DNES AKTUÁLNE PRIAMO ZO SRBSKA DANICA VŔBOVÁ, ČLENKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŽDRAL

Vážený pán Kupecký,

v prílohe zasielam moje preklady krátkych foriem – aforizmov a epigramov – srbských autorov: Jovana Kragujevića, Igora Damnjanovića DIB, Zorana Doderovića, Neška M. Ilića, Vladicu Milenkovića a Aleksandra Pavića, teda autorov zoskupených okolo združenia Ždral.
Pán Pavić ma oslovil, aby som tento materiál preložila do slovenčiny a poslala Vám na zverejnenie. Aj touto príležitosťou v mene autorov a vo svojom osobnom mene ďakujem za spoluprácu a srdečne pozdravujem. Pre akékoľvek otázky som k dispozícii.

Danka

Srdečný pozdrav,
Danica Vŕbová

Na úvod…

Srbsko patrí medzi aforistické veľmoci. Vydedukovali sme to z ich humoristickej tvorby nielen zo srbských printových médií, ale i zo sociálnych sietí. Nám, slovenským aforistom, Majstrom krátkych literárnych útvarov sa podarilo za osobnej angažovanosti a finančnej podpory niektorých priaznivcov Humorikonu, „s odretými ušami“ práve v týchto dňoch vydať knihu aforizmov, kde sú uvedení súčasní slovenskí autori aforizmov, epigramov, a vôbec už spomínaných krátkych humoristických útvarov. Práve takých, ako nám poslali srbskí humoristi preložených do nášho rodného jazyka. Radi ich uverejňujeme aj spolu s autormi v našom čoraz čítanejšom Humorikone.

Epigramy – Aleksandar Pavić

Гвоздена завеса

Присуствујемо хистерији
и налету буке и беса.
Док се у свету спушта
нова гвоздена завеса.

Železná opona

Sme svedkami hystérie
a výbuchu hluku a zúrivosti.
Kým vo svete zostupuje
nová železná opona.
……………………………………………………………………………..

Нуклеарни сет

Када се сервира лудило
разум је јасан,
и у нуклеарном сету
сваки гем је опасан!

Nukleárny set

Keď sa podáva šialenstvo,
dôvod je jasný,
aj v jadrovej súprave
každý gem je nebezpečný.
………………………………………………………..

Маратонска правда

Маратонска правда
има мирис кривице,
а то одлично знају
и на грани птице.

Maratónska spravodlivosť

Maratónska spravodlivosť
zaváňa vinou,
a to veľmi dobre vedia
aj na vetve vtáci.
………………………………………………………………………………..

Политичка арена

Када се отвори
политичка арена,
поред гладијaтора
стоји и ред хијена.

Politická aréna

Keď sa otvorí
politická aréna,
vedľa gladiátorov
stojí aj rad hyen.

Aforizmy – Zoran Doderović

У кривом огледалу само је оквир прави.
V krivom zrkadle je rovný iba rám.

Док смо тражили кривца, овај се преобукао у спасиоца.
Kým sme pátrali po vinníkovi, ten sa prezliekol na záchrancu.

За несрећу је потребно двоје. Корумпирана власт и неспособна опозиција.
K nešťastiu treba dvoch. Skorumpovaná vláda a neschopná opozícia.

Иза успешног народа стоји систем. Испред неуспешног Вођа.
Za úspešným národom stojí systém. Pred neúspešným – Vodca.

Наша стратегија развоја? Спасавај се ко може!
Naša stratégia rozvoja? Zachráňte sa, kto môžete!

Тешко је доћи до истине која одјекује у лавиринту.
K pravdy, ktorá sa ozýva v labyrinte, je ťažké prísť.

Кад је вођа испливао, институције система су потонуле.
Keď vodca vyplával von, inštitúcie systému sa potopili.

Да политичари сагоревају на послу, краће би нам трајали.
Ak by politici vyhoreli v práci, trvali by nám menej.

Одлуке се доносе иза затворених врата јер промаја шкоди здрављу.
Rozhodnutia sa vynášajú za zatvorenými dverami, pretože prievan je zdraviu škodlivý.

Да данас живим боље него јуче сазнао сам из сутрашњих новина.
Zo zajtrajších novín som sa dozvedel, že dnes sa mi žije lepšie ako včera.

Aforizmy – Neško M. Ilić

Немогуће је сагледати дубину наше кризе. Не види се дно.
Je nemožné pochopiť hĺbku našej krízy. Dnu nevidno.

Завукли су нам руке до дна џепова, али и даље напредују.
Ruky majú hlboko v našich vreckách, ale stále robia pokroky.

Млади кадрови су побегли у свет. Уплашили се српског економског тигра.
Mladé kádre utiekli do sveta. Báli sa srbského ekonomického tigra.

Овде је несташица хране вештачка, а несташица памети природна појава.
Tu je nedostatok jedla umelý, a nedostatok mozgu prirodzený jav.

Истина је само једна. Онима који могу да је купе честитамо, а осталима желимо више среће на следећој аукцији.
Pravda je len jedna. Gratulujeme tým, ktorí si ju môžu kúpiť, a ostatným prajeme viac šťastia na ďalšej aukcii.

Продаћемо све што имамо…
И тако створити идеалне услове за нови почетак.
Predáme všetko, čo máme…
A tým vytvoríme ideálne podmienky pre nový začiatok.

Наше везе са Међународном заједницом су толико добре, да нам је и судбину скројила гратис.
Naše vzťahy s Medzinárodným spoločenstvom sú take dobré, že nám zadarmo formovalo osud.

Изостао је смак света. Господари планете трагају за другим решењима.
Vymeškal koniec sveta. Páni planéty hľadajú iné riešenia.

Гладни су најмоћнија сила на свету. Имају највећи креативни потенцијал.
Hladní sú najmocnejšou silou na svete. Majú najväčší tvorivý potenciál.

Могао би вођа да повуче и паметан потез, али му повлачење не пада на памет.
Vodca by mohol urobiť aj šikovný ťah, ale ústup ho nenapadne.

Небески народ нема тло под ногама.
Nebeský ľud nemá pôdu pod nohami.

Aforizmy – Jovan Kragujević

Идеалан поданик има срце у петама, душу у носу и маску на лицу.
Ideálny subjekt má srdce v pätách, dušu v nose a rúško na tvári.

Некада се по мишљење ишло у комитет, а сада се иде на интернет.
V minulosti si ľudia chodili po názor na výbor, no teraz chodia na internet.

Лако је бити први кад нема других.
Je ľahké byť prvý, keď nie sú druhí.

Дух демократије лута Србијом, никако да нађе одговарајуће бирачко тело.
Duch demokracie blúdi Srbskom, nevie nájsť vhodných voličov.

Ако је инвеститор превише елоквентан, верујте да је инсолвентан.
Ak je investor príliš výrečný, verte, že je insolventný.

Само народи плитке памети имају дубоку државу.
Iba ľud s plytkou mysľou má hlboký štát.

Тешко је прећи праг када живите испод њега.
Je ťažké prekročiť prah, keď žijete pod ním.

Aforizmy – Aleksandar Pavić

Фикција је наша реалност.
Fikcia je naša realita.

Сити свега штрајкују глађу!
Plní všetkého držia hladovku!

Зид ћутања спада у врхунске изолаторе.
Múr ticha patrí k špičkovým izolantom.

На почетку изборне кампање нуде се мед и млеко, а на крају лук и вода!
Na začiatku predvolebnej kampane ponúkajú med a mlieko, a na konci cibuľu a vodu.

Цару су обукли ново одело. Тражи се још само лудачка кошуља!
Cisára odeli do nového obleku. Hľadá sa len zvieracia kazajka!

Говори се о хибридном рату. Све почиње од семена зла.
Hovorí sa o hybridnej vojne. Všetko začína semenom zla.

Aforizmy – Igor Damnjanović DIB

Политичари добро једу, али су им резултати и даље мршави.
Politici dobre jedia, ale sú ich výsledky stále tenké.

Имамо мигрантску кризу. Не знамо где пре да побегнемо.
Máme migračnú krízu. Nevieme kam uniknúť.

Од писања тренутно не може да се живи. Од њега се живи вечно.
Písaním sa súčasne nedá uživiť. Žiješ večne z neho.

За петама су нам. Стали смо им на жуљ.
Sú nám v pätách. Stupili sme im na mozoľ.

Прво се удруже, а онда поделе народ.
Najprv sa spájajú, a potom rozdelia ľud.

Дићи ће нас из пепела. Да би имали чиме да се посипају.
Vzkriesia nás z popola. Aby sa mali čím posypať.

Он је политички затвореник. Годинама не излази из скупштине.
Je politickým väzňom. Už roky neopúšťa zhromaždenie.

Aforizmy – Vladica Milenković

Афоризам је мишљење критичне масе.
Aforizmus je názor kritickej masy.

Полако пропадамо. Чему журба?
Pomaly zlyhávame. Prečo zhon?

Пали смо на ниске гране. Време је да се спустимо на земљу.
Spadli sme na nízke konáre. Je čas zostúpiť na zem.

Ми не клецамо. То су само финте.
Nepodlamujeme kolenami. Sú to iba finty.

Држава је сређена. Народ се још добро држи.
Krajina je vysporiadaná. Ľudia sa zatiaľ dobre držia.

Ни контејнери нису што су некад били. Све само ђубре!
Ani kontajnery už nie sú to, čo bývali. Všetko len samé odpadky!

Написао сам афоризам, а да ми рука није задрхтала.
Aforizmus som napísal bez toho, aby sa mi triasla ruka.

Zo srbčiny preložila Danica Vŕbová

DANICA VŔBOVÁ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments