Dnes aktuálne slovenský humorista Milan Kupecký, plus (štvrté v poradí) -aktuality na pokračovanie zo sveta i z domova od Ľubomíra Kotrhu a nedávne živé spomienky v karikatúre (šieste v poradí) od výtvarníka Vladimíra Pavlíka

Medailón: Viktor Kubal (kresba František Mráz)

(Spomína a sumarizuje Milan Kupecký)

Vlaňajší rok sa niesol v znamení jubilea, – nedožitej storočnice nestora slovenského humoru majstra Viktora Kubala. Ako sme vás informovali aj v našich novinách Humorikon, pri tejto príležitosti vydala Slovenská Pošta známku s podobizňou majstra a v Kremnici vyrobili dvoj eurovku, ktorá je mimochodom veľmi cenná nielen pre nás, ale  najmä pre numizmatikov. Vzhľadom na to, že sa blížime k dňu jeho narodenín, je priam našou povinnosťou pripomenúť si tohto velikána slovenského humoru. Viac sa možno dočítať o ňom v dnešnom príspevku…

Majster Viktor Kubal sa narodil 20. marca 1923 v Jure pri Bratislave. V roku 1943 ukončil Vyššiu školu staviteľskú, potom študoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Venoval sa najmä karikatúrnej tvorbe a animovanému filmu. Zomrel 24. apríla 1997 vo veku 74 rokov.
Viktor Kubal bol velikánom slovenského humoru a satiry a tiež priekopníkom slovenského animovaného filmu. Patril medzi pravidelných autorov bývalého satiricko-humoristického časopisu Roháč a dlhé roky bol jedným z  najaktívnejších a najznámejších umelcov, žiarivou autorskou hviezdou slovenskej satiry a humoru. Zostala po ňom hlboká stopa, stopa tvorcu – satirika, karikaturistu, ale i človeka, ktorého navyše zdobili morálne atribúty. Dovolím si to povedať aj preto, že som (i keď nie dlhý čas) majstra Viktora Kubala poznal osobne.
Jeho prínos je prinajmenšom hodný zápisu do knihy rekordov. Veď v časopise jeho doby, v známom Roháči, bežal nepretržite týždeň čo týždeň – 36 rokov! – pamätníkom ešte aj dnes dobre známy, stále rezonujúci kreslený seriál Vaša Dita. Nehovoriac o nespočetnom množstve ďalších humorných i satirických obrázkov, ale i textov, ktoré vytvoril.

Osobná spomienka na majstra Viktora Kubala

Bol som obdivovateľom obrázkov a vôbec tvorby pána Viktora Kubala, ktorého si stále veľmi vážim, a spomienky na neho mi zostanú v pamäti do konca života. Teraz si ho pripomínam o to viac, že na Slovensku sa tento žáner, teda humor a najmä satira, akoby vytratil z nášho každodenného života.
Som rád, že patrím medzi tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť aspoň občas sa stretnúť s majstrom Kubalom, týmto veľkým, myšlienkovo a intelektuálne bohatým, hlboko veriacom človekom. Stretnutia s ním boli obohatením i nevšedným zážitkom. Najmä v Novom Roháči, kde som bol zamestnaný a kde v tom čase Viktor Kubal pravidelne nosil do redakcie svoje obrázky – karikatúry, ako malé umelecké dielka.
V pamäti mi utkvelo, ako sa často, s typickým úsmevom na perách, už pri vstupe redakcie spýtal: „Ešte vychádzame?“ Aj on, podobne ako my v redakcii, intenzívne prežíval problémy, ktoré vydávanie tohto periodika až do jeho definitívneho zániku sprevádzali.
Majster Kubal, ako sa to napokon zračí z jeho obrázkov, mal takmer vždy dobrú náladu. Doteraz mám pred očami jeho šibalský úsmev. Bol tiež dobrým rozprávačom. Zaujímavé boli viaceré jeho osobné zážitky.
Pamätám si na jednu z jeho príhod, ktorú mi (okrem iných, v rámci priateľských rozhovorov) povedal. Vraj, keď raz išiel po ulici, zrazu zazrel v sklenom výklade predajne zrkadliť sa človeka, ktorý mu bol veľmi nesympatický. No keď sa lepšie prizrel, zistil, že je to vlastne on sám… Nasledoval srdečný smiech. Aj taký bol majster Viktor Kubal. I táto príhoda svedčí o jeho schopnosti sebairónie, o nadhľade a duchaplnosti.
Inokedy ma veľmi potešil poznámkou na moju adresu – a teraz si trochu polichotím – keď mi povedal, že vidieť, že som redaktor. Stalo sa to vtedy, keď ma uvidel robiť si poznámky na kúsok (zdrap) papiera, keď som si zaznamenával myšlienky, nápady. Zdôveril sa mi, že aj on to robí, dokonca niekedy aj počas jazdy električkou, aby myšlienku nezabudol, aby sa mu jednoducho „nevyparila“ z hlavy. Aj pri debate na spomínanú tému robenia si poznámok nezaprel v sebe človeka s veľkým zmyslom pre humor, keď povedal, že ho počas zápiskov niektorí spolucestujúci nenápadne pozorovali a možno pokladali za revízora, prípadne člena ŠtB. Debaty sa občas obrátili aj na politiku, ekonomiku, život okolo nás. Nečudo, veď každý publicista, humoristu nevynímajúc, ak chce byť úspešným, musí sa o tieto veci nielen občiansky, ale i profesne zaujímať.
Uviedol som iba zopár spomienkových poznámok zo stretnutí s už nežijúcim majstrom Viktorom Kubalom. Človekom, ktorý bol skutočnou osobnosťou (dnes celebritou), hoci sa vďaka svojej vrodenej skromnosti za ňu nikdy nepokladal. Viktor Kubal bol navyše človekom s národným a vlasteneckým cítením. Napokon, tak sa aj na sklonku svojej neutíchajúcej tvorby a života autorsky i osobne prejavoval. Po tomto velikánovi zostalo prázdno, ktoré stále v satiricko-umeleckom prejave a tvorbe na Slovensku výrazne cítiť.
Ako redaktor, za dlhé roky pôsobenia v rámci svojho povolania, som sa stretával i stretávam s mnohými významnými a zaujímavými ľuďmi, no s dávkou nostalgie musím povedať, že majster Kubal, najmä čo sa týka druhu umenia, ktoré prezentoval, vždy aspoň o ten symbolický kúsok vyčnieval nad ostatnými.

Krátke priblíženie jeho umeleckej tvorby

Kreslený humor a satiru na Slovensku po roku 1945 je možné si iba veľmi ťažko predstaviť bez karikaturistu Viktora Kubala. Už v 50. rokoch sa jeho výtvarný prejav vyhranil do pôsobivej výtvarnej skratky, ktorá mu bola prostriedkom realizácie vtipného nápadu. Pre Viktora Kubala bolo typické, že už v prvej predstave nachádzal obrazné riešenia v ľahkej kresbe ceruzkou. Definitívnu podobu dostávala karikatúra prekreslená perom alebo tušom. Pravdaže za predpokladu, že obrazné riešenie autora uspokojilo.
Kubalova zámerne neštylizovaná kresba priamo ozrejmovala satirickú myšlienku, niekedy vyjadrenú aj sprievodným textom, a svojou skratkovitosťou a zrozumiteľnosťou vytvárala podmienky na nadviazanie okamžitého kontaktu medzi dielom a vnímateľom. Viktorovi Kubalovi išlo vždy o obsah, o myšlienku. Za formovou jednoduchosťou a kompozičnou prehľadnosťou sa skrývalo hlboké pochopenie motívov a ich interpretácia cez humorné obrazové nápady, smerujúce často ku kriticko-satirickému obsahu. Jeho humorné figúrky a výjavy svojsky zľudšťovali zlo, hlúposť a spoločenské nešváry.
Sám Viktor Kubal svoje práce pokladal za publicistické, novinárske – a tak ich aj robil. Vždy nakreslil aktuálny obrázok, ako novinár napíše článok a zanesie či odošle ho do redakcie. To platilo za totality a malo by platiť aj dnes. Majster Kubal svojou každodennou tvorbou vyše štyri desaťročia dokazoval, že humor a satira sú prepotrebné veci. Podobne ako chlieb i smiech boli podľa neho najkratšou vzdialenosťou medzi ľuďmi.
Viktor Kubal svoje prvé pokusy kreslil tušom na filmový pás už ako dvanásťročný. Neskôr navštevoval celoročný denný kurz pre kinetickú fotografiu a kinematografiu v Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Svoje prvé animované filmy, ako Studňa lásky, Únos, Tajomný dedo, nakrútil vo vtedajšej spoločnosti Školfilm, predtým ako začal pracovať v bratislavskom štúdiu animovaného filmu. Tu vyrobil niekoľko zaujímavých seriálov, napríklad O Jankovi Hraškovi.
Treba tiež spomenúť cyklus rozprávkových večerníčkov, ako Panák z križovatky alebo Puf a Muf, a samozrejme celovečerné animované filmy Zbojník Jurko a Krvavá pani. Ako režisér a animátor vytvoril bezmála štyristo krátkometrážnych animovaných filmov, z ktorých mnohé získali významné domáce i zahraničné ocenenia.

Jeden z posledných rozhovorov s Viktorom Kubalom

(V „roháčovskom“ archíve sme našli jeden z posledných autentických rozhovorov s ním, ktorý prinášame.)

Čím vlastne kreslíte, majster Kubal?

– Hocičím. Perom, ceruzkou, čo príde. Raz sa ma deti opýtali, ako to vlastne kreslím. A prečo akurát takú figúrku. Tak som im dal návod a podľa neho môže kresliť každý. Predstavte si biely papier, zatvorte oči, predstavte si tam to, čo chcete nakresliť. A kým to máte ešte v pamäti, rýchlo to obtiahnite. A je to!
Prečo ste v Roháči vo vašej pravidelnej rubrike dali meno svojej postavičke práve Dita?
– Viete, kedysi dávno som čítal román Veselá pieseň o Bernadete, o francúzskom dieťati. Vtedy sa nám práve v rodine narodila dcérka a chceli sme jej dať meno Bernadeta. Ale prišiel na návštevu švagor a ten chcel Ditu.

Ako sa vám žije v týchto ťažkých časoch?

– Ťažké časy boli vždy. Nikdy nebol život ľahký. Tak to človek tragicky a pesimisticky nesmie brať. Kto si ako povie, tak sa vlastne má, podľa príslovia: „Kto sa pochváli, má pochválené, kto pohaní, má pohanené“. Pritom nechcem nič zľahčovať. Skúste sa vždy na život pozerať z tej príjemnejšej stránky. Napríklad, ako som rád, že nemám auto, pretože tým mám menej starostí i zodpovednosti. A tak je to aj s ostatnými materiálnymi statkami. Skúste všade, kam prídete, rozosievať optimizmus a dobrú náladu. Uvidíte, že sa to vyplatí. Viem, vždy to nejde, no treba sa vždy aspoň pokúsiť naladiť pozitívne.

Viete po kom ste zdedili talent?

– Ja mám všetky tetky z otcovej strany maliarky. Boli učiteľkami a v tom čase učiteľ musel vedieť takmer všetko. Aj z mamičkinej strany, ktorá sa narodila v Budapešti, jej bratia boli výtvarníci, aranžéri všetkých obchodov. Otcova mama bola sestrou Hansa Faladu, známeho spisovateľa. Tieto gény, ktoré som zdedil, mi akosi zostali. No a čo sa týka humoru, mal som napríklad brata advokáta, ktorý tiež bral život s humorom. Rozviedol s nadhľadom každého, kto si o to požiadal. Bral to svojím spôsobom zábavne, hoci je to vážna vec. Záleží na tom, z ktorej strany, z akého uhľa pohľadu na to hľadíte.

A čo pribúdajúce násilie, sebeckosť, brutalita… Ako to vnímate?

-Aj to záleží od pohľadu na vec. Ja som prežil vojnu a nevedeli sme, čo a ako bude. Vždy som sa však snažil veci brať tak, ako idú. Zdražel chlieb, maslo, nuž zdraželo, nejako to prežijeme. Viete, keď človek prejde o kúsok cesty ďalej, napríklad od miesta, kde sú problémy, už sa mu veci zdajú inakšie, ľahšie, jednoduchšie – a možno je už aj po probléme. Prípadne, časom sa zdajú až malicherné a človek sa nad nimi neraz povznesie, ba i pousmeje. Čas je najlepší lekár. Nad ničím sa netrápim, najmä nad tým nie, čo neviem ovplyvniť. A ako sa hovorí, ak nejde o život, nejde vlastne o nič.

Pripravil: Milan Kupecký

 Aktuálne aforizmy z nechránenej aforistickej dielne

Rada je zbytočná vec. Múdry ju nepotrebuje a poslanec si poradiť nedá.
Chybný krok sa robí hlavou.
Rozumného človeka sprevádza životom myslenie, politika reči.
Zviera sa od politika líši tým, že nerozpráva hlúposti.
Múdrejší ustúpi! A háda sa z väčšej vzdialenosti.
Čím viac politických strán, tým viac mudrovania!
Vraví sa, že náhoda je vôl. No stretnúť vola nie je náhoda.
Deravé zuby bolia. O niektorých poslaneckých hlavách sa to žiaľ nedá povedať.
Bol hlúpy. Dokonca natoľko, že si to priznal.
Ten, kto chce urobiť dieru do sveta, nesmie ju mať v hlave.
Vidieť do veci nezáleží vždy od jej priehľadnosti, ale od rozhľadu človeka.
Boli by sme najvzdelanejší národ, keby každý kto mudruje bol mudrcom.
Poslanca napadla myšlienka! Utrpel úraz.
Opakovanie je matkou múdrosti. Nie však pri opakovaní hlúpostí najmä pri interpeláciách.
Ľahšie sa hýbe hlavou a tlačidlom, ako rozumom.
Veľmi ťažko sa prichádza k rozumu. Prísť o rozum je oveľa ľahšie.
Hlúposť je ako priamka – nekonečná.
Utápať sa možno aj vo svojej plytkosti. Dokazujú to takmer všetky politické diskusie.
Nie každý kto vás dobehne je športovec alebo politik.
Tí čo nedokážu chytiť rozum do hrsti, mali by sa chytiť aspoň za hlavu.
Chytrý dopláca obyčajne na svoju chytrosť, hlupák na chytračenie.
Dobré myšlienky mnohým politikom behajú po rozume. Hrajú sa na schovávačku.
Hlupák sa môže utešovať tým, že je zábavný.
Iba chytrý môže doplatiť na svoju hlúposť. U hlupáka je to samozrejmosť.
Hlúposť je dar ktorým sa nik nechváli.
Najviac múdrosti sa spotrebuje predsa len na hlupákov.
Najviac múdrych je vždy až po svadbe, futbalovom výsledku a po voľbách.
Na pekáči nerozhoduje, že či išlo o hlúpu hus.
Ostrou kritikou si neprídete na tupca!
Trubači vymreli, poslanecké trúby nie.
Osud sa najlepšie zamieňa za hlúposť.
Hlupák prikladá dôležitosť svojmu zdraviu.
Najistejšia opora aj počas predvolebných sľubov – držať sa vlastného rozumu.
Ak by hlúposť kvitla aj v európskom parlamente, nemali by sme problémy s nedostatkom zelene.
Viac politických strán a hláv, viac kapustnice!
Hlupákovi veľmi nepomôže zub múdrosti.
Aj chytrí robia často zo seba hlupákov. Nejdú do politiky.
Múdry nik z neba nespadol, pretože zhora sa obyčajne padá na hlavu.
Transplantácia mozgu je možná, na rozdiel od transplantácie rozumu.
O Na Slovensku vraj očakávame prevraty v porobe postupného obracania kabátov.
O Podľa nemenovanej agentúry na Slovensku pribúda veriacich. Veria Ficovi.
O Čo tam po voľbách. Opozícia ich postupne vymení postupným odvolávaním.
O Kandidát na prezidenta by si mal uvedomiť, že ho voliči neposudzujú ako teraz hovorí a píše, ale ako je u nich zapísaní.
O Pozor občania pri voľbe slovenského prezidenta, aby hava štátu nebola kapustná!

  Milan Kupecký

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

5 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Alenka Holubcová
Alenka Holubcová
4 months ago

Milan veľmi pekné čítanie, aj o V.Kubalovi, aj tie tvoje aforizmy na koniec J… ďakujem.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
4 months ago

Pán Milan,
rád by som Vás potešil, lebo z Nitry kamarát a biometrik mi posla Vaše krásne myšlienky. Na to, aby také niečo urobil človek, musí mať v hlave a bohaté životné skúsenosti. Máte oboje. Čítať ich to je ako keď človeka obleje Slnko.
S pozdravom
jhusár

Julius Forsthoffer
Julius Forsthoffer
4 months ago

Milý pán Kupecký, slovutný humorista,
Potvrdzujem príjem a ďakujem za zásielku: Za Kubala i za Pavlíka, ale aj za aforizmy Kupeckého; Neviete si predstaviť ako to čítanie aforizmov dokáže odpútať , osviežiť až oslobodzovať myseľ od hŕby každodenných hrôzo-textov, správ a informácii z blízka i z ďaleka o súčasnosti v ktorej (akože)pohodlne žijeme.
Napriek inteligentnej, ale nespornej kritike človečenských nerestí aforizmy navodia čitateľovi úsmev aspoň za to, že ich dokážeme humorom podchytiť, zaregistrovať no aj reagovať na to v duchu toho anglického príslovia, že „upozornenie, teda včasná výstraha je cennejšia než pohotová zbraň“.
Prajem Vám zdravie a priateľsky pozdravujem Julo
Ing. Julius Forsthoffer PhD,

Vlado Pavlík
Vlado Pavlík
4 months ago

Ahoj Milanečko,
vybral som niekoľko kresieb /možno aj staršie / , ale humoru a satiry nikdy nie je dosť.
Pekný slnečný deň od Vlada.

Danica Vŕbová
Danica Vŕbová
4 months ago

Vážený pán Kupecký,

v prílohe Vám posielam najnovšiu tvorbu Vašich srbských kolegov. Boli by sme radi, keby ste urobili výber z Vašich aforistov a satirikov a obratom mi poslali na preklad, aby sa to v Šipaku zverejnilo. Tentokrát sa k nám so svojimi výtvormi pridal aj popredný čiernohorsky aforista Milenko Šarac, ako uvidíte v prílohe.