Dnes aktuálne humorista a publicista Milan Kupecký

Vybrali sme z Literárneho týždenníka

Vieme, že v slovenskom mediálnom priestore chýbajú práve médiá, ktoré by cieľavedome a systematicky prezentovali pôvodné autentické hodnoty a myslenie, uplatňovali právo občana na širokú a objektívnu informovanosť, prinášali analytické a syntetické pohľady na súčasnú slovenskú spoločnosť – na náš kultúrny, spoločenský i verejnopolitický život –, ale aj na naše dejiny či odborné koncepcie a vízie jej budúcnosti, a takisto na jej miesto a pôsobenie v európskom a svetovom kultúrnospoločenskom kontexte. Teda médiá, ktoré by tak trvalo prispievali k suverenizácii vedomia slovenského občana, národa i celej slovenskej spoločnosti, podporovali vytváranie a rozvíjanie hodnôt vlastenectva, pozitívneho vzťahu k Slovenskej republike u všetkých jej občanov, vrátane príslušníkov národnostných, etnických a rozmanitých kultúrno-spoločenských hodnototvorivých minorít.
V tomto ohľade je poslanie Literárneho týždenníka – ako otvoreného komunikačného priestoru slovenskej inteligencie, najmä spisovateľov, umelcov, vedcov a všetkých vzdelancov, ale i celej slovenskej kultúrnej verejnosti – aj dnes nenahraditeľné. Predovšetkým preto, že Literárny týždenník má vo vienku zameriavať sa na umeleckú literárnu tvorbu, umelecké, kultúrne a spoločenské udalosti, kultúrnohistorické a literárne reflektovanie slovenského národného života, identity, na prezentáciu a popularizáciu slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby a podnety európskeho a svetového literárneho, kultúrneho a spoločenského kontextu.
Časť humoristických príspevkov prinášame, ako dôkaz, že Literárny týždenník takúto úlohu čiastočne plní a vedel by i viac, keby sa mu dostalo viac podpory z ministerstva kultúry a mohol by prípadne vychádzať ako týždenník. Naviac, zišlo by sa mu viac angažovanosti aj zo strany dostibučných spolčností, ktoré ho naopak „dusia“. Namiesto toho, ako iste viete zo štátnych dotácií sa budú distribuovať schránkové vládne noviny, ktoré nás budú „informovať“ o súčasných úspechoch vlády Igora Matoviča. O akých úspechoch ťažko povedať, skôr naopak, takého noviny podobne ako desiatky reklamných, zaťažia naše životné prostredie výrubom ďalších stromov slúžiacich na výrobu papiera. Stačí, ak sa o hroziacich environmentálnych hrozbách iba proklamovane hovorí! Je to doslova postavené na hlavu, pretože takáto schránková tlač iba znečisťuje vchody a suterény našich obydlí, najmä činžiakov, zvyšuje nepotrebný odpad, prípadne slúži gazdinkám na čistenie zeleniny.
Z uvedených dôvodov zostáva len veriť, že pozitívna zmena tohto nepriaznivého stavu sa skôr či neskôr odrazí aj v riešení existenčných podmienok redakčnej tvorby a v širšej podpore (nielen) Literárneho týždenníka, ale i ďalších slovenských printových i elektronických denníkov, vrátane ich zabezpečovania a šírenia na slovenský vidiek, do novinových stánkov, internetu, regionálnych a miestnych knižníc, kultúrno-osvetových zariadení a škôl, kde je ich rezonančný priestor najžiaducejší.

Tvorcovia Humorikonu sa prezentujú aj v spomínanom jedinom slovenskom denníku Literárny týždenník, v ktorom má stabilné miesto v rubrike Literárium tzv. MYŠLIENKA DVOJTÝŽDŇA. Prinášame ich všetky, spolu s menami autorov:

Aforizmy a epigramy (dvoj)týždňa

MILAN KUPECKÝ
Najfrekventovanejší slogan dneška:
Dajme šancu mladým! Nečudo,
tí sa dajú – na rozdiel od starších
a skúsenejších – ľahšie oklamať.

ŠTEFAN ŠVEC
Slobodné voľby nezaručujú, že v nich zvíťazí zdravý rozum.

MILAN KENDA
Pri koronavírusovom výkričníku je v našich životoch všeličo otázne!

MILAN HODÁL
PANDÉMIA
Mysleli sme si, že sme pánmi sveta. Pánmi Zeme…
Tak Zem kýchla… – Nech sa už nevyvyšujeme…

PETER GOSSÁNYI
Ani tí, čo vyhrali voľby,
to ešte nemajú vyhrané.

MILAN KENDA
Príčiny následkov sú celkom iné ako tie,
čo nám oznamujú médiá mainstreamu.

JOZEF BILY
Najviac hovorcov majú klebety.

JOZEF BILY
Nespravodlivosť je, keď ľudia nerešpektujú
zákony. Absolútna nespravodlivosť je,
keď zákony nerešpektujú ľudí.

MILAN KUPECKÝ
Sociálna politika liberálov: Veľké oká
na sociálnej sieti a malé na polievke.

VLADO JAVORSKÝ
Hluchý nie je ten, čo nepočuje,
ale ten, čo nepočúva.

VLADIMÍR JAVORSKÝ
Každá revolúcia je barometrom chýb,
akých sa dopustí spoločnosť v budúcnosti.

JÁN MARŠÁLEK
Nová forma podnikania:
politická strana, s. r. o.

JÁN GREŠÁK
Najväčšou hanbou pre mnohých
býva holá pravda.

JÁN MARŠÁLEK
Predvolebná kampaň: tragédia obsadená
komikmi a komédia v réžii tragédov.

MILAN KUPECKÝ
Výroky niektorých opozičných politikov:
Všetko slovenské je mi cudzie!

MILAN KUPECKÝ
Niektoré politické programy
pripomínajú skôr pogromy.

JOZEF BILY
Peniaze sú zbraňou hromadného
ničenia – charakterov.

ALEXANDER SCHOLZ
Lepší je silný duch v slabom tele
ako slabý duch v silnom tele.

MILAN KUPECKÝ
Nesprávajme sa k prírode macošsky.
Ťažko sa nám bude žiť ako sirotám!

MILAN HODÁL
VŠETKO PO STAROM
Na Slovensku je to tak. Ver mi!
Zradcov lepšie platíme ako verných.

MILAN KENDA
Viezol som sa s čudnou čriedou opíc.
Všetky boli veľmi tiché a namiesto
lúpania banánov civeli do smartfónov.

ALEXANDER SCHOLZ
Nevýhodou slobodného povolania
je, že neslobodné je lepšie platené.

JÁN GREŠÁK
Volebný paradox:
O výsledku volieb rozhodujú spravidla tí,
čo sa volieb nezúčastnia.

JOZEF BILY
Patrí zahraničný kapitál medzi
pohrebné služby? Áno, keď pochováva
slovenskú národnú hrdosť.

JÁN GREŠÁK
Za totality sme si mohli myslieť čokoľvek,
ale nesmeli sme o tom hovoriť.
V súčasnosti môžeme hovoriť čokoľvek,
ale nesmieme myslieť.

MILAN KUPECKÝ
Žiaľ, veľa ľudí sa viac dopočuje ako dočíta.

ĽUDO MAJER
Presadiť sa dá aj lakťami, ale ujať sa dá jedine hlavou.

MILAN KENDA
Vianoce sú pre nás sviatkami mieru, no nie sú sviatkami miery.

ĽUDOVÍT MAJER
Najhorší sú tí, pre ktorých si nájdete čas, a potom ho s nimi stratíte.

PETER GOSSÁNYI
More literárneho braku z nás prímorskú krajinu neurobí.

MILAN KENDA
Trvalý hit svetovej módy: nepriestrelná vesta.

JOZEF BILY
Paradoxom je, že veľké ryby v politike nemlčia, ale rečnia.

MILAN KUPECKÝ
Vlastníci zbrojárskeho priemyslu rozmýšľajú prevažne hlavňou…

ĽUDO MAJER
Ak o 33 rokoch hovoríme ako o Kristových, tak o 25 rokoch môžeme hovoriť ako o Jánošíkových.

MILAN KENDA
Nejednému bývalému školákovi z dobrého prospechu zostalo už len prospechárstvo.

MILAN KUPECKÝ
Koalícia a opozícia sa nedohovoria ani pomocou esperanta.

MILAN KUPECKÝ
Niekedy ťažko rozoznať, či ide o držanie palcov, alebo o zvieranie pästí.

JOZEF BILY
Najspravodlivejšie je slnko, lebo nepreferuje východ ani západ.

MILAN KUPECKÝ
Skúsený futbalista vie, komu nastaviť nohu a komu dlaň.

MILAN KUPECKÝ
Návrh na racionalizáciu základných škôl:
V lete škola v prírode, v zime uhoľné prázdniny.

MILAN KUPECKÝ
Doba sa rokmi zmenila.
Valašku vystriedal bankový subjekt.

MILAN KUPECKÝ
Svedomie je ako pes: Alebo sa ozýva, alebo hryzie.

MILAN KUPECKÝ
Vymytie mozgov nie je zárukou čistých myšlienok.

JOZEF BILY
Predvolebná kampaň je maľovanie čerta na bilbordy.

MILAN KUPECKÝ
Slovenské dejiny sa nepíšu, iba sa skresľujú.

JÁN GREŠÁK
Nikdy neprejdeš cez rozum tomu, kto má prázdnu hlavu.

PETER GOSSÁNYI
Skôr sa vráti tisíc bumerangov ako tisíc požičaných eur.

MILAN KUPECKÝ
Najlepšou medicínou na staré kolená sú mladé kolienka.

MILAN KUPECKÝ
Oko za oko, zub za 200 eur!

VLADO JAVORSKÝ
Človek, ktorý vie čítať myšlienky iných, musí trpieť príšernými depresiami.

PETER GOSSÁNYI
Z úplatkov sa dá žiť kráľovsky aj bez monarchie.

MILAN KUPECKÝ
Pravda je len jedna. Možno preto ju tak ťažko nájsť.

PETER GOSSÁNYI
Po styku s človekom príroda neraz potratí.

VLADO JAVORSKÝ
Nejeden má kritický postoj k sviniam, ale nikdy nie k válovom.

MILAN KUPECKÝ
Keď žene chýba muž a mužovi rozum, vznikne manželstvo.

JOZEF BILY
Ľudí najviac rozdeľuje nespokojnosť s rozdeľovaním.

MILAN KUPECKÝ
Zvyšovanie cien – liberalizácia.
Rozkrádanie – privatizácia a reštrukturalizácia.
Protekcia a korupcia – lobing.
Podnikanie s nezdanenými peniazmi – biznis.

MILAN KUPECKÝ
Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Asi preto, že je ich tak málo.

MILAN KUPECKÝ
Zaujímavý poznatok: Lopata je jednoduchý nástroj, a aké zložité je si naň privykať!

PETER GOSSÁNYI
Tvrdnutie sŕdc je rovnako nebezpečné ako mäknutie mozgov.

PETER GOSSÁNYI
Knihy dnes chytajú nielen za srdce, ale aj za peňaženku.

PETER GOSSÁNYI
Najlepšie platení sú herci hrajúci divadlo na politickej scéne.

VLADO JAVORSKÝ
Slová, slová, slová – čo všetko sa dá nimi zamlčať…

MILAN KUPECKÝ
Lož je najčastejším prostriedkom dorozumenia človeka s človekom.

MILAN KUPECKÝ
Neničme stromy! Čo ak sa budeme musieť vrátiť do ich korún.

PETER GOSSÁNYI
Bulvárne časopisy sú plné nahotiniek, len holú pravdu v nich nenájdete.

MILAN KENDA
* Politici si z KULTÚRY vedia odstrihnúť len KULT. Samozrejme – pre seba.
* Vrchol ekonomických úspechov po tzv. nežnej revolúcii: bezcenné cenné papiere.

MILAN KUPECKÝ
* Pred voľbami boli najživšie politické mŕtvoly.
* Aj po voľbách by si mali politici uvedomovať, že slovo volič nie je odvodené od slova vôl.

JOZEF BILY
* Hlavným politickým programom pre volebných kandidátov je vyhrávanie volieb.
* Voľby by mali vyhrávať tí volební kandidáti, ktorí získali najviac hlasov svedomia.

MILAN KUPECKÝ
Najťažší prechod je z dobre vykonanej práce na dobre zaplatenú prácu.

JOZEF BILY
Kto za pravdu horí, ten sa nedostane hore.

ĽUDO MAJER
Aj v našej demokracii si každý môže slobodne povedať svoj názor… Akurát si musí dobre uvážiť komu.

PETER GOSSÁNYI
Najsilnejší hlas máva umlčaná pravda.

JÁN GREŠÁK
Kapitalizmus je socializmus s neľudskou tvárou.

PETER GOSSÁNYI
Sú historici, čo prekrúcajú minulosť, len aby sa mali čo najlepšie v prítomnosti.

PETER GOSSÁNYI
Na poliach sejú sa jariny, na politickej scéne somariny.

MILAN KUPECKÝ
Dôležité je vedieť postaviť na vlastné nohy. Najmä po opici.

ĽUDO MAJER
K vlastnému názoru sa dostanem najlepšie tak, že si ho vytvorím svojpomocne.

ĽUDO MAJER
Na Zemi žije viac ako sedem miliárd ľudí, ale stretnúť človeka je často problém.

ĽUDO MAJER
Pozor, ten, čo budí v tebe dobrý dojem, uspáva tvoju ostražitosť!

ĽUDO MAJER
Všade v demokratickom svete má každá politická strana svojho predsedu, ale na Slovensku má každý predseda svoju politickú stranu.

PETER GOSSANYI
Osud ľudstva je v ľudských rukách. Len aby ho nezaškrtili.

Viac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/zanre/aforizmy/

Zo zahraničia (aforizmus dňa):

V preklade do slovenčiny: Pre morálneho víťaza niet miesta na víťaznom podstavci.

Milan Kupecký

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments