Dnes aktuálne spisovateľ Milan Kenda

Ponuka nových humoristických kníh od nášho kmeňového autora, aj ako dar pod vianočný stromček v čase sviatočných a karanténnych dní pre našich najbližších…

Zbojnícke árie z hôr do Tramtárie

Chcete mať knihu veselých zbojníckych popevkov, prekáračiek a mudrlantstiev, radi by ste ju venovali svojim blízkym a priateľom?
Náš kmeňový autor, satirický spisovateľ, aforista a epigramista Milan Kenda pripravil aj pre našich čitateľov knihu popevkov, prekáračiek a mudrlantstiev, sériu zbojníckych bonmotov a provokácií. Stvoril nám svojrázny zbojnícky svet, zaodetý do rytmizovanej a rýmovanej podoby s ironickým, groteskným až bizarným vyznením. Kniha má názov a príjemne sa číta pre svoju príbuznosť s ľahšími, ľudovými textami. Ide tu o voľné až svojvoľné inšpirácie zbojníckou legendou, ktorá sa v tomto veršovaní krúti okolo troch persón : Jánošíka, Uhorčíka a Hrajnohu. Autor z nich urobil akýsi trojlístok a narába s nimi ako s členmi jednej jedinej družiny a dopúšťa sa tak zábavných až pikantných trúfalostí z derešových čias. Knihu v pevnej väzbe, vyzdobenú nádhernými ilustráciami od výtvarníka Mgr. art. Jána Mikulčíka, si za 5,50 eur môžete objednať vo Vydavateľstve DAXE, Čajakova 3, 811 05 Bratislava 1, mobil 0905 254 369, e-mail. daxe@daxe.sk

Jedna z prekáračiek:
Až pominie núdzový stav
Najlepšie sa pozviechaš
v kaviarňach a vo viechach.

Čítať si tam dobré je
tie ZBOJNÍCKE ÁRIE
Z HOR AŽ DO TRAMTÁRIE!

Hodnotné knihy súce do knižnice od Milana Kendu
x

Usmievavý jeleň 

Milan Kenda patrí k najlepším slovenským aforistom, a to nielen od vzniku samostatného Slovenska. Jeho myšlienky v podobe aforizmov sa objavujú, prípadne objavovali, takmer v každom printovom médiu a prenikli aj do zahraničia. Milan Kenda je humorista, publicista, recenzent aj spisovateľ – autor niekoľkých kníh.
V roku 2015 vydal knihu, ktorá je pestrým súborom satirických textov, s nezvyčajným názvom Usmievavý jeleň a podtitulom Humoresky a grotesky s tieňom nostalgie i absurdity. Kniha obsahuje aforizmy, epigramy, fejtóny, humoresky, verše určené deťom, obsahuje tiež veľa knižných aj filmových recenzií. Prináša kratšie i dlhšie satiricko-nostalgické texty, niekedy vyúsťujúce do absurdného finále. Toto dielo je vlastne prierezom celoživotnej tvorby autora (ročník 1937).

Na sklonku minulého roka (2018) Milan Kenda vydal ďalšiu knihu – pod názvom Aforoaféry. Kniha je hádam svetovým unikátom, veď obsahuje vyše tri tisíc – dobre čítate – jeho vlastných aforizmov. Vybrali sme niekoľko z nich:

Aforoaféry

Bielu zástavu by bolo už načase vyvesiť aj na zemeguli.
::
Nekonečno nie je iba vo vesmíre. Je aj medzi minulou a budúcou výplatou.
::
Máme mračná karikaturistov… Štyridsať rokov sa rodili na schôdzach, kde každý zaháňal nudu kreslením do notesa.
::
Láska je skvelé hnojivo. Ak v záhrade spálite všetky svoje naivné ľúbostné listy.
::
Maximálna diplomacia? Keď vrabec podpíše zmluvu o neútočení s orlom.
::
Ohováranie je vášeň, ktorá nám vydrží po celý život.
::
V spotrebe rumu a vo vzájomnom potápaní patríme medzi námorné veľmoci.
::
Totalita bola okupáciou tankami, demokracia je okupáciou bankami.
::
Výhody Semtexu možno zrátať na odtrhnutých prstoch jednej ruky.

Vízie bez provízie

 Momentálna vláda likviduje sociálne úľavy, ale nie všetky odrazu. Robí to nenápadne, plazivo. Je to vláda plazov.
 Štátna interrupcia – odstránenie trinásteho dôchodku.
 Nenarodené dieťa SMERU – trinásty dôchodok.
 Konečne sme sa zbavili Malinovej – a zrazu nám tu šarapatí Milanová!
 Pre SMER-SD bude dôležití, aby sa dôsledne presmeroval od Bruselu ku slovenskej chudobe.
 Bol by som dôsledným obhajcom sociálnych revolúcií, keby ich konečným, generálnym cieľom nebolo všetko rozmlátiť, ale všetko poľudštiť.
 Omladina zanedbáva čítanie s porozumením, ale my, stará garnitúra, pestujeme čítanie s glosovaním.
 Kde sa v politike dvaja bijú, tam tretí zvažuje, ku ktorému z nich sa oplatí pridať.
 Má síce pravdu príslovie „Kto do vody nevojde, plávať sa nenaučí“, ale dnes môže online robiť plaveckého inštruktora.
 Mohol by som byť vo významnej politickej funkcii? Nemohol, lebo som si diplomovku ako nepolepšiteľný individualista a egocentrik písal celkom sám!
 Učiteľa, divadelného režiséra, matičiara a spisovateľa Petra Kozolku trápi, že naši politici sú akoby vykoľajené vagóny. Súhlasím, no dodávam: Sčasti bufetové, sčasti spacie, s cestovným za peniaze daňovníkov.
 Producentom asociálov sú sociálne siete.
 Smutná anekdota, ale nie od Janovica: Matovič ešte stále premiérom.
 Videl som servírku, ktorá by sa uplatnila aj v politike: zagebrený stôl zakryla čistým obrusom.

Slová autora: – Táto v poradí dvanásta kniha s názvom AFOROAFÉRY, pripravená k môjmu osemdesiatročnému jubileu, prináša výber z aforistickej tvorby od roku 1962 po rok 2017. Je to svetový unikát: Vyše 3000 výberových aforizmov od jediného autora! Súbor vznikol selekciou z množstva cca 12.000 aforizmov, ktoré som vytvoril za 54 rokov tvorby. Aforizmy sú roztriedené dosiaľ azda nevídanou, originálnou metódou – podľa rokov ich vzniku. Mám na to viacero dôvodov a podrobne ich objasňujem v druhej knižnej sekvencii s názvom AUTOINTERVIEW. Triedenie podľa jednotlivých rokov sa začína rokom 1962, pokračuje ďalšími jednotlivými rokmi a končí sa rokom 1998. A potom odrazu skok na veľkú periódu 1999 – 2017! Prečo? Nuž preto, že v čase už rozvinutého baskervillského kapitalizmu, denno-denne frustrovaný jeho výdobytkami, som na úkor klasických aforizmov uprednostňoval predovšetkým písanie jedovato kritických glos, na ktoré sa vtedy tešili najmä čitatelia Slovenských národných novín, a tvorbu ultramikroglos, útvarov viac alebo menej podobných aforizmom, ktoré som nazval politologizmami. Mnohé z nich ale nemajú nadčasovú hodnotu, viažu sa na určitú konkrétnu udalosť a strácajú výpovednú hodnotu hneď, ako sa na motivačnú udalosť zabudne. Preto som v týchto prvých rokoch 21. storočia vytvoril relatívne málo nadčasových aforizmov a tie pre svoju nepočetnosť sa nedali usporiadať do jednotlivých ročníkov.
Druhou sekvenciou tejto knihy je AUTOINTERVEW – kombinácia memoárov s teóriou humoristicko-satirickej tvorby v čitateľsky atraktívnej a dynamickej podobe otázok a odpovedí. Memoárové fakty sú tu skĺbené s literárno teoretickými pasážami do akéhosi „literárneho životopisu” s dôrazom na širokospektrálnosť mojej tvorby, ktorú reprezentatívne predvádza moja desiata kniha USMIEVAVÝ JELEŇ /Vydavateľstvo DAXE, Bratislava 2015/.
AFOROAFÉRY sú ilustrované mojimi satirickými kolážami zo 60. a 70. rokov minulého storočia, čo podčiarkuje prierezový charakter tejto knihy. Je tu aj moja časopisecky často publikovaná koláž z PF 1969, kde sovietsky seržant na streche berlínskeho Reichstagu vystreľuje svetlicu na znak dobytia nacistického Nemecka – ale v mojej koláži z hlavne jeho signálnej pištole uniká čierny dym v podobe siluety vtedajšieho Česko-Slovenska. Do tejto knihy som umiestnil tiež koláž HOKEJISTA KAROL MARX – PF 1969, ktorú zaradili do expozície autorov časopisu Bumerang na výstave HUMOR BEZ HRANÍC v Múzeu umenia v rumunskom meste Konstanca roku 1996. V kolážovom duchu je vytvorená aj obálka, a to všetko s využitím dobových prvkov a kombinačného kolážového štýlu vtedajších čias, čo pre mňa znamená príjemnú ilúziu návratu do mladosti.

Aforizmy a iné izmy

+ Na mnohých pracoviskách namiesto okrasných rastlín klíčia len semená závisti.

+ Za mladi hľadáme kľúč, ktorý otvára všetky ženské srdcia. Potom sa oženíme a hľadáme kľúč, ktorý otvára všetky konzervy.

+ Boli časy, keď Morgan – genetik mal horšiu povesť ako Morgan – pirát. – Vždy je nebezpečné, keď posádke tanku straší vo veži.

+ Dutí ľudia rezonujú najlepšie.

+ Dutých ľudí ťažko možno zlomiť, dajú sa však ľubovoľne ohýbať.

+ Rýchlik prišiel na minútu presne. Ibaže bol včerajší.

+ Realisti mystikov nechápu, mystifikátori mystikmi pohŕdajú.

+ Sedel prv, než sa v tom naučil chodiť.

+ Najväčšou výhodou rečníkov je, že majú najbližšie k núdzovému východu.

+ Človek, ktorý nestratí zmysel pre humor, nestratí všetko aj keď stratí všetko.

+ Peklo sa rozpúta zvyčajne v mene raja.

+ Podmienkou úspechu býva názorná ukážka ukážkového názoru.

+ Človek hľadá spoločnú reč s delfínom, no zatiaľ našiel iba spoločné reakcie s chameleónom.

+ Motoristi, pozor! Keď sa zhorší počasie, anjeli strážcovia putujú nad oblaky.

+ Nakoniec aj zub času bude iba protéza.

+ Panický strach? To je strach panien z panicov.

+ Keď človek prichádza do najlepších rokov, nahrádza ideál neporaziteľnosti ideálom nenaraziteľnosti.

+ Keby sa v parlamente zapol detektor Iži, vybilo by to poistky v celom štáte.

+ Poúčanie je náhrada za porúčanie.

+ V špecializovanej predajni vás tiež ignorujú ale odborným spôsobom.

+ Vrchol naivity: pokus stravovať sa diétne pomocou diét.

+ Pomer staršieho, dobre situovaného pána s mladou slečnou je vlastne nepomer.

+ Záľubou nedoukov je doúčať iných.

+ Reorganizácie prispievajú k dôkladnému uprataniu miestností.

+ Najrýchlejšie sa stavajú popraviská.

+ Ťažké je dôjsť k cieľu! Len čo sa človek zorientuje, už sa musí preorientovať.

+ Je údelom géniov tíško a pokorne čakať na držiteľa pečiatky.

+ Bol štýlový, pokým ho referenti nepreštylizovali.

+ Máme nemálo svedomitých hospodárov! Keď nemôžu orať na niečom, orú aspoň na niekom.

+ Kvetnaté reči nepomôžu ani včelárom.

+ Ešte aj vášne si treba hľadať s rozumom.

+ Odhoďte hrdosť, pýcha dráždi menej!

+ Nenoste vlastnú pragmatickú masku na maškarnom plese!

+ Trest za prestrelenie by nemal prevyšovať trest za zastrelenie.

+ Autor je zrnko talentu a hora autosugescie.

+ Z tropických letovísk sa nevrátila štvrtina našich turistov! Triasli kokosovými palmami.

+ Človeku najlepšie rozumie udavač.

+ Bola to vcelku vyvážená firma. Skladala sa z vynášačov a donášačov.

+ Vždy sa nájde dosť hrdinov, ktorí sa odvážia vŕtať do ementálskeho syra.

+ Kadekto vám odpustí banálne pravdy, ak od vás zároveň počuje originálne Iži.

+ Mravný bankrot na rozdiel od finančného znamená konjunktúru.

+ Ťažisko svojej pôsobnosti našiel v servilnom predklone.

+ V úctivom predklone môžete spadnúť, no nemusíte padnúť.

+ Absurdný western možno založiť na dostavníku, ktorý sa nedostaví.

+ Ťažko privábiš peknú slečnu na svoju zbierku parohov!

+ Najrozšírenejší ľubozvuk je šuchotanie bankoviek.

+ Kuj železo, kým si žhavý!

+ Kto chce vysoko rúbať, musí sa vysoko vyšplhať.

+ Dopúšťal sa chýb, ale v súlade so smernicami.

+ Vedie už síce senilné reči, ale tlieska ešte s mládeneckým zápalom.

+ Zomrel ako sa patrí na filmového hrdinu: síce v posteli, ale s manželkou svojho producenta.

+ Imidž je čosi silnejšie ako smrť! Mnohí sa ešte aj pri poprave stavajú do fotogenickej pózy.

+ Dnes už nemožno napísať „Idiota”. Čitatelia by to pokladali za autobiografiu.

+ K bežným paradoxom života patrí pripíjanie na úspechy protialkoholickej liečby.

Epigramy

Životný outsider
Dorazí do cieľa?
Radšej nevravte!
Vždy ho dorazia
rovno na štarte.

Nevinný čas
Chlapčenský vek, to bol čas!
Vzrušovali vtedy nás
nárazníky len na rušni…
No a z prachov? Iba pušný.

Aforezy

Prognóza
Vraj celý svet sa bude búrať,
zrútia ho a – zriadia úrad.

AKO SA KEDY HODÍ
Za totality tvrdil, že jeho otec bol agronóm, teraz sa chvastá, že bol agrárnik.

ŠTÁTNI ÚRADNÍCI
Žaby na prameni sa vždy tvária ako nenahraditeľná súčasť fontány.

ZOZNAM UŽ MÁ OSLIE UŠI
Zanechal by som ľudstvu nejaký odkaz, ale nemôžem nájsť jeho telefónne číslo.

NAOZAJ VYLIEČENÝ BLÁZON
Dôkladne vyliečený blázon sa odmieta vrátiť do normálneho života.

NEVERÍM
Neverím, že z prázdnych makovíc možno vyrábať ópium.

ČO ROBIA JASNOVIDCI
Jasnovidci prísne zatajujú svoje návštevy u očných lekárov.

TAJOMSTVO ELEGANTNEJ KARIÉRY
Ak žena robí závratnú kariéru, zrejme má niekoho za sebou. Alebo na sebe.

KAM KONVERZIA NESIAHA
Ženské slzy – najrozšírenejšia zbraň hromadného ničenia.

Milan Kenda
——————————————————————————————————————–
PODPORTE nezávislé médium. Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie stránok. Mimochodom, zaznamenali sme vyše 24 000 vzhliadnutí !!!

Môžete tak urobiť prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499
Ďakujeme!
———————————————————————————————————————

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *