Dnes aktuálne slovenský humorista Vladimír Javorský

Satiricko-humoristická vše chuť – fejtón, aforizmy, karikatúry…

Vážení čitatelia, je po voľbách. Slovenský volič preukázal veľkú zodpovednosť a múdrosť. Musíme však pokračovať a očistiť Slovensko od ľudí, ktorí mu neprajú, pracujú proti jeho záujmom. Sú to rôzni zahraniční agenti a im podobní. Spolu musíme zapracovať na tom, aby sa podmienky na Slovensku zmenili k lepšiemu. Verme, že sa nám to spoločnými silami podarí. Nastúpila nová vláda, ktorá nás vyvedie z tmy v ktorej sme žili tri roky. Spolu to určite zvládneme!
    (slovenskí humoristi)

Fejtón

  Humor neumiera pre nezáujem, umiera pre nedôveru v jeho silu…

Nedá mi nereagovať na výzvu môjho priateľa, zostavovateľa  Humorikonu (internetový magazín na liečbu duše humorom) satirika Milana Kupeckého. Bratia v zbroji, „roháčovci,“ čo ešte stále krúžia okolo veterných mlynov ľudskej ľahostajnosti. Za roky intenzívnej tvorby sme pochopili význam adresnosti humoru a satiry vo všetkých jeho žánroch a podobách. Sme vytrvalý plevel do každého počasia, do každej pôdy, do neistoty a životných štrapácií, lebo…plevel je liečivý a hojí rany ducha. Úsmev v správnej chvíli narobí viac osohu ako stodola dovozového acylpyrínu! Je zadarmo, preto si ho nevážime? Je vážne zadarmo…?! Nie, humor je vážne ťažko vydolovaný bitcoin z útrob ľudského utrpenia! Humor je sila, čo oslobodzuje myseľ od tápania v marazme lží, falošných sľubov a akýchsi nádejí bez horizontu. Skepsa vládne všade tam, kde má beznádej svoje loviská slabých…Takí sme, lebo keby sme takí neboli, tápali by sme večne v hmlách ideológií a hrabali sa v sračkách bezduchosti pseudomocných. Humor je vraj cesta odporu slabých, tak sa to javí, ale nie je to pravda. Humor je to najodvážnejšie, čo sa na tejto planéte nosí pár tisícročí…Vari kráľ nie je nahý…? Smiešne tvrdenie a aké odvážne! Keď už nevládzeme plakať, prichádza oslobodzujúci smiech. Pochopíme odrazu márnivosť sveta, jeho malicherné a neraz bizarné pletky, bezduché princípy na ovládanie našej mysle, pochopíme ako sa vyzliecť z otroctva ilúzií o svete. Nič tak nezraňuje ako pravda, o ktorej vieme, ale bojíme sa jej skutočnej hĺbky s dopadom na našu existenciu. Humor vnímame úplne zbytočne ako výsmech, lebo humor je cesta neplaziť sa v prachu, ale letieť…Osobne ma zaráža, aký má spoločnosť benevolentný vzťah k humoru a jeho tvorcom, nie bytostne, ale akoby šlo len o akýsi okraj vnímania vývoja spoločnosti. Nuž čo, zasmejem sa a idem ďalej…Vie autor takého výroku, akú silu mu smiech dodá do žíl? Do perspektívy budúcich chvíľ, dňa, či noci? Viem, koľko síl stojí autora humoru rozosmiať masy, hoci i jedinca, lebo každý ma na smiešne a humorné svoj názor, postoj a osobitné vnímanie. Práca s humorom je vyčerpávajúca, lebo má svoje pravidlá, ktoré kvalitný humorista musí striktne dodržiavať. Rozosmiať, neublížiť, neuraziť, neznehodnotiť fakty, neodpáliť výsmechom skutočné hodnoty…Verte, nie je to jednoduché, lebo z môjho pohľadu vysoké percento ľudí, s ktorými sa stretávam nemá zmysel pre humor a preto ho považujú za akési nutné zlo. Ako diviaky na sídliskách…
Nedá mi nereagovať na výzvu, na upozornenie, na prosby či žiadosť o podporu Humorikonu, lebo sú vážne obavy, že ak skončí jeho internetová činnosť, bude asi ťažké hľadať náhradu za už vybudované piliere na prezentáciu toho najlepšieho, čo slovenskí i zahraniční autori čitateľom ponúkajú. Zo strany štátu je pochopiteľná negácia Humorikonu, lebo odhaľovaním pišpuntálií a lží, satirickým výsmechom slaboduchosti mocných si lásku nezískal. FPU letito úspešne ignoruje každú žiadosť o podporu na vydávanie Humorikonu v elektronickej podobe. Je to neznalosť problematiky, neúcta k písanému slovu, či strach z pravdy, nevedno,. Sú to iba úradníci pochybného názoru na potreby spoločnosti. Nechceme žobrať, žobroniť o pác centov na zaplatenie technikov, na zaplatenie domény a iné poplatky. Autori pracujú, vydávajú napospas kritike svoje diela grátis! Teda úplne zadarmo, z lásky k tvorbe a k svojim priaznivcom. I na úkor dôchodku, ktorého nemalá časť padá na práve na technické zabezpečenie portálu…Tak sa veci majú. Za to patrí vďaka nestorovi humoru Milanovi Kupeckému (a jeho kolektívu) ktorý je zásadám humoru verný a získal si priazeň a srdcia nejedného čitateľa.
Nuž, kto pomôže finančným darom, kto získa inzerciu na ďalší chod Humorikonu, stane sa večným svetlom na nebi humoru a satiry.

Za hrsť drobných…

+ Dôvera má široké spektrum. Pýši sa mimoriadnym výberom sklamaní.
+ Ak vás tlačí topánka, skúste niečo urobiť s nohou.
+ Zahodené šance? Ktovie aký je svetový rekord…?!
+ Ak trúbia na ústup, nikoho do tanca nepozývajte!
+ Človek je nepoučiteľný, ak robí chyby, z ktorých nie je možné sa poučiť.
+ Úsmev je symbolom šťastia, alebo víťazstvom falošnosti.
+ Ak nás klamú zmysly, sú na svete veci, ktoré nás neustále prekvapujú.
+ Život nám neuštedruje facky aby nám ublížil, ale aby sme sa konečne spamätali…
+ V istom okamihu života začíname pochybovať, či sa nejakého života ešte dočkáme.
+ Perly ležia na dne mora. Možno aj to zvyšuje ich cenu.
+ Niekto musí stáť v čele a vystrkovať rožky. Tí múdrejší stoja za ním, aby ich utajili.
+ Každé manželstvo musí mať tajomstvo. Inak by sa nebolo o čom hádať.
+ Skutočná núdza prichádza až vtedy, keď sa voda po holení použije ako aperitív.
+ Dievčatá sú závislé na mobiloch, a ešte od tisíc priateliek, ktoré o tom musia vedieť.
+ I napriek tomu, že sa tieň minulosti za nami vlečie, neutečieme mu i napriek rýchlosti, akou starneme.
+ Nové šaty si možno vymodliť, alebo vyplakať. Najlepšie na mužskej hrudi.
+ Nič tak neosvieži pamäť ako argument, že nikto iný sa o tom nedozvie.
+ Pri nebeskej bráne som si všimol tlačenicu. Žeby už bolo peklo preplnené?!
+ Vodka je čistejšia než voda, a pritom som nikdy nepočul o čističke vodky.
+ Pri ceste do neba nepremýšľajte, koho tam stretnete, ale či vás tam budú vôbec poznať.
+ Aj Kalašnikov bolo toho názoru, že deťom iba to najlepšie.
+ Ak je diera v legislatíve, netreba ten plot obchádzať.
+ Neverím, že ľudia sú zlí. Mnohí sú ešte horší.
+ Vlci a ovce sú folklór, ktorý sa dedí z generácie na generáciu.
+ Diétna strava duše sa volá analfabetizmus.
+ Nepodceňujme inteligenciu dromedárov. Svoju púšť si vždy nájdu.
+ Skutočné dary mudrcov sa nedávajú za odmenu, ale pre výstrahu.
+ Viera v zázrak musí byť adekvátna k počtu našich neprajníkov.
+ Ak je priveľa baranov, prisadni si k vlkovi!
+ Dám si jedno dve tri, aby mi nohy vydržali. A po štvrtom sa uvidí, či je to pravda.
+ Hluchý nie je ten, čo nepočuje, ale ten, čo nepočúva.
+ Hľadáte samotu? Samote medzi ľuďmi sa nič nevyrovná.
+ Národ musí byť klamaný. Inak by v pohodlí pravdy zlenivel.
+ Samotné dno lásky je prikryté úžasnou krutosťou ukutou vášňami.
+ V živote nebýva až tak veľa chvíľ, kedy by sme chceli čas zastaviť.
+ Ak vládzeš v objatí dýchať, ide o veľmi slabé objatie.
+ Je to prosté. Ak vám niekto dychčí do ucha, pokúša sa s vami zdieľať jednu posteľ.
+ Miluje ťa, ak ho pošleš vyniesť smeti a on sa vráti.
+ Sokyňa v láske má v podstate to isté čo vy, ibaže vy máte o chlapa navyše.
+ Díleri drog sú mierne rozčarovaní. Nie každé dieťa dostáva vhodné vreckové.
+ Ak vám niekto povie, že „ s božou pomocou…“ je jasné, že si musíte pomôcť sám.
+ Počul som o samolepiacich nechtoch, ale o samolepiacich mozoľoch sa mlčí.
+ Vystríhajte sa klebetných ľudí. Môžu vaše dobré meno využiť vo svoj prospech.
+ Ak je srdce opustené, jeho samota je bohatá na rúška tajomstiev.
+ Kráčať bok po boku možno iba za predpokladu, že cestou nás vedú spoločné túžby.
+ Ak si zranené srdce prisadne k poháriku, vykrváca aj peňaženka.
+ Básnik je tvor, ktorý dokáže definovať city, ktoré majú aj iní, ale hanbia sa za to.
+ Na svete by malo byť iba toľko slov, aby nezostalo na nadávky.
+Na malom tanieri je aj malý rezeň veľký.
+ Viete, že zločinec odchádza v starobe na nezaslúžený odpočinok?
+ Po troch litroch vína nie je žiaden účet protivný.
+ Svadobné šaty majú mizernú perspektívu. Sú vymenené za materské…
+ Dve pohlavia na svete sú nutnosť. Inak by nevznikol hriech…
+ Mám taký pocit, že vegána zabije aj živočíšne uhlie…!
+ Žiaľ, stratené ilúzie nie sú ničím nahraditeľné.
+ Ľudstvo prešlo krutým obdobím nudy , našťastie potom vynašlo peniaze.
+ Ak si zabudnete natiahnuť náhradný padák, nepoužívajte slovo náhradný.
+ Najskôr sa muselo vymyslieť koleso. Až potom ktosi vynašiel rýchlosť.
+ Nie je umením byť verný jednej žene, keď tie ostatné nemajú tušenie vašich kvalitách.
+ Sú city, ktoré v nás prebúdzajú neuveriteľnú silu. Čím sme silnejší, tým sme zraniteľnejší.
+ Ak dieťa spí, tak v podstate poslúcha. Malo by si samo zo seba zobrať príklad.
+ Máte v šatníku mole? Nie je múdre vyrušovať ich milencami.
+ Nejeden z nás sa bojí vstúpi do seba v obave, žeby sa unudil k smrti.
+ Hazard nie je nič iné ako odvaha bez rozumu.
+ Letenky do neba sa nekupujú. Treba si ich vyslúžiť!
+ Ak trpíme kvôli minulosti, radi sa vraciame v čase, keď sme ešte netrpeli.
+ Slzy sú perly oka. Tým slanšie, čím hlbšie do minulosti oko dovidí.
+ Ak si chcete získať srdce ženy, zariaďte si to tak, aby ste sa jej mohli čo najviac motať popod nohy.
+ Ak vás staré hriechy vzrušujú, o starobe nemožno byť ani reči.
+ Kreativita háremu, sultánova smrť!
+ Vidieť do budúcnosti je bizarná túžba. Chceme vidieť iba to, po čom túžime.
+ Ľahko sa ubližuje človeku, ktorý je tak ďaleko, že nám nemôže dať po papuli.
+ K čertovi sa nemusíš približovať s anjelským pohľadom. Čert vie o tvojich pohľadoch všetko.
+ Vraj nie je dôležitá výhra? A to ani vtedy, ak bola predplatená výhra?!
+ Perly sú nádherné i napriek tomu k nim neprivoniavame…
+ Poézia nie je o slovách, poézia sú citmi rozorvané polia.
+ Viete, že hádky medzi múzami využívajú vo svoj prospech meče?
+ Zvláštne, že Nostradamus dokázal pracovať ako prognostik bez akýchkoľvek finančných dotácii!
+ V boji o korytá o hlad v podstate ani nejde.
+ Ktovie, o koľko by bolo na svete menej svadieb, keby svadobné koláče museli upiecť budúce nevesty?!
+ Mám zvyk žiť. Čas sa ma snaží toho zlozvyku odnaučiť.
+ Nechápem, prečo básnici veria múzam? Veď sú to tiež len ženy!
+ Kostolné spovednice časom zaniknú. Vďaka mobilom vie o nás pánbožko naozaj všetko.
+ Ak nad človekom nevidíme svätožiaru, možno preto, že nevidieť ani človeka.
+ Nechápem, prečo sú Nóri najšťastnejším národom sveta. Veď musia pol roka účinne svietiť?!
+ Žena chce od milovaného muža dieťa. Nechápe, že už ho má…
+ Ženské srdce pripomína mesačnú krajinu. Tiež nevidieť odvrátenú stranu.
+ Po krste knihy sa prítomní opíjajú slovami?
+ Ak vám život zoberie aj posledné ilúzie, netreba sa nad osudom trápiť.
+ More sa tvári sebavedome. Má predsa pod sebou dno!
+ Mať z niečoho prospech znamená mať vo všetkom prsty a nemať strach, že po nich niekto klepne.
+ Ak si ľudia vymieňajú pohľady, nič to nestojí a nemusia zakladať albumy.
+ Módne je ku všetkému sa vyjadrovať. A tak sa plytvá slovami…
+ Matuzalem sa dožil vyše deväťsto rokov…Ako sa volá človek, ktorý overoval jeho rodný list?
+ Iba taká skúsenosť. Ak napadne prvý sneh, do jesene ďaleko.
+ Nečudo, že musíme bojovať proti zlu, keď si ho púšťame príliš blízko tela.
+ Namýšľame si, akí sme v pózach silní. Ľutujem zrkadlá…
+ Času nemožno vyčítať, ak máme dlhé vedenie.
+ Druhá šanca je dar, ktorý sa neodmieta.
+ K práci máme iba taký vzťah, ako rýchlo nám čas pri nej uteká.
+ Ak vám pri návšteve povedia „nevyzúvajte sa, prosím…“ viete, že ste hosť pripravený na skorý odchod.
+ Ak muž dobre varí, žena by sa mala zákonite naučiť dokonale šoférovať.
+ Zvláštne, slony by aj mohli, a predsa nestrkajú nos do všetkého.
+ Ak si ku káve sadnú tri ženy, kávu netreba fúkať, vychladne sama.
+ Vyliezť na strom pred medveďom nie je efektívny nápad. Medveď máva podobné nápady.
+ Robiť kariéru v hrošej koži je polovica úspechu.
+ Viete, že mlieko ako nápoj urobilo mizernú kariéru? V meste ani jeden mliečny bar!
+ Pitnou vodou treba narábať opatrne. Inak nebudeme mať čo dolievať do vína.
+ V korupčnom prostredí je život ľahší. Dáš, dostaneš…
+ Národ je pružný. Dokáže sa prispôsobiť akémukoľvek vzdialenému cieľu.
+ Cely mníchov majú hrubé steny. Modlitby musia zostať utajené.
+ Ak nie sú kruhy na hladine napísané vo Worde, čím asi…?
+ Ak si žena zoberie muža bez fantázie, manželské lože nemajú o čom klebetiť.
+ Ak sa v detstve včas nezorientujeme, o to dlhšie bude trvať.
+ Láska potrebuje medové týždne. I hádky sú vtedy akési sladšie…
+ Nechápem, prečo sa zábavnej pyrotechnike hovorí zábavná?!
+ S láskou je to zložité. Iba tá nám patrí, ku ktorej si môžeme sadnúť z každej strany.

 

 

Vlado Javorský

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments