Dnes aktuálne slovenský humorista Milan Kupecký

Aforizmy sú vraj romány v kocke…

„Mužské meno Milan má slovanský pôvod a v preklade znamená „milý“. Ak sa vyhne alkoholu, nikdy nič nebude pre neho nedosiahnuteľné, či už láska, alebo kariéra. Stačí, ak si všetko premyslí a dokáže, čo len bude chcieť. Jeho názory sú dobré a znalosti, ktoré potrebuje, si osvojí veľmi rýchlo. V jeho spoločnosti sa nikto nenudí, vždy sa mu darí a má veľa priateľov. V láske dlho trvá, kým nájde tú pravú. Je obeťou rôznych intríg a klebiet, kým si nájde tú pravú. Svoje rodinné šťastie si vždy žiarlivo strážiť a beda tomu, kto v ňom prebudí zúrivosť. Ovplyvňuje ho planéta Saturn. Jeho ochranné kamene sú zafír a achát.“

Ja som Milan, aj Ty si Milan –
humoristi Hodál, Kenda, Stano, Lechan,
a kto nám bude fúkať do rán?
kto bude rum nalievať nám?
kto nám otvorí dušu dokorán?

Hľa, aké ťažké otázky v hlave mám,
odpovede na ne ani nečakám.
Napadlo mi čosi, čo každý znesie.
Viem, čo naše meno v sebe nesie!

Ak je toto pravda, nuž čudujem sa…
Kedyže strana „Milanovia“ založí sa?
Je to divné: Ako to, že ešte nie je?
Preto Láska a pravda absentuje?!

Milanovia, musíme byť teda milí,
k sebe, aj k tým, čo sú k nám milí,
no i k trpiacim nedostatkom sily
byť dobrí, byť smelí, tiež byť milí.

Nomen-omen, tomu sa neubrániš
to sudičky nám do vienka uvili
veríš, alebo neveríš…

Vŕtajúce aforizmy

Kniha Aforizmov vzišla z Vydavateľstva H+S Nové Zámky, Občianske zduženie  Chýrnik – noviny tolerantnosti, redakcia Humorikon

Novinár, redaktor, publicista, ale predovšetkým humorista Milan Kupecký vydal knižne plody svojho dlhoročného tvorivého úsilia na poli humoru a satiry – pod jednoduchým názvom Aforizmy (s podtitulom Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave). Publikácia obsahuje niekoľko stoviek týchto drobných literárnych útvarov a je bohato ilustrovaná výtvormi karikaturistu Vladimíra Pavlíka. Škoda len niekoľkých jazykových chýb a preklepov, tie trochu narúšajú dojem z čítania inak zaujímavej knihy. Po úvodných stranách, z ktorých sa dozvieme čo-to o autorovi i o humore, natrafíme na motto: „Každá úvaha by mala mať svoju váhu. Nie je ťažké písať aforizmy. Oveľa ťažšie je ich vymýšľať.“ Veru, všetko vypovedané či napísané by malo mať svoju váhu, teda primeranú výpovednú hodnotu, krytú pocitom zodpovednosti za zverejnené slovo. Platí to tiež o humore a satire, aforizmus nevynímajúc. Vymyslieť dobrý aforizmus je o to ťažšie, o čo obsahovo hutnejší musí byť vzhľadom na malý priestor, ktorým disponuje. Povedať veľa (všetko dôležité) a nemrhať pritom slovami, to dokáže málokto.
Je prirodzené, že pri takom množstve aforizmov, aké nachádzame v predmetnej zbierke, nie všetky sú vynikajúce; stretávame sa aj s variovaním a zrkadlením, lebo tak to funguje, že myšlienky a nápady sú okolo nás, niektorí ich takmer nevnímajú, no iní ich zachytia, pretvoria a pošlú ďalej… Aj aforizmy, podobne ako vtipy, takto prúdia v našom mentálnom a kultúrnom prostredí, aby nás vždy znova prekvapili a obohatili.
Milan Kupecký tvorí – zdá sa – spontánne, s ľahkosťou, čaruje a hrá sa so slovami, hľadajúc iskierky humoru, zrnká múdrosti, ívery poznania. Uplatňuje pritom optiku obyčajného človeka, preto jeho aforizmy nepôsobia elitársky či pesimisticky, hoci sa nevyhýbajú ani vážnym otázkam a problémom. Uveďme príklad: „Aj v bande naničhodníkov si každý o sebe myslí, že on je ten najlepší.“ Alebo: „U nás sa uplatnil čínsky model hospodárenia: ryžovanie.“
Knižka je rozdelená na viacero častí – podľa tém, ktoré autor v aforizmoch spracúva. Možno povedať, že ide o témy týkajúce sa nášho každodenného života: práca, manželstvo, medziľudské vzťahy, peniaze, záľuby, ľudská hlúposť, životné prostredie… Autorská invencia ich však dvíha z tieňa každodennosti, aby sme v inom svetle mohli vidieť to, akí sme a ako žijeme.
Aforizmus je podľa niektorých „románom v kocke“. Dokonalý aforizmus ešte nikto nevymyslel a ani nevymyslí, to by totiž musel vrátiť vesmír k počiatku, zhustiť ho do niekoľkých slov, čo je zjavne nad ľudské sily. To neznamená, že by sme sa mali aforizmov zriecť, práve naopak, veď usilovať sa o nemožné je neraz predpokladom dosiahnutia možného. Aforisti to vedia, vie to aj Milan Kupecký, preto stále hľadá pomyselné zrnká zlata v piesku.

Recenzia knihy- Ján Maršálek, spisovateľ

Chcem, aby slovenský humor vstal z popola

Rozhovor so slovenským humoristom Milanom Kupeckým pre srbský satiricko-humoristický časopis Šipak

Milan Kupecký je dlhoročným, skúseným i známym slovenským publicistom, nielen na poli súčasného humoristického burinou zarastajúceho poľa. Dlhé roky pracoval postupne v niekoľkých periodikách a krátko aj v Novom Roháči, kde bol aj šéfredaktorom. Je autorom piatich humoristických kníh, ktoré vydal teraz na sklonku života za prispenia Literárneho fondu a viacerých popredných slovenských karikaturistov a podnikateľov. Doteraz vydal päť kníh s názvom Aforizmy, Tak si tu žijeme, Sme nielen za priateľské ovzdušia (apolu s karikaturistom Vladimírom Pavlíkom), Ako sme „válčili“ za socializmu a Poslední mohykáni. V súčasnosti ako dôchodca spravuje satiricko-humoristický internetový portál Humorikon, s ktorým úspešne spolupracuje váš srbský atirivo- humoristický Šipak. Pri tejto príležitosti sme s humoristom Milanom Kupeckým urobili rozhovor…

Šipak: Na úvod by ste nám mohli v krátkosti charakterizovať váš slovenský Humorikon…

M. Kupecký: Webovú stránku s názvom HUMORIKON.SK prevádzkuje Občianske združenie Chýrnik – noviny tolerantnosti. Rozhodli sme sa zriadiť ju, pretože slovenský humor, ako aj satira, predovšetkým ten profesionálny a kultivovaný, u nás absentuje. Karikaturisti a píšuci autori nemajú kde publikovať svoju tvorbu, pretože priestor pre tento žáner sa iba občas, alebo výnimočne naskytne na stránkach niektorých printových médií, ktorým ide spravidla iba o komerčný efekt, bez vyplatenia honoráru, prípadne o spestrenie silvestrovských stránok, čo mnohí erudovaní autori, najmä karikaturisti, odmietajú.
Majitelia mediálnych spoločností nenachádzajú pre takýto žáner a informácie o humore (podujatia, súťaže, ocenenia) miesto. Objavujú sa iba ak vtipy, ktoré majú anonymných autorov, a často sa opakujú. Na Slovensku zaostávame v tomto smere za zahraničím. Cieľom Humorikonu je stať sa slobodnými internetovými novinami, ktoré pomôžu povýšiť tento žáner a zachovať ho a byť príkladom a príležitosťou zároveň, najmä pre mladých autorov – a podnietiť ich k aktivite. Pretože starí autori, tzv. „roháčovci“, pomaly vymierajú a mnohí mladí ľudia už ani nevedia, čo je to esej, humoreska, fejtón, epigram či aforizmus.
Ak sa aj konajú viaceré, najmä tradičné humoristické podujatia, ako Medzinárodná súťaž Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť, Bomburova šabľa, Tapír, Kremnické gagy, Fraštacký tŕň, Novomestský osteň, Bumerang a ďalšie, tak neujdú našej pozornosti a patrične ich spropagujeme. Avšak oveľa vyššia angažovanosť v týchto súťažiach je zo strany zahraničných ako domácich autorov. A to sa týka aj médií. So zriadením tejto webstránky a s jej sfunkčnením sme začali pred pár rokmi a doteraz takpovediac lámeme rekordy. Nielen čo sa týka autorského zastúpenia, ale i počtom príspevkov a návštevnosti nášho portálu. Žiaľ, podporu zo strany Ministerstva kultúry SR sme doteraz nedostali. V Humorikone ponúkame spoluprácu na poli humoru a satiry všetkým, aj začínajúcim autorom tohto žánru, či už sú to píšuci autori, alebo karikaturisti, alebo iní ľudia so zmyslom pre humor a recesiu.

Šipak: Mohli by ste nám priblížiť svoje pôsobenie a literárnu tvorbu?

M. Kupecký: Dlhé roky som pracoval v rôznych redakciách. Ako kmeňový redaktor som okrem reportáží, rozhovorov, spravodajstva a rôznych iných žánrov vážnej a serióznej publicistiky písal aj fejtóny či humoresky, no predovšetkým sa venujem krátkym literárnym žánrom (útvarom) – aforizmom. Svoje príspevky prezentujem už vyše šesťdesiat rokov v rôznych printových i elektronických médiách. Kedysi som popri redakčnej práci prispieval najmä do rozhlasových víkendových i silvestrovských relácií, akými boli vtedy na celom Slovensku známe: banskobystrický Sobotník, košický Maratón, Variácie a Nedeľná Zákruta. Sporadicky sa moje príspevky, najmä aforizmy, objavovali v niekdajšom socialistickom satiricko-humoristickom časopise Roháč. Som autorom piatich humoristických kníh. Z ocenení si najviac cením vyznamenanie Humoris (pozor, nie Honoris) causa, A keďže som sa z rodných Šurian presťahoval do Nových Zámkov, kde žijú aj občania maďarskej národnosti, vydával som dvojjazyčné regionálne noviny Chýrnik-Hírnok.
Humorikon robíme z entuziazmu a technické veci a zásahy si zatiaľ uhrádzame sami z dôchodku. Autori pracujú bez nároku na honorár. Teraz pracujem na ďalšej knižke s názvom Ako sme „válčili“ za socializmu, v ktorej opisujem vtipnou formou svoje dlhoročné redaktorské pôsobenie a skúsenosti, ako i niekoľko vlastných príbehov, ktoré som zažil počas, možno povedať, celoživotnej redakčnej práce.

Šipak: Porovnajte klímu na písanie aforizmov a satiry na Slovensku – pred vstupom a po vstupe do EÚ.

M. Kupecký: Nevidím zlepšenie, ba naopak, po vstupe do EÚ a zavedení euromeny je to u nás oveľa horšie ako predtým. Najmä politici sa satiry boja ako čert svätenej vody, lebo „tam hore“ sa robia najväčšie „špinavosti“. Navyše starí autori vymierajú a mladí ich nemôžu nahradiť, lebo nemajú kde publikovať, porovnávať a učiť sa… Práve na to sme vytvorili Humorikon a ponúkame príležitosť. No v dnešných zekonomizovaných časoch sa tejto ľahkej múze málokto venuje amatérsky, tobôž profesionálne, tak aby sa tým mohol živiť.

Šipak: Akú máte medzinárodnú spoluprácu?

M. Kupecký: Táto otázka ma zaskočila a pripadá mi ako žart. Ako občianske združenie nie sme dotovaní zo Západu, zo štátov, ktoré tu majú podnikateľské, privatizačné, vojenské a iné záujmy. Nie sme finančne podporovaní… Taká prvá spolupráca sa rysuje s vaším Šipakom…ale uverejňujeme tiež príspevky poľských, maďarských, no najmä českých autorov, pretože sa dobre poznáme, veď sme dlhé roky žili v spoločnom štáte.

Šipak: Aké sú vaše ďalšie plány?

M. Kupecký: Chcem, aby vymierajúci slovenský humor vstal z popola a cestou Humorikonu mu chcem pomôcť zviditeľniť sa, pokým mi bude zdravie slúžiť a pokým neskončí moja pozemská životná púť.

Šipak: Ďakujeme za rozhovor!

Zhovárala sa: Ana Časar
Rozhovor nájdete aj na portáli Šipak

Z aforistickej dielne

Ostrá satira ťažko zdoláva prekážky tupcov.
Nevedel akého vyznania vlastne je, pretože neveril ani tomu čo videl.
Sú chvíle, keď sa vám naskytne príležitosť smiať sa naposledy, no práve je vám do plaču.
Ateistu a hriešnika márne zasväcovať do vecí.
Sú politici, ktorí sú vehementne za zvyšovanie, pokým ich nerozbolia ústa.
Dotiahol to ďaleko. Musel stále prestupovať z jednej politickej strany druhej
Sú aj takí parlamentári, ktorí sú schopní napredovania iba tak, že ich treba popoháňať.
S úplatkami môžete niekedy zájsť až tak ďaleko, že ich musíte vrátiť.
Z diplomacie: Najskôr podložiť súperovi po nohy poleno a vzápätí mu podať pomocnú ruku.
Na nízke predvolebné preferencie mal pádny argument. Dobrého veľa nenarastie.
Mnohí politici sa aj v duchu rozhodnú žiť poctivo, no zároveň si uvedomia, že majú rodinu.
Ľavicoví i pravicoví politici sa rozhodli zvoliť si strednú cestu. Ale iba pre krajný prípad.
Vyplatilo sa mu to ísť do politiky. Dokonca aj v eurách.
Bol to seriózny politik. Čo nakradol, s tým sa poctivo podelil s ostatnými.
Ako poslanec dokázal vždy upútať pozornosť. V krajnom prípade svojim vulgárnym správaním.
Mnohí urobia vždy krok dopredu iba ak v spoločenskom tanci.
Bol veľký duchom. Škoda len, že duch chodil do neho iba spávať.
Až keď vyhral v tipovaní, zistil koľko má oddaných priateľov.
Vedel sa správať ako spoľahlivý kajúcnik. Rozprával ako papagáj a keď bolo treba mlčal ako ryba.
Mnohí naši politici vedia odsúdiť, no na usudzovanie sa nezmôžu.
Toľko sa každému podkladal, až o neho vždy zakopli.
Keďže ho nemohol predbehnúť, šliapal mu aspoň na päty.
Mnohí naši zákonodarcovia sú oveľa viac platení, ako platní.
Často si zdriemol a zaspal, hoci nikdy nedosiahol žiadne vavríny.
S úplatkami môžete niekedy zájsť až tak ďaleko, že ich musíte vrátiť.
Z diplomacie: najskôr podložiť partnerovi pod nohy poleno, potom mu podať pomocnú ruku.
Nízke predvolebné preferencie vedel šikovne zdôvodniť: dobrého veľa nenarastie.
Ľavicoví i pravicoví politici sa rozhodli zvoliť si strednú cestu. Ale iba pre krajný prípad.
Vyplatilo sa mu ísť do politiky. Dokonca aj v eurách.
:Bol veľký duchom. Škoda len, že duch chodil do neho iba spávať.
Bol spoľahlivým kajúcnikom. Rozprával ako papagáj, a keď bolo treba, mlčal ako ryba.
Mnohí naši zákonodarcovia sú viac platení ako platní.
Sebakritický politik: v strete s vlastným svedomím sa vzdal bez boja.

Z politického trasoviska

Najviac repríz majú predsa len parlamentné scény.
Politikov spája nerozlučné puto. Korupcia.
Pred vstupom do koalície sa dohodli, potom sa už iba dohadovali.
Niektorí politici majú achillovu pätu v hlave.
Bol to slušný politik. Každému opozičnému kolegovi pri nadávkach vykal.
Sú politici, ktorí sa k chybám nikdy nevracajú. Robia nové.
Niektorí politici sa stavajú na hlavu a pritom sa nevedia postaviť na nohy.
Politika je vraj hrobom lásky a porozumenia. Omyl, veď v hrobe má každý pokoj.
Pozmenené príslovie: Poslanec, ktorý „šteká“, nehryzie!
Balík sociálnych opatrení sa netýka tých, čo sa už stihli nabaliť.
Najhoršie je, keď vodič začne hovoriť z cesty.
Priateľ je človek, ktorý nás pozná aj mimo dní sociálnej podpory.
Opakovanie je matkou múdrosti, alebo aj ústretovosťou voči sklerotikovi.
Dnes už každý myslí po novom. Na seba.
Manželské hádky sú vraj zdravé. Parlamentné zasa drahé.
Padli sme vraj na kolená. Nuž čo nám teda zostáva, iba sa modliť.
Kedysi na nás slniečko svietilo, dnes na nás cerí zuby cez ozónovú dieru.
Tomu sa hovorí univerzálnosť: niektorí somári dokážu zo seba urobiť vola.
Predsavzatie mnohých dnešných juniorov: Keď vyrastiem budem milionárom.
Hľadať holú pravdu je niekedy nebezpečné. Môžu vás obviniť zo šírenia pornografie.
Niektoré politické frakcie by mali dostať na frak.
Sľubovaný raj na zemi majú dnes iba tí, ktorí sídlia v daňových rajoch.
Psí hlas do neba nejde. Počas volieb ide niekedy do volebnej urny.
Voľby sú jediný demokratický spôsob, ako umožniť iným rozhodovať o nás.
Bojovali sme za demokraciu s ľudskou tvárou a ona sa nám prejavila v podobe masky.
Všetci naši politici vedia, čo treba urobiť. Chýba už iba vedieť – ako, kedy, začo a z čoho.
Politika na Slovensku pripomína známe dielo „Keď komédia bola kráľom“.
Uspokojilo by ma, keby sa mi zo všeobecne sľubovaného blahobytu ušiel aspoň ten byt.
Tí, čo majú za ušami, majú obyčajne aj plný válov.
Okrem lásky až po hrob existuje aj láska až do posledného eura.
Nazvali ma starou štruktúrou. Keď som hotdog pomenoval ako párok v rožku.
Dobrý priateľ ti v núdzi podá ruku. Povie – ahoj! – a zmizne.
Ľudia sú svine! Viem to podľa seba.
Niektoré lásky sú pekné preto, že sa práve končia.
Ľudia sú lepší ako povesť a horší ako nekrológ.
Človek aj po vykonaní špinavej práce chce mať čisté ruky.
Skúsenosť: V živote si dajte pozor na ľudí! Ináč sa nemusíte ničoho báť…
Najťažšie sú víťazstvá nad sebou samým. Viem o čom hovorím.
Prostitúcia je dobre prosperujúci podnik aj bez zahraničnej účasti.
Páčia sa mi vtipy bez slov. Nie však bez myšlienky.
Učiť sa treba všetkému. Aj žobraniu.
Odkedy som nebankovému subjektu sadol na lep, cítim sa ako mucha.
Pozmenené porekadlo: Od oslov k činom!
Ak sa príliš dlho hádžu perly sviniam, namýšľajú si, že sú perlorodky.
Západ nám pomôže z problémov, do ktorých sme sa jeho vinou dostali.
Nejednému hriešnikovi je všetko sväté.
Rada: Vzbudiť u občana nádej je potrebné. Už i preto, že nádej zomiera posledná.
Rada: Načo rozprávať o sebe? …Ak máte susedov.
Dnes sa dá ťažko vyžiť iba zo vzduchu. Natoľko je znečistený.
V preplnenej električke si aj sediaci niečo vystoja.
Veľa sa dá povedať kvetom. Najmä ak nás manželka nepustí k slovu.
Učiť sa treba všetkému. Aj žobraniu.
Pozmenené porekadlo: Od oslov k činom!
Ak pravda nezvíťazí k. o., tak lož vyhrá na body.
Komu česť, tomu česť, a europoslancovi tisíce eur!
Keď sa pridlho hádžu perly sviniam, začnú si namýšľať, že sú perlorodky.
Buďme ohľaduplní, prestaňme si podkurovať. Je tu energetická kríza!
Pri súčasnej inflácii sotva možno nájsť človeka, ktorý by si dal vŕtať do kolena za euro.
Nebude ani svetskej slávy, keď nebude poľnej trávy.
Z prázdnej missky sa nenaješ!
Kedysi sme okrádali republiku. Dnes jeden druhého.
Je to postavené na hlavu. U nás vládnu mimovládne organizácie.
Socializmus z nás urobil chudákov, kapitalizmus žobrákov.
Všetci sme dlžníkmi. Jedni exekútorovi, druhí dobrej povesti.
Odkedy som sadol na lep nebankovému subjektu, cítim sa ako mucha.
Do popredia sa tlačí umelá inteligencia. Niet divu, tá pravá sa postupne vytráca.
Aby ho mohli napadnúť, vyšli mu najskôr v ústrety.
Veril, že sa to na súde vyžehlí. Napokon mu to vytmavili.
Žiaľ, vysoké postavenie sa dá získať aj podliezaním.
Mnohí parlamentári v boji s protivníkom zdanlivo ustupujú. Ale to iba kvôli lepšiemu rozbehu.
Slováci sú vytrvalci. So súčasnou vládou to určite vydržia až do konca volebného obdobia.
Nezapadol do spoločnosti. Nemal drahé luxusné auto a nebol ani raz rozvedený.
Neodovzdávajte všetky svoje vedomosti ostatným. Pretože sa môže sa stať, že vám žiadne nezostanú.
Nepovedal fakticky nič, no každému bolo hneď jasné, čo tým chcel povedať.
Chceli by sme sa razom odstrihnúť od ruského plynu, želá si to aj pani prezidentka. No kde zohnať také veľké a účinné nožnice? Zatiaľ môžeme suverénne a bezpečne strihať iba ak ušami.
Európska únia ťahá Slovensko z bahna, do ktorého ho dostala.
Mnohých „nezávislých“ poslancov musia rozbolieť oči, keď sa zahľadia do svojej minulosti.
Vždy sa zapájal do spoločných politických akcií. Najmä ak išlo o gratulácie.
Kráčať v spoločných šľapajach je výhodné. Nepriateľovi ste zároveň na stope.
V parlamentnej demokracii sa poslanci najskôr chytajú za slovo, potom za rukáv a napokon za krk.
Aforisti sú ako malé deti. Hrajú sa so slovami ako s hračkami.
Kto sa smeje naposledy, je asi poslancom a neskoro pochopil.
Zdá sa, že na našom ministerstve kultúry je nedostatkový vtip aj dôvtip.
Keby sa hlúposť politikov pominula, satirici by zostali bez práce.
Humoristi majú humor radi. Na rozdiel od politikov.
Smiešni ľudia v politike nie sú na smiech, ale na zaplakanie.
Politikov je vždy dosť. No nie tam, kde by ich bolo treba.
Práca mu nevoňala. Preto sa dal na politiku.
Poslanecké príslovie: Nie je dôležité sedieť v parlamentnej lavici, ale zapísať sa do prezenčnej listiny.
Heslo: Čo môžeš počas pôsobenia v politike nakradnúť dnes, neodkladaj na zajtra!
Rébus pre chirurgov: Keď pacientovi prirastie politika k srdcu.
Slovensko si nedáme. Radšej ho rozpredáme!
Ach, tá byrokracia! V niektorých úradoch žiadajú potvrdenie,
že nemusíte mať potvrdenie.
Zdá sa, že na búranie socializmu sme vynaložili viac úsilia ako na jeho budovanie.
Súčasnú vládu sme volili zrejme z lásky. Určite nie z rozumu.
Beriem a dávam úplatky, teda som!
Som poučený minulosťou. Splácam pôžičky.
Ženy, v obchodoch môžete osloviť aj tovar: môj drahý!
Mudrovať vie každý hlupák, aj keď sedí v poslaneckej lavici.
Štátny rozpočet naplníme. Ak sa zdania aj úplatky.
Niektorí politici sú viac platení ako platní.
Ak nebude plynu, mráz nám bude chodiť po chrbte aj po rebrách radiátorov.
Existuje aj taký uhol pohľadu: nabaliť sa a zmiznúť z dohľadu.
Odvážnemu šťastie praje! Najmä ak za ním stojí niekto silnejší.
Z toľkých opatrení a reforiem v zdravotníctve možno len ochorieť.
Životná úroveň stúpla natoľko, že na ňu mnohí nedočiahnu.
Politici vždy hovoria k veci. Čo keby niekedy prehovorili k ľuďom?
Vládu vymeniť možno, občanov nie.
Niektorí europoslanci zjavne nevedia rozlíšiť odporúčania od diktátu.
Reformy by sa mali robiť nie iba pre spoločnosť, ale aj pre ľudí.
Vojna sa už začala. Mladí redaktori ju dokážu okomentovať ako počítačovú hru.
Vládnych politikov a poslancov treba vyzdvihnúť a oceniť. To, čo oni dosiahnu zdvihnutím jednej ruky, iní nedokážu ani dvoma pracovitými.
Žijeme v ríši zázrakov. Znenazdajky nám miznú články a stránky.
Pravda je len jedna. Možno preto ju poslanci počas rokovania nevedia nájsť.
Lož je v politike najčastejším prostriedkom dorozumenia.
Pred voľbami ožívajú aj politické mŕtvoly.
Nie, slovo volič nie je odvodené od slova vôl!
Naši politici neradi odstupujú. Skôr odskočia – od riešenia problémov.
Nič nie je v politike tak ľahko vymeniteľné ako vlastný názor.
Napriek tomu, že spoločnosť vraj za tejto vlády napreduje, občania sa cítia ako porazení.
Vláda sa stará o bezdomovcov. Spanie pod mostom na čerstvom vzduchu je výbornou karanténou.
Slováci asi zle počuli. Politici nesľubovali dvojnásobné platy, ale záplaty.
Páčia sa mi vtipy bez slov. Nie však bez myšlienky.

 Priviate vetrom
(Nové Slovo)
Na „ruského medveďa“ poľuje celý svet. My nedokážeme ani na tých, čo sa potulujú po našich uliciach.

Bol to vzácny človek. Neustále po ňom pátrala NAKA.

Covidom a vojnou sú naši politici chránení. Majú sa na čo vyhovárať.

Charakteristika nášho hospodárenia: Časy hojna vystriedali časy hovna.

Ministrom, ktorí sú v mínuse, to treba zrátať.

Platy sa nezdajú také nízke, ak sa na ne pozerá z vyššieho postavenia.

Politici, nevravte stále iba do vetra! Ovzdušie je i tak veľmi znečistené.

Vedel sa správať ako spoľahlivý kajúcnik. Rozprával ako papagáj a keď bolo treba, mlčal ako ryba.

Bol veľký duchom. Škoda len, že duch chodil do neho iba spávať.

Každé kreslo láka, okrem elektrického a zubárskeho.

Život je zmena. Vďaka politike zmena k horšiemu.

Milan Kupecký

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
1 year ago

Pán Milan,
bohužiaľ, ja už 30 rokov žiadam, aby predseda vlády, minister financií a minister hospodárstva robili skúšky z ekonómie.

Ale ozaj Vám musím pochváliť za takú škálu prirovnaní.

S pozdravom

jhusár

Július Forsthoffer
Július Forsthoffer
1 year ago

Moje pátranie a ochotná pomoc od pána Kupeckého (aj touto formou mu ešte raz úprimne ďakujem) priniesli aké-také výsledky, ale či sú správne to musíš Ty porovnať/overiť s Tvojim (šalátovým) výtlačkom a potvrdiť. S vďakou, Julo

Vlado Pavlík
Vlado Pavlík
1 year ago

Vrátil som sa z nákupu a idem kresliť a maľovať / relaxovať/. Mám rozrobených niekoľko nových obrazov, tak sa teším na ich dokončenie.
Čítam, že aj tvoje nové príspevky chutia ako čerstvé a si v plnej tvorivej sile. To nás asi drží pri živote.
Zajtra mám v Galérii humoru príhovor k autorom z Izraela ktorí tu vystavujú svoje práce.
Vernisáže sa zúčastní aj Izraelský veľvyslanec, tak si to musím dôsledne pripraviť.
Ďakujem za obsiahlu prezentáciu mojich prác a želám Ti svieži pohľad na život.
Vlado