Dnes aktuálne slovenský spisovateľ, publicista, humorista, aforista, epigramatik, recenzista a penzista Milan Kenda

Milovník USA

Charita ho pritúli!
Zatiaľ býva v škatuli
znamenitej značky
z americkej pračky.

História sa opakuje
Kedysi nám krutí Turci
vyplienili Poniky.
Dnes „predajú“ rôzni tupci
strategické podniky.

Vízie bez provízie

Trnava je mesto veží a istého Trnavčana, ktorému straší vo veži.
Momentálnemu premiérovi sa mimoriadne darí – vnucovať celému Slovensku špáranie v nose cudzími osobami.
Ocitáme sa v záplave kuriozít. Jedna z nezabudnuteľných: Predseda vlády diagnostikoval svojho podpredsedu Sulíka ako somára a hrobára.
Podporte proslovenskú tlač tým, že sa premeníte z čitateľov ponad plecia svojich spolujazdcov v MHD na predplatiteľov proslovenskej tlače.
Miliardy z Únie sa nijako pozitívne nedotknú rezortu nášho pôdohospodárstva. Veď keby ho podporili, kto by potom nakupoval nahnité ovocie a zvädnutú zeleninu od západných firiem?
Čo majú spoločné uhorskí magnáti, Antonín Novotný a Natália Milanová? Spoločný terč – Maticu slovenskú.
Konečne sme absolútne originálni: Svet očkuje, my plošne testujeme. Plócho!
Celú vládu momentálneho premiéra dokonale ovláda vladársky komplex momentálneho premiéra.
Momentálny premiér vstúpi do dejín ako zakladateľ a propagátor alternatívnej testovacej pseudomedicíny.
Vo svete psychopatov rozvážajú do ústavov, u nás sa psychopati „navážajú“ do ústavy.
Vraj generáli na rozdiel od iných vojakov zomierajú vždy len prirodzenou smrťou. A čo Milan Lučanský?
Naozajstné mienkotvorné médiá sa dnes oprávnene menia na pietne. Ústredná téma? Na smrť generála!
Slovenská poľovnícka loby tvorená smotánkou sa chystá menovať momentálneho premiéra svojím čestným členom. Za čo? Za časté strieľanie capov!

PRANIÉR

Geniálny nápad – prepúšťanie poštového personálu!

Našou domovinou sa šíri pandémia hlúpostí

Krátko po parlamentných voľbách z roku 2020, takmer súbežne s prepuknutím pandémie koronavírusu, začala u nás šarapatiť pandémia hlúpostí, nazývaná tiež pandémiou kocúrkovčín. Prichádzajú rovno zhora, viaceré priamo od momentálneho sultána. Pokým odkazy na Kocúrkovo vyvolávajú skôr výsmech, prípadne pohŕdanie kocúrkovskými „richtármi“ a výmyselníkmi, rozpoznávanie pandémie stupídnych hlúpostí (natíska sa tu ostrejšie znejúci bohemizmus „blbostí“) vyvoláva až zúrivosť od postihnutých obetí, početných skupín občanov, rozhodne nielen od precitlivených jednotlivcov. V čase keď sa z pandemických covidových dôvodov osobné kontakty nahrádzajú rozličnými neosobnými kontaktmi, vrátane foriem klasického poštového kontaktu, populárneho najmä medzi nami, skôr narodenými, sa náčelníctvo Slovenskej pošty rozhodlo spustiť geniálny akt – prepúšťanie svojich zamestnancov. Na obrovskú radosť postihnutých pracovníkov pôšt, ako aj používateľov ich služieb. Možno tento geniálny nápad pochádza dokonca od nejakého ministerského úradníka, ale to už sú len technické detaily tohto komunikačného lapsusu a organizačného tsunami. Prepúšťanie je najobľúbenejšia vášeň kormidlujúcich kapitánov baskervillského kapitalizmu, ktorí sami sú neprepustiteľní, nepostihnuteľní a neporaziteľní, prisatí ako pijavice na výnosné ekonomické štruktúry. Teraz sa generalita chystá prerieďovať zamestnancov pôšt, ako keby tí sa za okienkami nudili, a keďže ide väčšinou o ženy, veselo tam štrikovali, gániac na klientov, ktorí ich občas v tejto tvorivej činnosti vyrušujú. Náznaky prerieďovania vidíme v dlhých radoch ľudí pred poštami, čakateľov prešľapujúcich v dotierajúcom mrazivom počasí. Deficit zamestnancov celkom logicky spomaľuje pripúšťanie čakateľov. Pripomína to už „klasické“ prepúšťacie manévre v obchodných reťazcoch, ktoré so sadistickou obľubou prepúšťajú najmä elektronicky fundovaných mladých predavačov – predvádzačov prístrojov v elektronických oddeleniach, len aby ušetrili na mzdách. Odkazujú takto nás, elektronických analfabetov, na elektronicky nezaškolené pokladníčky, bezmocne krčiace plecami pri našich elementárnych otázkach. Zúrivo a zaťato odnášame svoju elektronickú korisť domov, pripravení modliť sa pri svojich amatérskych pokusoch o jej naštartovanie. Ale vráťme sa ku geniálnej prerieďovacej poštovej operácii, ku dňu PP – poštárskeho prepúšťania. Aj pri tejto špeciálnej akcii z repertoáru pandémie hlúpostí sa opätovne ukazuje nedostatok predstavivosti predstavených. Náčelníci zabúdajú, že ľudia posielajú nielen elektronicky spracovateľné správy a želania, ale aj fyzické zásielky, predovšetkým hmotné dary. Napríklad dary deťom. Možno povestní lakomí Škóti /údajne je to len mýtus/ by deťom elektronicky odoslali slovné hračky, ale Slováci deťom zvyknú posielať digitálne neodosielateľné hračky v škatuliach. Tento pohyb hmotných zásielok neutícha, dokonca pri objednávkových nákupoch z rôznych katalógov zdá sa že silnie. To kladie nároky na rozširovanie poštového personálu, nie na jeho redukciu. Ale rozprávajte to Kocúrkovčanom, neschopným predstavivosti, predvídavosti, alebo aspoň normálneho, zdravého rozumu!

Jedovatá zdravoveda

 Nepodarí sa vám aktivizovať zdravotníkov tým, že máte smrť v očiach, ak ju nemáte podchytenú v chorobopise.
 Obohatil lekársku vedu a cintorín.
 Pacient v ordinácii si zvyčajne môže dôkladne pohovoriť len o lekárovej chorobe.
 Podivný paradox: Niektorí lekári pracujú pedantne len dovtedy, kým si nezískajú meno.
 Dobre znášal prevozy, smrti podľahol až pri preväze.
 Predovšetkým slávne skalpely majú šance rezať tučné obálky.
 Prevencia chráni naše zdravie pred zásahmi lekárov.
 Príťažlivé pacientky nebývajú príťažou.
 Slávni lekári sú produktom návštev slávnych pacientov.
 Správny pacient je ten, čo bez úhony prežije nesprávnu liečbu.
 Šaman pri stretnutí s chorým zarieka, náš zdravotník narieka – už pred stretnutím, cez neho i po ňom.
 V každom pacientovi vidí človeka – nepatriaceho práve do jeho ordinácie.
 Všeličo býva sekundárne, keď je primár na dovolenke.
 Všetci lekári ako medici chceli pomáhať iným, ibaže niektorí potom začali pomáhať predovšetkým sebe.
 Vykázali ho: teplomer nič neukázal.
 Zachránil málo pacientov. Ospravedlňuje ho však fakt, že zachránil veľa peňazí za lieky z poisťovní.
 Získal práceneschopnosť na základe šelestu – lenže veľkých bankoviek.
 Žijeme vo veku kozmických rýchlostí! Niekedy sme vyšetrení s ordinačnou kľučkou v ruke.
 Anestéza nám umožňuje nevnímať vlastnú bolesť tak dokonale, ako nevnímame bolesť cudziu.
 Bezplatnou prehliadkou módy je čakanie pred ordináciou populárneho a slávneho gynekológa.

Fejtón

V duchu odkazu Jana Amosa Komenského

Slávikovej hravý pohľad na vtáčí svet

Publicistka a spisovateľka Anna Sláviková, spolupracovníčka našich novín v rezorte kultúry, známa slovenským čitateľom svojimi poviedkami, reportážami, divadelnými a knižnými recenziami i rozhovormi s významnými slovenskými osobnosťami /knižné vydanie v Matici slovenskej/, pripravila tento raz pre malých čitateľov pôvabnú knihu veršov s názvom VTÁČIKY OKOLO NÁS. Na obálku tohto súkromného vydania kresbou prispel výtvarník Peter Cpin a vnútri knihy fotografiami dvadsiatich vtáčích druhov prírodovedec Miroslav Saniga, a to od maličkej sýkorky až po „velikánov“, ako je orol, labuť alebo bocian. Anna Sláviková v anotácii na obálke knihy pripomína, že tu využila večne platný a geniálny odkaz veľkého pedagóga Jana Amosa Komenského o efektivite jeho povestnej ŠKOLY HROU. Autorka školákom hravou formou približuje vtáčiky, ktoré u nás žijú. Deti sa zoznámia so základnými informáciami o predstavovaných operencoch: ako ten-ktorý vtáčik vyzerá, čím sa živí, ako sa správa, aké prostredie mu vyhovuje a prečo je v prírode potrebný. Kniha je určená predovšetkým šesťročným až sedemročným deťom, ale nie sú to nejaké neprekročiteľné limity. Sláviková touto knihou prispela k duševnému rozvoju detí a pokúsila sa nenásilnou formou aspoň podaktoré z nich pritiahnuť k nazretiu do odborných kníh a ornitologických príručiek. Pravda, voľnofantazijných veršov, sčasti inšpirovaných našimi zvieratkami a vtáčikmi, je v našich kníhkupectvách i knižniciach dostatok, takže podaktoré deti môžu mať fantasticky skreslené predstavy o „fialových kravách“. Pútavo a zábavne formovaných veršovaných pohľadov na reálnu prírodu je, žiaľ, podstatne menej. Slávikovej kniha, ktorá má najmä pri dištančnom vyučovaní svoju výraznú pedagogickú hodnotu a predstavuje vzdelávací prínos, významným a efektívnym spôsobom pomáha odstraňovať spomínaný deficit v realistickom približovaní a zobrazovaní našej nádhernej prírody.

Epigramáž

Bolestná otázka
Prečo moslimovia
vnucujú svoju vieru?
Prečo náboženstvá
nemajú boha mieru?

Spomienka na Havla
Jeho show ho vyniesla
doživotne do kresla.
To vám bola skvelá renta,
jeho renta disidenta!

Odkaz kariéristovi
Ak skanduješ
správne heslo,
prisunú ti
teplé kreslo.

Milan Kenda

—————————————————–—-————————————————————
Ak nám chcete pomôcť skvalitniť noviny, respektíve podporiť slovenskú kultúru v oblasti humoru a satiry, máte možnosť poukázať nám legálne 2% z dane na podporu Humorikonu. Sme riadne evidovaní na daňovom úrade. Prípadne telefonický kontakt: 0907 905 537.
Potrebné údaje: IČO: 42120977
Súpisné orientačné číslo: 1723/3

PODPORTE nezávislé médium Humorikon – jediné slovenské internetové médium svojho druhu! Všetok obsah na týchto stránkach je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na ich skvalitnenie. Mimochodom, zaznamenali sme už 27 000 vzhliadnutí a obsahom je zaradenie približne za vyše ročné obdobie približne 1510 príspevkových strán od desiatok popredných slovenských i zahraničných autorov, profesionálnych humoristov, tvorcov duchaplného slova a vtipnej karikatúry!
Môžete tak urobiť i prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499
Ďakujeme!
———————————————————————————————————————

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments