Dnes aktuálne srbský humorista MILORAD Č. ČOSIĆ ĆOSA, Peter Zifčák a očakávané (na piatom mieste v poradí) karikatúry od Ľubomíra Kotrhu

Mesto Brezno v spolupráci s Technickými službami v Brezne vyhlasujú už XXVII. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry

O BOMBUROVU ŠABĽU 2024

Súťažné práce by mali byť realizované čiernobielou, alebo farebnou ľubovoľnou technikou formátu A4. Jeden autor môže do súťaže zaslať najviac 5 prác na tému:

DOMÁCI KUTIL

Na zadnej strane práce treba označiť názov práce, meno a priezvisko autora, adresu, číslo telefónu a mailovú adresu.
Súťaž je rozdelená do dvoch vekových kategórií: do 15 a nad 15 rokov. Uzávierka súťaže je 30. apríla 2024 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Na návrh odbornej poroty organizátori súťaže udelia ceny a diplomy za najlepšie kresby v každej kategórii.
V kategórii do 15 rokov vecné ceny. V kategórii nad 15 rokov finančnú odmenu (1. miesto – 500 €, 2. miesto – 300 €, 3. miesto – 100 €).

Ak si výherca finančnú odmenu neprevezme osobne, nevyhnutné poplatky spojené s vkladom na účet mu budú stiahnuté z výhry.

Porota má právo niektorú z cien neudeliť, alebo navrhnúť Čestné uznanie. Najlepšie práce budú vystavené na samostatnej výstave v rámci sprievodných podujatí Dni mesta Brezna, ktorej vernisáž sa uskutoční v piatok 7. júna 2024 o 12.00 hod.
v Synagóge na Štúrovej č. 11.

V rámci vernisáže bude aj vyhodnotenie súťaže za účasti autorov. Súťažné práce sa nevracajú a usporiadatelia si vyhradzujú právo ich publikovať v tlači a inak propagovať.

Súťažné práce s označením obálky “O Bomburovu šabľu” zasielajte poštou na adresu:

Technické služby, Veronika Cerovská,  ul. Rázusova 16, 977 01 Brezno, SLOVAKIA

Ďalšie, bližšie informácie:

Veronika Cerovská, tel.: 0910 996 021, www.brezno.sk, mail: veronika.cerovska@tsbrezno.sk, Peter Zifčák tel: 0908 605 196

——————————————————————————————————————————

Dnes zaraďujeme úryvok z novej knihy srbského autora, aktívneho spolupracovníka nášho Humorikonu. Kniha má názov „Ak pochybujete – ste podozrivý“. Veríme, že úryvok, ako i ďalšie príspevky v tejto knihe väčšinu z vás, čitateľov i autorov, každého svojim  spôsobom, zaujme. Rozhodli sme sa urobiť tak preto, že Srbsko je takpovediac „veľmocou“ krátkych literárnych útvarov, čiže aforizmov. Príspevok môže poslúžiť aj ako porovnanie, ako ďaleko sme vzdialení na Slovensku, čo sa týka produkcie v tejto kultúrnej oblasti v porovnaní so zahraničím, konkrétne v oblasti satiry a humoru a to nielen s našimi bratmi Srbmi.
Úvodná stránka (Ak pochybujete – ste podozrivý) časopis Šipak ( humor ) Milorad Ćosić Ćosa (nová kniha) nové knihy (recenzia , satira) sipak.rs 

PREDSTAVUJEME NOVÚ KNIHU „AK POCHYBUJETE – STE PODOZRIVÝ“ MILORADA Č. ČOSIĆ ĆOSA

Autor:
Milorad Č. Ćosić Ćosa B.Sc. (Infúzia do dôchodku)

Humoreska (podobnosť so situáciou na Slovensku je čisto náhodná! – poznámka redakcie.)

SLOVO ZA ROHOM

Každý žije v spoločnosti, vrátane mňa. Keď som prišiel na tento svet, nemohol som si vybrať, a predsa to bolo Kráľovstvo. Rodičia mi neskôr povedali, že som ich okamžite rozosmial svojimi vtipmi a neodolateľným úsmevom. Zdá sa, že z tej doby pochádza moja láska ku všetkému vtipnému. Milujem smiech, a preto som neodišiel do zahraničia, ale zostal žiť v zábavnej krajine – Srbsku.
Naša spoločnosť je chorá, ale národ je zdravý. Utekám pred realitou, ale strácam tempo. Ak budeš len sedieť a pozerať sa, čo s tebou robia, tak si ten blahobyt užívaj. Máme menšinu, ktorá sa vydáva za veľkosť. Naša krajina ide z kopca, lebo je silne zaolejované, naša ale teraz je cudzia. Režisér v našom bábkovom divadle má bábok vždy dosť. V našej krajine morálne zaostalý pokrok nemorálne. Vrchol vlády je úzky, no prináša veľmi široké možnosti. Ľudia stíchli, a to je hromová správa. Veci sú odhalené, takže môžete vidieť dvakrát tak nahí. Naša tlač je tak objektívna, ako to vládne vodítko dovoľuje. Inak vláda nepoužíva klub, má vlastné médiá. Ak máte iný názor, budete mať iné opatrenia. To, čo sa deje teraz, sa ešte len uvidí. Hĺbka našej priepasti sa meria plytkosťou mysle ľudí. Žijeme v bezpráví obklopení zákonmi. Máme právny štát, ktorý presadzuje nezákonnosť. Väzby medzi úradmi a zločincami neexistujú, ale sú nezlomné. Podzemie oslavuje jubileum vyplávania na povrch. Niektorí si myslia, že majú väčšiu cenu a predávajú sa lacno. Srbská spoločnosť napreduje čoraz viac, keďže mozgy odchádzajú. Vlastenectvo nie je na predaj, pretože sa ním niektorí živia. Neustále ohrievajú národnú slávu, aby nevychladla. V našich malých komunitách je veľká len priemernosť.
A satira sa vznáša a osvetľuje temnotu nanútenú tými, ktorí sú pri moci.

Myslíš, že ak kľačíš, dokážeš sa postaviť?

Toto je moja tretia satirická kniha a obsahuje 600 aforizmov (publikovaných 517) 300 epigramov (publikovaných 232) a 8 satirických príbehov (publikovaných 7) v printových a elektronických médiách. Všetky tri knihy sú samofinancovateľné, pretože knihy vydávam a nevydávam.
Z mojich dvoch predchádzajúcich kníh EPIGRAMOLÓGIA 1 (vydalo ALMA Belehrad v roku 2019 so 600 epigramami) a SHINING OF THE MIND (vydalo ALMA Belgrade v roku 2021 s 805 aforizmami) bolo v krajine a elektronických médiách vydaných 368 epigramov a 541 aforizmov v šampanskom a elektronických médiách v zahraničí.
Som spoluautorom knihy s právnikom Vladimirom Todorovićom, VLASTNÍCKE PRÁVA V JUHOSLÁVII s odkazom na vlastnícke práva cudzincov, paralelne v srbskom a anglickom jazyku (vydala EKONOMIKA Belehrad v roku 1990, prezentovaná na knižnom veľtrhu v Belehrade ten istý rok). Toto nie je satirická kniha ako dnešný zákon.
Veľká časť týchto satirických esejí vyšla v printových a elektronických médiách doma i v zahraničí, ako aj v zbierkach satiry a kníh rôznych vydavateľstiev, a to: 1.) Aforizmy a aforisti 2018, 2019, 2020, 2021. Poviedky 2017, 2018, 2019 , Divka 2018, Najkratšia Al 2019. Najkratšie poviedky 2022, Satirické poviedky 1- 2019, V sérii 2020, Juhoslovanský aforizmus 2021 (všetko vydavateľstvo ALMA) Zbierka Tradičov Belehradskej stráže (2019) Vydavateľstvo Tvorivá dielňa Balkán (3.) Literárne vertikály 2019, 357 poviedok 2018 (Vydala Asociácia nezávislých spisovateľov Srbska) 4.) Symfónia nostalgie 2019 (Vydala knižnica *Branko Radičević)* Kniha Žitište (priatelia 2022 ) Vydala knižnica *17. september*Mali Zvornik) 6.) So smiechom proti korone 2020 (Vydavateľstvo *Prosveta* Beograd) 7.) Ibi reč 2021 Vydavateľstvo *Asociácia železničných umelcov Srbska* 8.) Zbierka aforizmy 2020,2022,2023 (Vydavateľ Usuk *Zavičaj* Žitkovac. Ružový černoch 2023 Split, vydavatelia * BAK a UHAH*)

Niektoré z týchto esejí boli ocenené na národných a medzinárodných súťažiach satiry a humoru.
Osobitné poďakovanie patrí mojej drahej manželke Svetlane Antonijević Ćosić, učiteľke anglického jazyka a prekladateľke, za vytvorenie tejto tretej knihy. Je mojím spiritus movens a prvým kritikom týchto mojich uletených myšlienok.
Ďakujeme vám za trpezlivosť, ak ste sa dostali až sem.
A napokon: Ži ako vieš, pretože život sa neopakuje…

Aforizmy autora

Mnohí by začali znova žiť, ale už neexistuje žiadny začiatok.

Rešpektujeme váš názor, hovorte slobodne, aj tak vás nikto nepočúva.

Máme jasné ciele napredovania a preto sme neustále zmätení.

Ako môžeme zmeniť názor, keď ho nemáme.

Sľuby vlády sú čoraz väčšie, keďže počet dní do volieb klesá.

U nás je poľnohospodárstvo na prvom mieste – a realita je oraná.

Strach je naša národná značka – je prítomná na všetkých úrovniach.

Ľudia nehrajú v ich živote hlavnú rolu – väčšinou sú to komparzisti.

Nič nám nezostalo – to je všetko, čo nám zostalo.

Štátne aktíva sa spotrebúvajú, ale niektoré sa obnovujú – dlhy.

Ak zrušíme všetky zakúpené diplomy, zrazíme krajinu.

Nemôžete zlyhať – ak ste už zlyhali.

V prechode sa všetko podarilo, najmä lúpež.

Tí dvaja spolu dobre vychádzali – ona je snobka a jeho majetok je bez pôvodu.

Satire sa najlepšie darí na odpadkoch našej reality.

Uplatňovanie zákona je jednotné – neplatí to pre naše, ale pre vás áno.

V rozpočtovej brandži je veľa politických vád.

Na túto pozíciu ma prijali, preto sa hlásim do výberového konania

Prijali sme nové morálne zásady – že žiadne neexistujú.

Všetok dobytok v štátnych jasliach sa ho bojí, pretože môže odtrhnúť chvost vola.

Je obmedzený, ale neustále posúva hranice svojej hlúposti.

Každá vláda je pre nás dobrá – keď odíde.

DÔSTOJNÍCI

Úradníci tvrdia, že majú nízke platy
a nemali by ich z toho obviňovať všetci
a členstvo v správnych a dozorných radách
je to prirodzené právo, ktoré patrí len im.

SKÚŠKA

Boli ste prijatí na určitý čas
nečakajte, že sa s vami niekto bude maznať
ale ak nepočúvate hru
dokáže vás pošliapať ako mravca.

VEĽMI ĎALEKO

Ten politik miluje svoj ľud
ale spravodlivé je len a*ko
z dôvodov, ktoré pozná len on
je to veľmi, veľmi ďaleko od Srbska.

STRETNUTIE

Zhromaždenia tejto strany sú veľmi dobre navštevované
všetci prítomní tlieskajú a niektorí kričia
a potom po úspešne ukončenom stretnutí
peňažná kompenzácia a chlebíček pre každého sympatizanta.

ČEST

Dnes ľudstvo nestojí za cenu
mnohé klesnú veľmi nízko
pokorí sa a predá sa za babku
a zostúpiť do priepasti hlboko pod česť.

SVEDOMIE

V našich inštitúciách
všetko vyzerá lesklo
ale keď riešia starosti ľudí
ich svedomie vo všeobecnosti nie je čisté.

NÁDEJ

Zaujímalo by nás, kde žijeme
no, myslím, že existuje určitá nádej
existuje, existuje, len počkajte
a nesleduj, čo s tebou robia.

ÚSTAVA

U nás je všetko podľa zákona
právny štát je všade
iba náš politický systém
vylúčený z našej ústavy.

ČAS

Prišlo k nám zvláštne počasie
obyvatelia Srbska, ktorí sú chudobní
podľa predstavy a príkazu našich úradov
k zahraničným investorom je veľmi štedrý.

DOKTORÁT

Vytvárame vynikajúce PhD
všetko závisí od vašich prostriedkov
a príliš sa tým netrápte
poskytuje sa aj donáška domov.

JAZYK
Nové štáty na Balkáne
teraz majú svoje nové jazyky
aké sú spôsoby ich komunikácie
a predovšetkým nedorozumenie.
zrieknutie.
Úrady vydávajú rôzne vyhlásenia
ktoré sú často veľmi prázdne
a potom to okamžite popiera
a to je nesprávne potvrdenie z oficiálneho miesta.

ZDROJE
Naša krajina je veľmi bohatá
bez lesk a kultúry
má tiež obnoviteľné zdroje
od korupcie, nepotizmu po diktatúru.

CAPITAL
Väčší je zvláštna rastlina
rastie krútením a rozširovaním sily
a vláda sa na neho pozerá priaznivo
pretože on vždy ctí moc bohatých.

Feudalista
Feudalizmus je dlhá minulosť
ľudia však stále trpia údermi
pretože každá strana pri moci
má svoju vlastnú stranu feudálnych pánov.

BUDÚCNOSŤ
Sľubujeme budúcnosť svetla
žijeme týmto spôsobom
a keď scenéria súčasnosti padá
uvidíme, že žijeme – v žiadnom prípade.

AKO SA DNES PÍSAJÚ ŽIVOTOPISY 

Pochádzam zo starej diplomatickej rodiny. Moja stará mama bola Francúzka, s ktorou sa môj starý otec ako Solúnčan stretol vo Francúzsku, kde sa zotavoval zo zranení na solúnskom fronte. Po skončení vojny sa môj starý otec vrátil do krajiny a začal pracovať v diplomatických službách.
Môj otec bol stredoškolský učiteľ, pretože nemohol dostať lepšie miesto, keďže pochádzal od bývalého diplomata zo starej Juhoslávie.
Študoval som na troch fakultách, ale ani jednu som nemohol dokončiť, pretože som bol ako potomok predvojnovej buržoázie prenasledovaný komunistickými úradmi.
Som veľmi pragmatický a spolupracujúci, to je moja hlavná kvalifikácia, a samozrejme som členom vašej strany.
Žiadam vás, aby ste ma vymenovali do predstavenstva verejnej obchodnej spoločnosti, ktorá bola na vás prevedená koaličnou zmluvou.
Očakávam včasné oznámenie, aby som v prípade negatívnej odpovede mohol prejsť na inú stranu.

Toto curriculum vitae bolo ocenené druhou cenou na 48. ročníku CHIVIJADA v Šabaci v roku 2016.

P R O V E N É (PRIJATIE)

Spoločnosť *DAJ NAM DANAS* vyhlásila súťaž vo všetkých obežných médiách a na internete na prijatie troch pracovníkov. Očakáva sa veľký ohlas, pretože pracovné miesta sú atraktívne a so solídnymi príjmami a nejde o verejnú obchodnú spoločnosť pre stranícke kádre.
A tak aj bolo, pretože sa prihlásilo 917 záujemcov. Prijímacia komisia zorganizovala skúšku odbornosti uchádzača. Každý kandidát vyplnil dotazník, aby otestoval všeobecné znalosti a špecifické odborné znalosti v oblasti pôsobenia spoločnosti.
Po preskúmaní testovacích dotazníkov komisia dospela k záveru, že viac ako polovica uchádzačov spĺňa stanovené podmienky. Pred komisiou vyvstala neľahká úloha. Na výber troch kandidátov bolo potrebné dôkladne zvážiť pre a proti.
V ďalšom prísnom výbere sa vybralo dvadsať kandidátov, ktorí sa dostali do užšieho výberu. Boli im zaslané pozvánky, aby prišli na pohovor. Kým sa však priblížil termín pohovoru s kandidátmi, prišlo 289 vystúpení pre devätnásť kandidátov, písomných aj ústnych.
Výbor starostlivo zvážil hodnotu kandidátov a váhu zásahov. Totiž v intervenciách boli rôzne prosby od návrhov na pomoc, prosby a apely na zásluhy toho, kto zasahuje, až po poukázanie na škodlivé následky či výhody pre spoločnosť, ak prijme alebo neprijme určitého kandidáta.
V určenom čase prišlo na pohovor všetkých dvadsať vybraných uchádzačov. Komisia sa snažila od každého kandidáta zistiť čo najviac o jeho ambíciách, túžbach, tendenciách k možným inováciám pre efektívnejšiu prácu firmy. Dokonca sa snažila, aby samotní kandidáti kládli výboru otázky o práci spoločnosti.
Všetkých devätnásť kandidátov v rozhovore s komisiou prezentovalo svoje rôzne návrhy na ďalšiu prácu spoločnosti a vyjadrilo želanie pracovať na svojom ďalšom odbornom rozvoji s očakávaním, že s pomocou spoločnosti uspejú, čo by bol obojstranný záujem.
Dvadsiaty uchádzač, ktorý spĺňal aj kritériá predchádzajúceho testu a komisia ho pozvala, pretože bol jediným uchádzačom, do ktorého nikto nezasahoval, na otázku komisie, čo si myslí o spoločnosti, v ktorej by mal prípadne pracovať, odpovedal: – Spoznal som vaše podnikanie a poznám celý proces práce spoločnosti. Viem, čo robíte a ako predkladáte záverečný účet a ako sa pripravujú doklady medzi dvoma záverečnými účtami. Poznám vaše obchodné výkony pri výberových konaniach, spracovanie domáceho a zahraničného trhu, spôsob stimulov a bonusov pre partnerov, vyplácanie provízií, poskytovanie opravných úverov.
Preto môžem povedať, že VIEM veľa o vašom podnikaní a že bez problémov zapadnem do práce vašej spoločnosti a zavediem do podnikania nejaké novinky.
Členovia komisie sa na seba výrazne pozreli a predseda komisie sa kandidáta spýtal, kde doteraz pôsobil.
– V daňovej správe odpovedal kandidát.
Keďže išlo o pohovor s posledným kandidátom, komisia sa stiahla na prerokovanie a rozhodla o prijatí troch kandidátov vrátane posledného.
Pri gratulácii vybraným uchádzačom o prijatie sa jeden zvedavý člen komisie opýtal posledného uchádzača
A kde ste pracovali v daňovej správe?
S úsmevom, očividne spokojný s výberom komisie, odpovedal novoprijatý zamestnanec firmy
– V daňovej správe som umýval okná v rámci študentskej brigády.

POCHYBNOSTI OKOLO AVIZOVANEJ KNIHY, RECNZIA…

Nová kniha satiry Milorada C. Ćosića je skutočným osviežením na srbskom satirickom nebi, ktorému nechýbajú kvalitné a inšpiratívne diela. Je dobrou okolnosťou, že spolu s mnohými staršími, zrelými a osvedčenými, mladšími satirikmi sa v tejto šťastnej a vyspelej krajine objavujú aj bodavý šíp.
Milorad Č. Ćosić je muž vo vážnom, ba až zrelom veku, v deviatej dekáde života a od muža v tomto veku by sa dalo očakávať, že sa bude starať o svoje vnúčatá, pozerať farebnú televíziu a hrať šach v parku so svojimi rovesníkmi. Ćosić sa však zaoberá vážnymi vecami, so zrelosťou múdreho a skúseného človeka, röntgenuje svet okolo seba, pozoruje, rozoberá a zapisuje svoje dojmy, ako svedectvo budúcim generáciám o súčasnej vláde, biede v spoločnosti, kriminalita, kupovanie diplomov, korupcia, manželské ale aj mimomanželské pomery, súčasný zlatý vek, ako aj svetlá budúcnosť, ktorá nás čaká.
Pravdaže, Ćosić sa v tejto knihe aforizmov, epigramov a poviedok často odvoláva na niečo, čo je tejto spoločnosti neznáme. Opakovane spomína diktátora, u nás neznámy fenomén, no ani ten fakt neznižuje hodnotu diela. Nie je horšie písať o zlých veciach v iných, aby sa to isté raz nestalo aj nám.
Ćosić je nielen plodný satirik, ktorý veľa a dôkladne pracuje a tvorí, ale je prítomný aj v kultúrnom živote Srbska. Jeho príspevky sú denne tlačené v mnohých satirických časopisoch a novinách, vychádzajú aj v elektronických médiách doma i v zahraničí a boli čítané aj v rozhlasovej relácii *Karavan* Belehrad 1.
Múdry človek povie veľa málo slovami. Netreba zdĺhavo a zdĺhavo vysvetľovať, aby sa v tom množstve nedala rozoznať podstata, naopak, vyniká v pár slovách.
Špeciálne perly sú v úvodnom liste knihy, rovnako ako v autorovom predošlom diele *Shine of the Mind*, autobiografii zloženej z aforizmov.
Naša krajina ide z kopca, pretože je silne zaolejovaná! Máme menšinu, ktorá sa vydáva pre veľkosť. Vlastenectvo nie je na predaj, pretože sa ním niektorí živia.
Má nadčasový a nadpriestorový. Univerzálny…Zvážte, ak si kľaknete, budete môcť vstať.
Okrem našej reality, ktorú podrobne opísal a predstavil vo svojich aforizmoch, sa satirik zaoberá aj budúcnosťou, na ktorú sa pozerá s optimizmom.
Bude lepšie, povedal sused a odsťahoval sa do zahraničia. Ak po voľbách zostane všetko po starom – bude sa nám žiť lepšie! Najhoršie je za nami a to najlepšie z najhoršieho nás čaká.
Zdá sa, že Ćosić má obzvlášť rád epigram. Touto krátkou literárnou formou sa autor v tejto knihe a najviac zastúpených príspevkoch pozerá prakticky na všetky dôležité témy a javy. Zdanlivo ľahko čitateľné, zábavné a lahodiace uchu, riekanky, ktoré sa ľahko zapamätajú a ako obsahuje múdre posolstvo, ktoré treba pochopiť. Pod textom nie je prirodzené učenie, ale čitateľ si ho môže nájsť, ak chce.

Úryvok z knihy  Milorada C. Ćosića – „Ak pochybuješ  si podozrivý…“

SEN

Ľudia žijú tvrdo

Všetci sú zo situácie šokovaní
Ale ak spí celý čas
nikdy sa nezlepší.

Za svoje nešťastia a problémy si často môžeme sami. V mentalite srbského ľudu je niečo, čo ich vedie do záhuby.

PAMÄŤ

Sme zvláštny národ
všetky naše dnešné smutné utrpenia
odpustenie a zabudnutie na minulosť
sú výsledkom našej krátkej pamäte.

DOKTORÁT
Vytvárame vynikajúce PhD
všetko závisí od vašich prostriedkov
a netráp sa
poskytuje sa aj donáška domov.

Pri tejto hyperprodukcii najvyšších vedeckých titulov sa krajina, v ktorej žijeme, a ľudia, ku ktorým patríme, nemusia báť o budúcnosť. Dnes máme presne to, čo máme, a len dúfame, že sa líder Domanović konečne dočká. Stále žije a vedie ľudí bez zastavenia, tak nech aspoň vidí, či by ľudia nemohli.
Poviedky sú len pokračovaním postrehov vyjadrených prostredníctvom aforizmov a epigramov. Aj tu sa autor zaoberá hodnotou diplomov v našej spoločnosti, teda možnosťou, že úspešný, mladý človek, ktorý práve skončil vysokú školu, získa adekvátne uplatnenie v odbore. Jeden podobný sa teda zamestnal len v 31 firmách, o ktoré sa uchádzal – v mestskom blázinci. A tretí v reakcii na prezidentove pokrytecké reči o celkovom zlepšení a rovnakých príležitostiach pre všetkých, bez protekcie, straníckej príslušnosti, korupcie, otvorene vyhlasuje, že všetci absolventi odchádzajú do zahraničia do neznáma, lebo tu všetko poznajú.
Samozrejme, pokrytectvo nezdobí len prezidenta a vládu všeobecne. Charakteristickým znakom tohto ľudu je pokrytectvo. Ako inak chápať nevídané chválospevy na úkor troch osôb v príbehu *Akadémia*, aby sa zvedavci čudovali, kde sú tí vychvaľovaní a ospevovaní horali, a ukázalo sa, že sú to nebožtíci.
A práve jeden z tých, ktorí ich chválili, povedal, že o zosnulom sa hovorí len dobré.
Najpôsobivejší a sarkazmom presiaknutý a zároveň trpko pravdivý je však príbeh *Sveća*. Hovorí o mužovi, ktorý zapáli sviečku za zosnulého, hoci ho nepoznal. Na úprimný obdiv tomu gestu muža vedľa neho v sprievode na cintorín len úprimne priznal, že sviečka ho drží pri živote. Totiž každému zosnulému na cintoríne zapáli sviečku a potom ide na obed so smútiacimi do kaviarne vedľa cintorína! Vďaka týmto výhodám dôchodca prežije v živote. Najlepší ukazovateľ toho, ako ďaleko sme sa dostali. Známe sú aj takéto príklady, hoci odvraciame zrak, aby sme to nevideli.
Bývalý a súčasný vodca tohto hrdinského národa sa raz vyjadril, že sa hanbí za to, ako sa máme dobre. S právom.
Budem citovať slová filmového kritika, ktorý podľa neho v televízii hovorí len o filmoch, ktoré stoja za to, aby nakoniec odporučil *povinné sledovanie*.
Kniha *Ak pochybuješ – si podozrivý* od Milorada Č. Ćosića – povinné čítanie.
Pripravil: Miodrag Tasic

POZNÁMKA AUTORA – jedna časť o sebe (curicuum vitae)

Narodil som sa 29. marca 1939 v Belehrade. Absolvoval som právo na Právnickej fakulte Univerzity v Belehrade (teraz som na penzijnej infúzii).
Vždy som si rád niečo zapisoval, aspoň tam, kde to má byť.
Ako stredoškolák som získal za prácu o Gmine prvú cenu v súťaži „Októbrová cena mesta Belehrad pre stredoškolákov za rok 1957“.
Som spoluautor knihy s právnikom Vladimirom Todorovićom, *Vlastnícke právo v Juhoslávii* s odkazom na vlastnícke práva cudzincov (paralelne v srbčine a angličtine) vydalo vydavateľstvo Ekonomika Beograd v roku 1990.
Boli vydané dve satirické knihy *Epigramológia 1* so 600 epigramami (vydavateľstvo Alma, Belehrad 2019) a *Isijavanje uma* (vydavateľstvo Alma Belehrad 2021) s 805 aforizmami.
Z prvej knihy vyšlo 368 epigramov a z druhej 541 aforizmov v tlačených a elektronických médiách doma i v zahraničí.
Som prispievateľom do osemnástich printových a elektronických médií doma i v zahraničí. Moje aforizmy, epigramy a satirické príbehy boli a stále vychádzajú v týchto médiách:
Literárne noviny, Jež, Politika, relácia Karavana prvého rozhlasového programu Belehrad, Večernje novosti, Blic, Časopis Penzija (zanikla vydávanie), Ilustrovaná politika, časopisy Aforizam, Enigmatika, Razbibriga, Satiraskop, elektronické časopisy pre humor, satiru a kultúru – Etna, Šipak, Affirmator, Concretely, Bašta Balkana, Oxymoron a Pointer (všetci z Belehradu) Nosorog Banja Luka prestal vychádzať (Satirgora) Čierna Hora, Slovoslovlje, Viedeň, teraz v Čiernej Hore, Koreni, Švédsko, Balkanium (S. Macedónsko) Srbský týždenník, Maďarsko (Humorikon) Slovensko, Aforizmus (Rusko).
Zastúpený v zbierkach aforizmov, satirických príbehov a epigramov, ako aj v knihách satiry od rôznych vydavateľov. Víťaz viacerých ocenení a cien na domácich a medzinárodných súťažiach humoru a satiry.
Stojí na pravej nohe a píše ľavou rukou.

Zdieľať s priateľmi:

Facebook Google+ Twitter
Podobný obsah:
0 komentárov:
Domovská stránka
Pozrite si webovú verziu
Najčítanejšie
Archív
Štítky

Vytvoril ThemeXpose
• časopis Shipak
• odtlačok
Kontakt

Táto webová stránka používa súbory cookie od spoločnosti Google na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Vaša IP adresa a používateľský agent sú zdieľané so spoločnosťou Google spolu s metrikami efektívnosti a bezpečnosti na zabezpečenie kvality služieb, vytváranie štatistík používania a rozpoznanie a vyriešenie zneužitia.DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE DOBRÉ
Nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie
Spravuje Google. Vyhovuje IAB TCF. ID CMP: 300

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments