Dnes aktuálne slovenský spisovateľ a humorista, spolutvorca Humorikonu Milan Kenda

Dnes prezentácia aktuálnej tvorby slovenského spisovateľa

 Pútavé prerozprávanie biblických príbehov

Anna Sláviková: TO NIE SÚ LEN ROZPRÁVKY

Renomovaná spisovateľka, poetka, recenzentka a publicistka ANNA SLÁVIKOVÁ sa podujala zrealizovať záslužný edičný čin: Pre malých čitateľov prerozprávať sedemnásť biblických príbehov zo Starého zákona, vrátane osemnásteho novozákonného epilógu o narodení malého Ježiša. Autorka svoj nesporný prínos zdôvodňuje v prológu týmito slovami: „Niektoré náročnejšie udalosti treba hovoriť opatrne a zrozumiteľne, aby to malé hlávky pochopili. Tak ich ponúkam aj ja a verím, že ich malí čitatelia prijmú a poslúžia im ako základ pre ďalšie ich duchovné vzdelávanie. V týchto príbehoch je obrovská sila pravdy. Preto pretrvala tisícky rokov a stále je živá.“ Po autorkinom úvode nasleduje pútavé prerozprávanie týchto biblických príbehov: Záchrana malého Mojžiša; Dlhá a dramatická cesta izraelského národa do zasľúbenej zeme; Desať božích prikázaní, ktoré na kamenných doskách zniesol Mojžiš z hory Sinaj; Príbeh o modlárstve v podobe zlatého teľaťa; Evina neposlušnosť pod stromom poznania a vyhnanie Adama i Evy z rajskej záhrady; Mätež jazykov pri stavbe babylonskej veže; Ako obor Goliáš provokoval útleho Dávida a doplatil na svoje urážky; Príbeh o tom, ako sa pastier Dávid dostal do kráľovského rodu; Tragédia zradného Dávidovho syna Absolóna; Čo všetko dokázal a čo nám odkázal múdry kráľ Šalamún; Potopa sveta – tragédia so šťastným koncom pre muža menom Noe a jeho rodinu; Rozprávanie o starcovi, ktorý umožnil vznik príslovia „Starý ako Matuzalem“; Rivalita dvoch Izákových synov, Ézara a Jakoba, v ktorej sa Jakobovi klamstvo nevyplatilo; Ako sa darilo Danielovi v jame levovej; Strastiplné i príjemné zážitky Jakobovho syna Jozefa; Zničenie mesta Sodoma; Naostatok príbeh o Jóbovi, čo nezanevrel na Pána Boha, ktorý ho programovo sústavne ničil. Podľa viacerých znalcov je starozákonná Biblia výrazný triler. Posúďte názory týchto mysliteľov v krátkom kaleidoskope citátov: Robert Ingersoll: Keby niekto dodržiaval dnes učenie Starého zákona – bol by zločincom. Thomas Paine: Vždy, keď čítame oplzlé historky o zmyselných orgiách, krutých a mučivých popravách, o neskrotnej pomstychtivosti, ktorými je viac než polovica Biblie zaplnená, bolo by vhodnejšie volať ju slovom diablovým než slovom božím. Sir James Paget: Nepoznám žiadnu inú knihu, ktorá by bola rovnako brutálna a sadistická v návodoch na konanie, či už súkromné alebo verejné – ako je Biblia. Elihu Palmer: Obskúrnosť, neuveriteľnosť a oplzlosť – natoľko sú nápadné v jej častiach, že by opodstatňovali zavrhovať aj dielo tohto charakteru od moderného spisovateľa. Obsahuje zmes nezrovnalostí a protirečení, takže nazývať Bibliu slovom Božím je vrchol extravagantnosti. C. Dennis McKinsey: Ak sa naozaj ponoríte do Biblie, uvidíte, že je to bludisko, skutočný labyrint protirečení, nezrovnalostí, nepresností, zlej matematiky, zlej vedeckosti, mylného zemepisu, falošných proroctiev, nemorálnych pripomienok, degenerovaných hrdinov a množstva iných problémov – presahujúcich možnosť ich vymenovať. Môže to byť slovo niekoho, ale celkom iste to nie je dielo dokonalého božstva. Biblia má viac dier ako záclona na dverách. Robert Ingersoll: Je to tak ako väčšina starobylých kníh – zmes klamstva a pravdy, filozofie a bláznovstva – všetko napísané ľuďmi – a dokonca takými, z ktorých väčšina neboli civilizovaní. Niektoré jej zákony sú dobré – iné však nekonečne barbarské. A. J. Mattill Jr.: Podľa knihy Samuel 12:7-8 sám Boh dal Dávidovi Saulove ženy. Tu nachádzame teda opäť božiu vôľu a schvaľovanie bigamie, konkubinátu a polygamie – celý regiment žien! V celom obsahu Svätého písma nemožno nájsť pokyny, ktoré by sa takýmto praktikám priečili. Nečudo, že v moslimských krajinách praktizujú až dodnes polygamiu aj židia. Peter McWilliams: Biblia, ak ju berieme ako celok, sa môže použiť na chválu alebo hanobenie alebo odsudzovanie prakticky akejkoľvek ľudskej činnosti, myšlienky, presvedčenia alebo praxe. Luther Burbank: Čítajme Bibliu bez tých nevhodných farebných okuliarov teológie a rovnako ako pri čítaní akejkoľvek inej knihy používajme pri tom zdravý úsudok a rozum. Tieto charakteristiky úzkostlivých moralistov sa môžu javiť ako príkre, prehnane zatracujúce biblické texty. Rozhodne však treba uskutočniť pre mladučkých čitateľov citlivý výber týchto biblických príbehov do knihy pre detského čitateľa a bez hrdloreznej interpretácie. To sa autorke podarilo. Sláviková svoju knihu pre detského recipienta majstrovsky transformovala do prijateľnej polohy, pričom potlačila starozákonnú krvavosť, zvýraznila biblickú dramatickosť a zdôraznila víťazstvo pravdy nad lžou, dobra nad zlom, ušľachtilého charakteru nad bezcharakternosťou. Uvedený kaleidoskop „neúctivých“ pohľadov najmä na starozákonnú Bibliu korešponduje s voltaireovským kritickým pohľadom na rub Biblie. Lenže Starý zákon má aj povestnú druhú stranu mince – pôsobivú, fascinujúcu inšpiratívnosť a výpovednú hodnotu. Popri antickej mytológii je Biblia /Starý i Nový zákon/ obrovským inšpiračným zdrojom pre všetky druhy umenia. A z toho vyplýva významný poznatok: že je aj ZÁKLADNÝM KĽÚČOM pre porozumenie rôznych diel zo sféry umeleckej tvorby, literárnych, maliarskych, sochárskych, hudobných i scénických. Z tohto aspektu treba poďakovať autorke i vydavateľstvu DAXE za to, že významne prispeli k rozšíreniu vedomostí o takom kultúrnom poklade, akým je nesporne starozákonná Biblia.

Epigramáž 

ZELENKASTÁ KASTA
Toto nie je anekdota,
či od bláznov správa:
Zelenkastí bojujú za
lykožrútov práva!

OCHRANÁRSKY SEN
O čom to len náš ochranár
vytrvalo snil?
Víchricou les pováľaný
aby zdravo hnil.

ČÍNSKY DEBAKEL PROGNOSTIKOV
Nemožnosť smaženia
snehových gulí
spravila z niektorých
mudrcov nuly.

PRVÝ KROK
Skúmam cestu do Európy,
som si celkom načistom:
Európa nám ako prvé
darovala mafistov.

Vízie bez provízie

• Aktuálna rada: Bez strelnej zbrane nechoďte na huby!
• Priatelia, nebojte sa! Šimečka, Pavlínka a Ducháček nám zariadia svetlé zajtrajšky!
• Pri drakonických trestoch mohli sudcovia udeľovať tresty na spodnej hranici trestnej sadzby, pri miernejších trestoch môžu ich udeľovať na prísnejšej hornej hranici. Je to v moci sudcov, k nijakej benevolencii voči delikventom nemusí dôjsť.
• Z hľadiska politickej orientácie Bratislava nie je Slovensko a herci nie sú Slováci. Možno sú zvláštny poddruh Slovákov s inteligenciou krovákov.
• Cez veľké sviatky je veľa Sloveniek pomazaných a veľa Slovákov namazaných.
• Čaká, ako to všetko dopadne, ale už má pripravený čistý transparent.
• Typický dnešnoobčan: Nečíta nijaké knihy, číta len bilbordy.
• Ako pravé vnucujú nám všetko stredopravé.
• Naozaj sa chcete vydať po ceste progresívno paralytického Slovenska?
• Tuzemské médiá, ktoré mali pôsobiť ako strážne psy demokracie, pôsobia ako postihnuté besnotou.
• Tunajší vazalskí politici sú veľkým prínosom! Pre karikaturistov.
• Pozitívne výsledky matovičovskej vlády vidíme tak ostro, ako mravca na opačnom konci tunela.
• Česi sa vraj o nás boja – že nebudeme takými vazalmi, na akých sa vypracovali oni sami.
• Zmyslom života trnavského kaukliara je boj. Ustavične rozmýšľa, koho poštvať proti komu.

• Šimečkovci sú naozaj progresívni, lenže progresívne paralytickí a ich efektívne defekty v homosexuálnej revolúcii sa stupňujú
• Pod taktovkou progresívne paralytických provokatérov naše ulice zaplavili vrieskajúce mulice.
• Vstup Matoviča do prezidentskej kandidatúry premenil kandidatúru na kabaret.
• Otecko Šimečka v denníku N napáda Fica, že o Poľsku nehovorí vôbec – ako keby neexistovalo. Nepochopil, že bystrý Fico čaká, kto v Poľsku koho zožerie, aby potom zaujal správne stanovisko k požieračovi opuchnutému od pohltenej obete.
• Vážení šimečkovskí organizátori, ako správni svetlonosi skúste večerné, hitlerovcami overené, sugestívne fakľové sprievody!
• Nebojte sa, teplí bratia a horúce sestry, neodbytný Šimečka vám presadí manželské zväzky partnerov rovnakého pohlavia, len trpezlivo vybľakujte po tmavých námestiach!
• Súčasná smetiarsko-enkárska mediálna propagácia kníh? Tunajší snobi propagujú diela zahraničných psychopatov!
• Ak dnešný dúhový autor napíše a vydá dúhovú knihu, kráča pod večným zeleným svetlom po celoživotnom červenom koberci.
• Na kolenách roztrhané džínsy s ovisnutými franforcami látky a nad tým drahé, exkluzívne sako – to nazývam módnou schizofréniou!
• Priatelia, nechcite znova nadobudnúť mladosť, lebo by ste museli prežívať obludnú nezamestnanosť v dôsledku umelej inteligencie!

Epigramáž 

HLAVNE ŽE SA VEZIE
Páni v koči pijú Tokaj,
on im slúži ako lokaj.
Od chudobných ale bočí,
veď sa vezie v zlatom koči!

DVA RAJE
Raj ľudstva bol vraj
za Eufratom,
Brusel je dnes raj
byrokratov.

POD TLAKOM EÚ
Veľké čaje
s malým rumom
prekrstili
na tie s „umom“.

ANI ZÁZRAKOM
Poľudštiť z Bruselu byrokrata?
Skôr vzkriesiš slávneho Hippokrata,
alebo získaš pre klan zelených
aj fanatického technokrata!

POMPÉZNY MOLOCH
Európska únia
jednou rukou dáva.
Rozdávanie robí
zavše s veľkou pompou.
Ale čo sa skrýva
za takýmto tromfom?
Oboma rukami
nenápadne bráva.

ASPOŇ ČOSI
V pridusenom tichu
ešte aj krik blázna
nie je márnym činom!
Je výplňou prázdna.

ODKAZ PSYCHOPATA
Svet mimo liečebne
sú hnilobné kanály.
Preto pri vizitách
radšej nebuď normálny!

Morality a iné hity 

• Chcete získať povesť ľudomila? Získate ju zdĺhavým potriasaním rúk.
• Netreba veci brať za správny koniec, stačí ich brať za správny začiatok.
• Moje starnutie sa prejavuje prechodom od ponocovania k ponosovaniu.
• Keď odhodíte to, čo nepotrebujete, okamžite to začnete potrebovať.
• Keď vidím chlapov opierať sa bradami o lopaty, viem naisto, že som doma.
• Keď sa smoliar na pláži vyzlečie, aby sa opálil, začne snežiť.
• Nechcite hore, keď máte strýka iba dole!
• V živote nachádzame málo zlata, ale veľa pozlátka.
• Môže pravda zvíťaziť, keď každý z nás má svoju?
• Ako aforista patrím medzi praktických entomológov, ktorí nasadzujú ľuďom do hlavy chrobáka.
• Barón Prášil bol len jeden, ale občanov Prášilov ako keby z lietadiel rozprašovali.
• Kým nádej zomiera ako posledná, nadšenie zomiera ako prvé.
• Dnes už môže byť jasnovidcom bársktorý pesimista.
• Skeptika dostanete do vzduchu iba v dvojplošníku.
• Brzdiacou klapkou zemegule je byrokracia.
• Každá poriadna slovenská krčma má svoju tieňovú vládu.
• Našinec má ustálené reflexy: Ak vidí niekoho klásť základy, pribehne k nemu klásť odpor.
• Väčšinu klavírov by sme radšej vyniesli na poschodie, než počúvali.
• Máme svojráznych národohospodárov: Vyhľadávajú oázy a premieňajú ich na púšte.

 Morality a iné hity

▪ Skúsený sveták sa najradšej zdržiava na lodiach pevne priviazaných k mólu.
▪ Skleróza je nebezpečná až vtedy, keď jej vinou postihnutí zabúdajú cesty svojich daňových únikov.
▪ Tri základné podoby života: Slabí konzultujú, silní inzultujú, ľahostajní konzumujú.
▪ Nepochybujem, že pri dnešných obhajcoch by Kaina vyhlásili za svätého.
▪ Pokúste sa žiť sto rokov, aby ste v baskervillskom kapitalizme zachytili desať rokov naozajstnej konjunktúry!
▪ Môžete slobodne vyskočiť z okna! A to sa vám máli?
▪ Čo to vidím? Odvolali ho od vymenúvania capov do funkcie záhradníkov. Teraz pripúšťa slony do porcelánu.
▪ Neverili by ste, ako brilantne vedia prejavovať ľútosť a sústrasť škodoradostní!
▪ Viete, aký je správny transparent? Taký, ktorý chvíľu nesiete a potom vás nesie nahor už sám.
▪ Každý človek vo svojom živote narazí na nejaké Kartágo, ktoré dokonale zničí.
▪ Na ambicióznych pracoviskách má u vašich kolegov najväčší úspech váš neúspech.
▪ Príšerne pískajúce kolieska nákupných vozíkov už odradili nejedného zákazníka od mrhania peniazmi.
▪ Giganta rafinovanosti spoznáte podľa toho, že ovácie si vie objednať s neobyčajnou skromnosťou.
▪ Podaktorí sa vezú v zlatom koči, ale väčšinou iba ako lokaji.
▪ Vedieť odísť je povinnosť, ktorú vyžadujeme najmä od iných.
▪ Ak myslíte, robte to pre istotu len na zadnej palube!

 Epigramáž

RUKA, KTORÁ MERIA
OD BUKA DO BUKA
Trhového hospodárstva
preslávená ruka
nie je pre nás
žiadne terno,
nie je zlatý dukát.
Neľútostný čas
tú ruku otesal,
zostala z nej
škrípajúca protéza.

PREDVOLEBNÍ AGITÁTORI
Prisahajú,
že nás ľúbia.
Čo si zmyslia,
všetko sľúbia.

OSVEDČENÝ SCENÁR
Pozri sa na celebritu,
čo nečaká na deň súdny.
Ten scenár je pre ňu nudný.
Sľubuje nám prosperitu,
život krásny, šťastný, slastný.
Hoc len ona taký vlastní!

Tandemový dar efektných epigramov

Ondrej Nagaj a Peter Mišák

POSMEŠNÍKY

Táto knižočka je mnohostranná a sugestívna manifestácia satirických manifestov, súbor filozofických postrehov, prináša viaceré analýzy všedných dní s nevšednými pointami. Nájdeme tu aj epigramy s puncom ľudovosti. Autori sa bratsky delia o oprávnenú recenzentskú pochvalu. Ako keby jeden inšpiroval druhého! Ale to je zrejme iba povrchný čitateľský dojem, lebo táto kniha s vysokou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, vznikla finálnym prepojením tematicky súrodých epigramov od obidvoch autorov.
ONDREJ NAGAJ je majster ultrakrátkych epigramov, ktorý má v slovenskej satirickej tvorbe pravdepodobne takéhoto „ultrakrátkeho dvojníka“ iba v pánovi Heinrichovi zo slovenskej aforistickej metropoly, ktorou je mesto Žilina.
PETER MIŠÁK akoby prekvapivo vybočil zo svojich obľúbených lyrických luhov a hájov do plebejského tankodrómu satiry, konkrétne veršovanej satiry s dominanciou krátkych epigramov. A možno to v ňom dozrievalo a chvíľami presakovalo už dávnejšie, ibaže sa mu to dosť darilo utajovať, prípadne len čakal na takúto tandemovú príležitosť po boku Nagaja.
Ako provokatéra, ktorý poéziu viac nenávidí ako miluje, ako neverníka, ktorý v dávnej mladosti zradil lyriku a upísal sa písaniu aforizmov i epigramov, ma veru nenadchla Mišákova veta z epilógu tejto knihy: „Napísať epigram nie je literárny program!“ Nuž ale to, čo je u mňa celoživotný program i celoživotná láska, je pre Mišáka- zdá sa – iba akési vítané vybočenie a autorské rozptýlenie. No keďže sa tento mimoriadne plodný a duchaplný autor – napriek údajom v občianskom preukaze – ešte stále utešene rozvíja a rozkošacuje, je nádej, že nás epigramami bude prekvapovať i tešiť aj naďalej. A čo je ešte dôležitejšie a potešiteľnejšie: že epigram sa ho samotného zmocní a navždy ho uchváti jeho nespochybniteľné magické čaro. A nespochybniteľná jeho odkazová, výpovedná hodnota pre budúce generácie.
Mišákovposmešníkový „odklon“ od lyriky k epigramatike môžeme chápať aj ako uvážlivú reakciu tohto autora na spoločenskú objednávku. Akoby v duchu môjho viackrát publikovaného postulátu, že súčasní aforisti a epigramisti smerujú od typickej literárnej inšpirácie k politickým témam práve v dôsledku silnej politickej iritácie. Klasickú inšpiráciu vystriedala teda politická iritácia. V súčasnosti je mimoriadne silná politická iritácia najmä vo sfére kultúry, a to v dôsledku vyčíňania hercov, chytrákov z bratislavskej kaviarne a progresívcov. Napríklad ak zoberieme do úvahy brutálny atentát zákerného Fondu na podporu kultúry na Spolok slovenských spisovateľov, útok nasmerovaný na likvidáciu tlačového orgánu Spolku, Literárneho týždenníka, ktorému fond už tri roky za sebou nepridelil na jeho vydávanie ani jediné euro!
V závere sa vrátim k recenzovanej knihe. Podarila sa nezvyčajná epigramatická kniha, tandemová kniha dvojice autorov, Ondreja Nagaja a Petra Mišáka. Z hľadiska Nagajových POSMEŠNÍKOV je to vlastne jeho deviata takto koncipovaná /krátke, úderné „bleskovky“/ i nazvaná kniha, ale z hľadiska Mišákových epigramov je to – u autora jeho formátu – vlastne celkom paradoxne prvotina. Táto tandemovka štvorcového formátu prináša úctyhodné množstvo 534 epigramov! Úctyhodné aj napriek tomu, že ide o dvojicu autorov a tomu zodpovedajúcu zdvojenú satirickú dávku. Čitatelia teda budú mať čo čítať a osobne verím, že sa budú mať aj k čomu vracať, lebo satirická satisfakcia je pre frustrovaného obyvateľa Slovenska príťažlivý fenomén.
A čo ma láka vložiť si napísané veľkými písmenami do niektorého z mojich inšpiratívnych zakladačov? Predovšetkým tieto epigramy: SPISOVATEĽ: Začalo mi svitať, keď som na to prišiel. Nikto nič nečíta, zato každý píše. / NOVÝ ZÁKON: Nový zákon pre básnika na Slovensku platí: Ak chceš dobrú báseň čítať, najprv si ju napíš! / ROZHODNUTIA: Mám ťažké srdce na vodcov, že nedoprajú dôchodcom. / POVZDYCH: Dôchodok je slušná pláca, keby dvakrát do mesiaca. / BIBLICKÉ: Aj by som hodil kameňom, keby som trafil pravého. / TAM HORE: Hoci sa držali zubami, nechtami, čo sa dalo predať, to nám už predali. / Z REŤAZE: Hoci sa národ zmieta v kríze, odvolaná vláda ešte hryzie. / ZAHMLIEVANIE: Zagágali štátne husi: Za všetko sú vinní Rusi! / VÝSTRAHA: Darmo píšu po doline „Výskyt medveďa“, keď medvede poväčšine čítať nevedia. / NIEKTO AKO MATOVIČ: Bil sa za troch, ničoho sa nezľakol. Prišli poňho v bielych plášťoch so zvieracou kazajkou. / NESMRTEĽNOSŤ: Vždy keď umrie hlupák, svet sa trochu skrášli. Má to jeden háčik – prídu dvaja ďalší. / ZBOJNÍCKA STAROSŤ: Teraz si ma zjedzte, keď ste ma upiekli! Dožil som pekný vek, ale čas nepekný.

Milan KENDA

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments