Dnes aktuálne dozvuky likvidácie našej slovenskej humoristicko-satirickej tvorby

Domov: WWW.HUMORIKON.SK – V dnešnom nájdete prezentáciu tvorby Pavlíka, Grešáka, Javorského a príhovory na tému v akých ťažkostiach a nastavených prekážkach sa nachádza humor a satira na Slovensku….

DNES AKTUÁLNE HRDIACI SA ĎALŠÍM MEDZINÁRODNÝM ÚSPECHOM A SILVESTROVSKY NALADENÝ SLOVENSKÝ HUMORISTA VLADIMÍR PAVLÍK

Blížiaci sa koniec roka býva spojený s veselou náladou a očakávaním(nádejou) lepších časov v novom roku. To sú slová Novomestského karikaturistu Vladimíra Pavlíka, jedného z našich najúspešnejších súčasných slovenských karikaturistov, ktorý mimochodom na medzinárodnej súťaži v Kosove získal v týchto dňoch certifikát za vysokú umeleckú hodnotu kresieb. Témou súťaže bola železničná doprava. Autorovi úprimne blahoželáme! Dnes nám okrem iného ponúka na obveselenie aj silvestrovský bonus v podobe niekoľkých vtipných kresieb a pranieruje kompetentných, že nepomôžu, obrazne povedané – symbolicky bájnemu vtákovi Fénixovi vstať z popola. (Fénix je podľa mytológie posvätný bájny vták Egypťanov)…

Pranier známeho slovenského humoristu Vlada Javorského

„Je mi veľmi smutno, že grand zaslaný slovenskými autormi, humoristami, tvorcami Humorikonu, už niekoľko krát zaslaný na Fond na podporu umenia, reagujúc tak projektom na legálnu Výzvu FPU (riaditeľ FPU Špoták) nebol fondom priklepnutý, lebo hodnotiť humor je naozaj zvláštne a pre niekoho i veľmi zložité a ťažké…Každý z nás je z iného súdka, každý má iné kritériá, iné nároky na satiru, humor a smiech podpísané pod intelekt a erudíciu získanú počas života…Hodnotiť humor? Hodnotiť aforizmy? Na základe akých kritérií…? Viac smiešne, menej smiešne? Múdrejšie, menej múdrejšie…?! Má humor prínos v živote spoločnosti? Otázok je naozaj veľa, každá by si zaslúžila odpoveď. Profesionálnych kritikov humoru niet, nie sú na to školy, ani prípravné kurzy. Humor buď je, alebo nie je…Humor má individuálny prínos. Som presvedčený a na tom trvám, že každý autor ponúkajúci svoje riadky, či kresby do Humorikonu koná v najlepšej viere niečím prispieť na zlepšenie nálady, či dopracovať sa k istému poznaniu stavu skutočnosti. Veď ak si všimneme na sociálnych sieťach, koľkí spomínajú na Roháč ako na krajinu, v ktorej sa cítili komfortne práve cez prizmu humoru a satiry..? Vedia títo „školení hodnotitelia,“ že mnohí autori z Roháča stále fungujú, stále prispievajú svojou troškou do mlyna humoru, práve do Humorikonu? Nemyslím si, že sú opotrebovaní, slabí, menej kvalitní…Práve naopak, sú oveľa kritickejší, lebo takými byť v totalite nemohli. Nesmeli byť! Humorikon im dáva priestor, získali si opäť svojich verných na svoju stranu. Viem o tom svoje, som jedným z nich…Navyše je smutné, že pracujú bez nároku na honorár, ktorý by mnohým pomohol dôstojne prežiť s najnižšími dôchodkami jeseň života…Dá sa vychovať mladá generácia lyžiarov, hokejistov, za nemalé financie od štátu, ale humorista sa vychováva sám…Grátis, humor sa berie ako niečo menejcenné. A pritom je to korenie, veľmi vzácne korenie duše. Nuž, je mi ľúto, že existuje takýto oficiálny postoj k tvorcom, ale ide sa ďalej. Musí sa ísť, lebo bez úsmevu deň tak nechutná…Česť pánovi Milanovi Kupeckému, ktorý sa stal akýmsi nevoleným otcom a priaznivcom všetkých autorov, ako domácich, tak i zahraničných.“

Váš Mgr.art. Vlado Javorský, slovenský humorista, člen RR Humorikonu

Pranier známeho slovenského karikaturistu Vlada Pavlíka

„Hlásim sa ako ďalší slovenský humorista k príspevku na adresu ministerstva kultúry uverejnený v úvodom príspevku kolegu Vladimíra Javorského: Blíži sa koniec roka 2023 a život bude nekompromisne pokračovať v novom roku v roku 2024. Čas sa nedá zastaviť a navyše si to uvedomujeme s pribúdajúcimi rokmi. Súhlasím so slovami Vlada Javorského v jeho predošlom príspevku. Stotožňujem sa s ním v názore ohľadne humoru, kde „komisári “ z Fondu na podporu umenia (FPU) nemajú o tomto odbore umenia humoru ani najmenšie poznanie. Podporiť túto oblasť kultúry by mala byť ich národná povinnosť. Pokým nerozumejú tejto oblasti umenia mali by bezodkladne opustiť tieto pozície. Som držiteľom 47 medzinárodných ocenení, medzi nimi mám ocenenie OSN s podpisom generálneho tajomníka za mierovú a protivojnovú kresbu. Iba tento rok som získal ocenenie v Londýne v silnej medzinárodnej konkurencii s témou prisťahovalectva a celú radu významných ocenení z medzinárodných festivalov. Vo svete je satira a humor mimoriadne váženým a dotovaným odvetvím umenia. Žiaľ na Slovensku strácame kontinuitu v tomto odbore umenia, vzhľadom na neodbornému a nekompetentnému prístupu ľudí v komisiách FPU ktorí nemajú záujem podporiť tento druh umeleckej tvorivosti.!

Vladimír Pavlík, humorista, čestný občan rodného mesta, riaditeľ pravidelnej medzinárodnej súťaže Novomestský osteň a slovenský rekordér v rýchlo kreslení karikatúr

Humoreska na danú byrokratickú tému

DOTÁCIE

(Podobnosť so zmietnutou žiadosťou tvorcov Humorikonu o grant zaslaný na inštitúciu kultúry je takmer čisto náhodná, hoci je veľmi podobná!)

-Dobrý deň, som tu správne, tu zasadá komisia, ktorá rozhoduje o prideľovaní dotácií na podporu umenia?
-Áno, správne, a o čo ide? -odvrkne bruchoplecitý muž, zahniezdiac sa v kresle za vrchstolom, zrejme predseda komisie. Ostatní páni, sediaci po oboch jeho stranách, unudene zívajú a podriemkavajú. Medzi nimi usedavo podriemkaval aj unudený riaditeľ fondu.
-Som redaktor humoristických novín a nedávno sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie reagujúc tak na vašu Výzvu…a nevime, prečo ste nám opäť zamietli žiadosť? -predstavil som sa ako zástupca humoristických novín.
-No a čo má byť? Ako sa volajú tie vaše noviny?
– Dobre ich poznáte z počutia, ich titul je TŔŇ. Viete dobre o koho ide! Už po desiaty krát podávame žiadosť o podporu slovenskej kultúry, no doposiaľ nám nebol pridelený jediný cent.
-Prosím vás, na takéto noviny chcete dotáciu? Schválne sme si prečítali jedno vydanie a tuhľa, hneď na prvej strane sú fóry o mne, odpovedal akoby prebudený z polospánku riaditeľ. Jediné, čo ho dokázalo naplniť, bola fľaša slivovice, o províziách radšej pomlčím…Hoci mal už tretiu manželku, milenku mal tú istú…Najradšej zachraňoval tých, čo sa topili v peniazoch…Preto vôbec som nedával tomuto stretnutiu význam, lebo navyše nik z nich z nich nemal ani štipku zmyslu pre humor. Na druhej strane stola sedel ďalší pracovník z fondu ku ktorému som sa prihovoril. O ňom bolo známe, že aj keď nebýval práceneschopný, neschopným v práci bol stále…Všetky jeho morálne zásady sa rozpustili v peniazoch a alkohole…Ďalej som sa snažil zaujať ich rozprávaním vtipov o ženách, konkrétne o svokrách a o manželkách, ktoré aj napriek tvrdeniu, že všetci muži sú rovnakí, často ich striedajú…Aj ďalších kolegov nadácie som sa snažil vtipne charakterizovať, no jediné čo vedeli poriadne chytiť do rúk, bola výplata, úplatok a pohárik…Tento fór bol ako ušitý najmä na pána riaditeľa. Darmo ma presviedčal, že ťažko sa dá podplatiť a pije iba šaraticu. Poctivo dokázal v živote vykonávať jediné – brať úplatky…Nikdy sa nedal opiť rožkom. Iba borovičkou…Nechýbali ani fóry o bývalej vláde, o ktorej sme kriticky písali, že namiesto pomoci kultúre vyplatila sviniam podporu vo výške 300 eur na každú sviňu…Nuž a takto som pokračoval a kriticky poukazoval na všetky neduhy, ktoré sa vyskytujú všade, nielen na ich pracovisku. A to ešte nevravím o ostatných politikoch, zobrazených na karikatúrach!
– Nie, pán riaditeľ, to nie je o vás ako tvrdíte a ani o vašich príbuzných či kolegoch. Je to o všeobecných ľudských neduhoch, kváriacich našu spoločnosť, na ktoré chceme upozorniť. Neberte to, prosím, osobne…
-Akože to nie je o vás ani o vašich kolegoch, všetci sme tu opísaní ako ľudské bytosti! Ja najlepšie viem, aký som a dobre poznám aj svojich kolegov.
– Že vám nie je hanba o takých stupídnostiach písať a ešte na to žiadať podporu z nášho fondu. Von! Nech vás tu viac nevidím! O niekoľko dní bolo do redakcie doručené rozhodnutie: Kvôli nízkej, kolísavej, až stupídnej úrovni vašich novín vašu žiadosť o podporu slovenskej satiry a humoru, zamietame! Nebudú na ich vydávanie poskytnuté žiadne dotácie. A navyše, voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie…

Ján Grešák, popredný humorista, autor najmä krátkych literárnych útvarov

Jeden z mnohých zaujímavých ohlasov od autorov i čitateľov, na zamietnutie našej žiadosti riaditeľom Špotákom z Fondu na podporu umenia (FPU):

27.12.2023
„Milý pán Kupecký, slovutný humorista!
Ďakujem za preposlané vyjadrenia slovenských humoristov Vlada Javorského a Vlada Pavlíka. Je slušné, objektívne, ale…zostane hlasom volajúcim na púšti, pretože v systém v ktorom žijeme má príslušníkov rovných a rovnejších. Kto a podľa akej miery ich vyberá je rečníckou otázkou na ktorú nedá pravdivú odpoveď ani dotknutý fond. Je to tak, podaktorí sú v prúde, iní iba na brehoch rieky, ktorá nemá mosty. Ale podelím sa s Vami o jeden názor ktorý nakukáva mierne aj za kulisu dejín:
„Poviem vám jednu krutú pravdu, ktorú na Západe nechcú pochopiť. Bez ohľadu na to, čo Izrael urobí, po týchto krvavých jatkách už Hamas nemôže byť vyhubený. Aj keby Netanjahu zničil celú vojenskú sieť Hamasu, aj keby zabil každého bojovníka Hamasu – Hamas prežije ako politické hnutie, ktoré si zachová ideovú podporu. Myšlienka, že po tomto všetkom môžete Hamas vyhnať z palestínskej politiky, je tá najhlúpejšia utópia, ktorej dnes veria v Izraeli, USA a v Európe. Ak veríte, že budete vyjednávať len s ľuďmi, ktorí už vopred súhlasili s vašimi podmienkami, tak ste blázon. Nepodarilo sa to v Írsku, ktoré stvorilo IRA, nepodarilo sa to v Juhoafrickej republike, ktorá stvorila ANC, nepodarilo sa to v Alžírsku, ktoré stvorilo FLN, nepodarí sa to ani v Palestíne, ktorá stvorila Hamas. Pretože kým krvavé tyranské režimy nepochopia, že útlak nie je cesta, nedokážu vyjednávať s nikým iným ako s ľuďmi, ktorí majú v rukách zbrane. Áno, s tými skupinami ľudí, ktoré síce vykonali tie najstrašnejšie útoky proti nevinným civilistom, ale ktoré budú mať vždy určitú podporu utláčaných ako národnooslobodzovacie hnutia bez ohľadu na to, či ich nazývate teroristami, banditmi alebo sprostými vrahmi. Kým tento neodškriepiteľný fakt, táto jednoduchá logika neprenikne do hláv mocných ľudí vo Washingtone, Bruseli, Londýne, Paríži, Berlíne a Tel Avive, mŕtvych na obidvoch stranách bude neustále pribúdať. Hamas nie je príčina, ale dôsledok násilia na Blízkom východe, ktoré trvá od začiatku a spôsobu, akým Izrael vznikol.“

Srdečne pozdravujem, čitateľ a priaznivec Humorikonu – Julius Forsthoffer

PS: Čakáme na vaše ďalšie ohlasy a prípadne navrhované východiská…

Slovenskí  humoristi, tvorcovia  Humorikonu

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ján Grešák
Ján Grešák
3 months ago

 Pán Kupecký, doplnili ste môj fejtón o Vaše praktické skúsenosti so žiadosťami o dotáciu na HUMORIKON…
 Myslím si však, že aj humor je potrebné brať vážne, a treba mu rozumieť. Kto mu nerozumie, vždy ho bude akoukoľvek formou ignorovať; či už ide o riaditeľa fondu, alebo samotného ministra/ ministerku.
  Tvorcom a priaznivcom HUMORIKONU prajem do nového roku 2024 len takých ľudí na vedúcich miestach, ktorí budú humoru rozumieť a budú ho aj podporovať.
 Srdečne pozdravuje Ján Grešák