Dnes aktuálne Julius Forsthoffer

Príspevok od nášho čitateľa Júliusa Forsthoffera z Bratislavy

Ing. Julius Forsthoffer, PhD. príslušník Slovenského Rádu rytierov destilátov, sa narodil 8. 11. 1935 v Brezne, kde ukončil stredoškolské štúdium. Zvolil si vysokoškolské štúdium zamerané na chémiu, ktoré ukončil v roku 1958 na Chemickej fakulte SVŠT, v odbore kvasná chémia a technológia s červeným diplomom. Jeho prvým pracovným pôsobiskom bola droždiareň Kvasný priemysel Trenčín. Potom prešiel do Liehovaru v Leopoldove, kde sa venoval pokusnej výrobe kyseliny citrónovej. Získané poznatky uplatnil ako technológ projektant (Potravinoprojekt 1960) pre novú výrobňu 3 200 t/rok, ktorú potom ako vedúci investičnej skupiny v rokoch 1961 – 1966 staval a spúšťal do prevádzky, spolu s výrobňou kŕmnych bielkovín, octárňou, energetikou a kompletnými inžinierskymi sieťami tohto kombinátu. V roku 1967 prešiel do podniku Petrochema v Dubovej, kde v rámci investičných aktivít riešil výstavbu syntetických detergentov, bielych olejov i likvidáciu odpadov z kyselinovej rafinácie ropných produktov. V období 1967 – 1969 absolvoval vo VŠCHT Praha inžinierske štúdium v odbore materiály a korózne inžinierstvo. V rokoch 1969 až 1971 pôsobil na Kube v oblasti výroby liehu a kŕmnych bielkovín. V roku 1974 sa stal technickým riaditeľom GRT LIKO v Bratislave a do roku 1986 z tejto funkcie riadil výstavbu a rekonštrukcie v závodoch, ktoré zabezpečovali príslušné podnikové riaditeľstvá kvasného, konzervárskeho, škrobárskeho, mraziarskeho priemyslu, vrátane Výskumného ústavu LIKO a Ovocinárskeho štátneho majetku Stupava. Po ašpirantskom štúdiu v rokoch 1975 – 1977 získal titul CSc. (PhD.) a v roku 1985 pôsobil v Indii pri zavádzaní submerznej výroby kyseliny citrónovej. Od roku 1986 do 1992 bol riaditeľom VÚ LIKO a potom do roku 1995 pôsobil v priemysle vo Venezuele. Po návrate, vyučoval ako lektor-špecialista v rokoch 1995 až 2000 a v rokoch 2002 až 2005 na Strojníckej fakulte a Materiálovo-technickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Medzitým, v rokoch 2000 až 2002 pôsobil v Instituto Politéchnico Nacional (Mexiko). Od roku 2004 je tajomníkom Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a v rámci tejto funkcie aj certifikovaným hodnotiteľom destilátov. Je občasným technickým poradcom pre výrobu etanolu, ovocných destilátov, bioprísad do motorových palív vrátane biometánu i občasným lektorom pre poslucháčov FChPT STU, alebo EU v Bratislave i prednášateľom na tematicky blízkych domácich a nadnárodných konferenciách. Podporuje trend recyklácie uhlika na podporu zníženia jeho spotreby v hospodárstve a sanáciu životného prostredia…

Vyberáme Výroky slávnych z jeho bohatej zbierky

 

„Nebojím sa človeka, ktorý cvičil 10 000 úderov raz, ale bojím sa človeka, ktorý cvičil jeden úder 10 000-krát.“ ― Bruce Lee

„Vydržte! Každý deň, týždeň, mesiac sa zlepšujete. Raz prídete na spôsob, ako zvládať veci, ktoré sa spočiatku zdali neuskutočniteľné.“ ― FRANK BETTGER
Dovetok: Presne tak ako keď odúčali koňa žrať. Vtedy, keď to už dokázal zdochol.

„Radšej vstúpiť do lajna ako do strany“, – varuje populárna slovenská skúsenosť riadiac sa zásadou o stupňovaní slova nepriateľ: Prvý stupeň nepriateľ, druhý stupeň úhlavný nepriateľ, tretí stupeň koaličný partner. Niekedy sa k tomu dodáva i štvrtý stupeň: člen vlastnej politickej strany.

„Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade.“
― Albert Einstein

„Život nie je to, čo človek prežil, ale to, na čo si pamätá a ako na to spomína, aby o tom mohol rozprávať“. – Gabriel García Márquez

“Skôr alebo neskôr si uvedomíš, že jedno je vedieť o ceste a druhé je ísť onou cestou.
Ak nevieš, kam chceš ísť, je úplne jedno, akú cestu si vyberieš.”

“Prečo padáme? Aby sme sa naučili opäť sa postaviť.”

“Naše životy nepatria len nám. Od zrodenia až po hrob sme previazaní s ostatnými, predkami aj súčasníkmi. Každým zločinom a každou láskavosťou utvárame našu budúcnosť.”

“Niekedy vidíme iba to, akí sú ľudia od nás odlišní.
Ale keď sa lepšie prizrieš, môžeš vidieť, akí sme si všetci podobní.”

“Niekedy veci, ktoré si najviac želáš, sa nestanú, a čo nečakáš, sa stane.
Neviem, niekedy stretneš tisíc ľudí a nijak sa ťa nedotknú.
Až príde jeden človek a tvoj život sa navždy zmení.”

„Policajt nie je právnik ale v state kde platí nevymožiteľnosť práva majú právnici navrch.
A nielen pri dopravných priestupkoch.“

„Všetko (odpoveď) závisí od toho, ako položíš otázku.“

Zamysli sa a napíš, čo vieš o kauze apoštola Tomáša. On ako kľúčový svedok vzkrieseného Ježiša mal prekypovať aktivitou hlavne v Jeruzaleme. Ale v Skutkoch apoštolských sa o jeho činoch nič nepíše. Prečo asi? Jožo Havo

„Urobte to, čoho sa bojíte a robte to stále…je to zatiaľ najrýchlejší a najistejší spôsob, ako poraziť strach.“ ― Dale Carnegie

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“ ― Buddha

„Najdôležitejšia vec na komunikácií je počuť to, čo nie je povedané nahlas.“ ― Peter Drucker

„Klamať je evolučná výhoda civilizácie!“

„Elita – aj zo svoloče sa časom vypracuje elita, ale nikdy nie šľachta.“

„Stará múdrosť hovorí, že kvalita právneho štátu sa nezvyšuje s počtom právnikov.

Motto: „Nie vždy je ľahké pozrieť sa dozadu ! Obzvlášť vtedy keď je za nami toho toľko že už človek ani nedovidí ! Ale vždy je radostné, keď to čo dovidí stojí za to.“!

„Názor väčšiny nemusí vždy zodpovedať pravde. Ani milión múch, či dva, tri, alebo viac ma nepresvedčí o tom, že hovno chutí.“

„Nič nie je dobré či zlé, ale myslenie to takým robí.“ – William Shakespeare

„Slovensko aj všetky krajiny sveta sú diktatúry (aj t.z. demokracia je v podstate diktatúra peňazí) a ľudia si iba ničia meno ak protestujú sólo, aj tak nič nezmôžu.
Jedine masa ľudí môže zmeniť systém s požiadavkou zmeny volebných zákonov lebo to sa nikdy dobrovoľne nestane.
Musel by sa stať zázrak, aby ľudia to chceli v ktorej koľvek krajine sveta vedenej kňazmi, politikmi, médiami.“

„Ľudí nemôžeme nič naučiť. Môžeme im iba pomôcť odhaliť, čo je v nich samých.“
― Galileo Galilei

„Ak chcete byť úspešní, tak je to takto jednoduché: vedzte, čo robíte; milujte, čo robíte; a verte v to, čo robíte.“
― WILL ROGER

“ Vždy verte tým, ktorí pravdu hľadajú, nikdy neverte tým, ktorí tvrdia, že ju našli.“
André Gide, francúzsky spisovateľ

„Hrdina je človek, ktorý nájde silu vytrvať a vydržať napriek neprekonateľným prekážkam.“
― Christopher Reeve

„Rozdeľte každý problém na toľko častí, koľko len viete, aby ste problém vyriešili.“
― René Descartes

„Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, sú lásky ktoré nikdy nezískame,
sú chvíle na ktoré spomíname a sú priatelia na ktorých nezabúdame“

„Ak je zrejmé, že ciele nemôžu byť dosiahnuté, nezameriavajte sa na ciele, ale na jednotlivé kroky, ktoré vás k nim mali doviesť.“
― Konfucius

(„Niekto múdry raz povedal): „Sebectvo nie je keď si robíme, čo chceme…ale je
vtedy keď od iných vyžadujeme, aby sa správali tak, aby to nám vyhovovalo.“

„Zlo nerobia peniaze, ale ľudia ktorí nimi manipulujú, rovnako ani zbrane nezabíjajú, ale ľudia, ktorí nimi manipulujú.“

„Jediné, čo sme sa naučili z dejín, je to, že sme sa nič nenaučili. Takže nie opakovanie storočnej histórie, ale oveľa dlhšej.“

„Mýli sa ten, kto si myslí, že keď z dejín vynecháme všetku lož, ostane v nich čistočistá pravda. Neostane tam nič.“
Stanislaw Jerzy Lec

„Na počiatku a na konci všetkého bolo vždy slovo. Raz mi jeden starý novinár povedal:
-Ak ťa čítajú stotisíce ľudí, je to záväzok ctiť si slovo, pretože slovo je ako guľka z revolveru a nedá sa vrátiť.
Nedalo mi nesúhlasiť, ale priznám si, doba a okolnosti mi nanútili otázku: -Kto sa dnes na život takto pozerá?“

„Kto nič nevie a nevie, že nič nevie, je dieťa – učte ho.
Kto nič nevie a vie, že nič nevie, je leňoch – stráňte sa ho.
Kto niečo vie a nevie, že to vie, je spáč – zobuďte ho.
Kto niečo vie a vie, že to vie, je mudrc – nasledujte ho.“ (múdrosť perzského ľudu)

Nikola Tesla: „Praktický úspech nejakej myšlienky, bez ohľadu na jej vlastnú hodnotu, závisí od postoja súčasníkov. Ak prichádza vo vhodnom čase, príjmu ju; ak nie, môže dopadnúť podobne ako výhonky, ktoré vyláka zo zeme teplé slnko, len aby ich poškodil a spomalil ich rast nasledujúci mráz“.
Ba R. Lomas v diele „Muž, ktorý vymyslel 20. Storočie“ píše, že N. Teslovi povedali : „Nemáme záujem o ten váš striedavý prúd.
Neverím v úspech boja, verím v jeho nevyhnutnosť. Aj v nevyhnutnosť boja proti nepravde.“

„Čas, ktorý nám bol daný na to, aby sme konali dobro a šli po ceste spravodlivosti nepoznáme, ale vieme to, že predtým včas treba dielo odovzdať, aby mohlo pokračovať, pretože ponechané iba vo vetre udalostí a hre náhod, by mohlo zaniknúť.“

„Svet vždy bude čakať na chybu, ktorú urobíš a málokedy si všimne milióny správnych vecí, ktoré robíš. Preto si nerob veľkú hlavu z toho, keď urobíš chybu.“

„Keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté.“

„Slová, sú ako zlodej, oberajú nás o čas. Sú ako zbraň, dokážu zraniť, ale sú aj ako chlieb, sýtia, vzbudzujú pokoj a šťastie. Ale sú aj slová, ktoré preletia ako víchor; sú však i také, ktoré nás aj po rokoch môžu naplniť radosťou.“

Perla ducha?
„Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že extrémisti problémy nevyriešia, len ich zväčšujú,“ – povedal z pódia bloger Ján Benčík (ale nepovedal kto ich vyrieši).

„Kto nechce rozumieť, nerozumie. (Je tu aj iná možnosť, že nemá čím porozumieť).
Ten citát Edmunda Burkeho znie takto. „Ak má vyhrať zlo, potrebuje už len jedno – aby slušní ľudia nerobili nič.“
Slušní ľudia neurobili nič a zvolili Čaputovú!

[Stále menej domácich potravín v obchodných reťazcoch]:
„Katastrofický stav: má všetky príznaky cielenej sabotáže národného hospodárstva a bezpečnosti štátu.“

„Nikto neodsudzuje ostrejšie ako nevzdelaný. Nepozná ani dôvody, ani protiargumenty a vždy si myslí, že je v práve.“
Ludwig Feuerbach

„Úspech znamená chodiť od zlyhania ku zlyhaniu bez straty entuziazmu.“
― WINSTON CHURCHIL

„Máme aj múdrych, ktorých myšlienky sú uchopiteľné či už tými odvážnejšími, alebo (kto chce) tými neprezieravejšími. Kým útočník môže útočiť s maskou na tvári, neberme masky obrancom, či už ich používať vedia, alebo nie. Nejeden si ju navlečie ako symbol na rukáv, ale ten kto vie ako, si ju nasadí na tvár. Verím, že každá strana si vedie a dopĺňa svoj menný zoznam osôb, ktoré budú stiahnuté z obehu ako prvé, keď niekto zavelí, že dozrel čas.“

„Slovo «skorumpovaný (tal. corrotto) pripomína rozbité srdce (tal. cuore rotto), srdce naštrbené, niečím zašpinené, zruinované ako telo, ktoré prirodzene vstupuje do rozkladu a vydáva zápach.“

„Práca vytvára príležitosť k vzniku nových myšlienok.“
― Jim Rohn

Nadišla doba keď národ potrebuje väčšmi charakter ako talent. Lebo talent je meteor, ktorý sa zablysne a zhasne, ale charakter je stálica, ktorá trvá“ ( P.O.Hviezdoslav)

„Príjemný je pocit po vykonanej práci – iucundi acti labores.“

„Dlhoročné skúsenosti nepotvrdzujú „klopte a bude vám otvorené“
Treba sa držať zásady: debeo, ergo volo; v preklade: musím, teda chcem.“

Smutný citát:
“Žijeme v časoch, keď lekári ničia zdravie, právnici ničia spravodlivosť, univerzity ničia vzdelanosť, vlády ničia slobodu, médiá ničia informovanosť, cirkev ničí morálku a banky ničia ekonomiku.”
Chris Hedges, americký spisovateľ, novinár.

„Tak ako sa robí sčítanie obyvateľov, domov, bytov a pod., malo by sa
urobiť aj sčítanie hlupákov. A tiež po domácnostiach. V istom zmysle
sa to aj robí, veď o čom sú výsledky parlamentných volieb?
Hlupáci, a to je ich veľká prednosť, nikdy dobrovoľne, ani pod tlakom faktov a dôkazov, voľbu a názor nemenia. Stačí ich len prikrmovať: ďalšími hlúposťami a sľubmi, a vydržia aj s minimálnou, alebo priemernou mzdou, či dôchodkom. Podobne ako burina, prežijú s minimom, a zároveň hubia život rastlinkám prospešným.“ M. Dieneš.

„V Česku pred pár rokmi letel vtip: Jací byli komunisté? Rudí, nebo červení? Zlatí!

„Deti nie sú pokusné králiky, na ktorých si môže hladkať svoje ego ktorýkoľvek politik.
Deti sú soľ našej budúcnosti. „ČÍM BUDEME SOLIŤ, KEĎ SA NÁM SOĽ POKAZÍ?“

“Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.
Znamená to, kto kontroluje minulosť kontroluje budúcnosť. Kto kontroluje prítomnosť kontroluje minulosť.“ George Orwell

„Takzvaná utečenecká kríza je pomenovanie zavádzajúce. Pokiaľ, samozrejme, masy migrantov budeme definovať ako ľudí, ktorí neutekajú ani tak pred niečím, ale za niečím, v tomto prípade za sociálnymi benefitmi niekoľkých vyspelých európskych štátov, tak to nie sú utečenci.“

„Ľudský život je naozaj krátky, avšak dosť dlhý, aby sme spoznali to najdôležitejšie. Kto je ten, kto nás dovedie do večného života stál pred Pontským Pilátom a prezradil mu, že jeho Kráľovstvo nepochádza z tohto sveta, ale každý z tohto sveta, kto túži poznať pravdu, bude počuť jeho hlas.
Ježiš odpovedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nieje odtiaľto.“ Vtedy mu povedal Pilát: „Teda predsa si ty kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý kto je z pravdy, počuje môj hlas.“

Hoci sme technicky dospeli ďaleko, mentálne v nás pretrval otrocký duch, zaslepenosť, prepadanie bludom, poverám a strach. Náš problém nie je s bláznami vo vedení spoločnosti ale v neschopnosti davu sa im vzoprieť. Teda presne to isté, čo v celých dejinách.“

„Individualita je nevyhnutná pre dozrievanie človeka aj spoločnosti. Nostalgia za kolektivizmom je ako plač dospelého nad strateným bezstarostným detstvom.
Individualizmus je základ pre davovo – elitársku spoločnosť. Individualita rozdeľuje ľudí a tak sa stávajú zraniteľnými, kolektivizmus ochraňuje ľudské hodnoty. Individualizmus vydeľuje, kolektivizmus spája Davovo-elitárska spoločnosť stojí na kolektivizme, na davovom občanstve.
Liberalizmus nahradil kresťanský kolektivizmus slobodomurárskym individualizmom, vyhnal Boha, na prvé miesto postavil človeka a zabil európsku identitu.“

Julius Forsthoffer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments