Dnes aktuálne srbský spisovateľ a humorista Aleksandar Čotrić

ANTOLOGIJA

Maštovite metafore

Zbog života u zajedničkoj državi (1918-1993), slovački humor i satira, uključujući i aforizam, neopravdano su bili u senci češke književnosti ovog žanra.

Obal knihy

Slovačka aforistika i u granicama Čehoslovačke posedovala je svoju autentičnost i prepoznatljivost.
U mnogo čemu se razlikovala od češke koja je bila umivena, uglađena i suptilna, dok je slovačka bila i ostala robustnija, angažovanija i direkntija.
Po brojnim obeležjima, zapravo, mnogo je sličnija srpskom aforističkom izrazu, i to zbog izbora tema, načina pristupa njima, umetničke hrabrosti, odsustva samocenzure, britkosti, beskompromisnosti…
Slovačka satira, poput srpske, najveći uzlet postigla je u eri komunizma kroz kritiku političkog i ideološkog jednoumlja, duhovne skučenosti, falsifikovanja prošlosti, izmišljanja neprijatelja, neefikasnosti privrede, nametanja kulturnih obrazaca…
Meta slovačkih pisaca oštrog pera u posttotalitarnom periodu nakon 1989. postali su neodgovorni poslanici (Iz parlamentarnih kuloara: Neimenovani poslanik se uzdržao od glasanja.
Nije se probudio na vreme, Drahoslav Mika); nezajažljivi ministri u vladi (Ko zna od čega će živeti vlada kad nam bude sve uzela, Ondrej Kalamar), kontraverzni biznismeni (Najvažnija briga biznismena je briga o utaji poreza, Marian Palko); korumpirane sudije (Sudovi su zatrpani predmetima, a neke sudije mitom, Peter Gosanji); mediji koji šire senzacionalizam i laži (Medijska slika: lepo uramljena laž, Jan Maršalek)…
Slovački aforizam, kako nam pokazuje antologija Munje i gromovi (Srpska reč, Beograd 2020), fokusira se i na društvene anomalije, kao što su prevelike socijalne razlike (Savet za rešavanje ekonomske krize: siromašni moraju biti solidarni sa bogatima, Jan Grešak); raširena partikratija (Nova forma biznisa: politička stranka d. o. o, Jan Maršalek), protekcionizam (Sloboda govora je neotuđivo pravo svakog građanina koji podržava vlast, Berko Trnavac); licemerje i konvertitstvo (Kad licemeri plaču, to je samo zato da suzama operu ruke, Tomaš Janovic); vladavina nesposobnih (Političari služe građanima – kao negativan primer).
Autori umetnički efekat postižu maštovitim metaforama, igrom reči, upotrebom savremene frazeologije, ali i prelaskom na nadrealističku bizarnost i dadaistički apsurd.
Pisci kratke forme koriste ironiju i satiru da opišu nedostatke i u nacionalnom karakteru – strah od promena, pasivnost, sebičnost, udvorištvo…
Aforističari upotrebljavaju i kombinuju elemente apsurdnog humora i nonsensa, a razigranost, poetično-šaljive invektive, ironija i samoironija sredstva su kojima vrlo efikasno i ubedljivo stvaraju komične situacije.
Tako dokazuju da čitaocima nije potrebno mnogo da shvate jednostavne istine – dovoljno je da otvore oči.
Slovački aforističari, međutim, ne dozvoljavaju da im društvene, političke, ekonomske i socijalne prilike i pojave budu isključiva preokupacija i zato svojim promišljanjem i književnim pristupom obuhvataju veoma širok spektar tema, poput rođenja (Mudra deca se najteže rađaju.
Ona dugo spekulišu dok konačno ne izađu van, Ondrej Kalamar), detinjstva (Deca su vešta. Plačem se približavaju grudima, Vlado Javorski); obrazovanja (Dok shvatiš da je obrazovanje beskorisno, već imaš diplomu u rukama, Drahoslav Mika); načina života (Živi tako da posle tvoje smrti ne bude ista radost kao pri tvom rođenju, Stanislav Stano Radič); morala (Moralni pobednik nikada neće zauzeti mesto na pobedničkom postolju, Milan Kupecki); ljubavi (Ljubav je ponekad velika prepreka da se ljudi zaista vole, Milan Gala); braka (Brak je firma sa dva suvlasnika. A takve firme prve dožive krah, Tomaš Janovic)…
Značaj antologije Munje i gromovi nije samo u tome što je to prva takva knjiga na srpskom jeziku, već i što je reč o prvoj antologiji slovačkog aforizma uopšte.

Knjiga

Aleksandar Čotrić

Preložené do slovenčiny: 

 Kvôli životu v spoločnom štáte (1918 – 1993) bol slovenský humor a satira vrátane aforizmov neoprávnene zatienená českou literatúrou tohto žánru. Merač pravdy.
Svoju autenticitu a rozpoznateľnosť mali slovenské aforizmy aj na hraniciach Česko-Slovenska. V mnohom sa líšil od českého, ktorý bol umývaný, leštený a subtílny, zatiaľ čo slovenský bol a zostal robustnejší, zaangažovanejší a priamy. V mnohých ohľadoch sa v skutočnosti oveľa viac podobá srbskému aforistickému prejavu, a to vďaka výberu tém, spôsobu ich prístupu, umeleckej odvahe, absencii autocenzúry, ostrosti, nekompromisnosti …Slovenská satira, podobne ako srbská satira, dosiahla najväčší rozmach v ére komunizmu kritikou politickej a ideologickej jednomyseľnosti, duchovnou úzkosťou, falšovaním minulosti, výmyslami nepriateľov, neefektívnosťou ekonomiky, vnucovaním kultúrnych vzorcov… V posttotalitnom období po roku 1989 sa nezodpovední poslanci ostrým perom stali terčom slovenských spisovateľov (Z parlamentných kuloárov: Nemenovaný poslanec sa zdržal hlasovania. Nezobudil sa včas, Drahoslav Mika); nenásytní ministri vo vláde (Ktovie, z čoho bude vláda žiť, keď nám všetko vezme, Ondrej Kalamar), kontroverzní podnikatelia (Najdôležitejšou obavou podnikateľov je obava z daňových únikov, Marian Palko); skorumpovaní sudcovia (súdy sú zahltené prípadmi a niektorí sudcovia podplatili Peter Gosanji); médiá, ktoré šíria senzáciuchtivosť a klamstvá (Mediálny obraz: nádherne zarámovaná lož, Jan Maršalek)…Slovenský aforizmus, ako ukazuje antológia Blesk a hrom (Srbská reč, Belehrad 2020), sa zameriava aj na sociálne anomálie, ako sú nadmerné sociálne rozdiely (Rada pre riešenie hospodárskej krízy: chudobní musia byť solidárni s bohatými, Jan Grešak); rozšírené straníctvo (Nová forma podnikania: politická strana do o, Jan Marshalek), protekcionizmus (Sloboda prejavu je neodňateľným právom každého občana, ktorý podporuje vládu, Berko Trnavac); pokrytectvo a obrátenie (Keď pokrytci plačú, stačí si umyť ruky slzami, Tomáš Janovic); vláda nekompetentných (politici slúžia občanom – ako negatívny príklad). Autori dosahujú umelecký efekt nápaditými metaforami, slovnou hračkou, využitím modernej frazeológie, ale aj prechodom k surrealistickej bizarnosti a dadaistickej absurdite. Autori krátkej formy používajú iróniu a satiru na popísanie nedostatkov aj v národnom charaktere – strach zo zmeny, pasivita, sebectvo, dvorenie…Aforisti využívajú a kombinujú prvky absurdného humoru a nezmyslov a hravosť, poeticko-humorné invektívy, irónia a sebairónia sú prostriedky, pomocou ktorých veľmi efektívne a presvedčivo vytvárajú komické situácie. Týmto spôsobom dokazujú, že čitatelia nepotrebujú veľa na to, aby pochopili jednoduché pravdy – stačí im otvoriť oči. Slovenskí aforisti však nedovolia, aby ich spoločenské, politické, ekonomické a spoločenské okolnosti a javy boli ich výlučným záujmom, a preto svojím myslením a literárnym prístupom pokrývajú veľmi širokú škálu tém, napríklad narodenie (Múdre deti sa rodia najťažšie. Dlho špekulujú, až nakoniec vyjdú von, Ondrej Kalamar), detstvo (Deti sú zručné. S plačom pristupujú k hrudníku, Vlado Javorski); vzdelanie (Kým si neuvedomíte, že vzdelávanie je zbytočné, už máte v rukách diplom, Drahoslav Mika); spôsob života (Ži tak, aby po tvojej smrti už nebola rovnaká radosť ako pri tvojom narodení, Stanislav Stano Radic); morálka (Morálny víťaz sa na pódiu nikdy nepresadí, Milan Kupecki); láska (Láska je niekedy veľkou prekážkou toho, aby sa ľudia skutočne milovali, Milan Gala); manželstvo (Brak je spoločnosť s dvoma spolumajiteľmi. A práve tieto spoločnosti zlyhávajú ako prvé, Tomaš Janovic) ( Význam zborníka Blesk a hrom nie je len v tom, že je to prvá takáto kniha v srbskom jazyku, ale aj v tom, že je to vôbec prvý zborník slovenských aforizmov.

Kniha

Knihu som dokončil pred mesiacom a pol. Odvtedy čakám na kolegov, ktorí mi napíšu recenzie. Mali svoje povinnosti. Lektorovi to bude trvať ďalší mesiac. Dúfam, že kniha bude vytlačená do Vianoc.  Aleksandar Čotrić

Kniha

Preklad: Milan Kupecký

—————————————————–—-————————————————————

Ešte stále môžete poukázať na podporu Humorikonu 2% z dane. Sme registrovaní na daňovom úrade…

Potrebné údaje: IČO: 42120977
Súpisné orientačné číslo: 1723/3

PODPORTE nezávislé médium. Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie stránok. Mimochodom, zaznamenali sme vyše 22 000 vzhliadnutí !!!
Môžete tak urobiť prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499

Ďakujeme!
————————————————————————————————————————

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.