Dnes vysoko aktuálne Anton Lauček, pedagóg, slovenský spisovateľ a prozaik

Autor mnohých kníh s národnou a katolíckou tematikou

Slovenský spisovateľ a prozaik Anton Lauček v rokoch 1965 – 1968 študoval na Strednej všeobecnej škole v Ružomberku, 1970 – 1974 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici odbor slovenčinu-nemčinu a v rokoch 1979 – 1985 diaľkovo popri zamestnaní na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove odbor slovenčinu-históriu. Pôsobil ako vychovávateľ v domove mládeže a zároveň učil na stredných školách v Ružomberku, Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši, neskôr sa stal riaditeľom Domova mládeže Ružomberok. Dva roky bol v slobodnom spisovateľskom povolaní. Od roku 1995 bol pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Katolícka univerzita), od roku 2012 pôsobí ako docent na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Debutoval knihou poviedok Zelená modrá (1982), v ďalších svojich prózach si všíma podoby medziľudských vzťahov v rozličných životných situáciách. Historickou novelou Cez utrpenie (1997) sa vrátil k tragickým udalostiam, ktoré sa odohrali roku 1907 v Černovej. Román Pušky v hrnci, granáty v kredenci (1993) je v slovenskej literatúre jediným humorne ladeným románom s vojnovou tematikou. „Smiech cez slzy“ charakterizuje aj Laučekov román zo školského prostredia Keď lastovičky nemôžu lietať (2006). Čitateľa, obľubujúceho krátke a úderné texty, provokujúce úsmev aj zamyslenie, oslovia knižky obsahujúce hlavne beletrizované žánre publicistického štýlu Iba tak (2007), Iba tak II. (2008), Iba tak III (2009), Iba tak – výber plus (2011), Vybijem ti zuby viečkami – iba tak (2011), Iba tak IV. (2013), Iba tak V. (2014), Iba tak VI. (2015), Revolúcia nebude, lebo súdruh Lenin stratil balalajku. Iba tak (2016), Iba tak VII. (2016), Iba tak VIII. (2017). Podľa jeho scenára sa zrealizovala televízna inscenácia pre mládež Benedikt (1974). Napísal tiež prvý román o Andrejovi Hlinkovi pod názvom Andrej (2007) a životopisnú prózu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi s názvom Anjelom svojim prikážem o tebe (2000). Je autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov (1992), vysokoškolskej učebnice Autori katolíckej moderny – život a prehľad tvorby (2000), Katolícka moderna (2003), Katolícka moderna /aj v reflexii/ (2014), Slovenskej literatúry pre deti a mládež /1990 – 2004/ (2004), Slovenskej literatúry pre deti a mládež /1990-2008/ (2009), Slovenské pohľady v službe totalitnej moci /1948-1951/ (2013) a Slovenské pohľady v službe totalitnej moci /1952-1955/ (2018). Autorsky sa podpísal pod monografie Výrobný román (2003), Schéma a dogma v literatúre (2006),Schéma a dogma v literatúre II. (2011), Schematická reportáž Ferdinanda Gabaja (2008), Perom pálil, perom chválil (2009), Svedectvo reportáží z „krajín, kde vychádza slnko“ (2009). Prinášame pranier z pera spisovateľa Antona Laučeka:

Za „cudzokrajnými nápismi “ sa neukrýva nič tajomné. Sú nositeľmi jednoznačného odkazu: NEPATRÍ SLOVÁKOM.
P. S.

Aj keby ich majitelia mali slovenský pôvod…

Svätá pravda, hanba nám všetkým, že sme dopustili tento stav !!! V jazykových testoch na našich stredných školách dosiahli ich účastníci najlepšie znalosti z angličtiny, na druhom mieste sa umiestnila nemčina a katastrofálne dopadla slovenčina. Študenti majú tri hodiny týždenne slovenčinu a šesť hodín angličtinu. Rodný jazyk sme pomyselne šmarili do kúta, silnejú tlaky na to, aby jeho znalosť nebola rozhodujúca pri nástupe na vysokú školu, do zamestnania. Tendencie zjednodušovať ho, sprimitívňovať a zamorovať nadužívaním vulgarizmov sa propagujú hlavne cez masmédiá. „Odborníci“ stále viac uvažujú nad tým, aby slovenčina ako predmet vypadla spomedzi maturitných predmetov, aby sa pre ďalšie vzdelávanie a používanie v praxi u kázala ako zbytočná. Čiže „ta pohoď túto handru, odev vetchú, do ktorej hriech je haliť pomysly!“ Treba sa údajne naučiť myslieť a vyjadrovať hlavne v cudzom jazyku, slovenčina bude časom dobrá len do kuchyne alebo do maštale. Ostane rečou otrokov v srdci Európy a potom už ani tou nie, lebo aj pri montážnom páse bude treba hovoriť anglicky. V slovenských mestách a obciach sa to hmýri „nóbl“ názvami. Ako „La familia“, „Kinderlandia“, „Senires“, „Sushi Noodles“, „Beervana“, „Trattoria“, „Voyage, voyage“… No a prostý občan ani za svätého neuhádne, čo sa za cudzokrajnými nápismi ukrýva, aký podnik, aké zariadenie. Verejný dom, obecné záchody, útulok pre bezdomovcov, hasičská stanica, blázinec alebo reštaurácia? To, čo nedokázala tisícročná poroba a krutá maďarizácia, sa dosiahlo za niekoľko rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky. Postupná a zahanbujúca demontáž materčiny z našich miest a dedín, z ulíc, z verejného života a zo vzdelávacích ustanovizní, aká nemá obdoby hádam v žiadnom národe. V jej likvidácii svojimi a na svojom území sa Slováci stali skutočne „svetovými“.

NIKTO NEČÍTA HVIEZDOSLAVA?

Národ podľahol mamonu. Výsledkom je strata slobody, demokracie a práva. Nikto nemá za čo bojovať – žvanec chleba dostane a robí lokaja a otroka z vďaky za žvance odhodené z bohatého stola.

Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá;
je, vidím, cítim, celok života,
môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá
a moja odev, ktorej neviem ceny…
Buď požehnaný, kto sa pohodil
v tom so mnou, trvá pritom nepremenný;
buď kliaty, kto sa zaprel, odrodil…
Mňa kedys’ zvádzal svet, mi hovoriac:
Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá!
jak biedny nástroj ona pre snem prác,
čo žitím srdca sú a duchu pýcha…
Tak pohoď totú handru, odev vetchú,
do ktorej hriech je haliť pomysly;
máš krídla, známe, — no máš ich var’ k letku?
jak však, keď strapy tebou ovisly!? —

Ja nevetil im, zvodcom mladosti,
ni slova na to — snáď bo protirečiť
som neznal ešte v sebe súcosti;
no hana tá, viem, začala sa priečiť
mi k hnusobe až… a vtom dobrá matka
ma privolala, čul som, vážil som:
Jak? reč tá matky nebola by sladká?
nie šatou vhodnou veľkým pomyslom?

A rozhodlo. Zrak drahej matere
sa vtedy sklenul ponad mojím žitím
blankytom jasným v plnej nádhere,
reč úst však tokom slávnym, roztočitým
rozplynula sa duše mojej krajom,
jej vlahou vskvitla túžba mládenská,
a od tých čias, mať chcem-li život rajom,
len rieknem: Na mňa, hunka slovenská!…

Až ťažko chápať, zvodci mladosti,
čo chceli ste s tým reči potupením?
Však zhádol som… Aj, pečať podlosti
vám udieram v tvár — tak váš bľabot cením;
vy chceli ste, by stromček uschnul nahý,
zhrýzť stržeň jeho, podryť korene;
no prerástol lesť, plný sily, váhy,
košatý šumí z tých čias nadšene!

Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá;
je, vidím, cítim, celok života,
môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá
a moja odev, ktorej neviem ceny…
Buď požehnaný, kto sa pohodil
v tom so mnou, trvá pritom nepremenný;
buď kliaty, kto sa zaprel, odrodil…

Ó, bár bych stačil vysať všetku slasť,
čo ona skytá, nastoliť v slove —
znal súhrn skvostov ukrytých v nej nájsť,
v ne obliecť svoje zjavy myšlienkové!
Lež, priznávam sa, labužník som slabý,
a haviar s tupým, krehkým toporom —
medzitým ona — v ľude steká žľaby,
na Tatre vlaje krásy práporom…

*SLOVENČINA NAŠA*

V JAZYKOVÝCH TESTOCH NA NAŠICH STREDNÝCH ŠKOLÁCH DOSIAHLI ICH ÚČASTNÍCI NAJLEPŠIE ZNALOSTI Z ANGLIČTINY, NA DRUHOM MIESTE SA UMIESTNILA NEMČINA A KATASTROFÁLNE DOPADLA SLOVENČINA. ŠTUDENTI MAJÚ TRI HODINY TÝŽDENNE SLOVENČINU A ŠESŤ HODÍN ANGLIČTINU.

RODNÝ JAZYK SME POMYSELNE ŠMARILI DO KÚTA, SILNEJÚ TLAKY NA TO, ABY JEHO ZNALOSŤ NEBOLA ROZHODUJÚCA PRI NÁSTUPE NA VYSOKÚ ŠKOLU, DO ZAMESTNANIA. *TENDENCIE ZJEDNODUŠOVAŤ HO, SPRIMITÍVŇOVAŤ A ZAMOROVAŤ NADUŽÍVANÍM VULGARIZMOV SA PROPAGUJÚ HLAVNE CEZ MASMÉDIÁ. *

„ODBORNÍCI“ STÁLE VIAC UVAŽUJÚ NAD TÝM, ABY SLOVENČINA AKO PREDMET VYPADLA SPOMEDZI MATURITNÝCH PREDMETOV, ABY SA PRE ĎALŠIE VZDELÁVANIE A POUŽÍVANIE V PRAXI UKÁZALA AKO ZBYTOČNÁ. ČIŽE „TA POHOĎ TÚTO HANDRU, ODEV VETCHÚ, DO KTOREJ HRIECH JE HALIŤ POMYSLY!“

TREBA SA ÚDAJNE NAUČIŤ MYSLIEŤ A VYJADROVAŤ HLAVNE V CUDZOM JAZYKU, SLOVENČINA BUDE ČASOM DOBRÁ LEN DO KUCHYNE ALEBO DO MAŠTALE. OSTANE REČOU OTROKOV V SRDCI EURÓPY A POTOM UŽ ANI TOU NIE, LEBO AJ PRI MONTÁŽNOM PÁSE BUDE TREBA HOVORIŤ ANGLICKY.

V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH SA TO HMÝRI „NÓBL“ NÁZVAMI. AKO „LA FAMILIA“, „KINDERLANDIA“, „SENIRES“, ä „SUSHI NOODLES“, „BEERVANA“, „TRATTORIA“, „VOYAGE, VOYAGE“…NO A PROSTÝ OBČAN ANI ZA SVÄTÉHO NEUHÁDNE, ČO SA ZA CUDZOKRAJNÝMI NÁPISMI UKRÝVA, AKÝ PODNIK, AKÉ ZARIADENIE. VEREJNÝ DOM, OBECNÉ ZÁCHODY, ÚTULOK
PRE BEZDOMOVCOV, HASIČSKÁ STANICA, BLÁZINEC ALEBO REŠTAURÁCIA?

TO, ČO NEDOKÁZALA TISÍCROČNÁ POROBA A KRUTÁ MAĎARIZÁCIA, SA DOSIAHLO ZA NIEKOĽKO ROKOV EXISTENCIE SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. POSTUPNÁ A ZAHANBUJÚCA DEMONTÁŽ MATERČINY Z NAŠICH MIEST A DEDÍN, Z ULÍC, Z VEREJNÉHO ŽIVOTA A ZO VZDELÁVACÍCH USTANOVIZNÍ, AKÁ NEMÁ OBDOBY HÁDAM V ŽIADNOM NÁRODE.* V JEJ LIKVIDÁCII SVOJIMI A NA SVOJOM ÚZEMÍ SA SLOVÁCI STALI SKUTOČNE „SVETOVÝMI“.

ANTON LAUČEK

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments