

Človek je tvor mysliaci. Na peniaze.
Kto hľadá, nájde! S výnimkou hľadania si práce.
Nechcel by som mať starosti dnešných starostov.

Milan Kupecký

Sme v období, keď národ padol, no mnohí politici sa ešte držia.
Najlepšie sa majú podnikatelia, ktorých poslanecký plat je vreckovým.
Ladislav Sopko

Andrej Mišanek

Ívery
V preplnenej električke si aj sediaci vystoja.
Veľa sa dá povedať kvetom. Najmä ak vás manželka nepustí k slovu.
Oveľa ľahšie je zvyšovať nájomné, ako úroveň bývania.
Najťažšie sa čerpá zo studnice múdrosti.
Reklamácia je tiež druhom reklamy.
Nič nertvá večne! Ani privatizácia.
Príroda nás namiesto lákania začína lakať.
Viem čo je to statočnosť predaja, ibaže ťažko hľadám ten obchod.
Hrbiť sa je výhodnejšie od poklonkovania, ako od práce.
Alkohol je vlastne tiež iba na vnútornú potrebu.
Viac bolí strata peňaženky, ako napríklad strata rozumu.
Milan Kupecký

Ak sa žena nevydá, je o jedného šťastného muža navyše.
Miroslav Janega

Z rýmovaných úsloví
Hoci ľahká práca nie je trvácna, stáť na Krížnej sa stále vypláca.
Na prejedanie určite nezomrieš, ak sa náhodou dôchodcom staneš.
Po pierku zbiera a vankúše rozhadzuje, tak akosi náš štát gazduje.
Marián Petrovič

Fero Mráz

Poľovníci sa usadili v noci v lese, s úmyslom poľovať na tigre. Noc však bola tmavá, zradná a tak sa rozhodli nevychádzať vôbec von a dali sa popíjať rum. Onedlho však jeden z podgurážených a potrundžených poľovníkov dostal odvahu, a snažil sa presvedčiť ostatných, že on sa vraj nebojí a že on sa na to podujme. Darmo ho ostatní odhovárali a bránili mu v tom, on vybehol von a dal sa na cestu nebezpečia. Lenže…v skutočnosti aj on mal strach, a dostal ho najmä potom, čo ho začal skutočne prenasledovať tiger a on sa dal na útek smerom do chaty. Pritom reval na ratu. Keď poľovníci začuli podozrivý rev, otvorili chatu a tiger doskočil medzi nich. Vystrašený, prenasledovaný poľovník však nestratil duchaprítomnosť a vraví: -Tak, tu ho máte, zabite ho a oderte, idem po ďalšieho…

Mladícky omyl

Myslel si, že chlapom stal sa,
keď konečne riadne sťal sa.
Miroslav Janega

Č R I E P K Y

Veľkými písmenami sa zapisujú do dejín tí, ktorí počítajú s krátkozrakosťou ostatných.
Justícia je u nás nezávislá. Od vlastného svedomia.
Rozum a svedomie by si nemali kafrať do kšeftu.
Dnes je hanba priznať sa k spolužiakovi s robotníckej triedy.
Život je neustály súboj ušľachtilých predsavzatí s hriešnym pokušením.
Vo vysokých financiách rozhodujú nuly.
Rada: Ak chcete manžela, ktorý seká dobrotu, vydajte sa za mäsiara.
Ján Heinrich

Vlado Javorský

Epigramy

SENO
Pri pohľade
na ňu, napadlo mi
práve,
ako vonia seno
zaľúbenej krave?

ZBOJNÍCKA
Čo sa tradície týka
hrdí sme na Jánošíka
veď u nás taká obyčaj
ukradni a utekaj!
Kto k nám príde
často vraví –
aha, vykradnuté hlavy!

OBRANA
Facka vpravo
úder vľavo…
my si predsa bránime,
menšinové právo…
Ján Heinrich

Bruno Horecký

Najťažšie sa dýcha na vrchole rozkoše.
Ukladajte peniažky do prasiatka! Vychováte z neho poriadnu sviňu!
Ján Heinrich

Fero Bojničan

HLAVY
Už to kde – kto vraví
budú padať hlavy
prvá obeť biedna
bude hlava I.

ROVINKA
Tie čo majú trojky, štvorky,
báť sa veru nemusia,
veď pravda dnes víťazí
u nás predsa o prsia.
Ján Heinrich

Laco Talčík

AJ V POLITIKE
Stále sa nič
nedeje
čo vzbudzuje
nádeje…

NAČO ?
Parlament náš
cez prázdniny
nadobudol pohľad iný.
S premiérom si ruky stisli
v košiari sú „nezávislí“.
Koľko stáli asi
„nezávislé“ hlasy?
Ktorí vyššie chceli
tí sedia v Bruseli
namiesto nich v lavici
sedia už „náhradníci“.
Zo dňa na deň sa to mení
nie je kameň na kameni.
Jeden hlúpy z toho bol by…
Načo vôbec boli voľby?
Ján Žilinský

Jaroslav Liptay

SEXUOLOGICKÁ PORADŇA
Nedávno som len tak, z nudy, čiastočne aj z recesie, navštívil sexuologickú poradňu. Lebo, nemám žiadne problémy. Všetko funguje tak, ako má. Aspoň ja som si to myslel.
Ale to len dovtedy, kým ma nevzal do parády sexuológ. Otázka striedala otázku, jeden test nasledoval za druhým. Obrázky, kazety… Pot sa zo mňa lial cícerkom. Ale výsledok stál za to. Z poradne som vychádzal vnútorne oslobodený, akoby znovuzrodený.
V ústrety novému životu som zvolal : „ Och, šťastná som ja žena ! “
Ján Lesník

VYČÍTAVANKA

Jeden, dva tri kto k nám patrí
žerie s nami z jednej misy
musí robiť kompromisy
podľa nášho gusta otvára si ústa…

PRINCIPIÁLNE
Zásadovosť? S ňou do hája !
Anjel s čertom sa dnes spája!
Dnes sa taká šanca skytá
keď nám ide o korytá.
Občana tak po našom
odbavíme gulášom!

BIEDA
Estévé, estévé bolia z teba oči
hlava sa nám točí…
Nebudú to asi žiadne triky špásy
krutá pravda nebesá nivó trvale klesá.
Zas´ zostalo len pri slove.
Kdeže ste začiatky nové?
Bude stačiť vari zopár nových tvárí?
Ján Heinrich

Komiks Fera Mráza

Jeden z najúspešnejších slovenských karikaturistov

Ak by sa úspešnosť tvorby slovenských karikaturistov dala zmerať získanými oceneniami, Ľubomír Kotrha z Trenčína by iste patril medzi tých najúspešnejších.
Pôvodne mal byť stavbárom. Keďže do pätnástich rokov býval povedľa zlatovského futbalového ihriska odkiaľ je prekrásny výhľad na skvost mesta – historický Trenčiansky hrad, nečudo, že ako chlapec, spolu s ďalšími rovesníkmi hral takmer denne do zotmenia futbal na malé aj veľké bránky. Časté zápaly priedušiek a pľúc prekazili dráhu talentovaného futbalistu! Keď mal čo len chvíľu času, bral papier, ceruzku a púšťal sa do kreslenia, najmä hradu. Neskôr ho vedel nakresliť aj spamäti. Okrem kreslenia a športu sa rád venoval čítaniu múdrych kníh, čo potom prerástlo k písaniu poviedok a básničiek. Ak by ich bol v tom čase niekto zaslal do nejakej redakcie, možno by mu dodnes zostala aj nejaká písomná pamiatka na toto pre neho veľmi dôležité detské tvorivé obdobie.
Ľubomír Kotrha počas štúdia na stavebnej priemyslovke v roku 1965-1969 ako i krátkeho pôsobenia na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave sa stretol s profesionálnym humorom práve prostredníctvom bývalého satiricko-humoristického Roháča, samozrejme najskôr ako čitateľ a neskôr aj ako prispievateľ. Podčiarkujeme, aktívny prispievateľ! Avšak až po získaní kresliarskej zručnosti a vlastného rukopisu a nakreslení množstva kreslených vtipov, sa začali tieto jeho výtvory objavovať aj na stránkach ďalších československých renomovaných periodík.
Okrem kresleného humoru píše (dnes veľmi zriedka) aj epigramy, aforizmy, poviedky, scenáre a pesničky, z ktorých viaceré získali na amatérských festivaloch v sedemdesiatych rokoch rôzne ocenenia..
Súčasne sa Ľubo, ak ho tak familiárne môžeme osloviť, venoval aj intenzívnemu hľadaniu vlastnej charakteristickej postavičky, čo sa mu vraj, ako povedal, doteraz úplne nepodarilo a hľadanie pokračuje ďalej.
Kreslený humor bol spočiatku pre neho vyslovene zábavou, koníčkom, až keď zistil, že by ho to mohlo uživiť, dal sa na túto dráhu profesionálne, hoci mnohí ho od tejto myšlienky vážne odhovárali. Napokon sa predsa len nestal architektom, ale v roku 1970 sa zaradil doslova medzi profesionálnych humoristov. Veril si, keďže mu nechýbal zmysel pre humor a nápady, pričom zvládol aj kresliarsku techniku, čo je veľmi dôležitý aspekt, pretože myšlienka by mala tvoriť spolu s kresbou určitú kvalitatívnu symbiózu, ak to takto amatérsky možno vyjadriť.
Od roku 1967, nakreslil Ľubomír Kotrha niekoľko desiatok tisíc cartoons, absolvoval tisícky výstav a súťaží po celom svete. Okrem Antarktídy sa jeho obrázky (kresby) objavili na všetkých ostatných kontinentoch sveta.
Iba útržkovite, na oživenie pamäti, spomeňme jeho detský večerníčkový seriál Dada a Dodo, ktorý sa premietal aj na mnohých televíznych kanáloch v zahraničí. V tvorbe animovaných filmov, je okrem satirického námetu aj výtvarníkom. Ľubomír Kotrha píše aj básničky a básne pre deti i dospelých, je ilustrátorom kníh a kalendárov, vyhotovuje plagáty, logá pre firmy a všeličo iné. Proste, profesionál. Za tieto aktivity, okrem finančného ohodnotenia, získal viac ako stovku medzinárodných ocenení.
V jeho prípade, keďže nie je nežným pohlavím, môžeme hovoriť aj o veku – má 59 rokov, je ženatý, otec dvoch detí a jedného vnuka, päťročného Daniela. Podľa všetkých už spomínaných aktívít by bolo možné dedukovať, že Ľubomír Kotrha je veľmi pracovitý človek. Ako povedal, presne opak je pravdou. Je lenivý, pohodlný a najmä s pribúdajúcimi rokmi, čím viac robí, tým pociťuje viac únavy a bolesti.
-…kde sú tie časy, keď som denne nakreslil sedemdesiat vtipov?! – nostalgicky si zaspomínal a povzdychol umelec.
Napokon, dnes už ani nie je ani dostatočný priestor na publikovanie, najmä čo sa týka pôvodnej satirickej tvorby. A vraj, humor lieči. Ktovie či iba konzumenta, alebo aj tvorcu…I napriek niektorým už spomínaným negatívam, zostáva Ľubomír Kotrha naďalej verný slovenskej satire a humoru, respektíve ich kresleniu. Napokon, ako sa vyjadril, iné už robiť ani poriadne nevie…
V rámci slobodného povolania – free lance cartoonist, od roku 1967 publikovaných doposiaľ cca 50 000 kreslených vtipov.
Samostatné výstavy, stručne – 50 in Czechoslovakia, Slovakia, Hungary, France, Yugoslavia, Croatia
Prvá kniha kreslených vtipov: DIAGNOZA XY mu vyšla v roku 1980, ďalej, ilustroval ďalších približne dvadsať kníh a kalendárov, nespočetné množstvo plagátov… Spomenúť treba aj animovaný seriál detských večerníčkov pre Slovenskú televíziu – DADA A DODO (1983-1991), ktoré majú 14 častí, pričom ďalšie rukupisné námety a scenáre neboli pre nedostatok financií realizované.
Ľubomír Kotrha žije a pracuje trvale v meste Trenčín. V súčasnosti spolupracuje so všetkými slovenskými periodikami, ktoré ešte uverejňujú kreslený humor a platia načas relatívne slušné honoráre. Občas sa čosi objavuje z jeho tvorby aj v Čechách, Nemecku a vo Švajčiarsku. Zopár obrázkov, v rámci charity venoval gratis aj sporadicky vychádzajúcemu slovenskému satiricko-humoristickému časopisu Extra Roháč.
Každoročne sa jeho kresby sporadicky objavujú v 50-tich mestách sveta v rámci kolektívnych výstav.
Dodnes má skoro 150 ocenení z medzinárodných súťaží kresleného humoru: ANCONA, SKOPJE, BRATISLAVA, TOKYO, EDINBURGH, AKSEHIR, CUNEO, KAZAN, SEOUL, OKHOTSK, ISTANBUL, BJELOVAR, ZAGREB, PIEŠŤANY, MYIAGAVA VILAGE, NOVE MESTO, OLEN, TAIPEI, AMSTELVEEN, HAIFA, KRAGUJEVAC, NOVE ZAMKY, PISEK, DAEVA, KYJEV, SUCEAVA, TOLENTINO.
Pred pár rokmi vystavoval spoločne s Andrejom Mišanekom, Ferom Bojničanom, Vladom Pavlíkom v NOVÝCH ZÁMKOCH v Dome Matice slovenskej.

Ľubo Kotrha

Anomálie

Nič nie je stratené! Všetko sa dá dobehnúť v skrátenom legislatívnom konaní.
V niektorých štátnych inštitúciách a podnikoch počuť stále búrlivé vrenie – vody na kávu.
Dobre, že ešte stále existujú hradby. Je čo búrať.
Do dejín sa vstupuje bez rezervovanej miestenky.
Najviac objavov urobia muži na pláži.
Učíme sa na vlastných chybách a cudzích úspechoch.
Človek je pánom tvorstva a sebe otrokom.
Na vedľajších koľajách spravidla neprichádza k zrážkam.
Lekárska veda natoľko pokročila, že pomaly pochovávame už iba talenty.
Prichádzať veciam na koreň veľakrát znamená vzdaľovať sa od ovocia.
Stroskotanci sú vďačné kádre pre pirátske lode všetkých čias.
Kapitán odchádza z potápajúcej sa lode ako posledný. Medzi prvými opúšťajú loď budúci admiráli.
Vlastníctvo mozgu niekedy demonštrujeme iba chytaním sa za hlavu.
Podpisy analfabetov bývajú najčitateľnejšie.
Ostré lakte sa obyčajne rafinovane ukryté v dobre ušitom saku.
Zaujímavé, vraj dokonale vyliečený blázon nemá ani tú najmenšiu chuť vrátiť sa do normálneho života.
Na nebevstúpenie sa odložilo. Neprišli zástupcovia z pekla.
Slovo robí muža, pohŕdanie znaleckého experta.
Podobnosť s ľudskou bytosťou čiste vec náhodná: Sardinke, ktorá sa nevmestí do škatuľky useknú hlavu.
Rada: Neberte si príklad z vodného živľa, držte sa radšej svojho koryta.
Myslím, teda som. Poslúcham teda budem?
Zo zle hrajúceho orchestra je niekedy jednoduchšie vylúčiť tých pár dobre hrajúcich, ale neprispôsobivých nástrojov.
Dnes dostať príležitosť môžete už iba príležitostne.
U niektorých ľudí je jediným mozgovým prejavom migréna.
Ak je kapitánsky mostík, mnohí sú ochotní veliť aj vraku.
Z histórie. Noe stroskotal, krysy prežili.
Zaujímavé, že človeku sa často chce lietať práve vtedy, keď je na dne.
Zaujímavý poznatok: Utopenci nepociťujú smäd.
Črepy prinášajú šťastie. Určite archeológom.
Spomienka na minulosť: Schopný pracovník dokáže počas pracovného času vylúštiť aspoň jednu krížovku.
Najpodnetnejšie sú nevydarené experimenty. Pri nich možno objaviť množstvo úplne nových objektívnych prekážok.
Človek, ktorý sa prebíja do mekky, niekedy zanecháva za sebou púšť.
Mnohí sa počas svojho života naučili chodiť, iní plávať alebo lietať a podaktorí iba tlieskať.
Každá nová metla si myslí, že je vysávač.
Niektoré reorganizácie a reformy sú také zložité a náročné, že napokon sa dostanú do predchádzajúceho pôvodného stavu.
Oáza šťastia by mala obsahovať aspoň kúsok púšte.
Psia pravda. V teplej búde ani reťaz nechladí.
Nepomer: Možnosti rastú aritmetickým radom, nároky geometrickým.
Absolútna totalita: Všetky prognózy, aj o počasí, musia byť vždy optimistické.
Sťažnosť: Neviete si predstaviť, koľko cudzích myšlienok mi ukradli moji kolegovia aforisti.
Človek to znie problematicky!
Veľkú rybu chytíte najskôr do pozlátenej siete.
Milan Kenda

Andrej Mišanek

Zlatoústy mlynár

Mele, mele mele,
krásnych rečí kopy.
Len kráčajme smele
rovno do priekopy!
Valér Vendrinský

Bilbordy objavené pred vchodom do Bratislavy:
„Bratislavocentrrizmus vás váta!“
„Bratislavocentrizmus je ústavná forma egocentrizmu.“

Ľudovít Víťazka

Zákon našej ekonomickej reformy
Slovensko ponorené do hĺbky sociálnej krízy je nadľahčované silou inflácie, ktorá sa prejavuje hospodárskym a morálnym poklesom.
Ľudovít Víťazka

Homo sapiens sedicus
Homo sapiens
sa opatrne vzpriamil,
vzápätí klesol
späť do kresla
ako podťatý.
Je to tak Erektus-
už pre človeka neplatí.

Homo sapiens vzpriamený
pomaličky zaniká,
onedlho zmienky o ňom
budú iba v kronikách.

Objavil sa nový človek
vývojom sa rodiaci,
je to človek dnešnej doby:
Homo sapiens – sediaci.
Jozef Sabo

Fero Mráz

Anomálie Ignáca Prielomeka

Pán Novák volá do pôrodnice. -Blahoželáme, máte trojčatá! – Prepánajána, – chytil sa Novák za hlavu. Ešte, že som vtedy nemohol po štvrtýkrát!

Hovorí „rozrobená“ manželka prvoligového hokejistu večer v posteli. -Čo mi je to teraz platné, že si bol v dnešnom stretnutí trikrát vylúčený pre tvrdosť.

Viete, že najlepšia antikoncepcia je diaľkový ovládač na televízor?

Zúfalý pacient u psychiatra: -Prosím vás, doktorko, poraďte mi ako mám súložiť! Keď som hore mám závrate. Keď som dole, tak mám návaly krvi do hlavy. Keď ležím na pravom boku, tak ma pichá žlčník. A keď ležím na ľavom, tak nevidím na televízor!

-Tento film nie je mládeži prístupný!- hovorí 15-ročný chlapec svojmu dievčaťu. -Veď som ti hovorila, že nestojí za to, aby sme vstávali z postele!

Starý dedo si zobral za ženu mladé dievča. Nejakú dobu po svadbe ho prišiel navštíviť kamarát. Popíjajú a keď odišla novomanželka do kuchyne tak sa ho pýta: -Počúvaj, aké je to s ňou v posteli? – Veľmi príjemné, veľmi príjemné.- A ako to vidí ona? – Veľmi dobré, spieva si pri tom, spieva. Vtom sa od dverí ozve: – Bodaj by som si nespievala, keď sa mu postaví iba pri národnej hymne.

Od sexuológa vychádza krásna mladá žena s rozopnutou blúzkou a vzdychá ešte v čakárni: -Ach, tí lekári sú ako malé deti, pohrať sa ano, ale upratať hračku naspäť, to ich ani nenapadne…

Lekár preklepáva pacienta, prikladá mu na hruď stetoskop, počúva, krúti hlavou a nakoniec konštatuje: -Buď som hluchý alebo už nežijete.

Tučná žena sa pretláča k taxíku. Taxikár jej hovorí: -Pokojne pani, aj tak vás neodveziem na jedenkrát.

Súdny proces
Ťažká atmosféra. Sudca sa pýta staručkej babičky: -Koľko máte rokov babička? -Osemdesiat.- Povedzte nám, čo sa stalo. -Sedela som v parku na lavičke a užívala si krásny deň. Zrazu sa objavil pekný mladík a prisadol si ku mne… Poznali ste toho muža? Nie, nepoznala, no bol priateľský… – A čo bolo ďalej? – Položil mi ruku na koleno a jemne ho pohladil… – Nechali ste ho ? – Samozrejme. Pripomenulo mi to mladosť-usmeje sa babička. Zavrela som oči a predstavovala som si… – A čo bolo ďalej? -Naraz… babičke stvrdli rysy, – ten zasran dal ruku preč a zreval: 1. aprííííííl!!! tak som ho zabila hajzla jedného!
Je nádherné vidieť ako vaše dieťa lezie po tráve… no len dovtedy, kým ju nezačne fajčiť.

Riaditeľ na porade pracovníkov obchodného oddelenia: -… a tých, čo prichádzajú do kontaktu so zákazníkom, chcem upozorniť, že slovné spojenie „kadejaké blbosti“ nie je práve najvhodnejším spôsobom na popis nášho sortimentu….

Viktor Kubal

Fragmenty

o Škuľavej pravde sa neradno do očí pozerať.
o Myslenie je len zlozvyk !
o Niektoré slová sa ináč píšu a ináč čítajú. To robí problémy najmä analfabetom.
o Nechápem, prečo sa ženy po celý svoj život snažia nevyzerať na svoj vek .
o Veď ani tá naša vlasť nám nie je bohvie ako verná…
o Citát: Tak veľa by som toho chcel povedať, len sa bojím, že by mi nikto nerozumel…
Ján Žilinský

Zo všetkých služieb, ktoré môžeme ponúknuť cudzincom najlepšie fungujú bohoslužby.
Inovovaný slogan: Prišiel som, videl som, zobral som!
Keby nebolo vlkov, aj babky demokratky by sa nám premnožili.
Ak by hlúposť bolela, naše zdravotníctvo by nestíhalo.
Drahoslav Mika

Pavol Švancár

Najviac masla na hlavách majú práve tí, ktorí toho veľa nenamútia.
Raz nastane u nás čas, keď peniaze stratia svoju funkciu a bude sa iba kradnúť.
V kartách a v láske treba vedieť podvádzať tak, aby si všetci mysleli, že máte šťastie.
Keď to nesedí, vymenia spravidla šerbeľ.
Pred skúseným daňovníkom ani dych nezatajíš.
Manžel je odvesnou v manželskom trojuholníku.
Diétu treba držať – pekne od tela!
Ján Heinrich

Poľudštenie robotov začne od okamihu, keď začnú brať úplatky.
Miroslav Janega

Nový prezident sa vraj vystríha starých chýb. Bude robiť nové.
Život je zmena. Prečo však vždy zmena k horšiemu.
Stále platí: Vyhni sa opitému, bláznovi a politike.
Ži! A nechaj druhých aspoň živoriť!
Milan Kupecký

Postreh: Keby sme tak všetci pracovali, ako bzučíme.
Marián Palko

Vojto Haring

Každý by iba hrabal. Ale kto bude kosiť?

Ľudovít Majer

Nedá sa nič robiť! S niektorými úspechmi, ktoré sme dosiahli sa budme musieť zmieriť.
Ján Novák

Slovenčina je ťažký jazyk. Najmä po vipití niekoľkých poldecákov borovičky.
Eduard Mokráň

-Pán poslanec, smrdia vám nohy.

-To viete, ruka ruku umýva a nohy nemá kto.
Ján Pecháč

Slnko svieti pre každého rovnako. Iba podaktorí sa vedia lepšie postaviť.
Karel Markus

P. M. Kubiš

Čo chcete?
Dôchodcovia, čo to chcete?
Že dôchodky zdvihnúť hore?
Veď čas to sú vraj peniaze
a toho vy máte more.

Vynalizavosť
Vynájsť sa veru
našinci vedia v núdzi.
Zametú spred svojho prahu
pred najbližší cudzí.
Ľudo Majer

Zapísané za ušami

Vždy je lepšie byť začiatočníkom, ako konečníkom.
Popri zvýšených cenách potravín budú čoskoro dietné sestry zbytočné.
Obyčajný somár robí – íá! Eurosomár – éú!
Ak by úrad práce prideľovali prácu, neexistovali by pred nimi šóry.
Ak vyčistíme chladničku, stáva sa z nej hladnička.
Inovované príslovie: Aj vlk je sýty, aj koza do polboka odratá!
Kým človek nespozná sám seba, mal by si vykať.
Životné náklady rastú bez toho, že by sme ich polievali.
Skúsenosť: Na kábli si môžete stáť aj posediačky.
Poučenie: Bojovať by sa malo proti nezamestnanosti, nie proti nezamestnaným.
Na ducho klesneme raz-dava, na hmotnosti deväť-desať.
Mýliť sa je ľudské. A práve žiaľ iba to niekedy robí človeka človekom.
Drago Mika

Miro Ďurža

Hlas rádie Slobodná slovenská haluška

Na čom sedí minister bez kresla?
-Tak ako vy, na zadku.
Dokáže niekto u nás tak rýchlo zbohatnúť ako Brzobohatý?
-Každý, ak sa dá na politiku.
Onedlho budeme vyrábať najviac áut v Európe. na čo nám ich toľko bude?
-Prosím vás, hádam nechcete chodiť pre sociálnu podporu a dôchodkom pešo?!
Prečo v priebehu tohto roku bolo také chladné počasie?
-Mnohým zo s vstupu do EÚ behal mráz po chrbáte.
Kto ej podľa vás u nás akcionár?
-Človek, ktorý kupuje iba akciový tovar.
Dokáže niečo potešiť slovenského dôchodcu?
-Áno. Pomyslenie, že o dvadsať rokov sa bude mať lepšie.
Vraj doplácali sme na Rusov, Čechov, Maďarov, budeme doplácať aj na Európu?
-Nie nebudeme mať z čoho.
Manželka mi nerozumie, čo mám robiť?
-Skúste sa s ňou pozhovárať, ak budete triezvy.
Kedy mi vláda vyplatí sľúbenú tisícku?
-Čaká sa, že inflácia ju znehodnotí na úroveň dvadsiatich korún, čím si budete môcť zaplatiť jednu návštevu u lekára.
Je možné skrížiť kanca so sliepkou?
-Samozrejme. a čo si vy myslíte, ako ste vznikli?
Riaditeľ rádia Drahoslav Mika

Príjemné čítanie a víkend! Najbližšie číslo vyjde, ako vždy v piatok…

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments