Dnes aktuálne člen Redakčnej rady Humorikonu Vladimír Javorský

Prečo by ste mali podporiť humoristický časopis

(Čakáme na ďalšie ohlasy, ktoré pošleme spolu so žiadosťou o pomoc na ministerstvo kultúry)

Okrídlený slogan, že humor je soľou Zeme je všetkým dobre známy. Zdá sa, že v histórii ľudstva nebolo a nie je veľa období, ktoré by boli “ presolené“. Dosť často by sme našli úseky dejín, ktoré by sa mohli nazvať prebolené, ak nie pohnojené. Aj v našej súčasnosti je tej soli akosi málo, a aj keď sa niektorí tzv. umelci snažia prisálať, často je to soľ, ako to bolo v tom Poľsku na posýpanie ciest. Plytký, málo obsažný, erotikou presýtený pokus o smiešne zobrazovanie nášho konzumného života podáva svedectvo o tom že duchovný život nášho národa viac ako inokedy potrebuje trošku dobrej soli, „z nášho prešovského solivaru“.
Preto som s veľkou radosťou prijal správu o tom, že aj naše súčasné vedenie má podobné pocity a chce prispieť k zvyšovaniu chuti našich ľudí nielen do práce, ale do života v harmonickej krajine. Tá sa dá rozvíjať len s vyrovnanými a usmiatymi ľuďmi s dávkou optimizmu a vierou v konečnú, nie však absolútnu harmóniu ako je to napríklad v severských krajinách nášho kontinentu. Preto sa pripájam k žiadosti o grant na podporu inteligentného humoru a dobre mienenej satiry.

Pripájam odrobinku:

O grantoch

Konečne raz
nastal ten čas,
že každý z nás
dá hlas pre špás.

 PaedDr. Jozef Búran

Niekedy v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa mi ako školáčke dostal do rúk časopis „Sršeň“, ktorý dlhé roky opatroval môj otec. Nebol žiadny intelektuál, ale obyčajný robotník a už zmienený časopis sa mu dostal do rúk možno náhodou, ale ocenil ho a asi aj ten neznámy zberateľ, ktorý mu ho nakoniec ukradol. Tento dlhý úvod píšem preto, že Sršeň vychádzal po druhej svetovej vojne a teda predpokladám, že vtedy sa určite žilo oveľa ťažšie ako dnes. Napriek tomu je dnes humoristický časopis, či už printový, alebo elektronický, živý iba vďake nadšencom ako sú bratia Vicovci, páni Milan Stano a Milan Kupecký, spolu s kolektívom nadšencov. Vďaka nim humor ako tak živorí. Podporte ho prosím, bude ho potom menej tam, kde vôbec nepatrí, v parlamente, na súdoch a v prejavoch našich vládnych predstaviteľov.

 Epigramatistka a blogerka Eva Jarábková-Chabadová

Vzhľadom na nespornú vysokú kvalitu príspevkov jednoznačne odporúčam podporiť z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky internetový satiricko-humoristický časopis HUMORIKON, ktorý výrazne kultivuje široký okruh čitateľov, ktorých počet už presiahol 21 500, čo je v slovenských podmienkach nevídaný úspech.

  Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)

Slovenskí humoristi! Je to obdivuhodné, aký profesionálny časopis dokážete tvoriť, čo je bez finančnej podpory takmer nemožné, akoby zázrak. To musí byť spojená láska s fanatizmom a entuziazmom. Pomôcť vám teraz neviem, pretože som nielen vo finančných, ale i zdravotných problémoch. Budem však aj naďalej sledovať Humorikon a ak by bola nejaká možnosť  pomôcť vám, ohlásim sa.

Jozef Mach, redaktor, pedagóg

Na podporu slovenskej satiry a humoru

Známa myšlienka, že humor je vážna vec, opakovaná pri rôznych príležitostiach, nám pripomína, že ani humor ako taký by sme nemali brať, používať ľahkovážne. Vulgárnosť a intelektuálna bezduchosť očividne znižuje hodnotu akéhokoľvek prejavu humoru a satiry v našom živote. Snaha byť za každú cenu niečím „atraktívny“, dovoľuje niektorým tvorcom zábavnej produkcie siahnuť aj po nevkusnému stvárneniu ponúkanej tvorby.
Svetom vládne tržná ekonomika, aký záujem, taká je ponuka. Platí to i v oblasti šírenia printovej, či internetovej humoristicko-satirickej tvorby. Bolo by ale veľkou chybou myslieť si, že o ten duchaplnejší, vážnejší humor a satiru, nie je na Slovensku dostatočný záujem.
Pravdou je, že už dlhšiu dobu nie sú u nás vytvorené plnohodnotné podmienky pre tvorenie a šírenie takéhoto druhu literárnej tvorby, ktorá sa nie vlastnou zásluhou takto dostala u nás na pokraj umeleckej prezentácie.
Je podceňovaná kultúrnymi inštitúciami, ktoré majú možnosť i oprávnenosť podporovať všetky druhy umenia pre skvalitnenie kultúrneho života u nás.
Bez akékoľvek finančnej podpory napriek uvedenej situácii na Slovenku, na pokraji doslovného živorenia, vychádza niekoľko printových a internetových humoristicko-satirických časopisov.
Medzi ne patrí aj internetový časopis HUMORIKON. Vďaka nadšeného vydavateľa pána Milana Kupeckého v ňom je prezentovaná tvorba humoristov a satirikov z celého Slovenská i blízkeho zahraničia Tento časopis je už známy aj spoluprácou so srbským humoristickým časopisom ŠIPAK.
Je teda oprávnený dôvod, v mene početných čitateľov a prispievateľov HUMORIKONU, požiadať Ministerstvo kultúry pre jeho záchranu o potrebnú grandovú finančnú podporu. S nádejou, že tejto žiadosti bude vyhovené, sa k dobrej veci pripája:

Humorista Alexander Scholz 

GRANT PRE HUMORIKON

Nielen z názvu vyplýva, že internetový časopis Humorikon,
patrí medzi ikony slovenského humoru, nielen autorským
obsadením, ale najmä jeho obsahom.
Po celý čas jeho pôsobenia, prispieva k dôkladnému prekrveniu
a okysličeniu spoločenského a politického života u nás.
Z uvedeného dôvodu sa obraciam s požiadavkou na Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky, o schválenie grantu na podporu
činnosti Humorikonu.

PaedDr.Štefan Švec, aforista

Treba oživiť túto zanikajúcu oblasť kultúry

 Na Slovensku chýba priestor pre kvalitný kreslený a písaný humor a satiru.
HUMORIKON je nádejou pre záchranu a zaplnenie tohoto priestoru svojimi
kvalitnými príspevkami.
Verím, že Ministerstvo kultúry pomôže oživiť túto zanikajúcu oblasť kultúry
prostredníctvom grantovej finančnej podpory.

Vladimír Pavlík karikaturista, výtvarník

Prečo humor? Lebo medveď…!

Iba človek sa vie smiať, ak má na to dôvod. Nahlas, ak mu to doba dovolí. Smiech je občas dobre zamaskované zúfalstvo. Je to zbraň bezbranných…A takto by som mohol pokračovať. Za roky tvorby humoru som sa presvedčil o jeho dôležitosti. Humor je lekárom duše, ventilom, katalyzátorom. Otŕča svoju nebojácnu tvár fackám, lebo symbolom humoru je jeho odvaha zarezať do živého, nemilosrdne pranierovať a z hlupákov vyrábať šaškov…Aj z tých mocných, preto vynašli gilotínu! Je prirodzený tlak z výšky vrchnosti takéto javy súvisiace s pravdou eliminovať. Prikazovať čo je smiešne a čo nie. V tom je smiešnosť doby, lebo humor je bylina trváca, vlastne burina, ktorú príkazmi nezničí žiadna krutosť doby. Nemusí žobrať o priazeň. Dvere má otvorené všade tam, kde ľudia pochopili jeho úprimnú snahu o krajší život. S úsmevom a dobrou náladou, hoci čas tomu nepraje.
V Talline na konci II. svetovej vojny našli v židovskom ghette vyryté slová na stene temnej miestnosti. „I napriek tomu sa smejeme…“ Do steny ich vyryla devätnásťročná dievčina, ktorej na druhý deň vzali život. Stratila sa v nenávratne, ale jej posolstvo je večné…! Ak sa nenájde účasť na tvorbe humoru, je to úbohé. Neprezieravé a aj škodlivé. Spoločnosť potrebuje úsmev práve v tých najťažších časoch. A tie prežívame, bolestne a bez vízie lepšej budúcnosti. Humor potrebuje podporu, a to aj finančnú, lebo náklady na jeho šírenie k čitateľom nie sú malé. Zaslúžia si to i ľudia, ktorí sa vydali na túto tŕnistú cestu zvestovať múdrosť a pravdu do všetkých kútov ľudskej duše…

Humorista VLADO JAVORSKÝ (Dnes, 13. IX .2020)

Kresbami prispel Vladimír Javorský

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *