Dnes aktuálne spisovateľ, publicista a aforista MILAN KENDA

Možno povedať, že humorista, magister Milan Kenda je snáď najlepším slovenským aforistom a to nielen od čias vzniku samostatného Slovenska. Jeho myšlienky v podobe aforizmov sa objavujú, prípadne objavovali už takmer v každom printovom médiu a prenikli aj do zahraničia, čím sa najmä svojou klasikou zaradil medzi svetových autorov toho žánru. Milan Kenda, je okrem humoristu a publicistu aj spisovateľom. Vydal už viacero kníh a je aj recenzentom.

BESEDNICA

Spomienky na Roháč

Často čítam alebo počúvam úvahy a spomienky na adresu satiricko-humoristického časopisu Roháč, ktorý u nás vychádzal po dlhé roky počas extrémne deformovaného socializmu moskovského typu. Napriek vtedajšej tvrdej cenzúre prinášal tento časopis nezriedka aj vysoko sofistikovanú kritiku podstatných chýb a deformácií režimu, napriek tvrdej cenzúre vedel milo prekvapiť čitateľa zábleskami ozdravného, ušľachtilého humoru a jasnozrivej, zmysluplnej, do podstaty problémov zacielenej satiry. Mal nesporne vysokú literárnu i výtvarnú úroveň a spolupodieľal sa na formovaní i prezentovaní nejednej už nežijúcej, ale aj podnes pôsobiacej satiricko-humoristickej literárnej osobnosti. Entomológovi zameranému na chrobáky nesmie v zbierke chýbať roháč, tento elegantný, relatívne veľký, priam impozantný panciernik. Preto si zájde do dubového lesa a hľadá a hľadá, až kým nenájde tohto chrobačieho goliáša… Nejednému slovenskému satirikovi veľmi chýba periodikum v podobe nezabudnuteľného Roháča, no nepomôže mu výprava do novinových stánkov, lebo puč v roku 1989 a následný trhový kvas kšeftovania a tunelovania – zdá sa, že nenávratne – zmietol ho z javiska našich kultúrnych dejín. A súbežne s jeho zánikom zanikli aj publikačné možnosti našich humoristov a satirikov v podobe zábavných strán i dvojstrán v novinách, také bežné v čase preklínanej totality. Podľa západného vzoru sú dnes v novinách ako zábavný segment k dispozícii len obrovské krížovky a donekonečna omieľané anekdoty. Ide tu o smiešnu predstavu o tvorbe smiešneho! Spomínané dnešné spomienky na Roháč sú napospol ľútostivé, nikdy nebývajú znevažujúce. Nejde o nejakú neopodstatnenú nostalgiu, ide o úsilie prinavrátiť, alebo aspoň dovolať sa pokusov o návrat takéhoto kvalitného, vydareného časopiseckého produktu. Ale napriek oprávnenému volaniu po návrate fenoménu s názvom Roháč sú tieto reinkarnačné výzvy prijímané s nedôverou, ba až s upodozrievaním, že ide o presadzovanie receptu na zbohatnutie a extrémne prestížne vyniknutie. Nuž, na Slovensku je to tak! Zdravý inštinkt je na vymretie, preto takmer každý dôveruje hochštaplerovi (pozri bohatú históriu škandálov, napríklad v športe), ale skoro nik nedôveruje človeku s dobrou vôľou a tvorivými zámermi, ktorý chce niečo rozumné, zmysluplné založiť. Povestný „šiesty zmysel“ pre konštruktívne projekty sa u nás nerozvinul, hoci nezmysly majú hocikde zelenú! Aj preto ako keby doteraz boli všetky pokusy o reinkarnáciu Roháča vopred odsúdené na neúspech. Na vine tejto nemožnosti, nemohúcnosti je aj blúdivý kruh: Reinkarnát Roháča by chcel čo najskôr vidieť svojich sponzorov, ale sponzori by chceli okamžite vidieť úspešný časopis. Jeden sa nemôže dočkať druhého! Netrpezlivosť je zákerná prekážka. Preto prvé čísla takéhoto odvážneho novorodenca by museli vzniknúť pravdepodobne za peniaze nebohatého zakladateľa, iniciátora, za peniaze zvyčajne „odcudzené“ vlastnej rodine. Veď tí bohatí iniciátori idú do onakvejších kšeftov, napríklad do bulváru! Takže je tu oprávnené riziko: Ak takýto kvalitný časopis včas nezíska sponzorov, beznádejne zahynie. Je vzkriesenie takéhoto časopisu reálne? Dozaista by bolo veľmi prospešné, ale je to vôbec možné? Proslovensky orientovaný, čitateľom našich novín dôverne známy karikaturista a satirik Andrej Mišanek vtipne a výstižne tvrdí, že na Slovensku pri nekonečnej politickej polarizácii občanov by sme potrebovali Roháče dva – jeden pre svetoobčanov, druhý pre národovcov. Táto rozštiepenosť je ďalšou vážnou prekážkou pre resuscitáciu, znovuoživenie Roháča. A videl som aj pokus o uvedenie striktne apolitického humoristického časopisu na obežnú dráhu. Akože inak – stroskotal. Čitateľ zrejme nechce čítať opačný politický názor, než má on sám, no neznáša ani absenciu politického názoru! A čo je azda najhoršie? Nový časopis s intelektuálnymi parametrami dávneho Roháča by predovšetkým ocenila postupne vymierajúca garnitúra dôchodcov, ktorým by takýto inovovaný produkt pripomínal „staré zlaté časy“, ak nie priam mladosť. Nevedno, ako by zareagovala stredná generácia. Ale čo by znamenal pre dnešnú mladú generáciu? Oslovil by týchto konzumentov súčasného paškvilného „humoru“ (satiru radšej ani nespomínam), ktorý spočíva v chronickom preobliekaní sa chlapov do ženských šiat s hompáľajúcimi sa vypchávkami pod blúzkou a v nepretržitom vzájomnom kopaní sa do zadku? Budú títo recipienti schopní rozpoznať a oceniť plnohodnotný humor a majstrovskú satiru? Nepremeškalo sa už priveľa? Neodtrhli sme sa už nenávratne od týchto naozajstných hodnôt?

Vízie bez provízie

Kto donedávna suverénne vládol na Slovensku? Veľkomožný pán Kočner!
Súčasný baskervillský kapitalizmus je vývinová dráha od činného podnikateľa k zločinnému podnikateľovi.
Kandidáti a kandidátky, pozor: Veriteľ je vždy v pozícii veliteľa a v príhodnej chvíli požaduje splatenie dlhu!
Dáma má isté privilégiá nielen v šachu, ale môže ich mať aj v politike – ak je thatcherovského alebo merkelovského typu.
Máme peknú novú hradnú paniu. Je na ňu príjemný pohľad, doplnený príjemným počúvaním advokátsky vycibreného, nepodráždeného hlasu.
Pozrite sa na obálky časopisov: Získali sme obálkovú prezidentku, sme unikátni v Európe!
Atraktívny titulok na memoáre: Z pezinského smetiska do Grasalkovičovho paláca.
Hradná pani Zuzana sa bude skvele vynímať na poštových známkach, asi sa mnohí na staré kolená vrátime k filatelii.
Posadnutie zmenou spôsobilo všeličo, aj grupovanie hysterizovaných postpubertiakov v uliciach pod urážlivými transparentmi. Už chýbali len desivé pochody pod zapálenými fakľami.
Dejiny sa opakujú a chytráci sa pri tom napakujú.

Aforizmy

V niektorých štátnych inštitúciách a podnikoch počuť stále búrlivé vrenie – vody na kávu.
Dobre, že ešte stále existujú hradby. Je čo búrať.
Do dejín sa vstupuje bez rezervovanej miestenky.
Najviac objavov urobia muži na pláži.
Učíme sa na vlastných chybách a cudzích úspechoch.
Človek je pánom tvorstva a sebe otrokom.
Na vedľajších koľajách spravidla neprichádza k zrážkam.
Lekárska veda natoľko pokročila, že pomaly pochovávame už iba talenty.
Prichádzať veciam na koreň veľakrát znamená vzďalovať sa od ovocia.
Stroskotanci sú vďačné kádre pre pirátske lode všetkých čias.
Kapitán odchádza z potápajúcej sa lode ako posledný. Medzi prvými opúšťajú loď budúci admiráli.
Vlastníctvo mozgu niekedy demonštrujeme iba chytaním sa za hlavu.
Podpisy analfabetov bývajú najčitateľnejšie.
Ostré lakte sa obyčajne rafinovane ukryté v dobre ušitom saku.
Zaujímavé, vraj dokonale vyliečený blázon nemá ani tú najmenšiu chuť vrátiť sa do normálneho života.
Na nebevstúpenie sa odložilo. Neprišli zástupcovia z pekla.
Slovo robí muža, pohŕdanie znaleckého experta.
Podobnosť s ľudskou bytosťou čiste vec náhodná: Sardinke, ktorá sa nevmestí do škatuľky useknú hlavu.
Rada: Neberte si príklad z vodného živla, držte sa radšej svojho koryta.
Myslím, teda som. Poslúcham teda budem?
Zo zle hrajúceho orchestra je niekedy jednoduchšie vylúčiť tých pár dobre hrajúcich, ale neprispôsobivých nástrojov.
Dnes dostať príležitosť môžete už iba príležitostne.
U niektorých ľudí je jediným mozgovým prejavom migréna.
Ak je kapitánsky mostík, mnohí sú ochotní veliť aj vraku.
Z histórie. Noe stroskotal, krysy prežili.
Zaujímavé, že človeku sa často chce lietať práve vtedy, keď je na dne.
Zaujímavý poznatok: Utopenci nepociťujú smäd.
Črepy prinášajú šťastie. Určite archeológom.
Spomienka na minulosť: Schopný pracovník dokáže počas pracovného času vylúštiť aspoň jednu krížovku.
Najpodnetnejšie sú nevydarené experimenty. Pri nich možno objaviť množstvo úplne nových objektívnych prekážok.
Človek, ktorý sa prebíja do mekky, niekedy zanecháva za sebou púšť.
Mnohí sa počas svojho života naučili chodiť, iní plávať alebo lietať a podaktorí iba tlieskať.
Každá nová metla si myslí, že je vysávač.
Niektoré reorganizácie a reformy sú také zložité a náročné, že napokon sa dostanú do predchádzajúceho pôvodného stavu.
Oáza šťastia by mala obsahovať aspoň kúsok púšte.
Psia pravda. V teplej búde ani reťaz nechladí.
Nepomer: Možnosti rastú aritmetickým radom, nároky geometrickým.
Absolútna totalita: Všetky prognózy, aj o počasí, musia byť vždy optimistické.
Sťažnosť: Neviete si predstaviť, koľko cudzích myšlienok mi ukradli moji kolegovia aforisti.
Človek to znie problematicky!
Veľkú rybu chytíte najskôr do pozlátenej siete.

Epigramáž

Triptych

Životný outsider
Dorazí do cieľa?
Radšej nevravte!
Vždy ho dorazia
rovno na štarte.

Nevinný čas
Chlapčenský vek, to bol čas!
Vzrušovali vtedy nás,
nárazníky len na rušni…
No a z prachov? Iba pušný.

Prognóza
Vraj celý svet sa bude búrať,
zrútia ho a – zriadia úrad.

Politology

AKO SA KEDY HODÍ
Za totality tvrdil, že jeho otec bol agronóm, teraz sa chvastá, že bol agrárnik.
ŠTÁTNI ÚRADNÍCI
Žaby na prameni sa vždy tvária ako nenahraditeľná súčasť fontány.
ZOZNAM UŽ MÁ OSLIE UŠI
Zanechal by som ľudstvu nejaký odkaz, ale nemôžem nájsť jeho telefónne číslo.
NAOZAJ VYLIEČENÝ BLÁZON
Dôkladne vyliečený blázon odmieta vrátiť sa do normálneho života.
NEVERÍM
Neverím, že z prázdnych makovíc možno vyrábať ópium.
ČO ROBIA JASNOVIDCI
Jasnovidci prísne zatajujú svoje návštevy u očných lekárov.
TAJOMSTVO ELEGANTNEJ KARIÉRY
Ak žena robí závratnú kariéru, zrejme má niekoho za sebou. Alebo na sebe.
KAM KONVERZIA NESIAHA
Ženské slzy – najrozšírenejšia zbraň hromadného ničenia.

Morality a iné hity

* Získal PhD! Už si nepletie broilery s boilermi.
* Bol to kráľovský honorár: síce mizerný, ale prišiel včas.
* Akútne otrávených divadelných kritikov rýchle vylieči drahý banket po predstavení.
* Zatiaľ sa bohatstvo krajín zratúva podľa počtu automobilových kolies, no raz sa bude zratúvať podľa počtu veterných kolies.
* Čas sú peniaze. Žiaľ, vystupuje vždy iba v úlohe nedoplatkov.
* Meditácie nad našimi peňaženkami: Balkán – či sídliskový balkón?
* Diktátori vedú masy od citovania k recitovaniu svojich narcistických sloganov.
* Pekinskému drakovi narastajú svetovládne krídla.
* Veľké rieky sú nositeľkami života, ale aj smrti z batérií delových člnov.
* Káva z bývalých kolónií často nasakuje arómou pušného prachu.
* Ani stredoamerickým diktátorom nerastú banánovníky až do neba.
* Môže niekto úprimne milovať diktátora? Môže – bankár!
* Výstižný titulok o vyčíňaní juhoamerických maoistických geríl: Tanec na ostrí mačety.
* Stopercentné úroky sa v bankách vyberajú pomocou dámskej pančuchy pretiahnutej cez hlavu.
* Než začnete obviňovať spoluobčanov, že sa smejú pri nevhodných príležitostiach, spomeňte si na moslimov, čo sa smejú na verejných popravách!
* Automobilová nehoda je pohodlný spôsob ako sa zbaviť nepohodlných osôb

• Je to dôsledná ženské: Bojí sa aj myší z kreslených filmov!
• I celkom zdravý chlap môže byť nadlho upútaný na lôžko. Sex-bombou.
• Rojkovia snívajú o kráľovnej zo Soby, praktici o slúžke trebárs zo Sabinova.
• Iba prví sa môžu obliekať stále podľa poslednej módy.
• Po študentských lyžiarskych zájazdoch býva viac zlomených sŕdc ako zlomených nôh.
• Naozajstné ryžoviská zvyčajne nevypisujú konkurzy.
• Niektorí chytráci kulminujú po celý čas svojej stagnácie.
• Čašníci neprajú bohémskym básnikom píšucim po obruse.
• Praktický hudobník píska tak, ako vo svete tancujú.
• Ten človek nežil, ale kumuloval funkcie.
• Spať na vavrínoch je takmer rovnako riskantné ako spať na stráži.
• Venuje sa figurálnej tvorbe: robí figu borovú.
• Hnijú, ale vypisujú hlásenia o kryštalizácii.
• Z úkrytu sa všetky rozkazy dajú formulovať pevným hlasom.
• Mladí milujú romantické rieky, zrelí zlatonosné.
• Chceme vidieť svet. No chce svet vidieť nás?
• Nemajú s ním zľutovania: platia ho prísne podľa sadzobníka.
• Čo proti nemu máte? Je síce pravda, že iným kope jamy, ale až po pracovnom čase.
• Newton pod jabloňou hĺbal o gravitácii. Ostatní o calvadose.
• Kto nezhnedne na poriadne drahom juhu, ten aby sa pomaly červenal.

Otázka
Začína sa bulvárne prekrývanie migračnej hrozby v médiách
Odmietanie poslušného prijímania migrantov je vlastenecký akt
Je migračná záplava iba stranícka agenda či papierový tiger?
Milan Kenda

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments