Redakčná rada

Vydavateľstvo

Občianske združenie Chýrnik – noviny tolerantnosti
Ulica SNP číslo 42
940 01 Nové Zámky

 

Redakčná rada HUMORIKONU

Milan Kupecký, humorista, publicista – šéfredaktor
František Bojničan, humorista, karikaturista – člen Redakčnej rady
Vladimír Pavlík, humorista, karikaturista – člen Redakčnej rady
František Mráz, humorista, karikaturista – člen Redakčnej rady
Vladimír Javorský, humorista, karikaturista – člen Redakčnej rady
Andrej Mišanek, humorista, karikaturista – člen Redakčnej rady