Dnes aktuálne slovenský spisovateľ a humorista, spolutvorca Humorikonu Milan Kenda

Dnes prezentácia aktuálnej tvorby slovenského spisovateľa

 Pútavé prerozprávanie biblických príbehov

Anna Sláviková: TO NIE SÚ LEN ROZPRÁVKY

Renomovaná spisovateľka, poetka, recenzentka a publicistka ANNA SLÁVIKOVÁ sa podujala zrealizovať záslužný edičný čin: Pre malých čitateľov prerozprávať sedemnásť biblických príbehov zo Starého zákona, vrátane osemnásteho novozákonného epilógu o narodení malého Ježiša. Autorka svoj nesporný prínos zdôvodňuje v prológu týmito slovami: „Niektoré náročnejšie udalosti treba hovoriť opatrne a zrozumiteľne, aby to malé hlávky pochopili. Tak ich ponúkam aj ja a verím, že ich malí čitatelia prijmú a poslúžia im ako základ pre ďalšie ich duchovné vzdelávanie. V týchto príbehoch je obrovská sila pravdy. Preto pretrvala tisícky rokov a stále je živá.“ Po autorkinom úvode nasleduje pútavé prerozprávanie týchto biblických príbehov: Záchrana malého Mojžiša; Dlhá a dramatická cesta izraelského národa do zasľúbenej zeme; Desať božích prikázaní, ktoré na kamenných doskách zniesol Mojžiš z hory Sinaj; Príbeh o modlárstve v podobe zlatého teľaťa; Evina neposlušnosť pod stromom poznania a vyhnanie Adama i Evy z rajskej záhrady; Mätež jazykov pri stavbe babylonskej veže; Ako obor Goliáš provokoval útleho Dávida a doplatil na svoje urážky; Príbeh o tom, ako sa pastier Dávid dostal do kráľovského rodu; Tragédia zradného Dávidovho syna Absolóna; Čo všetko dokázal a čo nám odkázal múdry kráľ Šalamún; Potopa sveta – tragédia so šťastným koncom pre muža menom Noe a jeho rodinu; Rozprávanie o starcovi, ktorý umožnil vznik príslovia „Starý ako Matuzalem“; Rivalita dvoch Izákových synov, Ézara a Jakoba, v ktorej sa Jakobovi klamstvo nevyplatilo; Ako sa darilo Danielovi v jame levovej; Strastiplné i príjemné zážitky Jakobovho syna Jozefa; Zničenie mesta Sodoma; Naostatok príbeh o Jóbovi, čo nezanevrel na Pána Boha, ktorý ho programovo sústavne ničil. Podľa viacerých znalcov je starozákonná Biblia výrazný triler. Posúďte názory týchto mysliteľov v krátkom kaleidoskope citátov: Robert Ingersoll: Keby niekto dodržiaval dnes učenie Starého zákona – bol by zločincom. Thomas Paine: Vždy, keď čítame oplzlé historky o zmyselných orgiách, krutých a mučivých popravách, o neskrotnej pomstychtivosti, ktorými je viac než polovica Biblie zaplnená, bolo by vhodnejšie volať ju slovom diablovým než slovom božím. Sir James Paget: Nepoznám žiadnu inú knihu, ktorá by bola rovnako brutálna a sadistická v návodoch na konanie, či už súkromné alebo verejné – ako je Biblia. Elihu Palmer: Obskúrnosť, neuveriteľnosť a oplzlosť – natoľko sú nápadné v jej častiach, že by opodstatňovali zavrhovať aj dielo tohto charakteru od moderného spisovateľa. Obsahuje zmes nezrovnalostí a protirečení, takže nazývať Bibliu slovom Božím je vrchol extravagantnosti. C. Dennis McKinsey: Ak sa naozaj ponoríte do Biblie, uvidíte, že je to bludisko, skutočný labyrint protirečení, nezrovnalostí, nepresností, zlej matematiky, zlej vedeckosti, mylného zemepisu, falošných proroctiev, nemorálnych pripomienok, degenerovaných hrdinov a množstva iných problémov – presahujúcich možnosť ich vymenovať. Môže to byť slovo niekoho, ale celkom iste to nie je dielo dokonalého božstva. Biblia má viac dier ako záclona na dverách. Robert Ingersoll: Je to tak ako väčšina starobylých kníh – zmes klamstva a pravdy, filozofie a bláznovstva – všetko napísané ľuďmi – a dokonca takými, z ktorých väčšina neboli civilizovaní. Niektoré jej zákony sú dobré – iné však nekonečne barbarské. A. J. Mattill Jr.: Podľa knihy Samuel 12:7-8 sám Boh dal Dávidovi Saulove ženy. Tu nachádzame teda opäť božiu vôľu a schvaľovanie bigamie, konkubinátu a polygamie – celý regiment žien! V celom obsahu Svätého písma nemožno nájsť pokyny, ktoré by sa takýmto praktikám priečili. Nečudo, že v moslimských krajinách praktizujú až dodnes polygamiu aj židia. Peter McWilliams: Biblia, ak ju berieme ako celok, sa môže použiť na chválu alebo hanobenie alebo odsudzovanie prakticky akejkoľvek ľudskej činnosti, myšlienky, presvedčenia alebo praxe. Luther Burbank: Čítajme Bibliu bez tých nevhodných farebných okuliarov teológie a rovnako ako pri čítaní akejkoľvek inej knihy používajme pri tom zdravý úsudok a rozum. Tieto charakteristiky úzkostlivých moralistov sa môžu javiť ako príkre, prehnane zatracujúce biblické texty. Rozhodne však treba uskutočniť pre mladučkých čitateľov citlivý výber týchto biblických príbehov do knihy pre detského čitateľa a bez hrdloreznej interpretácie. To sa autorke podarilo. Sláviková svoju knihu pre detského recipienta majstrovsky transformovala do prijateľnej polohy, pričom potlačila starozákonnú krvavosť, zvýraznila biblickú dramatickosť a zdôraznila víťazstvo pravdy nad lžou, dobra nad zlom, ušľachtilého charakteru nad bezcharakternosťou. Uvedený kaleidoskop „neúctivých“ pohľadov najmä na starozákonnú Bibliu korešponduje s voltaireovským kritickým pohľadom na rub Biblie. Lenže Starý zákon má aj povestnú druhú stranu mince – pôsobivú, fascinujúcu inšpiratívnosť a výpovednú hodnotu. Popri antickej mytológii je Biblia /Starý i Nový zákon/ obrovským inšpiračným zdrojom pre všetky druhy umenia. A z toho vyplýva významný poznatok: že je aj ZÁKLADNÝM KĽÚČOM pre porozumenie rôznych diel zo sféry umeleckej tvorby, literárnych, maliarskych, sochárskych, hudobných i scénických. Z tohto aspektu treba poďakovať autorke i vydavateľstvu DAXE za to, že významne prispeli k rozšíreniu vedomostí o takom kultúrnom poklade, akým je nesporne starozákonná Biblia.

Epigramáž 

ZELENKASTÁ KASTA
Toto nie je anekdota,
či od bláznov správa:
Zelenkastí bojujú za
lykožrútov práva!

OCHRANÁRSKY SEN
O čom to len náš ochranár
vytrvalo snil?
Víchricou les pováľaný
aby zdravo hnil.

ČÍNSKY DEBAKEL PROGNOSTIKOV
Nemožnosť smaženia
snehových gulí
spravila z niektorých
mudrcov nuly.

PRVÝ KROK
Skúmam cestu do Európy,
som si celkom načistom:
Európa nám ako prvé
darovala mafistov.

Vízie bez provízie

• Aktuálna rada: Bez strelnej zbrane nechoďte na huby!
• Priatelia, nebojte sa! Šimečka, Pavlínka a Ducháček nám zariadia svetlé zajtrajšky!
• Pri drakonických trestoch mohli sudcovia udeľovať tresty na spodnej hranici trestnej sadzby, pri miernejších trestoch môžu ich udeľovať na prísnejšej hornej hranici. Je to v moci sudcov, k nijakej benevolencii voči delikventom nemusí dôjsť.
• Z hľadiska politickej orientácie Bratislava nie je Slovensko a herci nie sú Slováci. Možno sú zvláštny poddruh Slovákov s inteligenciou krovákov.
• Cez veľké sviatky je veľa Sloveniek pomazaných a veľa Slovákov namazaných.
• Čaká, ako to všetko dopadne, ale už má pripravený čistý transparent.
• Typický dnešnoobčan: Nečíta nijaké knihy, číta len bilbordy.
• Ako pravé vnucujú nám všetko stredopravé.
• Naozaj sa chcete vydať po ceste progresívno paralytického Slovenska?
• Tuzemské médiá, ktoré mali pôsobiť ako strážne psy demokracie, pôsobia ako postihnuté besnotou.
• Tunajší vazalskí politici sú veľkým prínosom! Pre karikaturistov.
• Pozitívne výsledky matovičovskej vlády vidíme tak ostro, ako mravca na opačnom konci tunela.
• Česi sa vraj o nás boja – že nebudeme takými vazalmi, na akých sa vypracovali oni sami.
• Zmyslom života trnavského kaukliara je boj. Ustavične rozmýšľa, koho poštvať proti komu.

• Šimečkovci sú naozaj progresívni, lenže progresívne paralytickí a ich efektívne defekty v homosexuálnej revolúcii sa stupňujú
• Pod taktovkou progresívne paralytických provokatérov naše ulice zaplavili vrieskajúce mulice.
• Vstup Matoviča do prezidentskej kandidatúry premenil kandidatúru na kabaret.
• Otecko Šimečka v denníku N napáda Fica, že o Poľsku nehovorí vôbec – ako keby neexistovalo. Nepochopil, že bystrý Fico čaká, kto v Poľsku koho zožerie, aby potom zaujal správne stanovisko k požieračovi opuchnutému od pohltenej obete.
• Vážení šimečkovskí organizátori, ako správni svetlonosi skúste večerné, hitlerovcami overené, sugestívne fakľové sprievody!
• Nebojte sa, teplí bratia a horúce sestry, neodbytný Šimečka vám presadí manželské zväzky partnerov rovnakého pohlavia, len trpezlivo vybľakujte po tmavých námestiach!
• Súčasná smetiarsko-enkárska mediálna propagácia kníh? Tunajší snobi propagujú diela zahraničných psychopatov!
• Ak dnešný dúhový autor napíše a vydá dúhovú knihu, kráča pod večným zeleným svetlom po celoživotnom červenom koberci.
• Na kolenách roztrhané džínsy s ovisnutými franforcami látky a nad tým drahé, exkluzívne sako – to nazývam módnou schizofréniou!
• Priatelia, nechcite znova nadobudnúť mladosť, lebo by ste museli prežívať obludnú nezamestnanosť v dôsledku umelej inteligencie!

Epigramáž 

HLAVNE ŽE SA VEZIE
Páni v koči pijú Tokaj,
on im slúži ako lokaj.
Od chudobných ale bočí,
veď sa vezie v zlatom koči!

DVA RAJE
Raj ľudstva bol vraj
za Eufratom,
Brusel je dnes raj
byrokratov.

POD TLAKOM EÚ
Veľké čaje
s malým rumom
prekrstili
na tie s „umom“.

ANI ZÁZRAKOM
Poľudštiť z Bruselu byrokrata?
Skôr vzkriesiš slávneho Hippokrata,
alebo získaš pre klan zelených
aj fanatického technokrata!

POMPÉZNY MOLOCH
Európska únia
jednou rukou dáva.
Rozdávanie robí
zavše s veľkou pompou.
Ale čo sa skrýva
za takýmto tromfom?
Oboma rukami
nenápadne bráva.

ASPOŇ ČOSI
V pridusenom tichu
ešte aj krik blázna
nie je márnym činom!
Je výplňou prázdna.

ODKAZ PSYCHOPATA
Svet mimo liečebne
sú hnilobné kanály.
Preto pri vizitách
radšej nebuď normálny!

Morality a iné hity 

• Chcete získať povesť ľudomila? Získate ju zdĺhavým potriasaním rúk.
• Netreba veci brať za správny koniec, stačí ich brať za správny začiatok.
• Moje starnutie sa prejavuje prechodom od ponocovania k ponosovaniu.
• Keď odhodíte to, čo nepotrebujete, okamžite to začnete potrebovať.
• Keď vidím chlapov opierať sa bradami o lopaty, viem naisto, že som doma.
• Keď sa smoliar na pláži vyzlečie, aby sa opálil, začne snežiť.
• Nechcite hore, keď máte strýka iba dole!
• V živote nachádzame málo zlata, ale veľa pozlátka.
• Môže pravda zvíťaziť, keď každý z nás má svoju?
• Ako aforista patrím medzi praktických entomológov, ktorí nasadzujú ľuďom do hlavy chrobáka.
• Barón Prášil bol len jeden, ale občanov Prášilov ako keby z lietadiel rozprašovali.
• Kým nádej zomiera ako posledná, nadšenie zomiera ako prvé.
• Dnes už môže byť jasnovidcom bársktorý pesimista.
• Skeptika dostanete do vzduchu iba v dvojplošníku.
• Brzdiacou klapkou zemegule je byrokracia.
• Každá poriadna slovenská krčma má svoju tieňovú vládu.
• Našinec má ustálené reflexy: Ak vidí niekoho klásť základy, pribehne k nemu klásť odpor.
• Väčšinu klavírov by sme radšej vyniesli na poschodie, než počúvali.
• Máme svojráznych národohospodárov: Vyhľadávajú oázy a premieňajú ich na púšte.

Milan KENDA

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments