Dnes aktuálne PAVOL JANÍK, humorista a virtuóz slovenskej literatúry

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura – Umění – Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla. Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Spojených štátoch amerických, Srbsku, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Veľkej Británii, Venezuele a Vietname.

Nás teší, že spisovateľ Pavol Janík patrí medzi tvorcov nášho slovenského satiricko-humoristického Humorikonu. S takmer pravidelnosťou sa prostredníctvom našich novín rád podelí s čitateľmi o svoje myšlienky v rámci vlastnej tvorby.

Stingo Starr
(aforizmy)

(N)EVERGREEN
Šláger, ktorý nikdy nebol hit.

SYNTÉZA
DramaTurgenev.

DIVY SVETA
Najslávnejšie operné speváčky.

HRAČKY
Herečky na hranie.

TREMOLO
Strach na strunách.

TALENT
Nadanie na nadávky.

INŠPIRÁT
Inšpiratívny pirát.

POZORUHODNOTNÝ
Pozoruhodne hodnotný.

VRCHOLNE POPULÁRNY
Pop top.

MLÁDEŽI PRÍSTUPNÉ
Nárok na rock.

VEDECKÝ REALIZMUS
Galéria krvných obrazov.

KONZUMNÝ REALIZMUS
Socha pečeného kuraťa.

SVETOVÁ KINEMATOGRAFIA
Kinematomafia.

STRATÉGIA FILMOVÉHO PRIEMYSLU
Plán prsteňov.

ORNAMENTALITA
Pekná mentalita.

MÓDA 1
Názory na vzory.

MÓDA 2
Z hľadiska videnia.

MÓDA 3
Z hľadiska závidenia.

RYBÁRSKE UMENIE
Majsteršťuky.

TAK JE TO
Múza robí muža.

TICHO
Zakázaná hudba.

(C)HUDOBNÁ NÁDEJ
Čo Slovák,
to slávik.

SMD
Slovenské medzinárodné divadlo.

PAULTON
Pavlov poltón.

ROCKOMOTIVE
Locomotive GT.

TVORČA
Tvorivé morča.

UMELECKÉ MENO
Cher Bell.

AUTOMATICA
Automatizovaná Matica.

VÝBUŠNE ÚSPEŠNÝ ALBUM
All boom.

ZLÚČENIE HVIEZD
Stingo Starr.

Jazykovoda

VENČENIE SLOV
Slovenčenie.

JAZYKOVÁ REFORMA
Namiesto očí pozeráky,
namiesto uší počúvaky.

POSLOVENČENIE 1
Hanebný je nehanebný.

POSLOVENČENIE 2
Biely ako bielizeň,
bledý ako bledizeň.

POSLOVENČENIE 3
Bezpečnosť je bez pečnosti.

VÝSLOVNE VÝCHOVNE
Bezpečnosť
treba nahradiť slovom
bezstarostnosť.

GIT JE TMEL
Nesprávne nás zagitoval,
správne nás zatmeľoval.

REFORMA GRAMATIKY
Ja som bol,
ty si bol,
on je bol,
my sme boli,
vy ste boli,
oni sú boli.

NECH ŽIJE MECH
Mechúr je správne vrecúr.

NA SLOVENSKOM JUHU
V týchto končatinách.

HAPČÍKOVO
Rozprávka o Gapčíkove.

JAZYKOVEDNÉ POZNATKY
Podľa vzoru krútňava
sa točí točňava
a vrtí vŕtňava,
ale vrtuľa sa vrtí,
krútuľa sa krúti
a točuľa sa točí,
alebo sa točí točňa,
krúti krútňa
a vrtí vrtňa.

JAZYKOVODA
Jazykovedný výskum vody.

Éra pera

NÁLEZ
Našiel som rým,
neviem, čo s ním.

KONIEC LITERATÚRY
Viac sa počíta,
ako číta.

GÉNIUS
Jeho slová boli múdrejšie
ako on.

IDEÁLNA REVOLÚCIA
Nežná knižná.

IDEÁLNY VZŤAH
Priazeň jedna báseň.

KNIHA
Schránka bez adresy.

POÉZIA
Reklama na lásku.

AFORIZMUS
Akrobacia na hrane slova.

SEMIPERMEABILNÉ BÁSNE
Po prijatí sa ich už nezbavíte.

URBANIZÁCIA POÉZIE
Premiestňovanie tém
z vidieka do mesta.

CHVÁLA CHVÍLE
Okamihy peknej knihy.

NADRADENÝ KRITIK
Podľa jeho povelu
píšu všetci novelu.

PONÍŽENÝ KRITIK
Literárny vritik.

KRITICKÁ PRAX
Kritika pod kritiku.

SATIRIK
Píše proti logike
honorárov.

MAJETNÝ SATIRIK
Ján Majetník.

PRÍBEH
Próza Luxemburgová.

OSOBNÝ LENČO
Lenkto.

HRUBŠÍ ŠUPLATA
Šupdoska.

JAROŠ NA JESEŇ
Jeseňoš.

ŠAFÁRIK NA SAFARI
Safarik.

MEXICKÁ CENA JÁNA SMREKA
Cena Juana Kaktusa.

SPISOVATEĽ MÁ BYŤ HLADNÝ
Ale nie smädný.

VYSAVATEĽSTVO
Ako básnici prichádzajú o peniaze.

OPITÍ BÁSNICI
Prekliati a preliati.

PSYCHOTROPNÝ VERŠ
More morfia.

OBEC SPISOVATEĽOV
Predmestie literatúry.

BARBARI?
Nič – iba Kolenič.

PÍŠU SPISOVNE
Spisy o hovne.

ODHODLANIE
Vracať budeme iba sa.

VEK LITERATÚRY
Éra pera.

PAVOL JANÍK

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments