Nostalgická spomienka…

Ze Slovenska / Ex(humovaný)tra ROHÁČ je tu

Extra Roháč, vycházející u Milana Kupeckého v Nových Zámkoch na Slovensku zasluhuje rezervovanou pochvalu a současně povzdech. Ano, je tu časopis, který působí od prvého pohledu vesele, barevně, příjemně. Který se nepodbízí, nabízí docela solidní humor, z našeho odborně karikaturistického hlediska na nečekaně slušné kreslířské úrovni.
Kupujte slovenské výrobky, kupujte humor a satiru!

Roháč
Že to ovšem na úspěšný život řádného měsíčníku je málo, není třeba zdůrazňovat. Časopis, vyhlížející jako měsíčník, jednotlivá letošní čísla, která máme k dispozici jsou podle toho číslována – 3 – březen, 7 – červenec, je ovšem koncipován spíš jako neperiodický sborník více či méně aktuálních textů a obrázků, nikoliv jako časopis, který by měl svou vnitřní stavbu, rytmus stránek a gradaci. Souvisí to jistě s podmínkami, které má k vydávání – známe dobře ten začarovaný kruh: udržet takový časopis při minimu inzerce jen z příjmu z prodeje znamená jeho vydávání dotovat. A s tím souvisí i neexistence slušných honorářů. Když na větším trhu v Česku tak ekonomicky úspěšné T-B už rok karikaturistům neplatí honoráře (už tak mizerné!) ještě nepříznivější musí být situace v menší zemi (kde navíc existují další podobně zaměřená tři periodika). Bez honorářů nelze vydávat úspěšný časopis a bez úspěšného časopisu nelze platit slušné honoráře.
Je tedy jen na vydavateli, zda a jak dlouho míní časopis vydávat (čti, jak dlouho ho bude bavit tato donátorská úloha) a jak dlouho a kolik autorů je odhodláno svými příspěvky podporovat. Inzerce pro humoristický časopis se hledá nesmírně těžko. Co tedy inzerentům Roháč, vedle své staré dnes už „ostalgické“ značky nabízí? V černobíle tištěné nabídce, která je nelogicky zařazena na barevnou stránku se představuje magazín takto:
Celoslovenský, nezávislý, farebný satiricko-humoristický časopis Extra Roháč vychádza ako mesačník. Je distribuovaný do všetkých kútov Slovenska bratislavskou firmou Me-diaprint Kapa a súkromnými predajcami. Na rozdieľ od ostatných periodík tohto druhu je to periodikum bez vulgárností, perverzností i morbidností, proste časopis určený pre všetky vrstvy obyvateľstva – čitateľov, ktorí majú radi humor a satiru, a tieto sa snažíme prezentovať aj ako pôvodnú tvorbu.
Vychází s podporou viacerých slovenských humoristů
Připojme ještě fakta: Náklad se uvádí 10 tisíc výtisků (obvykle se tento údaj nadsazuje, navíc nemusí souhlasit s počtem skutečně prodaných výtisků). Formát je A4, stran má časopis 16 a je z poloviny tištěn barevně (strany: 1., 4.-5., 8.-9., 12.-13. a 16.) Z druhé poloviny užívá jen černou barvu, čímž se z barevných vtipů (jsou sem bůhvíproč zařazeny místo pérovek pouze černobílých) stávají vtipy šedé. Tenhle nešvar je známý i odjinud, kde si „luxus“ běžné redakční práce – objednávat a vybírat na tyto stránky jen černobílé pérovky – nemohou dovolit.
A kdo jsou ti odvážlivci, kteří toto „dobrodružství“, počínající registrací časopisu v r. 2002 podstupují? Tady je odpověď – převzatá z tiráže čerstvého čísla časopisu:

EXTRA ROHÁČ – slovenský nezávislý humoristicko-satirický časopis. Vychádza vo vydavateľstve H+S vďaka podpore viacerých slovenských humoristov.
Adresa redakcie: Extra Roháč, Várdayho 21, 940 02 Nové Zámky.
E-mail: m.kupecky@chello.sk alebo okresnenovinynz@stonline.sk. Šéfredaktor a predseda redakčnej rady: Ing. Ján Heinrich, členovia: Mgr. František Mráz, MUDr. E. Petru, RNDr. Gabriel Hocman, Mgr. František Bojničan, Ing. Vít Drgoň a Milan Kupecký. Rozširuje Mediaprint Kapa a súkromní distribútori. Grafická úprava: Artus.

Texty z Roháče se v týdeníku spolku karikaturistů zabývat netřeba. A pokud jde o podporu z řad karikaturistů, tak spočívá – bráno z posledního výtisku – především z vtipů od dua K + K = Kotrha Ľubomír a Kamenský Marian a také asi od dvou karikaturistů, jejich jména jste četli v tiráži: F + F = Fera Bojničana a Fera Mráze (ten přispěl do čísla několika stripy o „shopingu“). K + K jich Roháči dodali celkem 33, dohromady je v č. 8 vtipů asi padesát. Pátým jménem pro zapamatování je Andrej Mišanek, zbytek je marginální záležitost a dva obrázky jsou otištěny dokonce bez uvedení autora. Kdo si vybaví, jak výše jmenovaní kreslí, vidí, že s kvalitou, alespoň pokud jde o vizuální kulturu, nemá Roháč problém, nehrozí tu žádná krutá srážka čtenářova oka s nějakou šerednou držkou…Je ovšem jen a jen na konkrétním čtenáři, nakolik mu bude vyhovovat jistá výtvarná kontinuita čísla, daná stylem kresby dvojice určujících kreslířů. Anebo zda mu bude připadat zrovna z tohoto důvodu časopis spíš unifikovaný či poněkud fádní. Grafik, který obrázkům dává slušný prostor, řeší všechny stránky podobně, vždy tři čtyři vtipy a jeden malinko delší textík na stránce, zbytek četné drobnosti. Nerozlišuje moc lichou či sudou stránku. Zajímavé je, že „novinově“ řeší i první stránku, tedy obálku časopisu (nespoléhá tu na jeden vstupní velký vtip, jak to mívaly týdeníky Dikobraz i Roháč v oblibě).
Zatímco po výtvarné stránce stojí číslo za pochvalu, ne tak zcela jist si je recenzent jinou funkcí zařazovaných vtipů. Oba pánové K + K totiž kreslí fóry beze slov, pohybují se tedy v oné vyšší, ale ne vždy tak rozesmávající a tedy u prostého lidu obecně oblíbené kategorii. Asi hlavně čtenářky, které jsou rády, když jim text dopoví, že vtip pochopily správně, by nemusel takto koncipovaný Roháč moc oslovovat.
Nu což, písmenek a tedy textů všude kolem obrázků je dost a dost, až trochu nepřehledně a až moc podobně; jeden krátký aforismus vedle druhého, prostřídány především anekdotami. Nás může především zajímat, že k „delším“ textům patří v čísle jakési vizitky humoristických autorů, mezi nimi i dvou karikaturistů (Fero Bojničan z Hlohovca a Vlado Pavlík z N. Města n. V.), tedy vlastně tří, když Vojto Haringa z Piešťan budeme považovat za humoristického obojživelníka. Tady také najdeme jediné tři (portrétní) fotky v celém čísle.
V příštích dnech se zamýšlíme ponořit do studia předchozích exemplářů, které jsme od laskavého vydavatele získali, za což mu velice děkujeme. Zkusíme pak pro e-GAG vysledovat další klady a vady na produktu, který (co si to nepřiznat) můžeme slovenským kolegům vlastně jen závidět. Takže: kdybyste si chtěli časopis objednat nebo koupit – napište si na výše uvedený e-mail Milana Kupeckého. Totéž se týká nabídky distribuce či inzerce. Jinak ovšem platí: „Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia, ani ich nehonoruje“. (Gag-men)

Vyšel Roháč číslo 8
Díky Ľubomíru Kotrhovi můžeme informovat o 8. čísle časopisu Extra Roháč, který vychází na Slovensku s přestávkami už několik let – sporadicky od r. 1996. Jeho majitelem a vydavatelem je Milan Kupecký. Časopis máme v redakci v e-verzi k dispozici a přineseme na něj recenzi v nejbližším GAGu. Jeho výtvarná část je na vyšší úrovni než další pokusy na území někdejší ČSSR, zatiaľ v malých nákladech, a s nízkými /resp. žádnými/ autorskými honoráři. (g)

Znáte-li kdo distributora tisku, zde je spojení na vydavatele Roháče: milan kupecky
S úctou a nádejou…

Ad GAG č. 36 – Extra Roháč
Vážený pán Hanousek!
Prečítal som si Vaše noviny Gag, vrátane hodnotenia nášho Extra Roháča. Ďakujeme za reklamu! Pri tejto príležitosti sa chcem spýtať, je možná cesta jeho distribúcie do Čiech? Pretože sem na Slovensko nám české periodiká chodia… A čo sa týka mojej osoby, nie som karikaturista, iba humorista – aforista, publicista.

Milan Kupecký

.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.