Dnes aktuálne spisovateľ, poet a humorista Pavol Janík

 Dnes sme dosiahli už rekordných 20 000 vzhliadnutí !!!

Virtuóz slovenskej literatúry

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura – Umění – Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
***

Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla.

Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Spojených štátoch amerických, Srbsku, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Veľkej Británii, Venezuele a Vietname.

O autorovi:
● So šarmom a bravúrou štylistu balansuje na hranici krásy a múdrosti. Daniela Hivešová, 1982
● Najperspektívnejším básnikom sa ukázal byť Pavol Janík. Viliam Marčok, 1982
● Na Janíkovej poézii je sympatické, že hoci niekde siahol aj po témach frekventovaných, vždy si nájde vlastný uhol pohľadu a neopakuje iných. Jozef Bžoch, 1985
● Janík však nie je iba básnik-filozof, ale aj básnik-virtuóz slova. Jozef Melicher, 1986
● Charakteristickým znakom Janíkovho rukopisu je satirizujúci, nadľahčený tón, pomenúvajúci veci a vzťahy možno až nepríjemne pravdivo. Igor Otčenáš, 1986
● Básnik sa pohráva so slovami, vzďaľuje sa skutočnosti, aby sa k nej priblížil z inej strany, odzadu či znútra. Valér Mikula, 1986
● Pavol Janík vstúpil do slovenskej poézie zbierkou prinášajúcou tón irónie a sebairónie, taký prepotrebný v tom čase, keď bolo mužských debutov ako šafranu a prevažoval ženský sentiment. Ľubomír Feldek, 1991
● Humor je vraj jediný spôsob ako byť dôstojne smutný. Pavol Janík je zasa presvedčený, že irónia je jediný spôsob ako dôstojne žiť. Tomáš Janovic, 1991
● Nové náboženstvo reklamy, ktorá bola pre nášho autora veľkou školou, prináša nové zázrakyŠtefan Moravčík, 1999
● Nakoniec zisťujeme, že Janíkovo žonglérske pohrávanie sa s apokalyptickými obrazmi je vážnym posolstvom a krutou obžalobou moderného sveta bez perspektívy a šance. Jozef Melicher, 1999
● Válek je hlbší a Janík vynaliezavejší. Natália Švedovová, 2005
● Pavol Janík má svoje miesto vo svetovej literatúre. Sarita Jenamani, 2020

Demoskrat

(aforizmy)

TROPICKÉ KOSOVO
Kokosovo.

ÚRODA DEMOKRACIE
Skosené Kosovo.

DEMOKRATICKÁ PERSPEKTÍVA
Neodvratný prevrat.

DEMOKRACIA
Zabezpečuje práva ľudu
aj proti jeho vôli.

DEMOKRATICKÝ BONTÓN
Jedným zaklopať
– druhých zakopať.

DEMOKRATICKÁ VOĽBA
Peniaze, alebo zákon.

PRINCÍP DEMOKRACIE
Granty a hranty.

PRINCÍP PRIVATIZÁCIE
Radšej zobrať
ako žobrať.

ZVYŠKY DEMOKRACIE
Po chlebe a hrách
zostal iba strach.

CENA DEMOKRACIE
Stále víťazí
pravda peňazí!

DEMOSKRAT
Demokrat na skrátený úväzok.

Predpoveď počatia 

ROSEMARY
Má dobré rozmery.

ŽENSKÉ ROZMARY
Mužské rozmery.

NÁDEJNÝ POMER
Možný množný nožný.

AFÉRA
Príjemné pohoršenie.

EROTICKÁ SNAHA
Dosiahnuť viac blaha.

TELESNÁ NEVERA
Výmena partnerov.

DUŠEVNÁ NEVERA
Výmena názorov.

ZHODA NEHÔD
Verejná mienka
a verejná milenka.

JASNÝ SIGNÁL
Čo z nej vyžaruje,
to si vyžaduje.

EROTICKÁ GRAMATIKA
Prvý pád – nominatív,
druhý pád – genitív,
na každý pád – prezervatív.

LÁSKA AKO LUSK
Láska de luxe.

NEBEZPEČNÁ LÁTKA
Horľavá láska.

PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM
Erotik erobik.

SVIATOČNÁ EROTIKA
Vianočné gule
– veľkonočné vajcia.

EROTICKÝ OPTIMIZMUS
Predpoklad neskromný
– byť stále neskrotný.

EROTICKÉ VNUKNUTIE
Vniknutie.

KTO SI VŠETKO NEPREPIL
Zachoval si sex-appeal.

EROTICKÁ POLOVIČATOSŤ
Spoly spolu spali.

EROTICKÝ MRAMOR
Mr. Amor

EROTICKÝ POZDRAV
Guten Fták!

SŤAHOVAVÉ VTÁKY
Neobrezané.

MORMÓNI
Spasia ich hormóny.

LETNÝ SEN
Na pobreží Cypru
priľahnem tam kyprú.

EROTICKÉ KULTÚRY
Kult rúry.

SÚLÔŽKO
Erotické lôžko.

SÚLOŽISKÁ
Ložiská slasti.

POHĽAVNICA
Erotická pohľadnica.

POHLAVKANIE
Erotické pohladkanie.

EROTICKÁ AKROBACIA
Pohla pohlavím.

EROTICKÁ PREDPOVEĎ
Predpoveď počatia

Amentál 

NAJOSOBNEJŠÍ BOH
Jeho Jehova.

SINGULÁRNY BOD
Boh bol bod.

NÁBOŽENSTVO
Skrotenie ľudskej šelmy.

KATOLÍCKA UNIVERZITA
Všeobecná všeobecňa.

NÁBOŽENSKÁ POSTMODERNA
Evanjelium podľa Lukašenka.

OZBROJENÍ APOŠTOLI
Spávajú vraj na pištoli.

CYRILO-MOTODSKÁ TRADÍCIA
Metodika a Cyrilika.

GLOBÁLNA PRIVATIZÁCIA
Reštitúcia Boha.

GLOBÁLNE SKRESĽOVANIE
Reforma Boha.

DEJINY LÁSKY K BLÍŽNEMU
Kynológia neveriacich psov.

PREDMET POŠMYKNUTIA
Korálky morálky.

DÔSLEDKY POŠMYKNUTIA
Dotyky etiky.

AMENTÁL
Posledný syr.

Pavol Janík

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments