O Humorikone

Webovú stránku s názvom HUMORIKON prevádzkuje Občianske združenie Chýrnik – noviny tolerantnosti. Rozhodli sme sa zriadiť ju, pretože slovenský humor a satira, predovšetkým ten profesionálny a kultivovaný u nás absentuje. Karikaturisti a píšuci autori nemajú kde publikovať, svoju tvorbu, pretože priestor pre tento žáner sa iba občas, alebo výnimočne aj pravidelne objaví na stránkach niektorých printových médií, ktorým ide iba o komerčnú snahu, bez vyplatenia honoráru, prípadne  spestrenie silvestrovských stránok, čo mnohí erudovaní autori, najmä karikaturisti odmietajú. A navyše majitelia spoločností nemajú pre takýto žáner a iné informácie o humore (podujatia, súťaže, ocenenia) miesto na svojich stránkach. Objavujú sa iba ak vtipy , ktoré majú anonymných autorov a často sa opakujú. Zaostávame v tomto smere za zahraničím a najmä špičkoví autori, nielen karikaturisti nemajú svoje obrázky kde umiestniť. Sem tam sa niektorí autori, možno zo zúfalstva, či recesie snažia svoje obrázky prezentovať samostatne (v balíku) a rozposielať cez sociálne siete, pričom väčšinou ide o vulgárny humor a satiru, vrátane vtipov.

Cieľom HUMORIKONU je stať sa slobodnými internetovými novinami, ktoré pomôžu povýšiť tento žáner a zachovať ho a byť príkladom najmä pre mladých autorov a podnietiť ich daným priestorom k aktivite. Pretože starí autori, tzv. „roháčovci“ pomaly vymierajú a mnohí mladí ľudia, už nevedia, čo je to esej, humoreska, fejtón, epigram, či aforizmus. Ak sa aj konajú viaceré humoristické podujatia, ako sú Kremnické gagy, Fraštacký tŕň, Novomestský osteň, Bumerang a mnohá ďalšie, tak oveľa vyššia angažovanosť je zo strany zahraničných ako domácich autorov.

A to sa týka aj médií. Zriadením tejto web stránky a s jej sfunkčením sme začali 1. januára v roku 2019, čo bolo podmienkou podpory zo strany Ministerstva kultúry a možnosti získania finančných prostriedkov na tento účel.

A tak ponúkame spoluprácu na poli humoru a satiry všetkým, aj začínajúcim autorom, tohto žánru, či už sú to píšuci autori, alebo karikaturisti, či iní ľudia so zmyslom pre humor a recesiu.

Od dnešného dňa nám príspevky môžete posielať na našu adresu: humorista@humorikon.sk
Podrobnosti eventuálnej spolupráce dohodneme s každým autorom osobne.

*****

Problémom všetkých slobodných médií, sú najmä financie. Ak nám v tomto chcete pomôcť, môžete posielať svoje peňažné dary na účet:

IBAN:  SK 72 7500 0000 0040  1577 0620

 

Môžete nás tiež podporiť poukázaním 2% z vašich daní z príjmov.

Peniaze takto získané použijeme na:

  prevádzku webovej stránky.
  korešpondenciu, vrátane telefonického a poštového kontaktu.
–  honoráre.

Ak ste sa rozhodli pomôcť slovenskému humoru a satire, uvádzame ako poukázať percentá z dane z príjmu?

Ak ste zamestnaný/ná:

Požiadajte do 15. februára kalendárneho roka svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu a nezabudnite uviesť, že chcete 2% z vašej dane z príjmu asignovať pre občianske združenie HUMORIKON. Zároveň požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vyhotovil potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlite alebo osobne doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla kalendárneho roka.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, podľa toho, či podnikáte ako fyzická, či právnická osoba. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca kalendárneho roka a uhraďte daň.

Pre poukázanie 2% z dane budete potrebovať tieto údaje:

Názov: Humorikon

Adresa: Ulica SNP číslo 42, 940 01 Nové Zámky

IČO: 42135664

Banka ČSOB, číslo účtu – IBAN: 72 7500 0000 0040  1577 0620

SWIFT/BIC:

Právna forma: 701 – Združenie

ISSN 2644-4291