DNES AKTUÁLNE SLOVENSKÝ TEORETIK, ZNALEC SATIRY A HUMORU, ORGANIZÁTOR DOMÁCICH I MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽÍ A VÝSTAV, ZÁROVEŇ PREDSEDA PREŠOVSKÉHO OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA PRERAG PETER RÁZUS

   Slovenskí humoristi, tvorcovia Humorikonu, prosia o podporu…Inzerujte v Humorikone, alebo akoukoľvek finančnou čiastkou pomôžte skvalitniť slovenský humor a satiru ako i tvorbu píšucich a kresliacich autorov! Číslo účtu: IBAN SK 54 7500 0000 0040 0096 0499

Ďalšia Medzinárodná súťaž kresleného humoru, v rámci antihybridného boja s názvom Kýchanie mozgu – Brain Sneezing, v Prešove

AntiHybridná reflexia súťaže, ako ju uviedol kurátor výstavy a jeden z hlavných organizátorov Peter Rázus

Medzinárodná odborná porota výstavy „AntiHybrid 2023 Prešov“, pracovala v zložení Vladimir Kazanevsky, Firuz Kutal, Apolonia Sejková, Henryk Cebula, Ota Kmínek, István Kelemen, Vladimír Pavlík, Štefan Baláž, v doplnení o kurátora Petra Rázusa a pod gesciou belgického autora Luca Descheemaekea, ako i po uplynulých dvoch rokov sa stretla v Prešove na hodnotení 382 súťažných prác z celkového počtu 885 doručených obrázkov od 288 autorov z 57 krajín celého sveta(!) Premiéru mali autori z Nepálu, Spojených arabských emirátov i Burkine Faso. Primát v počte obrázkov si udržali iránski autori. Téma hybridných hrozieb je mimoriadne aktuálna hlavne na Slovensku a podľa výskumov Globsecu sme v krajinách V4 najviac náchylní veriť konšpiráciám. Tento fenomén manipulácie však rezonuje aj v ďalších európskych krajinách. – Prišlo veľa obrázkov, ktoré nedosahovali potrebnú výtvarnú úroveň na báze vyberania zo šuplíkov bez selekcie autora, obrazovo obsahové klišé so symbolmi mreží, médií, reťazí i karikatúr rôznych známych i neznámych osobností politikov či iných hodnostárov, –  konštatuje kurátor súťaže Peter Rázus. Porota sa pri hodnotení sústredila na menej konvenčné zobrazenie tejto problematiky a pridanou hodnotou bola originalita myšlienky a jej výtvarné prevedenie, a v prípade víťaznej práce českého autora Pavla Matušku aj humorná nadsázka. Podobne ako Ukrajinky Oleny Tsuranovej i Slovenského autora Mira Motyčíka… – Niekedy mám pocit, –  hovorí ďalej Peter Rázus, že sa humor vyvolávajúci smiech, či úsmev na tvári, sa zo súťažných prác vytráca, respektíve je skrytý v hĺbke mozgových závitov. Vo vizuálnom dialógu autor – divák, je ako kryptogram vyžadujúci si pri dekódovaní skúsenosť a pripravenosť hľadať pointu. To je napríklad Belniakova Tŕňová koruna, Boliganov Požierač mozgu, Kuczynského Fantóm PC. Výhodou a zároveň nevýhodou kurátora je, že všetky práce vidí niekoľkonásobne dlhšie a to pri registrácii, výbere súťažnej kolekcie i v príprave katalógu, a vytvára si aj vlastné poradie, ktoré sa môže odlišovať od rezultátu poroty. Slovenskí autori si udržali svoju štandardnú úroveň a okrem odmeneného Petra Homolu sa tesne za finálovou skupinou pohybovali práce Boba Perneckého, a zaujal aj nový výtvarný prejav Romana Siku. Perfektnú koláž perníkového anjela vo fašistickej uniforme, ako reflexiu na nárast arogancie, billboardových fráz a prázdnych hurá hesiel, poslal Andrej Mišanek. Zaujímavou témou večerných diskusií, ktoré boli súčasťou stretnutia autorov výstavy, bol aj – súčasný stav kresleného humoru na Slovensku a jeho perspektívy, vytvorenia platformy autorov kresleného humoru formou mimovládnej organizácie, intenzívna potreba prezentácie autorov v médiách i formou výstav, ďalej vzájomné stretávanie sa s domácimi i zahraničnými autormi, vzdelávanie autorov i publika a najmä finančnej podpory zo strany štátu prípadne samosprávy. Na záver odznela nasledovné bilančná veta: Veterné mlyny administratívy vytrvalo melú naprázdno a umelcom, „bojovníkom“ v atelieroch dochádza munícia.

A na záver výsledky súťaže:

Medzinárodná porota súťaže kresleného humoru Antihybrid udelila ceny týmto autorom:
1.cena. Pavel Matuška, Česká republika
2.cena: PawelKuczynski, Poľsko
3.cena: RaedKhalil, Belgicko
Cena: Galérie kýchania mozgu: Constantin Sunnerberg, Belgicko
Cena: PRERAG, MVO: Igor Lukyanchenko, Ukrajina
Udelené boli aj čestné uznania nasledujúcim autorom: Angel Boligan – Mexiko, Bartłomiej Belniak – Poľsko, Elena Ospina – Kolumbia, Géza Halasz – Maďarsko, Juan Gabriel Benavides – Španielsko, Marcin Bondarowicz – Poľsko, Olena Tsuranova – Ukrajina, Peter Homola – Slovensko, Sajad Rafeei – Irán, Seyran Caferli – Azerbajdžan.

Súťaž podporili Medzinárodný vyšehradský fond a Fond na podporu umenia.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments