Dnes aktuálne predseda prešovskej Galérie kýchania mozgu a združenia PRERAG Peter Rázus

Prológ

Dialóg ku kreslenému slovenskému humoru

Aj napriek tomu, že kreslený humor na Slovensku nemá na ružiach ustlané, stále sa prebúdza k životu vďaka energii dobrovoľníkov z Galérie kýchania mozgu, ktorí vďaka podpore projektu z rozpočtu PSK, mohli v prvom polroku realizovať výstavy kresleného humoru v Prešove Humennom, Levoči, Spišskej Starej Vsi i hrade Zborov neďaleko Bardejova. -Okrem partnerov, prevažne centrami nezávislej kultúry s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov, sme rozšírili naše pôsobenie aj s Mestským kultúrnym strediskom v Levoči a Združenie na záchranu Zborovského hradu. Je to zaujímavé poznanie, keď sa spája stáročná história s týmto menšinovým žánrom a návštevníci sú vtiahnutí do dialógu v ktorom nachádzajú nové významy a pointy, vzťahy a osudy hrdlorezov, šašov i bežných ľudí – uvažuje Peter Rázus kurátor všetkých doterajších prešovských výstav a pokračuje – odhaľovanie významu obrázkov má archeologickú objavnosť a dekódovanie jazyka autora, ktorým provokuje našej závity šedej kôry mozgovej – dodáva Peter Rázus. Zostavenie výstavných kolekcií je zamerané na zrozumiteľnosť diela a hlavne na vyvolanie úsmevu diváka. V tejto dobe poznačenej vírusom frustrácie je to medikament posilňujúci organizmus pre atakom psychických ochorení. Okrem provokujúcich autorov reagujúcim na spoločenskú kataklizmu sú zastúpení aj autori „šťastných obrázkov“ prinášajúcich katarziu smiechom a rovnováhu pri balansovaní na hrane ľahostajnosti. Sú to obrázky Dariusza Dambrovského Istávana Kelemena, Vlada Pavlíka či Viacheslava Shilova. Trio nestarnúcich fanúšikov kresleného humoru dopĺňajú Ľubo Gaston Štávorský a Laco Kišeľak . – Od roku 2011, kedy sme po temer 30 ročnej pauze začali opäť organizovať výstavy som fyzicky pripravil 180 výstav v rôznych mestách Slovenska. Boli to inštalácie súťažných prehliadok, samostatných autorských i príležitostných výstav napr. Jazz a karikatúra a iných. Je to zaujímavá práca a vzťah k jednotlivým obrázkom kamarátsky dôverný, že si z mnohými tykám a čakám, že ma pozvú na pivo – vyznáva sa dizajnér Ľubomír Štávorský. Finálne slová patria tretiemu „mušketierovi“ z trojice organizátorov Lacovi Kišelákovi: – Ja mám rád humor priamočiary to znamená z bodu A do bodu B, úderný s priamym direktom do brady, aby som ako divák síce dostal K.O., ale zároveň to bolo O.K. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Ďalšie, nasledujúce plánované výstavy združenia Prerag

Medzinárodná súťaž kresleného humoru „Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť“ je v rokoch 2023 – 2024 finančne podporená Medzinárodným vyšehradským fondom. Témou súťaže Antihybrid sú hybridné hrozby spojené s manipuláciou verejnej mienky, dezinformáciami a obmedzovaním slobody myslenia. Podporuje populizmus a snahu po totalitnej moci spojenú s potlačením demokracie a ľudských práv. Kreslený humor diagnostikuje príčiny hybridných vojen porušovania práva na slobodné vyjadrovanie, nastavuje zrkadlo arogancii a motivujú divákov k odstraňovaniu strachu a prekonávajú alibizmus. Súťaže, vrátane medzinárodných, vyhlasuje PRERAG – prešovská rozvojová agentúra a výstavy budú inštalované v Baji (Maďarsko), Nowom Targu (Poľsko), Rataje nad Sázavou (Česká republika) a v Prešove (Slovensko).

Partneri súťaže a prípravy výstavy :

Čtrnáctka, Rataje nad Sázavou – Česká Republika

Mestské kultúrne stredisko Nowy Targ – Poľsko

Nadácia Spojená cesta , Baja, Maďarsko

ZOM Prešov – Galéria Abylimpiáda Slovensko

Vyhlásenie ďalšej súťaže! 

Prešovskáé združenie PRERAG vyhlasuje medzinárodnú súťaž kresleného humoru
Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť.

 „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

Téma 2023: ANTIHYBRID
(manipulácia, konšpirácia etc.)
Uzávierka: 15. august 2023

Propozície súťaže

1. Každý autor môže súťaž oboslať najviac piatimi pôvodnými prácami.

2. Súťaž je otvorená pre každého a nie je obmedzený spôsob výtvarného spracovania.

3. Požadované rozlíšenie 300 dpi.

4. Súťaž je neanonymná. Do súťaže budú zaradené práce, ktoré budú prijaté prostredníctvom elektronického formulára, resp. budú doručené poštou.

5. Pre každý príspevok je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku podľa pokynov. Ak budete práce posielať poštou, označte každé dielo na zadnej strane kompletnou adresou autora.

6. Prijaté príspevky sa stávajú majetkom organizátora.

Autorom budú udelené nasledujúce ceny:

1.cena 500.00 EUR
2.cena 300.00 EUR
3.cena 200.00 EUR

Registrujte sa na nasledujúcej adrese, alebo ak sa vyskytne problém s registráciou pošlite svoje práce na e mailovú adresu: http://www.cartooneast.com/index/registration alebo: info@cartooneast.com

Porota súťaže si vyhradzuje právo udeliť ďalšie zvláštne ceny resp. neudeliť niektorú z cien.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo použiť vybrané práce pre publikovanie v propagačných materiáloch a pre reinštaláciu výstavy. Katalóg bude zaslaný každému autorovi súťaže, ktorého práce budú uverejnené v katalógu.
Autor súhlasí s tým, že jeho výtvarné diela sa stávajú bezplatne majetkom organizátora, súhlasí s možnosťou vyrobenia kópie diela, s využitím na reinštalácii výstavy v ďalších priestoroch a s bezplatným uverejnením svojho diela na propagáciu výstavy. Medzinárodnú súťaž a výstavu „Antihybrid…“ finančne podporil Medzinárodný vyšehradsky fond a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

Peter Rázus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2023

  „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments