Dnes aktuálne Milan Kupecký, slovenský humorista a publicista, predseda Redakčnej rady Humorikonu

Náš karikaturista a člen Redakčnej rady Humorikonu, humorista Vladimír Pavlík získal cenu Osobnosť mesta

Ako nám napísala naša čitateľka Monika Šupatíková, pri príležitosti 758. výročia prvej písomnej zmienky o meste Nové Mesto nad Váhom sa uskutočnili oslavy Dňa Mesta, ktorých súčasťou bolo aj udeľovanie cien primátora osobnostiam mesta. Cena Osobnosť mesta sa udeľuje ľuďom, ktorí významnou mierou prispeli k prezentácii mesta. Ceny odovzdával primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský. Medzi ocenenými bol aj známy slovenský humorista Vladimír Pavlík. Nás, zostavovateľov Humorikonu spoločne teší toto ocenenie, vzhľadom na to, že Vlado je členom redakčnej rady našich slovenských satiricko-humoristických novín Humorikon. Vladimír Pavlík získal titul Osobnosť mesta za úspešné pôsobenie v oblasti kultúry a umenia. Srdečne blahoželáme!

Curriculum vitae Vladimíra Pavlíka

Vladimír Pavlík sa narodil 19. novembra 1951 v Zemianskom Lieskovom, okres Trenčín. Po skončení štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Novom Meste nad Váhom a Strojníckej fakulte na Vysokej škole v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium priemyselného dizajnu na Vysokej škole v Košiciach a štúdium grafického dizajnu na Fakulte architektúry v Brne. Pracoval ako dizajnér vo VUMA Nové Mesto nad Váhom a taktiež externe pôsobil ako dizajnér pre viaceré strojárske podniky. Prvé karikatúry tvoril už na strednej škole a už od roku 1972 počas štúdií v Bratislave prispieval kresleným humorom do viacerých novín a časopisov. Prvú výstavu kresleného humoru mal v roku 1981 práve v Novom Meste nad Váhom. Jeho výstava dala podnet na vznik Novomestského ostňa, prvej súťažnej prehliadky kresleného humoru v Československu, ktorej sa stal spoluzakladateľom v roku 1982. V roku 1985 bol prijatý za člena Slovenského fondu výtvarných umení. V roku 1991 založil výtvarný ateliér REDES, kde pracoval v oblasti dizajnu a reklamy. Vladimír Pavlík sa venuje aj maľbe. Prvú autorskú výstavu malieb mal v roku 2002, ďalšie potom v rokoch 2008 a 2015. Ilustroval 19 detských omaľovánok a 8 kníh kresleného humoru. Na svojom konte má množstvo kolektívnych i niekoľko samostatných výstav. Vystavoval v zahraničí a tiež doma, v slovenských mestách ako napríklad v Bratislave, Piešťanoch, Trenčíne, Nitre, Nových Zámkoch. Počas svojej umeleckej tvorby nakreslil viac ako stotisíc karikatúr. Vladimír Pavlík je držiteľom dvoch slovenských rekordov, zapísaných v Slovenskej knihe rekordov. Je autorom najväčšieho kresleného farebného vtipu na plátne, ktorý vytvoril v Novom Meste nad Váhom v roku 2011. Kresba mala rozlohu 22,59 metrov štvorcových. Zároveň je držiteľom rekordu v rýchlokresbe „Hodinovka kreslených vtipov“, z roku 2007, kedy na Kolonádovom moste v Piešťanoch nakreslil za jednu hodinu 54 kresieb na veľké papierové formáty. Túto schopnosť predstavil aj počas oceňovania. Pod pódiom, pred očami divákov za necelé 2 minúty nakreslil tri veľkoformátové kreslené vtipy. Vladimír Pavlík získal na pôde štyroch kontinentov v rámci medzinárodných súťaží kresleného humoru spolu 43 ocenení. Významné ceny získal v Holandsku, v Iráne, New Yorku, Južnej Kórei, Číne, Japonsku, Nemecku, Turecku, Česku a v mnohých iných krajinách. K nim v týchto dňoch pribudlo ďalšie významné ocenenie – Osobnosť mesta. „Ocenenie si veľmi vážim. Kreslím každý deň. Deň bez kreslenia považujem za premárnený,“ povedal Vladimír Pavlík. Inšpirácie a nápady umelec nachádza v každodennom živote a jeho rozmanitostiach. Humor v jeho kresbách je prajný, tolerantný, dobrosrdečný a milý, nie je ani ironický, ani výsmešný. Jeho kresby i maľby, prinášajú divákovi nefalšovaný úsmev, radosť a dobrú náladu.

 

Text a foto: Monika Šupatíková

Milan Kupecký

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vladimír Pavlík
Vladimír Pavlík
28 days ago

 
Ad.: Milan Kupecký: Novomestský osteň 2021
Dobrý deň, ďakujem za propagáciu súťažnej prehliadky kresleného humoru Novomestský osteň, ktorú organizujeme od roku 1982 v Novom Meste nad Váhom v novootvorenej reprezentačnej galérii. Galéria kresleného humoru je v centre Nového Mesta nad Váhom v zrekonštruovanej historickej budove. Primátor Ing. Jozef Trstenský má hlavný podiel na jej vzniku. Účasť autorov svedčí, že Novomestský osteň sa stal uznávaným medzinárodným podujatím.
Vladimír Pavlík, 26. 9. 2021

Vlado Pavlík
Vlado Pavlík
28 days ago

Ahoj Milan!
Ďakujem za propagáciu NO 2021.
Podujatie sa vydarilo aj napriek sťaženej pandemickej situácii.
Škoda , že domácich autorov bolo málo. Poďakoval som aj Petrovi
Rázusovi, že si našiel čas a prišiel z Prešova. Spolu sme prebrali 
situáciu okolo humoru. Neviem ako to bude ďalej ideme do „čiernej 
farby“ snáď sa to vylepší i keď nie som optimista.
Želám pekný podvečer
Vlado

Vlado Pavlík
Vlado Pavlík
28 days ago

Milan, odpísal mi aj pán Emil Polák z Nového slova, ďakuje mi za reakciu na článok
ktorý si im poskytol o NO 2021. Zároveň dodal, že vrchnosť tejto problematike
/humoru/, nevenuje pozornosť, no želá mi v tejto práci vytrvalosť.
Želám pekný podvečer
Vlado