Dnes aktuálne aforista, publicista Milan Kupecký

V týchto dňoch vyšla vďaka spolupráce redakcií Šipak a Humorikon kniha, ako Zborník slovenských aforizmov. Jej autorom je srbský spisovateľ a publicista Aleksandar Čotrič. Môžete si ju u nás objednať. Vybrali sme z nej iba aforizmy autorov, ktorí stále prispievajú, alebo sporadicky prispeli do nášho spoločného Humorikonu. Mimochodom kniha bude distribuovaná v srbskom jazyku (preto ospravedlňte niektoré slovné zvraty spôsobené pri technickom doslovnom preklade do slovenčiny) do predajní všetkých balkánskych štátov.

Blesk a búrkové búrky

(Hromy a blesky)
Zborník slovenských aforizmov

Prekladateľ, redaktor a autor predslovu
Aleksandar Cotric

Vydavateľ
Srpska reč, Vuka Karadžića 8, Belehrad

Pre vydavateľa
Natasa Skadric

Editor
Aleksandar Cvetkovič

Recenzent
Vitomir Teofilović

Autori konverzácie
Radomír Andrić
Mirjana Vladisavljev
Milan Kupecký
Martin sa prebudil
Slobodan Simic

Prednášajúci
Vesna Kalabić

Autor obálky
Toso Borkovič

Grafická príprava a tlač
Vydavateľská grafická spoločnosť Excelsior d.o.o.

Obeh
250

Belehrad, 2020

ISBN

APHORISTICKÉ PRÁVOMOCI

Aj keď slávny slovenský spisovateľ Milan Lasica verí, že „neexistuje slovenský, anglický alebo indický humor“ a „že nemá pocit, že by sa humor tak viazal na národ a mentalitu“, humor je, podobne ako mnoho produktov ducha, nepochybne špecifický pre rôznych spoločností, prostredí a podnebia. „Vtipy a zmysel pre komédiu nie sú vždy a všade rovnaké, každý vek a každý národ, dokonca aj určité sociálne skupiny alebo typy osobnosti, majú svoj obľúbený typ vtipu a svoj osobitný zmysel pre humor,“ upozorňuje Zarko Trebjesanin.
„Humor je kvalita, ktorú majú českí a slovenskí ľudia, a pomáha im ľahšie prekonávať problémy, nehody a bezmocnosť. Mnohokrát zachránil oba národy, a preto si zaslúži úctu “, uviedol český spisovateľ Zdeněk Svěrák, ktorý zhrnul pravdu do tejto myšlienky, že humor je pre Čechov a Slovákov dôležitejší ako pre niektoré iné národy, ktoré mali menej náročné a búrlivá minulosť. Humor mal mnohokrát obrannú funkciu, bol prekážkou pesimizmu a defetizmu, dusenia národného povedomia a asimilácie, a preto je český a slovenský zmysel pre humor preniknutý iróniou a sarkazmom.
V dejinách nemali Slováci už dlhšiu dobu svoj vlastný štátny alebo spisovný jazyk, preto boli staré literárne diela písané vo viacerých jazykoch: staroslovienčina, latinčina, čeština, nemčina a až od konca 18. storočia väčšinou v slovenčine. Satira sa v slovenskej literatúre objavuje už v ére klasicizmu. Jozef Ignác Bajza (1755-1836) sa vo svojich dielach vysmieval ľudským slabostiam a omylom. V prvom románe napísanom v slovenskom jazyku „Dobrodružstvá a skúsenosti mladého Reného“ Bajza satiricky zobrazuje chátrajúci feudalizmus. Kritizuje pokrytectvo v cirkvi a v spoločenskom živote, a práve preto cirkevná správa tento román zakázala. Ján Chalupka (1791–1871), ktorý je považovaný za zakladateľa slovenského divadla, sa téme malomeštiactva venoval v satirickej komédii Ludograd (1830).

Keď sa pridá cenzúra

Vtipno-satirická tlač na území dnešného Slovenska má dlhú a bohatú tradíciu. Od roku 1850 sa na slovenskej novinárskej scéne začali objavovať prvé časopisy, ktoré ostro kritizujú situáciu v krajine a poukazujú na spoločenské a politické problémy. Verejnosti sa tak predstavili noviny, ktoré ostro kritizovali vládnucu triedu a súčasné politické smerovanie, aj keď boli také časopisy cenzurované. Prvým slovenským časopisom tohto druhu bol „Černoknažnik“. (Chernokzhazhnik). Humor a satira v slovenskej tlači si rýchlo získali priazeň verejnosti, preto niet divu, že po prvom úspešnom časopise sa začali objavovať ďalšie: „Národný hlásnik“, „Ježibaba“, (Ježibaba), „Rarašek“ ), „Humoristicko-satirický zoznam“ (Humoristicko-satirický zoznam), „Rarah“ (Rarach), „Sokol“ (Sokol)…
Najvýznamnejší slovenský humoristicko-satirický časopis, ktorý znie paradoxne, vznikol a existoval štyri desaťročia v čase, keď existovali najmenej demokratické a mediálne slobody, ale aj vtedy, keď bolo najviac dôvodov pre tento typ novín a literárneho prejavu. Prvé vydanie „Rohače“ (v preklade „jeleň“ – hmyz s kliešťami pripomínajúcimi jelenie parohy) sa objavilo v Bratislave na slovenský svetový deň vtipov 1. apríla 1948, iba mesiac po štátnom prevrate. komunisti prevzali plnú moc v Československu. Je potrebné poznamenať, že v Prahe vyšiel v roku 1945 po vzore sovietskeho „Krokodíla“ satirický časopis „Dikobraz“ v českom jazyku. Vtedajšie vedenie strany a štátu vnímalo „Roháč“ ako časopis, ktorý „odhaľuje nedostatky v rôznych častiach hospodárskeho a spoločenského života, kritizuje buržoázne dedičstvo v mysliach ľudí a reakčné úsilie imperialistických síl“. Prvých desať rokov bolo vydavateľom „Rohače“ vydavateľstvo „Praca“ (Rad), neskôr „Pravda“, keď sa papier dostal do nákladu stotisíc kusov. Obsah časopisu tvorili anekdoty, humorné a krátke satirické príbehy, epigramy, aforizmy, karikatúry a komiksy, ktorých postavy hovorili jasnou rečou a zostali v živej pamäti starších generácií Slovákov. „Rohač“ často prinášal veľmi sofistikovanú kritiku problému socializmu, publikoval jemný humor a cielenú satiru, prenikajúcu k podstate problému. Mal vysokú literárnu a umeleckú úroveň a veľké množstvo talentovaných spolupracovníkov sa v nej mohlo zdokonaľovať. Mnoho kvalitných autorov potom spolupracovalo s redaktormi: Viktor Kubal, Klara Jarunková, Milan Vavro, Božena Plocháňová, Peter Petiška, Milan Stano , Andrej Mišanek, Milan Kenda, Tomaš Janovic, Peter Gosanji, Fedor Vico, Vlado Javorski, František Mráz, Lubomír Kotrha, Vladimir Pavlik, František Bojnič (František Bojničan) a mnoho ďalších. Pravidelne tam boli stĺpčeky: „Vtip týždňa“, „Múdrosť týždňa“, v skutočnosti aforizmy, „Importovaný humor“, zahraničné humoristické články, „Na basovú nôtu“, fejtón, „Čo píšu iní“, chyby v tlači, po vzore stĺpca “ To si neviete predstaviť “v časopise„ Krokodíl “. Aforizmy publikovali Jozef Bily, Jan Jankovič, Ondrej Bosík, Milan Kenda, Milan Lechan, Dušan Sadlon, Milan Kupecký, Kalo Uhrik (Kalo Uhrík)…
Cenzúra je hlasová štátna tlaková stráž. Každý týždeň muselo vedenie Roháča vykonať korekcie počtu, aby si ich mohlo prečítať. Poslucháč súhlasil, že okrem iného by nemal byť a mal by byť odmenený ďalšími textami. Len čo bola bolesť so zmenami upokojená, stlačil zelenú pečať na korektúre.
Tomáš Janovic bol redaktorom časopisu „Rohac“ a neskôr v rozhovore hovoril o cenzúre, ktorá sa oficiálne nazývala Štátny dozor nad tlačou. „Vedenie spoločnosti„ Rohac “muselo každý týždeň niesť pripravené číslo na kontrolu a schválenie. Poverený úradník rozhodol, čo by v čísle nemalo byť a čo musí byť nahradené inými textami. Len keď bude so zmenami a opravami spokojný, dá zelenú schvaľovaciu pečiatku, “vysvetlil tento bolestivý postup Janovic. Spisovateľ Kornel Földvári pripomenul časy silnej straníckej disciplíny a cenzúry v mediálnej sfére aj prostredníctvom anekdoty o straníckom aparátčikovi, ktorý mal za úlohu prečítať „Rohač“ a odstrániť z neho nevhodný obsah, ale od svojich kolegov sa líšil, pretože nebol typický tuhý úradník, bol, ako ho opísal, „slepcom medzi slepými“. Keď roky čítal „Rohac“ a cenzuroval ho zelenou ceruzkou, bol tak inšpirovaný, že sám začal písať aforizmy. Samozrejme ich nemohol podpísať svojim menom, a tak ich poslal pod pseudonymom Carol Thun. V prvej sérii zaslaných aforizmov jeho kolega väčšinu príspevkov okamžite vymazal alebo zmenil. Nevedel ani to, že vlastne cenzuruje kolegu pri vedľajšom stole, ktorý napísal aforizmus: „Dobrý cenzor vymaže slovo aj z pantomímy.“ Preto pravoslávny socialistický cenzor zmenil znenie a doplnil slovo: vždy mazala, niekedy pridávala.
Táto anekdota svedčí o tom, aká horlivá bola cenzúra, ba ešte viac: „Na oddelení tlačového dozoru ovládali scenár rozhlasovej drámy. Odtlačok znel: Režíroval Vladimir Rusko. Cenzor preškrtol slovo Rusko a napísal – Sovietsky zväz “.
Slováci majú sklon hľadať dôvod na žart, keď ho málokto objaví. To dokazuje tento politický žart: „Na smrteľnej posteli má zomierajúci človek posledné želanie byť prijatý do Komunistickej strany Československa.“ – Kvôli spoločnosti? pýta sa jeho plačúca manželka. – Nechcem, aby ste plakali, pretože viem, ako ste sa vždy tešili, keď zomrel komunista. “Nasledujúci slovenský vtip vykresľuje represie, ale aj neposlušnosť občianskeho ducha, ktorý má tendenciu sa na všetko usmievať a vysmievať sa:„ V časoch komunizmu jedna redakčná rada zverejnila súťaž o najlepší politický vtip. Prvou cenou bolo šesť rokov prísneho väzenia… “Tento vtip ukazuje, že Slováci spolu s Čechmi zvrhli totalitný poriadok vo svojej krajine duchom, nie zbraňami. K slobode sa dostali dobytím vnútornej slobody. Komunizmus bol zvnútra taký skorodovaný a nezmyselný, že stačilo iba pár týždňov zhromaždení, štrajkov, štrngania kľúčmi a zapaľovania sviečok počas „zamatovej revolúcie“, aby poriadok, ktorý existoval viac ako štyri desaťročia, zmizol a nezasvätenému okoloidúcemu človeku pripadal monolitický. a žulová pevná látka. Po páde Berlínskeho múru a komunizme nasledoval po rozpade Československa civilizovaným a mierovým spôsobom dohoda. Stále však zostáva veľa zjednotiť Čechov a Slovákov a od roku 2004 sa opäť ocitli v jednom spojenectve, tentoraz oveľa širšom – v Európskej únii.
Politické vtipy, samozrejme s inou tematikou, prežili v čase mnohostranného a súkromného vlastníctva. Ďalším vtipom pre protagonistu je náš krajan: „Vládna delegácia je na návšteve v závode, ktorý dostal významné štátne dotácie na podporu zamestnanosti.“ Predseda vlády a minister práce sa rozprávajú s pracovníkmi, ktorí im nerozumejú najlepšie.

– Odkiaľ ste?
– Som z Nového Sadu v Srbsku …
– Ja, Ukrajina, Mukačevo …
– Rumunsko …
Zrazu pracovník odpovedal:
– Som z Oravy (napríklad na severe Slovenska).
A minister práce bude:
– No, vidíte, páni, nebola to zbytočná strata peňazí.

Po prevrate, tzv. Nežnej…

Po roku 1990 sa vydavateľstvo „Avizo“ pokúsilo, ale neúspešne, pokračovať vo vydávaní časopisu s názvom „Novi Rohac“. Šéfredaktorom bol Viktor Kubal ml. O nový pokus o záchranu slovenského humoru a satiry na novinovom papieri sa pokúsil pod menom „Extra Rohac“, ale ako priznáva šéfredaktor publikácie Vlado Javorski, išlo o nesplniteľnú misiu, pretože časopis zostal trvalou značkou bývalého komunistického vydavateľstva Pravda. , a vlna komercializácie a bulvarizácie tlače potopila tento renomovaný časopis.
Dnes majú slovenskí humoristi a satiri možnosť pravidelne uverejňovať svoje diela v „Literárnom týždenníku“, v časopise Spolku slovenských spisovateľov a na internetovom portáli „Humorikon“ redakčného redaktora Milana Kupeckého a medzi najaktívnejších a najpravidelnejších spolupracovníkov patria aforisti: Javorski, Milan Kenda, Pavol Janik, Peter Gosanji, Jan Grešak, Jan Heinrich… Niektorí autori väčšinou publikujú na internetových portáloch a vlastných profiloch na sociálnych sieťach.

Slováci ako Srbi

Kvôli životu v spoločnom štáte (1918 – 1993) bol slovenský humor a satira vrátane aforizmov neoprávnene zatienená českou literatúrou tohto žánru. Česi dali románopiscov svetovej literatúry s veľkým zmyslom pre humor: Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal a Milan Kundera. V oblasti najkratšej satirickej formy sa im narodili vo svete preslávení František Vimazal, Jozef a Karel Čapek a Gabriel Laub. Možno sa slovenskí aforisti do istej miery nestali známymi, ale to v žiadnom prípade neznamená, že si ich tvorba nezaslúži medzinárodnú reputáciu a že sa vďaka prekladom nestanú rešpektovanými ako veľkí a významní autori mimo svojho jazykového odboru. Tak satirik Kornel Földvári kedysi povedal, že „má intuitívne pocit, že Tomáš Janovic je autorom európskeho formátu, ale, bohužiaľ, je zastavený na hranici literatúry, z ktorej pochádza.“ Aj v rámci Československa mali slovenské aforizmy svoju autenticitu a rozpoznateľnosť. V mnohom sa líšil od českého, ktorý bol umývaný, leštený a subtílny, zatiaľ čo slovenský bol a zostal robustnejší, zaangažovanejší a priamy. V mnohých ohľadoch sa v skutočnosti oveľa viac podobá srbskému aforistickému prejavu, a to vďaka výberu tém, spôsobom ich prístupu, umeleckej odvahe, nedostatku autocenzúry, ostrosti, nekompromisnosti… politická a ideologická jednomyseľnosť, duchovná úzkoprsosť, falšovanie minulosti, výmysly nepriateľov, neefektívnosť ekonomiky, vnucovanie kultúrnych vzorcov… Slovenskí autori krátkej satirickej formy neváhali byť kronikármi a analytikmi súčasnej reality kvôli takémuto bojovému prístupu, bez toho, aby šetrili cieľmi kritiky, ani sebe samým, platia vysokú cenu. Po zavedení komunistického režimu spolu so sovietskym spojenectvom v roku 1948 sa socialistický realizmus stal oficiálnou poetikou. Spisovatelia, ktorí boli proti režimu, mali zákaz publikovať a mnohí z krajiny odišli. Milo Urban, redaktor časopisu „Gardista“, emigroval do Rakúska. Zo Slovenska odišli aj Rudolf Dilong, Mikuláš Šprinc, Karol Strmeň, Jozef Cíger Hronski, Jozef Slavik-Neresnicuski a Pavol. Pavol Hrtus Jurina), Jozef Mikuš, Leopold Lahola, Imrich Kružliak, Andrej Žarnov … Tido J. Gašpar (Tido J. Gašpar) a Valentin Beniak (Valentín Beniak) boli odsúdení na trest odňatia slobody. Slovenská literatúra bola pod ideologickým tlakom jednej strany. Model názorovej plurality sa likvidoval celé desaťročia. To neznamená, že v ére socializmu (1948 – 1989) nevznikli nijaké umelecky hodnotné diela, ktoré však nemali podporu systému, ale vznikali ako reakcia na tento poriadok. Totalitný režim prispel k uplatneniu ideologických kritérií v oblasti interpretácie literárnych procesov a javov, mnohé skutočnosti sa stali tabuizovanými a niektoré esteticky hodnotné diela nemohli byť publikované.

V čase zmeny režimu a nastolenia tzv. demokratizačného procesu

Po demokratických zmenách v roku 1989 došlo k medziregionu, ktorý nakrátko zmätil a paralyzoval slovenských satirikov. Prechodné obdobie však čoskoro ukázalo svoje nedostatky a pre tých, ktorí kritizovali rigidných a nekompetentných komunistických funkcionárov a centrum „kráľovstva zla“ stelesneného v moskovskom Kremli, boli nastolené nové témy v podobe nedôstojných zástupcov v národných inštitúciách, preplácaných európskych byrokratov a odcudzených. Bruselské inštitúcie. Korupcia a kriminalita najvyšších predstaviteľov boli nielen dôvodom nespokojnosti a rezignácie, ale aj inšpiratívnym pre ľudí ducha, preto vznikol tento vtip: „Na Slovensku sedí takmer každý: drobní zlodeji vo väzeniach; veľkí zlodeji v parlamente a najväčší vo vláde. ““ Satirik Ján Maršálek popisuje posledných tridsať rokov slovami: „Žijeme v zvláštnej dobe – už nie sú žiadni králi, ale počet súdnych bláznov stále rastie. Mysliteľov nahradili analytici, štátnici, kariérni diplomati a kritici kritici. Namiesto hercov, ktorí by dokázali dôstojne podať vážnu poéziu, tu máme ironických komikov a namiesto humoristov tu máme zabávačov, ktorých výkony sú často urážkou normálnosti. Zdá sa, že kultúru už nepotrebujeme, iba nás to trápi, nepotrebujeme satiru, odmietame ju, pretože si myslíme, že všetkému rozumieme. ““
Podľa slovenského zákona o nemorálnosti a nezákonnosti komunistického režimu z roku 1996 bol poriadok, ktorý platil od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, vyhlásený za trestný, nelegitímny a ponižujúci. Napriek tomu podľa výskumu uskutočneného tridsať rokov po páde socializmu viac ako sedemdesiat percent ľudí verí, že vtedajší život bol bezpečnejší a kriminalita nižšia, že bolo viac pracovných miest a že socializmus umožňoval ľuďom správať sa morálnejšie.

Ostrým „perom“ v posttotalitnom období

Špeciálnym terčom spisovateľov s ostrým perom v posttotalitnom období sa stali a zostávajú nezodpovední poslanci („Z parlamentných kuloárov: Nemenovaný poslanec sa zdržal hlasovania. Nezobudil sa načas.“ Drahoslav Mika); nenásytní ministri vo vláde („Ktovie, z čoho bude vláda žiť, keď nám všetko vezme.“ Ondrej Kalamar), kontroverzní podnikatelia („Najdôležitejšou obavou podnikateľa je obava z daňových únikov.“ Marjan Palko); skorumpovaní sudcovia („Súdy sú zahltené prípadmi a niektorí sudcovia úplatkami.“ Peter Gosanji); médiá, ktoré šíria senzáciuchtivosť a klamstvá („Mediálny obraz: nádherne zarámovaná lož.“ Jan Marshalek) …
Slovenský aforizmus sa zameriava aj na sociálne anomálie, ako sú nadmerné sociálne rozdiely („Rada pre riešenie hospodárskej krízy: chudobní musia byť solidárni s bohatými.“ Jan Grešak); rozšírené straníctvo („Nová forma podnikania: politická strana d. o. o.“ Jan Marshalek), protekcionizmus („Sloboda prejavu je neodňateľným právom každého občana, ktorý podporuje vládu.“ Berko Trnavac); pokrytectvo a obrátenie („Keď pokrytci plačú, stačí si umyť ruky slzami.“ Tomáš Janovic); vláda nekompetentných („Politici slúžia občanom – ako negatívny príklad“). Autori dosahujú umelecký efekt nápaditými metaforami, slovnou hračkou, použitím modernej frazeológie, ale aj prechodom k surrealistickej bizarnosti a dadaistickej absurdite. Autori krátkej formy používajú iróniu a satiru na popísanie nedostatkov aj v národnom charaktere – strach zo zmeny, pasivita, sebectvo, dvorenie … Aforisti používajú a kombinujú prvky absurdného humoru a nezmyslov a hravosť, poeticky vtipné invektívy, irónia a sebairónia sú prostriedky ktoré vytvárajú komické situácie veľmi efektívne a presvedčivo. Týmto spôsobom dokazujú, že čitatelia nepotrebujú veľa na to, aby rozumeli jednoduchým pravdám – stačí im otvoriť oči.
Slovenskí aforisti však nepripúšťajú, aby ich výlučným záujmom boli spoločenské, politické, ekonomické a spoločenské okolnosti a javy, a preto svojím myslením a literárnym prístupom pokrývajú veľmi širokú škálu tém, napríklad narodenie („Múdre deti sa rodia najťažšie. Špekulujú dlho, kým nakoniec nebudú nechodia von. “Ondrej Kalamar), detstvo („ Deti sú šikovné. S plačom sa približujú k hrudníku. “Vlado Javorski); vzdelávanie („Kým si neuvedomíte, že vzdelávanie je zbytočné, diplom už máte v rukách.“ Drahoslav Mika); spôsob života („Ži tak, aby po tvojej smrti už nebola rovnaká radosť ako pri tvojom narodení.“ Stanislav Stano Radic); morálka („Morálny víťaz sa nikdy nedostane na pódium.“ Milan Kupecki); láska („Láska je niekedy veľkou prekážkou pre ľudí, aby sa skutočne milovali.“ Milan Gala); manželstvo („Manželstvo je spoločnosť s dvoma spolumajiteľmi. A práve takéto spoločnosti zlyhávajú ako prvé.“ Tomáš Janovic) … Autori týchto a podobných myšlienok využívajú bohatý register štylistických figúr – úspešné metafory, pútavé podobenstvá, nečakané kontrasty, adekvátna hyperbola, slovná hračka. a nápady, vtipné slovné hračky, čierny humor, irónia a sarkazmus.
Slovensko je aforistická superveľmoc, pretože má veľkú skupinu agilných a talentovaných majstrov ostrého pera. Dajú sa zhruba rozdeliť na tých, ktorí sa zaoberajú predovšetkým ontológiou spoločenského diania a píšu o najväčších, univerzálnych, večných a nezničiteľných témach, a tých, ktorí sa zameriavajú na fenomenológiu a tvaroslovie tejto udalosti, ktorých pozornosť priťahuje nevyčerpateľný materiál takzvaných malých, obyčajných, každodenné udalosti. Tí prví sú zvyčajne skúpejší na slová, vyhýbajú sa písaniu politicky stanovených aforizmov a vytvárajú filozofické, kontemplatívne a reflexívne aforizmy, ktoré sa snažia vysvetliť svet, poskytnúť užitočné rady, priblížiť výklad významu života, definovať, čo je láska, alebo poukázať na výhody pravdy. Nemali by sme však zabúdať na skutočnosť, že aforizmy s filozofickým nábojom sú tiež jednou z mnohých literárnych možností kritického prezentovania reality a spôsobu myslenia.

Konzervatívne a nadčasové aforizmy a „hračky“ so slovami
Nič, čo je ľudské, nie je cudzie ani druhému smeru slovenských aforistov, ani politickej aréne a jej protagonistom, na ktorých nedostatky neustále poukazujú. Niektorí z týchto autorov, ako sami zdôrazňujú, vzbúrení sa bezohľadným a divokým kapitalizmom, reagujú kritickými mikro-reflexmi, sú si vedomí, že nie každý bude mať vlastnosti a osud nadčasových aforizmov. Často ide o mikrokomentáre k určitým politickým a ekonomickým udalostiam a traumám. Keď tieto udalosti upadnú do zabudnutia a traumy ustanú, potom zahynie aj kritika, ktorá na ne reaguje. Nemajú platnosť večných aforizmov, pretože sú reakciou na konkrétne situácie. Ich význam však spočíva v tom, že aforista a jeho čitatelia sú na rovnakých vlnách a že tieto krátke texty plnia svoju súčasnú, malú, jemnú psychoterapeutickú funkciu.
Nepriama satira je v literatúre cennejšia a trvácnejšia, pretože má univerzálnu šírku, zatiaľ čo konkrétna satira má obmedzený rozsah a trvanie, čo je pochopiteľné iba v kontexte, ktorý sa môže zmeniť. Keď aforizmy opustia sféru umenia a zmenia sa na politické činy, premenia sa na slogany a frázy. Stávajú sa v skutočnosti fanúšikovskými sloganmi a z dlhodobého hľadiska sú odsúdení na zabudnutie. Organizátor, vedomý si týchto obmedzení a odhodlaní, sa rozhodol pre tých duchov, ktorí idú nad rámec súčasného a zasiahnu ďalšie a vyššie priestory duchovna, zaslúžia si titul antológie, berúc do úvahy kritériá pre úspešný aforizmus definované profesorom Đurom Šušnjićom. Ide o tieto kritériá: alebo významy; veľké sa odráža v malom; preháňanie; stručnosť alebo stručnosť; nejednoznačnosť alebo nejednoznačnosť; myšlienkový zvrat alebo paradox; prekvapenie alebo neočakávané bodnutie; pokarhanie a kritika; múdrosť a poučenie; hrať sa so slovami; prekonanie miestnych pomerov miesta a času.

Prvý aforista – Boh

Desať Božích prikázaní je krátkych a jasných. Takže prvým aforistom bol Boh. Niektorí veria, že diabol zviedol Evu v biblickom raji pomocou aforizmu. Nájdeme aforizmy na egyptských papyrusoch, ktoré vznikli štyri tisícročia pred novou érou. Existujú aj aforizmy písané klinovým písmom na babylonských tabuľkách. Majstrami písania aforizmov boli starí hinduisti, ktorí hovorili, že „jazyk nie je jazykom, ak nemôže vyjadrovať krásne myšlienky“. A dôkazy o úcte k aforizmom možno nájsť takmer vo všetkých krajinách Orientu. Napríklad Číňania tvrdia, že – „aforizmy mudrcov a svätých bohovia rešpektujú a diabli ich počúvajú.“ Japonci nazývajú aforizmy „majákmi, ktoré svietia uprostred nočnej tmy“. Peržania ich považovali za „najvoňavejšie kvety zo záhrady poézie“.

Európska literatúra a aforizmy

Európska literatúra je tiež bohatá na aforizmy. Tento zaujímavý spôsob rozprávania príbehov bol veľmi obľúbený u veľkých gréckych mysliteľov a spisovateľov. Hippokrates nie je iba otcom medicíny, ale aj aforizmu. Prvá kniha aforizmov, napísaná asi pred dva a pol tisíc rokmi, je jeho dielom. Aforizmy napísal aj rímsky cisár Marcus Aurelius. Za prvých päť storočí nášho letopočtu sa v Rímskej ríši objavilo veľa aforizmov. Po jeho páde aforizmus z dlhodobého hľadiska vyprchal. Prišla doba temna. Až v neskorom stredoveku sa začali objavovať diela, v ktorých možno nájsť nádherné aforizmy. V období renesancie sa narodili obri myšlienok, ktorí nám zanechali svoje krásne výroky – Mikuláš Koperník, Francois Rabelais, René Descartes, Hugo Grotius, Michel de Montaigne, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Thomas More, Erazmus Rotterdamský, Nicolo Machiavelli … Ale, za vrchol aforizmu samozrejme môžeme považovať Nové storočie.
Definície aforizmov sú rôzne a prekvapivo siahajú od príbuzných žánrov krátkych foriem, ako sú eseje, denníky, ale je logické, že aforizmy nachádzame aj v súvislosti s moderným románom. Brana Crncevic napísal o aforizme ako „vášnivý pokus povedať všetko jednou vetou“. Podľa českého spisovateľa Gabriela Lauba „sú aforizmy základnými myšlienkami nepísaných diel“. Nemecký teoretik a aforista Friedmann Spicker vo svojej rozsiahlej teoretickej práci „Nemecký aforizmus v 20. storočí – hra, obraz, vedomosti“ (Tübingen, 2004) skúma prvky aforizmu v poézii postmoderných autorov. Na záver súhlasí s myšlienkou Haralda Frickeho z roku 1984 „zmesi žánrov na vyššej úrovni literatúry“ – podľa neho je „aforizmus najbližšie žánru eseje“. V modernej dobe neexistujú medzi týmito dvoma žánrami nijaké výrazné rozdiely a prechodné javy rozoznávajú esejisti aj aforisti. Pokiaľ ide o vzťah medzi poéziou a aforizmami, Speaker s odkazom na svoje predchádzajúce výskumy zdôrazňuje teóriu problémov „minimalistickej definície“ kritéria: „umierneného a zmysluplného“. Na viacerých miestach a v súvislosti s viacerými autormi sa Speaker zaoberá vzťahom aforizmu a dennej formy, vzťahom aforizmu a románu, ako aj vedou a metafyzikou vo vzťahu k aforizmu, osobitne zdôrazňuje blízkosť aforizmu a filozofie. Napokon, Lev Tolstoj považoval „aforizmy za najlepšiu formu vyjadrenia filozofických myšlienok“. A srbský spisovateľ Radoslav Bratić kedysi napísal, že je to pre aforistu ľahké a najťažšie, pretože v jednej vete má úvod a záver, zápletku a vývoj, celú zápletku a zloženie “, a že„ píše svoju „Vojnu a mier“ do jedného riadku “. .
Aforizmy však najpresnejšie hovoria o samotných aforizmoch. Pre slovenského satirika Milana Kupeckého „aforizmus je román v kocke“ a „aforizmy sú romány budúcnosti“. Peter Gregor zo žartu hovorí: „Nezamieňajte aforizmus s pravdou. Len ju robí zábavnejšou polovičkou. ““ Milan Kenda kladie rečnícku otázku a obratne odpovedá, pričom zdôrazňuje výhodu najkratšej vo vzťahu k najdlhšej literárnej podobe: „Môže sa kvantita zmeniť na kvalitu? Môcť! Ak prozaik preškrtne svoj román, môže z neho vyťažiť niekoľko dobrých aforizmov. „Milan Kupecki porovnáva aforisticky romány a aforizmy:„ Romány sú písané pre tých, ktorí nechcú myslieť na aforizmus. “ Peter Gosanji je sebaironický, keď dospeje k záveru, že „aforista je človek, ktorý si jednou vetou vytvára nepriateľov“.

Nad Tatrami sedem…

Názov antológie „Blesk a hrom“ je zdanlivo jednoduchý, ale v skutočnosti obsahuje viacnásobnú symboliku. Názov slovenskej štátnej hymny je „Blesk nad Tatrami“, v ktorom sú verše: „Nad Tatrami hromy hromov hrmia …“ a „Slovensko je naše / doteraz tvrdo spalo / ale s bleskom hnevu / nabádaním hromu / prebudiť sa“. Samotní literárni teoretici, kritici a aforisti na druhej strane často porovnávajú aforizmy s prírodnými javmi blesku a hromu kvôli sile myšlienkového štrajku, presnosti zásahu do vrcholov, krátkodobého záblesku, hromu a energie, ktorá sa v súčasnosti vyprázdňuje. Výnimočný znalec aforizmov, profesor Ratko Božović, poukazuje na to, že „aforizmy iskria ako blesk hromu“. Podobne uvažuje aj ruská aforistka Natalia Prochorovová, ktorá zdôrazňuje efekt, ktorý aforizmus vyvoláva: „Aforizmus bliká ako blesk, ale pamätá sa na neho dlho.“ V minieseji Veselin Mišnić sumarizuje svoj pohľad na smrteľné vety: „Aforizmus je zhrnutý do dokonalosti, ako záblesk blesku v tme, ktorá osvetľuje zbitú, a napriek tomu búrlivú cestu života, ale iba na chvíľu, ktorá sa na blesk hodí.“ Myslenie bulharského aforistu Stojana Stojanova je na tejto ceste: „Aforizmy sú ako blesk. Blesk znemožňuje vidieť celú pravdu. ““ V snahe zdôrazniť rozdiel medzi satirou a humorom siahol moldavský spisovateľ Efim Tarlapan po tomto porovnaní: „Satira pochádza z bleskov a hromov a humor z jasného neba.“ Naša spisovateľka Tamara Lujak vytvára nasledujúce paralely: „Preto môžeme oprávnene tvrdiť, že aforizmy sú myšlienky, ktoré v našej mysli blikajú ako blesk, zatiaľ čo na čitateľa dopadajú ako blesk.“ Ilija Markovič, ktorý obmieňal definície a rôznymi spôsobmi vysvetľoval, čo je aforizmus, dospel k nasledujúcemu záveru: „Aforizmus je blesk od veselého ducha. Ak nechce hromy v žihľave, chce aforizmus. Sú svetlé chvíle, keď svietia aforizmy. ““
Existujú ďalšie podobné úvahy a porovnania s domácimi a zahraničnými autormi, ale na záver ich uvedieme účinnou vetou francúzskeho matematika Julesa Henriho Poincare: „Myšlienka je blesk iba v noci. Ale všetko je v tomto blesku. ““

Aleksandar ČOTRIĆ

Dovetok slovenského Humorikonu…

 Prinášame aforizmy z bohatej tvorby autorov do Humorikonu a pripravovanej knihy s názvom Poslední slovenskí mohykáni. Zároveň vyzývame a očakávame tiež autorské angažovanie sa do tvorby knihy ostatných, ďalších slovenských humoristov  

STEVO BZDILIK (1964), srbsko-slovenský básnik a aforista. Narodil sa v Đakove v Chorvátsku a žije v Loznici.

Úprimnosť pod nohami a ste tu hore.

Plával by som z rieky starostí, ale čaká ma more problémov.

Zapálili sme sviečky, aby sme lepšie videli – tma.

Sme na správnej ceste. Do prvej zákruty.

Plat je vo svete tajomstvom. Nemáme čo skrývať.

Ľudová vláda sa starala o ľudí. Demokratickým záleží na demokracii.

Len pápež sa stoličky kvôli kreslu vzdal.

Koľko peňazí, toľko spravodlivosti.

Politici roztiahli krídla. Hľadajú korisť.

Líca má tvár a rub.

Tí, ktorí sa pozerajú cez prsty, vidia najlepšie.

Odkedy vie o sebe, nevedel o iných.

Mnohí boli rozveselení a predávali hmlu.

Vždy sa najskôr všetkému čudujem a žena je posledná.

Žena je ako víno. Najprv vás opije a potom vás rozbolí hlava.

Ideologická príslušnosť. Ide to na spodinu.

História je nás plná. Preto teraz nie sme nikde.

Plával by som z rieky starostí, ale čaká ma more problémov.

Žena a muž si myslia to isté len o jednej veci. V skutočnosti si myslia najmenej.

Od opice k človeku evolúciou. Od človeka po opicu revolúcia!

Čaká nás lepšia budúcnosť, len aby sme prežili súčasnosť.

Aký to má zmysel byť inteligentný? Niečo sa neustále rozmazáva.

Som urbanizovaný roľník. Presúvam sa z bytu do bytu.

V lese ľudí je človek vzácny strom.

Márne stojíme márne, keď sú naše myšlienky v chaose.

Keď vidím našu vládu za okrúhlym stolom, myslím na náhrdelník. Celá perla až perla.

Kedysi sa hovorilo do tváre. Teraz hovoria ulice.

Nepotrebuje zrkadlo. Vo všetkom sa vidí.

JOZEF BILY (JOSEPH BILLY) (1946), básnik, satirik, humorista, aforista, autor literatúry pre deti a mládež a pedagóg.

Nedávno som na zhromaždení počul ľudí kričať: „Nech žijú politici!“ Čo si myslíte, sú títo ľudia normálni? Myslím, že sú. Nech žijú naši politici, pretože štátne pohreby by nás stáli veľa.

Prekážky sa najľahšie prekonajú obídením.

Pre mnohých ľudí je víťazný oblúk nesprávny charakter.

Potlesk je dôkazom, že remeselné remeslá nezanikli ani v technologicky vyspelom svete.

Lekár mi vždy hovorí: „Je liečiteľné zomrieť zdravo!“

Niektoré sú také populárne, že majú nepriateľov iba medzi priateľmi.

Keď je žena na konci svojich síl, začne využívať svoje slabosti.

V ťažkostiach často zistíte, že váš priateľ je pes.

Veta, ktorá kritizuje šéfa, je väčšinou nevyslovená myšlienka.

Je dobré mať všetko na svete, okrem vojen.

Básnik nedáva svojej žene na Vianoce kožuch, ale pieseň o kožuchu.

Ak chcete byť pánom, kúpte si psa!

Oceňujem otvorenosť, ale nie zranenú.

Voľby by mali vyhrať kandidáti, ktorí získali najviac hlasov svedomia.

Hlavným politickým programom volebných kandidátov je víťazstvo vo voľbách.

Hypochondrie sú čitatelia, ktorých obľúbeným čítaním je ich vlastný lekársky záznam.

Slnko je najférovejšie, pretože nepreferuje východ ani západ.

Paradoxom je, že veľké ryby v politike nemlčia, ale hovoria.

Peniaze sú hromadnou zbraňou ničenia – charakteru.

Najsilnejšiu ozvenu spôsobujú klebety.

Je to nespravodlivosť, keď ľudia nedodržiavajú zákony. Absolútna nespravodlivosť je, keď zákony nerešpektujú ľudí.

V nesprávnom zrkadle sme si všetci rovní.

Reproduktor ide dopredu – ale iba smerom k mikrofónu.

Požiare sú spôsobené nedbanlivosťou detí. Deti vznikajú z nedbalosti rodičov.

Humoristi by nemali o ničom vážne pochybovať. Jednoducho šťastný.

Najlepšie na televízore je diaľkové ovládanie.

Ryba páchne od hlavy, pretože nenosí ponožky.

Ten, kto strieľa do vzduchu, vždy zasiahne.

Najhygienickejšie prostredie je tam, kde vládne zdravý rozum.

Život nie je parlament. Správajte sa v ňom teda slušne.

Najneschopnejšia vláda je tá, ktorá nedokáže zachovať ani hranicu chudoby.

Stretnutie je aktivita, ktorá umožňuje ľuďom nudiť sa spolu.

Existuje iba jedna pravda. Preto je toľko klamstiev.

Prejavy a sukne musia byť krátke.

Spravodlivosť je tam, kde každý platí rovnako.

Kto nepotrebuje rady, nepotrebuje ani poradcov.

Všetko je na niečo dobré, ale nič nie je dobré na všetko.

Každá diera si myslí, že je – zarážajúca.

Dobrovoľníctvo je v niektorých prípadoch povinné.

Všetky dvojzmyselné slová majú rovnaký význam.

Počítač sa nepoučí na vlastných chybách.

Smutný nepriateľ nás vždy rozveselí.

Chaos je systém, v ktorom nedochádza k rušeniu.

Cintoríny sú upravené pre život.

Ozveny už v horách neodznejú, ale mobilné telefóny.

Pravidelný beh je zdravý, ak nie je spôsobený hnačkami.

Nikdy nie je také zlé, že by sa niektorí ľudia necítili dobre.

Dajte policajtovi prst a on vám vezme odtlačky.

Pri riešení problémov vznikajú nové problémy.

Prázdna hlava sa ľahko nosí na krku.

Stroje nikdy nenahradia ľudskú nezamestnanosť.

Umením konverzácie je tiež vedieť, kedy mlčať.

V našich lesoch sa chová viac ošípaných ako diviakov.

Ľudia majú k sebe najbližšie pri čelnej zrážke.

A niečo sa blázna v škole drží, ak si sadne na ďasno.

Je zaujímavé, že úplne triezvi ľudia sa opíjajú.

Speváci bez talentu na jedlo prežijú spievaním hymnov.

Pravda je lož, ktorá získala moc.

Bohatým vždy chýba viac ako chudobným.

Výsledkom premýšľania o zmene je zmena názoru.

Pokrok je obdobím, keď je kríza v kríze.

Najťažšie je byť klaunom, keď sa nikto nesmeje.

Keď uvidíte usmiateho dôchodcu, je to fotka z vašej mladosti.

Časy sa menia na búrky.

Sú chvíle, keď je normálne byť blázon.

Na najvyššom mieste je ten, kto preskočí zákon.

Citujú sa myšlienky, ktoré sa nedajú ukradnúť.

Z hotovostných tokov vyplýva absolútne prijateľná povodeň.

Ondrej Bosík (ONDREJ BOSIK) (1939), pedagóg, spisovateľ a redaktor rozhlasových programov.

Bude to dobré, až keď sa nič nebude stať rizikovým zamestnaním.

Lekári rozlišujú dva typy pacientov. Niektoré sa nerozbehnú bez presvedčenia a iné sa neobliekajú bez presvedčenia.

Najviac vĺn je v svadobných prístavoch.

Existujú muži slov a ženy mnohých viet.

Žena spozná milostný vzťah s mužskou peňaženkou.

Kedysi boli vzory idealizované a dnes sú úplne zhmotnené.

Je to nezmysel, nie odvaha kričať na nudapláži: kráľ je nahý.

Žena, ktorá sa vyzlieka, pravdepodobne niečo skrýva.

Dnes sa rozvod považuje za skúšku dospelosti.

Humoristi, žiadna žena neverí, že má vážne úmysly.

Niektorí muži nepijú len preto, aby sa vyhli tomu, že svoju manželku uvidia dvakrát.

Sloboda je akceptovaný nátlak.

Miroslav Válek (MIROSLAV VALEK) (1927-1991), básnik, publicista, prekladateľ a autor literatúry pre deti a mládež.

Dejiny sú kruté k skvelým slovám a skvelým myšlienkam, ak nie sú napísané krvou.

Aj lásky trinásťročných majú svoju históriu.

Mám radšej, keď sú moje verše znepokojujúce, ako keď sa im páčia.

Vieme, že nerozhodujú dobré myšlienky, ale výsledky.

Každá pieseň má svoj čas. Ale čas piesne je kratší, ako si myslíte.

Usmievajte sa na mňa, aspoň očami.

Peter Gossanyi (PETER GOSANJI) (1947), karikaturista a satirik.

Vďaka boju o štátne jasle sme sa stali bojujúcim národom.

Súdy sú zahltené prípadmi a niektorí sudcovia úplatkami.

Hlava štátu sa tiež môže stať predmetom bolesti hlavy.

Nebuďme hluchí voči odpočúvaniu.

Politici oplodnili viac ako farmári.

Mnohí si stoja za svojimi slovami len preto, že im nikto neposkytne miesto na sedenie.

Snob chodí iba na dovolenku, ktorú si nemôže dovoliť.

Najčastejším dôsledkom morskej choroby je prázdna peňaženka.

Najnebezpečnejšie zvieratá žijú v politickej džungli.

Čo môže robiť inteligentnejšie, keď mu hlupák nedovolí ani vzdať sa.

V modernom otroctve sme sa stali otrokmi vecí.

Dnešní mladí ľudia hľadajú slovníčky v slovníku cudzích slov.

Ružová budúcnosť je gýč.

Kedysi sa hovorilo o stratenej generácii, dnes o generácii, ktorá stratila prácu.

Farboslepí ľudia nie sú jediní, ktorí nevidia ružovú budúcnosť.

Kto nepoužíva svoje uši, často si ho dáva na nos.

Pri plazení sa chrbtica ohýba.

Vavríny uspali.

Strata tváre je oveľa menší smútok ako strata peňaženky.

Ocitli sme sa v putách obchodných reťazcov.

Každý zadok túži po práci v kresle.

Niektorí politici pôsobia iba v koalícii.

Lož má krátke nohy, ale drží krok s dobou.

Mozog vtáka nedáva ľuďom krídla.

Niekto sa stane vrahom, aj keď zabije muža v ňom.

Iba inteligentná žena dokáže oceniť perlový náhrdelník z ducha.

Keď sa snažíte šéfovi prerásť cez hlavu, ide vám to o krk.

Už keď je bonaca, politik by mal vedieť, odkiaľ vietor fúka.

Iba vtipní králi potrebujú súdnych bláznov.

Na svedomí sa môžu vyskytnúť aj škvrny od staroby.

Viera v sľuby politikov je vážna diagnóza.

Čo ak teda máme nízke platy? Aspoň nás peniaze nepokazia.

Pokiaľ ide o čistý zisk, len málo ľudí sa zaujíma o jeho čistotu.

Ticho umlčaných je výkrik.

Podplácanie je vecný argument.

Zhrešiť v prospech človeka je ľudské.

V niektorých dedinách už nenájdete ľudí bez domov. Iba domy bez ľudí.

Ticho, to sú myšlienky bez slov.

Niektorí rečníci môžu splniť iba prázdne sľuby.

Existujú historici, ktorí skresľujú minulosť, takže pre nich by to bolo dobré v súčasnosti.

Najhlasnejšia je umlčaná pravda.

Listy bulváru sú plné nahoty, nenájdete v nich nahú pravdu.

Tisíc bumerangov sa vráti skôr ako tisíc požičaných eur.

Otužovanie srdca je rovnako nebezpečné ako zjemnenie mozgu.

Najlepšie platenými sú herci, ktorí hrajú na politickej scéne.

Osud ľudstva je v ľudských rukách. Len aby ju neškrtili.

Škoda, že ochranné múry z piesku nechránia politikov pred klamstvami.

Mozgové zákruty niektorých ľudí vytvárajú bludisko, z ktorého nikdy nemôže vyplynúť názor.

Boj so svedomím sa zvyčajne končí jeho porážkou.

Nevyhol sa práci. Bol na to dokonca lenivý.

Kto nevidí za nos, ten ho často dostane.

Vždy si dobre rozmyslel, či sa to vôbec oplatí premyslieť.

Človek je často v zlej spoločnosti, aj keď je sám.

Medové slová nemôžu nahradiť hodnotu včiel.

Mnohí robia búrku iba v závetrí.

Nehádžte ošípaným ani perly ducha.

Keď vlk uškrtí ovcu, nebojí sa ani bohyní oviec.

Tí, ktorí sa slepo zamilujú, prichádzajú o hlavu, nie o zrak.

Niektorí voli v politike sa stávajú Kalugulovými senátormi.

A veľa anjelov vie kopať kopytami.

Mnohé postupujú iba stiahnutím.

A tichom môže byť reč.

A ateisti chcú žiť božsky.

Skutočný nepriateľ vás nikdy neopustí.

Mnohí sú ochotní bojovať proti korupcii len pre úplatky.

Lekárne už patria do sektoru stravovania.

A negramotní môžu písať históriu.

Niektoré krajiny zničia hurikány, iné politici.

Niektorí nemôžu zabudnúť na svoju prvú lásku kvôli výživnému.

Bahno korupcie sa nehojí.

Mnoho spoločností má problémy kvôli veľkým akciám – byrokratom.

Aj na ceste životom existujú obchádzky.

Niektorí ľudia majú čisté svedomie len kvôli skleróze.

Človek sa vracia k prírode. Bohužiaľ v aute.

Niektorí chcú, aby sa trest smrti vzťahoval iba na nápady.

Nezodpovedný by mal odpovedať.

Niektorí muži uprednostňujú spánok v práci ako so svojimi manželkami.

Útok na prírodu by sa mal považovať za útok na úradníka.

Slabé argumenty sú zvyčajne vyjadrené silnými slovami.

Aforista je človek, ktorý si jednou vetou vytvára nepriateľov.

Koľko problémov v dôsledku interpunkcie! Niektorí ľudia sa nemajú ako naučiť, kedy a čo majú ukončiť.

Niektorí muži sú na pracovisku úspešní iba so ženami.

Politický odpad je horší ako jadrový.

Červená čiapočka hovorí o svojej minulosti. Bola som čiapka, to je pravda. Ale červená? Nikdy!

Zlé chodníky sú vždy dobre vyšliapané.

Môže sa tiež utopiť vo víre života.

Potrebujeme pevnosti. Tí, ktorí šetria duševné bohatstvo.

Žili ako rodina pod vedením politickej strany. Neustále sa hádali.

Väčšina sa musí báť odvážnych riešení.

Volanie prírody sa už stalo volaním o pomoc.

Niektorí ľudia zistia, že mozog mali iba po mozgovej príhode.

Najjednoduchší spôsob, ako sľúbiť ružovú budúcnosť, je pre farboslepých ľudí.

Zvyšuje sa životná úroveň. Už sa nám to dostalo do krku.

Ján Grešák (JAN GREŠAK) (1953). Humorista, satirik a básnik. Vyštudoval poľnohospodársku fakultu.

Opice sa nenaučili rozprávať, aby sa nemuseli hanbiť v parlamentných diskusiách.

Mohol vymyslieť čokoľvek, ale nikdy nevedel, na čo to môže byť použité.

Láska je večná. Menia sa iba partneri.

Ľudstvo si ani neuvedomuje, aký nebezpečný je pre neho človek.

Keby neboli peniaze, nevedeli by sme, čo za neho nemôžeme kúpiť.

Hovoril málo, nie preto, že by nemal čo povedať, ale preto, že musel veľa mlčať.

Bol to skutočný politik. Nehovoril do vetra, ale do mikrofónu.

Bol absolútny klamár. Keď mlčal, tiež klamal.

Hoci ho všetci považovali za blázna, nekrológ prezradil, že je génius.

Rady na riešenie hospodárskej krízy: chudobní musia preukázať solidaritu s bohatými.

Tam, kde sa politikom smejú, môžu byť politikmi aj komici.

Čím väčšia lož, tým viac to vyzerá ako pravda.

Manželská žiarlivosť sa vekom stáva návykovou.

Pravda vždy zvíťazí, hovoria tí, ktorí vyhrajú.

Zbrojný priemysel musí byť schopný vyrábať nielen zbrane, ale aj nepriateľov.

O výsledkoch volieb spravidla rozhodujú tí, ktorí sa volieb nezúčastnia.

Tí, ktorí majú právo na všetko, bojujú najmenej za ľudské práva.

Hriech je človek, nie hriech je zviera.

Dnes sme na tom lepšie ako zajtra.

Kapitalistická kariéra sa dá vybudovať aj na troskách socializmu.

Preprava politického odpadu na smetisko dejín nás stojí veľa.

Ak dobrému anjelovi podrežeš krídla, narastú mu rohy.

Lepší uzol na kravate ako lano.

Aj keď skončil na smetisku dejín, veril, že to recykluje.

Musíme sa učiť dobré veci, zatiaľ čo zlé vieme od narodenia.

A ateista jedného dňa dušu zahodil.

A krčmári môžu z vody urobiť víno.

Namiesto všetkých svätých uvidel všetkých hriešnikov.

Iba smrť ukazuje skutočný záujem o každého pacienta.

Humanitárne organizácie výrazne zaostávajú za organizovanými gangmi.

Kto sa raz opije silou, už nie je triezvy.

Kapitalizmus je socializmus s neľudskou tvárou.

Nikdy nemôžete vstúpiť do mysle niekoho, kto má prázdnu hlavu.

V totalite sme si mohli myslieť čokoľvek, ale nesmeli sme o tom hovoriť. Teraz môžeme povedať čokoľvek, ale nesmieme myslieť.

Mačací raj je v skutočnosti myšacie peklo.

Na stavbu veží vo vzduchu nie sú potrebné žiadne základy.

Opice sa nenaučili rozprávať, aby sa nestratili v parlamentných debatách.

Rozvod je amnestiou trestu za manželstvo.

Najväčší únik mozgov spôsobujú prázdne hlavy.

Jeho výhody boli hmatateľné.

Každý vták raz zaspieva labutiu pieseň.

Muža môže najlepšie súdiť ľudožrút po smrti.

Užitoční sú aj ateisti. Nezaťažujú Boha svojimi problémami.

Keď nemohol otvoriť zem, otvoril dvere do podsvetia.

Aj keď bol nezávislým poslancom, veľa záviselo od neho.

Zbojníci kedysi viseli na listoch a dnes visia na Facebooku.

Mysleli si, že sa s nimi stretne, a išiel proti nim.

Bol pripravený stáť za každým, len aby nebol pred jeho očami.

Nikdy sa nebál zubára. Bál sa iba návrhu zákona, ktorý mu bude vystavený.

Napriek tomu, že všetkých ľudí vyhlásil za bláznov, nikdy sa nehanbil byť mužom.

Aj s nafúknutými výsledkami je možné lietať do oblakov.

Nie sú tam žiadne špinavé peniaze. Špinaví sú iba jeho majitelia.

Aj v namazanej hlave môžu mozgové kŕče hrdzavieť.

Slušný politik robí to isté, čo ostatní politici, ale aspoň sa za to hanbí.

Peklo je časť neba, ktorú Lucifer sprivatizoval.

Vždy mu dali právo. Nikdy neprezradil – koľko.

Bohatí sa líšia od chudobných tým, že majú viac vecí, ktoré nepotrebujú.

Lepšia je chyba múdrych ako neomylnosť hlupákov.

Najúčinnejšie sa uvoľnil v morálnom bahne.

Radšej zachránil tých, ktorí sa topia v peniazoch.

Boh stvoril svet, aby dokázal svoju existenciu. Nepresvedčil však všetkých.

Aj veľké množstvo bohov môže byť príčinou zla.

Peniaze boli a budú, ale nikdy nie v správnych rukách.

Pre mnohých je strata zdravého rozumu tou najmenšou stratou.

Nie je chvályhodné, byť všade prvý. Napríklad byť prvým manželom vdovy.

Aj keď pravda vždy zvíťazí, lož nikdy nestratí.

Kto v mladosti pracuje ako kôň, je v starobe považovaný za somára.

Pijavice sa nestarajú o krvnú skupinu.

Neklamal iba v očiach, ale aj v ušiach.

Ani Pán Boh nemôže zmeniť minulosť. To môžu urobiť iba historici.

Bol predstaviteľom tvrdej opozície. Nesúhlasil ani s vlastným názorom.

Miroslav Demak (MIROSLAV DEMAK) (1948), slovensko-srbský novinár, spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ.

Ak mlčíte, budem vás pozorne počúvať.

Nikdy sa nezastavíme – nie keď zmizneme.

Otroci zväzujú Slovákov a Srbov – tí prví „sedia“ a tí druhí „ležia“.

Zomrel od hladu, keď jeho lyžica padla do medu.

Všetko už prešlo a čaká nás ešte oveľa viac.

VLADO JAVORSKÝ (VLADO JAVORSKI) (1952), absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor filmová dramaturgia, scenáristika a réžia. Spisovateľ a karikaturista.

Podstatou demokracie nie je rozprávať o všetkom, ale povedať o všetkom dôležité.

Pri počúvaní príjemnej hudby zatvárame oči. Rovnako ako počúvanie príjemného klamstva.

Ak zo stromu nevidíme les, možno je preč.

Aj po básnikovi môže zostať zbierka literárnych faktov – jeho lekársky záznam.

Nie je zručnosť dosiahnuť cieľ, ak ste prenasledovaní.

Kritické roky človeka začínajú minútu po narodení.

Predával sa za tridsať strieborných v čase, keď ešte mali peniaze určitú hodnotu.

Existujú dva typy tichých ľudí. Tí, ktorí nič nevedia a tí, ktorí toho vedia až príliš.

Ktovie, čo by sa stalo Eve, keby Adam trval na tom, aby mu vrátil rebro?!

Nemôžeme v živote potešiť každého. Napríklad náročná manželka a daňová správa.

Ak na niekoho mierime puškou, je naozaj neslušné ukazovať na neho prstom.

Nie vždy je rozumné čakať na potlesk. Niekedy je múdre utiecť včas.

Ak klameme, kto uverí našim modlitbám?!

Deťom hovoríme pravdu v nádeji, že aj tak neuveria.

Anonymné písanie pre neanonymných čitateľov.

Tí, ktorí nemajú diely, sa, bohužiaľ, sťažujú aj za urážky.

Ak je štát kontrolovaný štátnymi inšpektormi, nejde o kontrolu, ale o produkciu hmly.

V zásade nemôžeme opraviť svoj názor na seba, pretože sa vôbec nepoznáme.

Osud je v našich rukách. Najmä osud tých slabších ako my!

Mali by sme si stáť za svojím názorom, nielen sa za ním skrývať.

Ako sa zbaviť tieňov pochybností? Nepotrebujeme viac svetla, potrebujeme viac tmy!

Doma nie sme proroci, pretože jednoducho nemôžeme hovoriť.

Deti sú šikovné. S plačom sa blížia k svojej hrudi.

Dávate chlieb aj svojim nepriateľom? Niet preto divu, že ich počet stúpa.

Ak muž pred svadbou neposlúcha matku, bude musieť po svadbe poslúchať niekoho iného.

Niekedy stačí len sadnúť a nájsť ihlu v kope sena.

Najdemokratickejšie na slovách je, že si ich môžeme pamätať alebo zabudnúť.

Osamelá myš chce byť mačkou z prozaických dôvodov. Chce sa hrať s myšou …

Ak vyplazujeme jazyk, nemlčíme.

História prešla ruinami. Preto sa z nich stali ruiny!

Kto je dlho ticho, riskuje, že zabudne.

Najmúdrejšia ústna hygiena je mlčať v pravý čas.

Ak sa skryjete do seba, nikto vás nenájde.

Múzy sú neverné. Spravidla nás podvádzajú s nejakým kritikom.

Ježko si tiež zaslúži pohladenie. Medzi nami je veľa masochistov.

Povedať deťom pravdu je riziko, pretože čo keď sa to raz použije proti nám?

V živote je niekedy nebezpečnejšie, keď na vás namiesto nožov zaostria jazyk.

Väzenie je zariadenie plné ľudí s podobnými záujmami.

V každom manželstve je polovica, bez ktorej by sme vytvorili ideálny pár.

Inteligencia je schopnosť zahryznúť si do jazyka skôr, ako vám hlúpy nápad napadne mozog.

Blázna môžeme spoznať tak, že nikdy nepochybujeme o jeho múdrosti.

Výslovnosť je typ literárnej formy založený na dokonalej štylistike.

Facka ako argument neobstojí. Na vysvetlenie je potrebných ešte niekoľko slov.

Manželstvá by mali uzatvárať ženy bez minulosti a muži s budúcnosťou.

Vládca musí mať široké plecia, aby poddaní nehľadeli ďaleko do budúcnosti.

Keď ho napadnú myšlienky, blázon sa bráni.

Nahú pravdu najlepšie zakrýva ticho.

Nikdy nie si sám. Vždy sa nájde niekto, kto vám skutočne závidí.

Ak vám dôjde munícia, je neskoro naučiť sa behať.

Išiel by som aj na Jadran. Ale raz za rok chcem vidieť ďalších ľudí, ktorých nevidím celý rok

Búrajú pomníky Krištofa Kolumba. Dlho som tvrdil, že nemal objavovať Ameriku.

Čítal som knihu, ktorá je podľa nich úchvatná. Čakám a čakám a nič sa nedeje. Stále dýcham.

Ak máme málo hriechov, musíme pri spovednici použiť svoju fantáziu.

Ľudské telo je krehké. Drevené kríže by o tom mohli ešte dlho rozprávať.

Aj sekera má city. Občas ide za príbuznými do lesa.

Muž sa pri pití piva pozerá na pohár. Žena pije cez pohár. To je zásadný rozdiel medzi mužom a ženou.

Spravodlivosť je nedostatkový tovar. Nie je toho dosť pre každého.

Nepočujúci nie je ten, kto nepočuje, ale ten, kto nepočúva.

Ak váš vlak odíde, budú ho nasledovať ďalší, čo vám tiež môže chýbať.

Pre ženy je ťažké pochopiť, že na začiatku bolo iba jedno slovo.

Nečudujem sa, že kvôli množstvu preliatej krvi padá história v topánkach.

V manželských vzťahoch nemôžeme zabudnúť ani na to, čo sa nestalo.

Bez postavy vás pustia všade, bez pasov, takmer kamkoľvek.

Je rozumné hľadať mimozemské civilizácie. Niekto musí konečne udržať túto planétu!

Celý život sme niečo hľadali. Keby sme vedeli, čo máme robiť, pravdepodobne by sme ho už dávno našli.

Je diskutabilné, či veriť prsiam bez medailí.

Nehanbite sa za svoj názor! Hanba vám, ak ju nemáte!

Už len pohľad do diaľky nás skutočne presvedčí, či stojíme na správnom mieste.

Keď zapneme televízor, ocitneme sa v zlej spoločnosti.

Muž, ktorý ma má rád, by mal prehodnotiť svoj vkus.

Ak sa v živote iba plazíte, nikto vás nemôže nechať padnúť na kolená!

Muchy sú pre náš život dôležité. Inak by sme nevedeli, čo sa dá robiť s našimi rukami.

Viete, že šťastie psa závisí aj od dĺžky reťaze?

Ako môžem milovať svojho blížneho, keď nemôže mlčať?

Pri pití vína často zaznievajú také slová, že aj biele víno zčervená.

Nie je veľa skvelých myšlienok, takže hriešnikov je vždy dosť.

V mladosti robíme chyby, za ktoré jedného dňa budeme obviňovať svojich potomkov.

Na hroboch padlých vojakov kvitnú divé maky. Divé maky ako druh rastlín nikdy nezmiznú.

Ak sa usmievate do zrkadla, idiotský úsmev vynechajte. Zrkadlo si to nezaslúžilo.

Kôňovi treba povedať pravdu. Na svete existujú dostihy, ale nájdu sa aj konské párky.

Počítal niekto vojakov, ktorí šli do vojny, ako veriacich a vrátili sa ako ateisti?

Pri pohľade na smutný stav ľudstva je zrejmé, že ani Boh nie je taký všemohúci.

Niektoré hriechy sú také ťažké, že musíme požiadať o silu ich spáchania.

Pokiaľ ide o ticho, je fascinujúce, že človek môže byť podrobne ticho.

Mnoho nápadov je len rýchlo sa kaziace duševné jedlo.

Trvá dvoch, aby zhrešili, a tretieho im závidíme.

Nie je múdre tvrdiť, že mlčí ako hrob. Graves hovorí veľa.

Každý hriech je potenciálnou hrozbou, ktorá sa stane vítanou inšpiráciou.

Niekedy je lepšie nevedieť, s kým vás vaša manželka podvádza. Nemali by ste s kým ísť na pivo.

Na svete existujú dva typy ľudí. Tí, ktorí vás nestretli a tí, ktorí sa vás niečo pýtajú.

Hrdinovia sú zvyčajne tí, ktorých si práve pamätáme.

Predpokladalo sa, že kvôli televízii ľudia prestanú čítať. Kvôli televízii začali ľudia opäť čítať.

Jedna vec je, ako sa človek narodí, a druhá je, ako sa z neho stane muž.

Peniaze sú liek. Niekedy to osvieži našu pamäť!

Ak čítate z očí, najčervenejší je ten, kto vie čítať do štyroch očí.

O tichej väčšine v praxi neviem. Väčšina väčšinou bleat.

Ak narazíme na jazyk, je najvyšší čas, aby sme začali ticho premýšľať o tom, prečo.

Nočné kluby sú beznádejne preplnené. Nie sme si vedomí, koľko osamelých ľudí žije medzi nami.

Žaby miznú. Kniežat bude akútny nedostatok.

V pekle nevedia o energetickej kríze.

Nevieme si predstaviť život bez vody. V kolene do …

Vaša milenka môže vašej manželke odpustiť. Opak je nemožný.

Láska nás nikdy neopustí navždy. Vždy sa to vráti v podobe spomienky.

Na Marse je život. Niekde to však musí existovať.

Ak múzy mlčia, možno by len chceli prežiť hovorením zbraní.

Ak elementárnou slušnosťou nič nedosiahnete, skúste elementárnu neslušnosť.

Ak chceme niekoho držať v ruke, nepotrebujeme silu. Stačí o ňom veľa vedieť.

Muž si musí veľmi starostlivo vyberať ženu, ktorá mu potom nedovolí ísť na pivo.

Láska z nás môže robiť idiotov, ak sme to ešte neurobili.

Počúvame hlupákov, nie počúvame tých, ktorí múdro mlčia.

Tip: Nedávajte si ruku na srdce, ak je vám v pätách!

Skúsenosť: Viete, že tajomstvo lásky sa skrýva vo svojich dôsledkoch?

Sme skutočne náboženský národ. Aj poslanci veria, že našej ekonomike pomôže iba zázrak!

Návrat k prírode je možný, pokiaľ ju nájdeme.

Ak vám niekto hovorí, že je v poriadku, neverte mu! Provokuje.

Slová, slová, slová – čo sa dá pred nimi zamlčať.

Osoba, ktorá vie čítať myšlienky ostatných, musí trpieť strašnými depresiami.

Ak chcete cítiť vôňu kvetu, musíte ho uctievať. Rovnako ako ženy.

Otázky neobťažujú. Snaží sa im odpovedať.

Biblia hovorí pravdu. Sme naozaj ovce.

Keď padáte na spoločenskom rebríčku, dávajte pozor na to, koľko úprimne usmiatych tvári vás sleduje.

Počas spovede by si mal človek kľaknúť. Pri počítaní hriechov nemôžeme tak dlho stáť.

Na začiatku to bolo slovo. Problémy nastali oveľa neskôr

Ryby sú ticho. Na brehu číha príliš veľa predátorov.

Adam bol v skutočnosti mizerný. Bol idolom iba pre jednu ženu.

Plačeme na hroboch, akoby hroby niečo dokázali.

Všetci chceme ísť do neba. Čo tam ale urobíme so všetkými našimi nepriateľmi?

Ticho má toľko významov, že ho možno považovať za výrečný.

Nie je múdre používať cudzie slová. Múdrosť je používať zrozumiteľné slová.

Na svete je toľko hriechov, že si nie som istý, či mi bude stačiť jeden život.

Čo je to vek? Ak utratíte viac za drogy ako za svoju milenku.

V určitom okamihu majú mnohí rovnaké nápady. Dôkazom sú svadobné dary.

Prepínače nezobrazujú smer. Oni to určujú.

Cieľom kľukatých ciest je udržať našu pozornosť bdelú.

Telegramy sú preč. Existujú aj efektívnejšie spôsoby šírenia zlých správ.

Reč človeka vznikla až po prvom hriechu. Ako mocná výhovorka.

Zlodeji sa zvyčajne tešia na dobrú úrodu. Zostane niečo aj farmárom.

Škoda, že na súdoch nepodávajú pálenku. Alkohol uvoľňuje jazyk.

Kto otravuje ženy, ktoré nemajú manželov?

Pokojne verte slovám nahnevaným. Poctivejšieho v slovníku nenájdete.

V nedeľu sa nikdy nemodlím k Bohu. Čo ak Boh odpočíva aj v nedeľu?!

Jednou z temných stránok tejto doby je skutočnosť, že dokonca aj tróny obsadili dvaja blázni.

Pes potrebuje pána. Za jeho štekanie musí byť niekto zodpovedný.

Ticho nemusí byť iba ticho. Niekedy je to hlúpy výkrik.

Bez perfektnej slovnej zásoby a bez ochoty nájsť si alibi sa nevydáte.

Manželstvo vyzerá ako stiesnená garáž. Je jednoduchšie vstúpiť ako vystúpiť.

Milenci dobre vedia, o čom mlčia a o čom sa hádajú.

Blázon tiež odmieta šancu, že iným závidí.

Chodíte s dámou šesť mesiacov a neviete, akú farbu očí má? Zoberte jej mobil!

Viete, že aj narodenie na tomto svete je formou určitej odvahy?!

V mŕtvom tichu je zvyčajne vražedná otázka.

Pre všetkých v pekle je teplé miesto.

V podpalubí sa cítim bezpečnejšie. Ak sa loď potopí, som bližšie pri zemi.

Ak si nepamätáš nijaký hriech pri poslednom súde, nežil si.

Peklo má vyčnievajúcu priehradku. Stačí sa rozhliadnuť.

Tvár môže oklamať každého, kto vidí iba tvár.

Kto neverí na drakov, ktorí pľujú na oheň, nech sa pokúsi svoju ženu rozhnevať.

Kladivo v ruke je najťažší argument.

Potichu sa modlím k bohom, aby som ich nebudil.

Ak bičuje, dokáže toho naozaj veľa.

Víťaz berie všetko! Za predpokladu, že po nátere zostane na kameni aspoň kameň!

Muž, ktorý zožral svoju mladosť, si nevyhnutne musí predĺžiť svoju starobu.

Ľudia s jazykmi zvyčajne nemajú radi ľudí s perím.

Hovoríme o veciach. Kedy sa budeme baviť o mužovi?

Optimista je človek, ktorý očakáva koniec sveta v nádeji, že potom bude z takýchto hrozieb pokojný.

Láska, ktorá končí zlomeným srdcom, je lepšia ako láska, ktorá končí zlomenou čeľusťou.

Naše lesy sú našťastie také bohaté, že od nás môže každý dostať žobrácku palicu.

Kanibalizmus vymiera pomaly, ale isto. V človeku už nie je nič dobré.

Ak vás v živote zradia falošné zuby, nebojte sa: falošný úsmev máte vždy v zálohe.

Pri vysokom výskoku nie je dôležité, ako odrážate, ale ako môžete úspešne skákať.

Vedeli ste, že ilúzia nikdy nehrá hudbu na pohrebe?

Múdrosť znamená nerozprávať, aj keď máte čo povedať.

Ľudské pocity sa menia počas celého života. Trvalá zostáva iba závisť.

Hlad po umení je taký veľký, že prehltne gýč.

Dejiny nás učia, kde sme zhrešili. Bolo by oveľa inteligentnejšie, keby nás naučila, aké chyby by sme v budúcnosti nemali robiť.

Je nezmysel, že peniaze kazia charakter človeka. Kazí to charakter tým, ktorí to nemajú.

Viete, že najlepšou vreckovkou na slzy žien sú nové šaty.

Nestačí mať bič v rukách, ak nemáme vlastné stádo.

Ženy sa nechodia na box baviť, ale niečo sa naučiť.

Zasnúbenie je posledné varovanie. Neposlušnosť sa trestá manželstvom.

Miroslav Janega (MIROSLAV JANEGA). Už nežijúci.

A priateľská kritika môže vytvárať nepriateľov.

Vo voľbách sa vždy rozhodujeme, kedy prisaháme počas nasledujúcich štyroch rokov.

Rozdiel medzi zabijakom a chirurgom? Vrah je lacnejší.

Zaľúbení začiatočníci: Ak máte slušný plat, nedávajte dievčatám neslušné ponuky. Keď sa pochválite svojim platom, dohodnú sa sami.

Kompenzácia: keď je myseľ slabšia, lakte sú silnejšie.

Život by mal mať okrem dĺžky aj hĺbku.

Láska je srdcová choroba, ktorá najviac postihuje mozog.

Plechovky sú ženský roh. Značky na nich neznamenajú ich vek.

Trpaslík v záhrade je gýč. V politike dochádza k tragédii.

Toleroval prázdnu hlavu ženy. Podprsenka nie je.

A s priateľskou kritikou si môžete robiť nepriateľov.

Sex vás môže zahriať, ale veľa žien dáva prednosť kožuchu pred mužským.

Zo zanedbanej manželky sa stále môže stať milovanou milenkou.

Ak vaša žena hľadá posledný pár, nemyslite si, že je to naposledy.

Kto má viac šťastia ako vtip, je šťastne hlúpy.

Kto tvrdí, že volebné programy sú rozprávkové, nemá pravdu. Rozprávky sa zvyčajne končia šťastným koncom.

Pes je priateľ človeka, ale nemôže si požičať stovku.

Ešte nie sme na dne. Stále sa topíme v dlhoch.

Počas plyšovej revolúcie sme vyšli do ulíc. A veľa z nás zostalo na ulici.

Súčasnosťou je učiteľ matematiky. Učí nás to nerátať so všetkým.

Naše najväčšie lesné bohatstvo predstavujú administratívne archívy.

Pravdupovediac klamem ti!

Zo sťažnosti občanov: Vysoký plat je pre mňa teraz nedostupný. Teda ako spis ŠtB.

Mnoho rodín dnes drží pohromade iba televízia.

Ak diabol robí dobre, musí v ňom byť aj nejaký diabol.

U niektorých bohužiaľ funguje iba vtedy, keď stlačia spúšť.

Nie každá žena, ktorá si zarába ležaním, je automechanikom.

Ruka zákona má často vystretú dlaň.

Čím plytší intelekt, tým hlbší dekolt.

Mnoho páchnucich ľudí používa drahé parfumy.

Tip: Neposielajte svojich nepriateľov do pekla. Čo ak ich tam stretnete?!

Údajných podzemných bossov prenasledujú údajní policajti.

Rozdelený človek nemusí vždy súhlasiť s jeho názorom.

Vediem dvojitý život – jeden horší ako druhý.

Je jednoduchšie odniesť z balkóna sedemdesiat kilogramov ako jeden kilogram zo seba.

Ideálna žena má IQ 90 – 60 – 90.

Životná úroveň nám prerástla cez hlavu.

Psychiater je osoba, ktorá dokáže vaše problémy pomenovať cudzími slovami.

Zo skúsenosti: Triezvy človek si všimne málokedy.

Pavol Janík (PAVOL JANIK) (1956), spisovateľ, prekladateľ a publicista.

Aj po Kristových rokoch ťa môžem ukrižovať.

Vysoká politika znamená nízku úroveň.

Zvery sú znechutené z ľudstva.

Podľa súčasného smeru meníme svoju politickú príslušnosť.

Režim má toľko nepriateľov, koľko si sám vytvoril.

Rôzne predstavy o mieri vedú k vojnám.

Nemáme sa z čoho ohradiť. Už sme ohradení.

Mentálny klam – zmena názoru.

Demokracia zaručuje práva ľudí proti ich vôli.

A paranoid má svojich skutočných nepriateľov.

Konkrétne nemorálnosti sa javia v mene abstraktnej morálky

Život škodí zdraviu.

Manželská nevera je protištátna, pretože rodina je základom štátu.

Politik má plné ústa práce.

TOMAŠ JANOVIC (1937), aforista, novinár, básnik, autor rozhlasových, televíznych a divadelných hier a spisovateľ pre deti a mládež.

Vajcová škrupina bola na jeden účel zvonka rozbitá a na druhú zvnútra.

Buďte trpezliví ako reuma. Vkradol sa do vás ako dieťa a objavil sa až v starobe.

A keď strkáš nos, musíš uveriť zmyslu svojej práce.

Sprej vonia ako jablko a jablko chutí ako sprej.

U nás nestačí dať varovanie: „Pľuvanie na zem je zakázané“, ale „Je zakázané pľuvať na zem pred vami, vedľa vás, za vami a nad vami“.

V totalite sa neľudské prostitútky vyrábajú a v posttotalitarizme ľudské.

Zároveň pribrzdite a doplňte plyn!

Iba ľudia rovnakej krvnej skupiny nám môžu dať krv a pijú ju ľudia s úplne inou krvou.

Žijete tak, aby ste sa vždy mohli pozrieť do zrkadla. Ak ste na kolenách, zaveste ho o niečo nižšie.

Čím je srdce prázdne, tým viac krvi spotrebuje.

Väčšie zlo vám nepochybne zlomí nos. Menšia vás najskôr stiahne za nos.

Vďaka plyšovej revolúcii. Už nemusíme nespravodlivo klamať. Teraz môžeme ležať celkom slobodne.

V normálnych časoch je každé zlo na niečo dobré. V neobvyklých časoch je všetko dobré kvôli niečomu zlému

Neexistuje ideálny život, žiaden ideálny človek. Ideálne sú iba ideály.

Hlúposť nie je vírus. Hlúposť prežije aj tú najprísnejšiu karanténu.

Bolo raz: víno, ženy, pieseň. Dnes: gastrológ, urológ a otorinolaryngológ.

– Prečo si nemyslíš, keď hovoríš?
– Nemôžem robiť dve veci naraz.

Už máme umelú inteligenciu a pomaly získavame umelú demokraciu.

Prvýkrát sa darí nastoliť totalitu. Nastolenie demokracie sa musí neustále opakovať.

Najskôr chceme počúvať populistov a potom ich musíme počúvať.

Populista zasýtil všetky hladné uši.

Demokracia je najmenej demokratický postoj k demokratom.

Komunizmus? Niekto to zaplatil smrťou, niekto životom.

Existujú štáty, pre ktoré je demokracia trestom.

Úspešne starneme a fašizmus a komunizmus sa úspešne omladzujú.

Čo nemám, nepotrebujem. Niekedy si myslím, že už ani nepotrebujem to, čo mám.

Našimi najlepšími spojencami sú Alzheimer a Parkinson – na nič si nepamätáme a nad všetkým kývame hlavou.

Keď ste opitý, neveďte vozidlo!

Humor je nezameniteľný, ale neprezrádza ho.

Boli by sme dávno demokraciou, keby sa demokracia odniekiaľ dala ukradnúť.

Na čo ľudia nebudú myslieť, len aby nemuseli myslieť.

Koruna stvorenia – názov je úplne vhodný. Pre korunu urobí človek všetko.

Najlepší liek je liečenie!

Muž je muž a je ťažké ho zmeniť. Chce mať vlastné auto, vlastnú chatu, vlastný dom a manželku niekoho iného.

Muž a žena – je tu jeden rozdiel, priatelia. Žena si získa reputáciu, keď ju stratí.

V živote sú potrebné nuly, najmä dve vedľa seba.

Chrbtica končí v hlave odvážnych, a v zadku zbabelých.

Okno do sveta je rám okna do vlasti.

Nie je ťažké nájsť liek na spoločenské choroby. Oveľa ťažšie je však určiť správnu dávku.

Nestačilo mu povedať: „Súhlasíme s tebou!“ Vždy museli dodať – koľko.

Keď pokrytci plačú, stačí si umyť ruky slzami.

Príroda nepozná reklamu. Preto tehotenstvo trvá deväť mesiacov, nie 8,99.

Láska je tvorivosť. Nenávisť je iba remeslo.

Klamstvo zvíťazilo. Stal sa alternatívnym názorom.

Prečo sa stretávame? Aby sme sa pozreli na každý náš mobilný telefón spoločne.

Keď príde zlo, hovorí: „Dobré popoludnie, som dobrý.“ Keď príde dobré, iba povie: „Dobré popoludnie.“

Keď hovoria, čo chceme počuť, môžu robiť to, čo nechceme.

Človeče – ako hrdo to znie. Ale nie zo všetkých úst.

Učí svoje deti udržiavať správnu hygienu, byť zdravé a byť schopné špiny celý život.

Mali by sme mať dnes vôbec srdce? Bije to, bije to srdcia ľudí, niekto v spodkoch, niekto v hrudi.

Trvá veľa temnoty, aby sa ľuďom začali páčiť.

Iba tí, ktorí sú múdrejší, sú nebezpečnejší ako hlupáci.

Aj budúcnosť má svoju minulosť.

Postavenie žien závisí od postavenia mužov.

Kto chce klamať, musí poznať pravdu.

Je veľmi závistlivý. Keď má dobrý obed, závidí mu dobrý obed.

Naša populistická vláda nás, voličov, kupuje za naše peniaze.

Myšlienka by nikdy nemala byť taká veľká, aby nemohla vstúpiť do hlavy.

Najlepšie očné masky sú vyrobené z bobkových listov.

Človek je jediný komplexný produkt, okolo ktorého výroby sa nemusíme duchovne angažovať.

Žijete tak, aby ste sa vždy mohli pozrieť do zrkadla. Ak ste na kolenách, zaveste ho o niečo nižšie.

Väčšie zlo vám nepochybne zlomí nos. Menšia vás najskôr stiahne za nos

Keď prvýkrát zčervenáte, určite to urobíte znova. A tak je to s každým „po prvýkrát“.

Jar, leto, jeseň, zima sa nelíšia v starom storočí a v novom storočí, ale v mladosti a starobe.

Populista klame kvôli sláve a moci. Don Juan klame o sláve a posteli. Táto druhá dvojkombinácia je menej škodlivá.

Čím lepší komik je, tým ťažšie je sa sám rozosmiať.

My šialenci na nás komunistov pľujeme. My komunisti na nás šialencov pľujeme. A my demokrati si utierame pľuvance z tváre.

U nás nestačí prijať zákon „Pľuvanie na zem je zakázané“, ale „Je zakázané plivať na zem pred vami, vedľa vás za vami a nad vami“.

V totalite sa neľudské prostitútky vyrábajú. A v posttotalitarizmu ľudské.

Čím je srdce prázdne, tým viac krvi spotrebuje.

Iba ľudia rovnakej krvnej skupiny nám môžu dať krv a pijú ju ľudia s úplne inou krvou.

Nepriateľ nikdy nespí? Aspoň nebude spať.

Zo všetkých otcov má Boh Otec najlepšie nervy.

Prečo máme dnes tak málo ľudových piesní? Pretože ľudové piesne vznikali prácou!

Šírenie holej pravdy nie je pornografia.

Na ideáloch môžeme zarobiť len vtedy, keď ich stratíme.

Tu na Slovensku vám umožňujú veľa kradnúť, ale neumožňujú vám veľa zarobiť.

Bol opatrný. Prvú pomoc poskytol až ako druhú.

Móda je umenie, pretože je možné znetvoriť aj tú najkrajšiu ženu za veľké peniaze.

Každý chce byť dieťaťom šťastia. Žiadny otec.

Čo by to boli za ilúzie bez života?

Veda je zbraň. A v rukách bláznov.

Vôľa niektorých ľudí sa obmedzuje na druhé.

Brak je spoločnosť s dvoma spolumajiteľmi. A takéto spoločnosti zlyhávajú ako prvé.

Vagina je jediné cudzie územie, ktoré dobyvateľ po krátkom čase dobrovoľne opustí.

Pri milovaní hovorí, čo hovoria mafiáni, keď zabíjajú: „Neber to príliš osobne!“

Vzdelanie nie je všetko. Aj negramotný môže byť odborníkom na sex.

Ste spokojní, len keď nie ste spokojní, a keďže nie ste nikdy spokojní, ste v skutočnosti vždy spokojní.

Aká je najlepšia téma pre médiá? Kanibalizmus, vraždy a varenie.

Čo je život? Príležitosť položiť si otázku „Čo je to život?“

Prázdne slová sa dajú ľahko preniesť.

Je ľudské hrešiť. Preto sú tyrani neomylní.

Štát je pre nás zlaté teľa a dojná krava.

Počúvajme hlas rozumu a počúvajme hlas svedomia.

Na základe letu vtákov sa dá predpovedať budúcnosť, aj keď vtáky nesmú lietať.

Eva Jarábková Chabadová (EVA JARABKOVÁ HABADOVÁ) (1947), epigramatistka a poetka. 

Niektorí ľudia sú takí drzí, že pokojne kradnú aj keď nepatria k politickej špičke.
Pápež vo svojej novej encyklike odporúča veriť viac Bohu a menej politikom.
Ak má váš manžel milenku, buďte veľkorysá a kúpte mu zážitkový pobyt pre dvoch pod lavínou.
Ak sa často viete zapáliť pre dobrú vec, dávajte si pozor na slepé črevo.
Niektorí ľudia sú zo železa, niektorí sú zo zlata a niektorí iba z ľudu.
Keď chcú politici dodržať vernosť svojim sľubom, to je ako keď kobra sľúbi, že nebude jedovatá.
Mier na zemi nemôže byť nikdy preto, lebo všetci chcú za ten mier bojovať.
Bol som už na nejednom zozname, iba na tom zo švajčiarskej banky som sa ešte nenašiel.
Letné dni sme trávili úplne bezstarostne a odrazu nastal koniec sveta, na pol dňa vypli elektrinu.
Staroba pre ženu začína vtedy, keď ju už ju nikto nevyzlieka, len jej pomáha do kabáta. Prvý máj býval voľakedy o láske a dnes nás už zaujíma iba aké bude počasie.
Nie je to vždy iba o sexe, hore bez, môže byť aj o zvrhnutí vlády.
Na ľudí, by podľa kynológov, mali tiež platiť dva povely: ľahni a zostaň.
Nevieme síce dopredu ako, ale vďaka zemskej príťažlivosti, veci vždy nejako dopadnú.
V nevoľníctve môžeme žiť aj vtedy, keď je dereš už iba muzeálny kus..
Zakiaľ starý blázon dávno pasívne prijal svoju diagnózu, mladý blázon ďalej aktívne rozvíja svoj duševný potenciál.
Keď žena v karanténe nevie čo si počať, tak môže počať nielen mladá, ale aj päťdesiatročná.
Psychológovia zistili, že dieťaťu stačí päť hračiek a tak vyriešili bytovú otázku.
Dôsledný oportunista povie nie aj pri oltári.
Po skončení karantény má málokto všetkých doma.

MILAN KENDA (1937). Majster biológie, aforista, epigramér a básnik.

Aký je skutočný rozdiel medzi lesnou katastrofou a úspešným bestsellerom?

Malo by byť najmenej päť politických strán, aby mal každý občan možnosť vstúpiť do jednej, odísť z druhej, sympatizovať s treťou, argumentovať so štvrtou a pískať na piatu.

Skeptik je presvedčený, že z každej revolúcie zostane len niekoľko otázok zo skúšky.

Fakty sú iba pre historikov. Ľudia chcú legendy.

Každá epocha neúnavne kritizuje pomníky predchádzajúcej epochy a buduje ešte väčšie vlastné pomníky.

Štyri parlamentné magnety: plat, mikrofón, televízna obrazovka a montážna reštaurácia.

Je montážny profesionál. Pred hlasovaním sa vždy zobudte.

O našej politickej gramotnosti svedčí veľké množstvo anonymných listov.

Môže sa množstvo zmeniť na kvalitu? Môcť! Ak prozaik prekreslí svoj román, môže z neho vyťažiť niekoľko dobrých aforizmov.

Našim turistom je možné ukázať koralové útesy iba v dvoch alebo troch kolách. Potom už nie je čo ukazovať.

Bohatí môžu žiť v chudobe! Duchovné.

Nemáte talent na spev? Skúste urobiť kariéru s pochvalou.

Utopil sa v mori, ale profesionálne: s nedávnym potvrdením o absolvovanom plaveckom kurze.

Muži majú najviac objavov na pláži.

Som rád, že moji nepriatelia sa ešte nestali mojimi priateľmi.

Nestačí mať za sebou veľké veci, musíte mať za sebou veľkých ľudí.

Slúžil všetkým bohom, ktorí prijímali obete iných ľudí.

Kompromisu sa najľahšie dosiahne kompromitujúcim materiálom.

Špičková diplomacia? Keď vrabec podpíše s orlom pakt o neútočení.

Jedného dňa zistil, že okrem svojej postavy mu nič nezostáva.

Láska inšpiruje veľké skutky, z ktorých sa často dosahuje iba rozvod.

Po každej kapitulácii je dobré urobiť si rekapituláciu.

Nešťastne sa oženil! Z lásky.

Je čas vyvesiť na zemeguli bielu zástavu.

Existuje miesto, ktoré nemôžete stratiť, hneď ako ho zaujmete? Áno. Na cintoríne.

Nepodceňujte plytkých ľudí! Kopú hlboké jamy.

Kompetencia zvyčajne prináša impotenciu.

Jar – to sú aprílové prehánky a májové mrazy, ktoré si básnici idealizovali.

Každý človek vo svojom živote nájde nejaké Kartágo, ktoré úplne zničí.

Spravodajské kanály majú tiež svoje potkany.

Ľudia sa najťažšie vzdávajú toho, čo ukradli, v pote tváre.

Diplomat sa môže kúpať iba v nemenovanej rieke, ktorá vyteká zo spoľahlivého zdroja.

Jastrabi sa najúprimnejšie tešia na prvé lastovičky.

Absolútna totalita je čas, keď aj meteorologické predpovede musia byť optimistické.

Karierista dokonca na smrteľnej posteli namiesto závetu diktuje pozdravné telegramy.

Optimista je dnes skeptický, skeptik pesimistický, je pesimista nihilista, nihilista je ironický a ironický je optimistický.

Potkan si vždy nájde miesto v preplnenom záchrannom člne.

Nakoniec ju však požiadali o ruku – zobrať jej odtlačky prstov.

Anonymné listy sa zasielajú na veľmi presnú adresu.

Je celkom pochopiteľné, že sa negramotní snažia čítať medzi riadkami.

Necítite sa pri hľadaní pravdy nenormálne, zatiaľ čo iní hľadajú poklad templárov, zdroj ropy alebo zlatý drôt?

V socializme spisovatelia niekedy zažili tvorivú krízu a v kapitalizme neustále čelia hospodárskej kríze.

Ľudia, ktorí sa vždy vzdajú nepriateľovi, sú najsilnejší. Aspoň čo sa počtu obyvateľov týka.

Chytrý si všimol, že dnes najviac postupujeme pokľaknutím.

Ak si chceme dovoliť všetky potrebné doplnky výživy, na stravu budeme musieť pomaly zabudnúť.

Satirik by sa cítil ako v pekle v nebi. Nestihol by bodnúť, pretože by sa okolo neho nachádzali dobré postavy, ktoré by nerobili nič zlé.

Dráždivou vecou v živote ženy je skutočnosť, že móda sa vracia, ale mladosť nie.

Revolúcie jedia ich deti, ale každé s inou omáčkou.

Kapitalizmus nám dal ďalšiu mládež: znovu sa hádame so ženami doma kvôli peniazom.

Dlhá životnosť hypochondria je naplnená neustálym umieraním.

Na jednu samovraždu hodenú pod vlak je 999 pokryteckých veriacich, ktorí sa vrhnú na kolená.

Život je pes, ale nie dobrý bernardín so sudom rumu.

Verím v lepšie zajtrajšky? S trochou skepsy áno, ale iba ak to predpovedajú meteorológovia.

Bude televíznou hviezdou. Neomylne prerušuje svojich hostí.

Moslimskí fundamentalisti sú čarodejníci transplantácie: môžu transplantovať siedmeho do 21. storočia!

Je absolútne nestranný literárny kritik! Nečítal žiadnu z kníh, ktoré kritizoval.

Skutočný génius je ten, kto dokáže laikom rozumne vysvetliť, čomu vôbec nerozumie.

Vo vesmíre existuje heliocentrický systém a v politike egocentrický systém.

Pre inkvizíciu je charakteristické, že vedci opatrne zverejňovali svoje revolučné objavy iba na smrteľných posteliach.

Ako vieme, že sa vraciame do civilizácie? Keď stromy rednú a billboardy sú čoraz častejšie.

V priebehu rokov sa riadky stávali ťažšie čitateľnými. Ale medzi riadkami to ide cnostne!

Banky sú inštitúcie zriadené na legálne vynakladanie peňazí iných ľudí.

Skepsa je nástroj na čítanie medzi riadkami.

Vývoj ženskej módy je odvážny proces: od kimon po monokiny.

Kompenzujeme globálne otepľovanie ochladením vzťahov?

Myslím si, že dnešní Kainovi obrancovia by ho vyhlásili za svätého.

Čím bližšie ste ku koreňu vecí, tým ďalej ste od ovocia.

Obdivujem tých, ktorí vedia, ako svoju kariéru založiť na odvodňovaní z púšte a zavlažovaní mokradí.

Kde sa stratil náš bývalý vášnivý čitateľ kníh? Utopil sa v televíznych kanáloch a bol internovaný na internete.

Skutočný banner je ten, ktorý na chvíľu nosíte, a potom vás nosí.

Všetky definície raja sú veľmi podobné definíciám nudy.

Moralisti sa často správajú, akoby ich posadol anjel.

Naši nepriatelia by chceli byť na našich miestach, ale nekompetentne. Zabúdajú, že naše miesta si vyžadujú našu nekompetentnosť!

Môj šéfredaktor mi ukázal, kto je tu zodpovedný! Prečiarkol všetko, čo som podčiarkol.

Kto nepije, má. My to vieme. Je menej známe, že tam nie je súčasne: priatelia a popularita.

Muž, ktorý nie je ničím inšpirovaný, je inšpirovaný tým, že nie je ničím inšpirovaný.

Sú ľudia, ktorí sa radi ponižujú, len aby ich povýšili.

Netlačte sa do neba! Neviete, či existuje bezpečnostný východ!

Ak sa chcete obklopiť hrdinami, zatvorte sa do knižnice.

Patrioti sledujú z priekopov hlavou a budúci generáli periskop.

Rastú mu krídla. Ale pozor: dnes stále nevieme, či sa zmení na anjela alebo na supa.

Človek sa zvyčajne prebudí na národnej úrovni, keď nemôže spať kvôli problémom v národe.

V starobe som svoje texty čítal s takou radosťou, že nepotrebujem ďalších čitateľov.

Stručne povedané, náš politický vývoj: sympatia – antipatia – apatia.

Najzákernejších zabijú čestné čaty.

Stroskotanci sú vďační posádke pirátskych lodí po celú dobu.

Spravidla si vykopávame vlastný hrob na vyvýšenom mieste.

Stačí, aby veľrybárska loď chytila aj sardinky. Všetko ostatné závisí od správy kapitána.

Kanibali venujú človeku pozornosť aj po jeho smrti.

Kapitán je posledný, ktorý opustil potápajúcu sa loď. Medzi prvými, ktorí odídu, sú budúci admiráli.

Bol to dobrý človek! – znie najúprimnejšie z úst kanibala.

Pre hypochondra je smrť triumfom.

Neustále napreduje. Aj keď myslí zle, dobre počúva.

Podľa dedičov operácia zlyhala. Bohatý pacient je nažive.

Ako hovoriť úspešne a bez rizika? Druhá veta teda popiera prvú a tretia obe predchádzajúce.

Postmodernú prózu vytvoril pravdepodobne autor, a to z úsporných dôvodov, keď jednému tajomníkovi nadiktoval súčasne tri rôzne texty a zabudol vysvetliť, o čo ide.

Platený vodič riaditeľa je jeho neplateným poradcom.

Ak si náhodou vytvoríte svedomie, schovajte ho na suchom a chladnom mieste.

Vo svete divadla sú skvelé scenáre napísané až po divadelnej hre.

Ťavy, na rozdiel od ľudí, nikdy nepomýlia pravú oázu s fatamorgánou.

Totalita bola okupáciou tankmi, demokracia okupáciou bankami.

Nekonečno nie je len vo vesmíre. Je to medzi minulým a súčasným platom.

Mladí ľudia milujú romantické rieky, zrelé – zlatonosné.

Na nudapláži vedie náš mužský pohľad raketa: sleduje konfiguráciu ženského tela.

Muž stratí priateľa, ak si nezíska náklonnosť svojej ženy, alebo ak si získa jej nadmernú náklonnosť.

Cyril a Metod by sa dnes nemohli nasťahovať do našej krajiny, ak by nemali doktorát.

A hlúposť je produktom vysoko organizovanej hmoty.

– Máte veľkú knižnicu! Máte v tom niečo humorné? – Áno. Sporiaca kniha.

Nikomu nechýba genialita. Iba peniaze.

Mnoho z nás sa teší na odpoveď, aj keď sme nikdy nemali odvahu položiť otázku.

Zdravie je najnebezpečnejším spoločníkom! Môže nás nechať cez noc bez slova rozlúčky.

Naivita sa vypláca len pre ženy, vo forme výživného.

V prírode existuje prirodzený výber a v politike neprirodzený.

Pivo je skvelá vec. Zaobchádzate s priateľom s plnou fľašou a nepriateľa zasiahnete prázdnou hlavou.

Kto sa topí v peniazoch, nezavolá o pomoc.

Na prvý pohľad sa zamilovala do jeho bankového účtu.

Mnoho dám, oveľa viac ako fyzická sila, ovplyvňuje kúpna sila muža.

Ak má žena závratnú kariéru, pravdepodobne má niekoho za sebou. Alebo na sebe.

Hriech je neľudský – je to názor sudcu.

V prvej polovici svojho života sa ženy sťažujú na dotieravé a v druhej na nezainteresované.

Zlá kniha je ako zlá žena. Je ťažké ísť s ňou do postele.

Nápady a hostia prichádzajú, keď to najmenej čakáme.

Poézia nás učí, ako ženy zbožňovať, próza nás učí, ako ich milovať, psychológia nás učí, ako s nimi zaobchádzať, a právna literatúra nás učí, ako sa s nimi rozviesť.

Milé dámy, nikdy neukazujte svojim starým priateľom svoj nový kožuch.

Prevencia pomáha chrániť naše zdravie pred lekárskymi zásahmi.

MILAN KUPECKÝ (MILAN KUPECKI) (1943), humorista, publicista a šéfredaktor portálu Humorikon.

Nenadávajte socializmu! Uvidíte, koľko milionárov z toho vzišlo.

Heslo tých, ktorí sa podieľajú na privatizácii: Nič komunistické nám nie je cudzie.

Sit nedôveruje hladným ani volič MP.

Dnes sa oveľa viac oplatí pracovať na politickej ako na divadelnej scéne.

Čas je najlepší lekár, nehľadá úplatky.

Existujú ľudia, ktorí sa môžu posunúť vpred, iba ak sú prenasledovaní.

Peniaze nie sú všetko, ale dá sa za ne kúpiť takmer všetko.

A v gangu zlodejov si každý myslí, že je najlepší.

Obchod je najtrpezlivejšia vec na svete. Vždy čaká.

Ži a nechaj žiť iných.

Za nedostatok pitnej vody môžu vinníci ako mliekari, tak aj barmani. Pretože to dobíjajú.

Zranenia futbalistov a hokejistov nie sú v našom športe najbolestivejším miestom.

Morálny víťaz sa na pódium nikdy nedostane.

Dnes je toľko politikov, že sa nemusíme sťažovať iba na čas, šport a manželstvo.

Ak chcete žiť plnohodnotný život, potrebujete plné vrecká.

Človek sa najviac ohýba a poraní si chrbticu, keď nevie, ktorou stranou sa má ohnúť.

Nečudujte sa, že humoristi vtipkujú na účet niekoho iného, keď majú také mizerné honoráre

Najotvorenejšie dialógy sa odohrávajú za zatvorenými dverami.

Keď žene chýba muž a mužovi chýba inteligencia, nasleduje manželstvo.

Pred satirou by sa človek nemal brániť brnením.

Ako vidíte, Slovensko ako vnútrozemská krajina môže mať aj more problémov.

Závet je niekedy jediný spôsob, ako prinútiť deti, aby navštívili svojich rodičov.

Nevera je v skutočnosti láska na druhý pohľad.

Človeka si najviac vážime, keď to najmenej potrebuje. Po jeho smrti.

Jeden zo spôsobov boja proti nedostatkom. Nemusíte si ich všímať.

Pre našich politikov je ťažké rezignovať. Namiesto toho sa odchyľujú od riešenia problémov.

Mnohých poslancov nezaujíma, za koho v parlamente bojujú, ale za koľko.

Existuje taký uhol pohľadu – zmiznúť z dohľadu.

Hluk je škodlivý. Okrem sirény, ktorá nás upozorňuje na obednú prestávku alebo koniec pracovnej doby.

Každá líška si chvost pochvaľuje. Až kým sa neocitne na dámskej šiji.

Česť porazeným, sláva a peniaze víťazom.

Opakovanie je matkou múdrosti alebo pokazenej gramofónovej platne.

Som zaťažený minulosťou. Najmä v súvislosti s pôžičkami a nesplatenými pôžičkami.

Kňazi sú podozriví zo spolupráce s tajnými službami. Spovedali sa navzájom.

Životná úroveň na Slovensku vzrástla natoľko, že bežní ľudia ju jednoducho nemôžu dosiahnuť

Peniaze neprinášajú šťastie. Najmä ak to má niekto iný.

Tip: Neriešiť malé problémy. Nechajte ich dozrieť.

Upravené príslovie: Nehovor „hop“, kým nemáte parlamentnú väčšinu.

Moje šťastné číslo je tri a moje nešťastné číslo šesť. Pretože o šiestej musím byť v práci a o tretej idem z práce domov.

Mesiac je taký bledý, pretože blúdi v noci.

Manželstvo je podľa nich hrob lásky. Omyl, v hrobe má každý svoj pokoj.

Na rozdiel od drog sme všetci závislí od peňazí.

Hovoria, že peniaze sú zlé. Tiež však hovoria, že v každom zle je niečo dobré.

Volali ma stará štruktúra. Potom, čo som hotdog nazval hotdogom v muffine.

Peniaze nie sú všetko, väčšinou hovoria tí, ktorí ich nemajú.

Najťažšie je od dobre vykonanej práce po dobre platenú prácu.

Pred voľbami sú najživšie politické mŕtvoly.

Klamstvo je najbežnejším prostriedkom ľudského porozumenia.

Zaujímavý postreh: Lopata je jednoduchý nástroj a aké ťažké je zvyknúť si na ňu!

Zvyšovanie cien – liberalizácia.
Krádež – privatizácia a reštrukturalizácia.
Ochrana a korupcia – lobovanie.
Daňové úniky – podnikanie.

Pravda je len jedna. Preto je také ťažké ju nájsť.

Vymytie mozgu nie je zárukou čistých myšlienok.

Oko za oko, zub za dvesto eur!

Svedomie je ako pes: buď vrčí, alebo hryzie.

Niekedy je ťažké zistiť, či niekto drží palce alebo zatína päste.

Majitelia zbrojného priemyslu zvyčajne myslia na hlavu.

Bohužiaľ, viac ľudí počúva ako číta.

Čítal som niektoré politické programy: vyzerajú skôr ako pogromy.

Udržať vládnucu koalíciu bude oveľa ťažšie ako oddeliť siamské dvojčatá.

Kľúčovou otázkou je, na ktorej strane sa nachádzate: pred pultom alebo za pultom?

Niektorým ľuďom Bibliu pripomínajú hady a jablká, iným trh.

Aforizmus je v hazardných hrách nový.

Aforizmy sú romány budúcnosti.

Výhodou aforizmu je, že ho nedokáže vytrhnúť z kontextu.

Romány sú písané pre tých, ktorí nechcú myslieť na aforizmus.

Najvyššou kvalitou peňazí je ich množstvo.

Lež je vďaka krátkym nohám veľmi stabilná.

Chlieb na zomletie múky v ústach by bol oveľa viac.

Zdá sa, že špinavé peniaze sa nerozhodia.

Humor je vážna vec. Často vážnejšia ako voľba.

Nechápem, prečo politici čítajú na papieri. Celé roky opakujú rovnaké nezmysly a klamstvá.

Ľudia sa chcú nechať oklamať! Predvolebná kampaň im dobre poslúži.

Súdiac podľa prania špinavých peňazí, sme veľmi čistý národ.

Závidím nahému slimákovi. Nemôže sa stať bezdomovcom.

Mali by ste sa tešiť na maličkosti. Nie každý môže fabriku privatizovať.

Bojovali sme za demokraciu s ľudskou tvárou a ona nám ukázala masku.

Tip: Nevynakladajte peniaze na to, čo môžete privatizovať.

Neberme k prírode ako nevlastnú matku. Bude ťažké žiť ako sirota!

Lacný humor dnes neexistuje. Záleží len na výške poplatkov.

Najťažšie je žiť v koalícii s manželkou.

Raz kosák a kladivo, a dnes čiapka a žobrácka palica.

Judášove strieborné mince sú vždy tvrdou menou.

Život je zmena. Vďaka politike zmeny k horšiemu.

Niekedy až pri pitve zistíme, čo v nás skutočne je.

Priateľ je muž, ktorý nás pozná aj za dňom sociálnej podpory.

Niektoré prázdne hlavy myslia iba na plné vrecká.

Privítal by som sľubovanú lepšiu budúcnosť, keby som bol Matuzalem.

V dnešnej dobe sa podporuje vegetariánstvo. Hrozí nám, že sa budeme musieť pásť.

Vznikajú nové politické strany. Znova dostaneme ešte viac sľubov.

Kto nemá Boha pri sebe, tomu nepomáhajú všetci svätí.

Buďte pripravení na život. Inými slovami, pripravte sa na najhoršie.

Máme dostatok investičných fondov a cenných papierov – chýbajú iba peniaze.

Na prvý pohľad sa môžete slepo zamilovať.

Najjednoduchšie je schovať sa za spoločnú vec.

Zdá sa mi, že najviac znečistené sú finančné toky

Otvárame sa svetu. Ale dvere stále škrípu.

Konečne sme sa dostali do Ameriky. V trestnej činnosti, drogách a prostitúcii.

Problémom nie je nedostatok politikov, ale ich nedostatky.

Hovorí sa: je potrebná sloboda prejavu. Kde však dnes nájsť pozorných poslucháčov?!

Najbežnejší slogan dneška: Dajme šancu mladým ľuďom! Je ľahšie ich oklamať.

Hovoria, že sme „európsky tiger“. Ale zamknutý v klietke.

Vo voľbách dávame hlas politikom a po voľbách peniaze.

Najhoršie je, keď je v Inštitúte na ochranu životného prostredia dusná atmosféra.

Nič sa nedá tak ľahko zmeniť ako váš názor.

Sladká pomsta má zvyčajne trpkú príchuť.

Niekto ustúpi, aby mal väčší beh.

Čím sú tupé názory, tým ostrejšia je diskusia.

Mali by ste sa tešiť aj z maličkostí. Nie každý môže privatizovať továreň.

Nerúbte stromy! Čo ak sa musíme vrátiť späť k pobočkám?!

V niektorých novinách je najviac pravdy na stope.

Najľahšie je obísť prekážky, ktoré sme si postavili.

Populistické prejavy bohužiaľ neprispievajú k rastu populácie.

Niekto má problém s chrbticou kvôli práci a niekto kvôli bohoslužbe.

Pre poslancov je pomerne ľahké stanoviť minimálne mzdy a dôchodky. Bolo by oveľa ťažšie, keby nimi museli živiť.

Jeden sa môže radovať aj zo zlyhania: iní.

Balík opatrení sa nevzťahuje na tých, ktorí už majú zabalené.

Padli sme na kolená. Neostáva nám nič iné, ako sa modliť.

Niekedy viac bolí, keď stratíte peňaženku, ako stratíte rozum.

Niektorí ľudia, bohužiaľ, deklarujú svoj nekompetentný osud.

Kedysi sme kradli zo štátu a dnes si kradneme navzájom.

Milan Lechan (MILAN LEHAN (1943)), básnik, humorista, detský spisovateľ a aforista.

Na rozdiel od môjho šéfa si myslím to isté.

Slovo robí človeka. Slová, slová, slová – žena.

Aby si politik mohol utriediť myšlienky – musel by mať minimálne dve.

Za to, že naše vlaky meškajú včas, je zodpovedný nájdenie cestovného poriadku.

Neproporcie šéfa sú často kompenzované proporciami jeho sekretárky.

Vybudoval si autoritu – z ukradnutého materiálu.

Koľko úsilia trvá, kým vám napadnú myšlienky iných ľudí.

Nie je známe z toho, čo zomrel, ani z toho, čo žil.

Nikto ma nemôže podplatiť. Akákoľvek suma sa mi zdá príliš malá.

Musím sa pochváliť svojou skromnosťou.

Operácia zlyhala. Pacient prežil.

Ak sa dieťa narodí predčasne, musí byť v inkubátore. Ak mešká, pravdepodobne bude pracovať na železnici.

Žiadam športových komentátorov, aby sa vyjadrili pomalšie. Futbalisti, dokonca ani hokejisti, nestíhajú hrať tak rýchlo.

V horách prichádzame s úplne inými nápadmi. Napríklad čo najskôr sa vrátiť domov.

Malo by sa to zastaviť, keď je to najkrajšie. Platí to najmä pre tých, ktorí ešte ani nezačali.

Manželky schizofrenikov majú v skutočnosti legálne milenky.

Nudistická pláž je jediným miestom, kde sa ženy sťažujú, že nemajú čo trénovať.

Mnoho opíc si myslí, že pochádzajú z ľudí.

Lekár mi odporučil pohyb, ale nepredpísal mi, ktorým smerom.

Najsrdečnejší ľudia natiahnu ruky, keď sú prázdne.

Láska učí všetkému, aj platiť výživné.

Recidivista je muž, ktorý šťastne ovdovel a znovu sa oženil.

Jedna žena v našej ulici má šaty také staré, že už boli módne.

Jaroslav Liptay (JAROSLAV LIPTAI), diplomovaný inžinier architektúry.

Človek nemusí vždy robiť veľa. Niekedy stačí zostať človekom.

Často túžime po tom, aby niekto pozorne načúval tomu, o čom nehovoríme.

Teda, teda som – nepochopený.

Daj mi také silné oporné pole, že netreba nič hýbať!

Viem, že je lepšie nevedieť nič.

Prišiel som, videl som, vyhral som a bol som diskvalifikovaný.

Pravdu máme aj v našom kabinete. Použijeme to ako poslednú možnosť.

Politici môžu sľúbiť viac, ako občania očakávajú.

Očakávajte všetko možné od nemožných politikov.

Pri hlasovaní sú potrební naničhodní poslanci.

Dieťa sa rodí ťažko. Porodiť muža je ešte ťažšie.

Hlavným predpokladom nesmrteľnosti je smrť.

Mnohí by chceli byť Sokratom, ale nežili by s Xanthippusom.

Úspory v správe sa tiež riešia byrokratickými metódami.

Strom nepadá ďaleko od sekery.

Okrem stratených niet iného raja.

Máme veľa workoholikov. Pijú aj v práci.

Rolu hrdinu si neužil. Spadol z podstavca.

Niektorí robia, čo môžu, iní môžu robiť to, čo robia.

Fanúšikovia moci si zaslúžia vládu.

Sloboda pre neslobodných – aká zbytočnosť.

Satirik je väčšinou počuť, keď sa ho snažia umlčať.

Príspevok k národnému bohatstvu: Prestaňte kradnúť!

Jedinou pravdou na mnohých je, že klamú.

Konečne sa stala aspoň naša budúcnosť krajšou.

Túžba po zjednotení je zvyčajne zdieľaná.

Vymytie mozgu nie je zárukou čistých myšlienok.

Niektoré začiatky sú ťažké aj nakoniec.

Ľudstvo sa ponáhľa, aby nezmeškalo jeho koniec!

Ľahko sa môže stratiť, ak vám každý ukáže cestu.

Aj keď je Zem guľatá, ľudstvo je na pokraji.

WONDER MAJER (LUDOVIT MAJER) (1953), aforista a epigramér.

Čím viac si trháte nohavice na školských laviciach, tým menej si musíte pri práci vyhŕňať rukávy.

Väčšina študentov v našej krajine je dnes taká chudobná, že ich vreckové je nižšie ako plat učiteľa.

V škole som sa najviac naučil z kníh, ktoré sa čítali pod stolom.

Niekedy sa dostanem do situácie, keď je najlepšie vyzerať ako idiot, a to pomôže. Škoda, že nemôžem vydržať tak dlho, inak by som bol už dávno v parlamente.

Ten, za ktorým nikto nestojí, by sa nemal čudovať, že posledný má pravdu.

Keď sa ľuďom podarí rozbiť atóm, môžu zničiť všetko ostatné.

Je dobré, ak človek vie, čo chce. To však nesmie byť jediné, čo vie.

Životy treba brať s humorom. Myslím to vážne.

Keď je človek počas jazdy oslepený slnkom, môže ľahko spôsobiť autonehodu, keď ho v živote oslepí iná osoba, ľahko môže robiť aj hlúpejšie veci.

Nešťastní ľudia hovoria najviac o šťastí. Šťastní sú potichu šťastní.

Povedzte bláznovi, že je bystrý a začne si vás vážiť.

Vek je len číslo. Ale skúste to vysvetliť svojej chrbtici!

Najťažšie je poraziť sa. Proti takému múdrym, krásnym a silným mužom je ťažké bojovať.

Užite si každú chvíľu svojho života, aby ste nezomreli hladní.

Každý si myslí, že jeho pohľad je správny.

Neexistujú žiadne také poľahčujúce okolnosti, ktoré by nadmernú váhu znížili.

Kto chce mať dnes blízko k ľuďom, nech je od nich čo najďalej!

Sloboda je dobrá vec. Ale pozor, sloboda nie sú len holuby, ale aj jastraby.

Nič z toho, čo človek vytvoril, nie je dokonalé. Napokon ani Boh nevie, ako Boh uspel.

Zdá sa, že dnes bude pekné počasie. Takže myslím na malú prechádzku – do chladničky.

Neoddeliteľnou súčasťou vlastného úspechu je závisť niekoho iného.

Existujú ľudia, ktorým sa dá dôverovať, že vás oklamú.

Pri hojdaní na stole nie je dôležitý obsah nahradenej knihy.

Keď chcem, idem do práce, keď sa mi nechce, musím ísť do práce.

Nakoniec som prestal sťahovať opasok. Musel som to predať.

Ten, kto klesol na dno, má jedinečnú príležitosť konečne sa hlboko zamyslieť nad sebou.

V vytí je sila.

Všetci ľudia sú hlúpi, ale rozumejú tomu iba múdri.

V jednom sú si všetci ľudia rovní, že každý je jedinečný.

Nikto nemá nedostatok nedostatkov.

Aj cez najlepšie umyté okno nikdy neuvidíte svet taký, aký by bol, keď ho otvoríte.

Kto kúpi ľudí, nedostane za nich záruku.

Na Slovensku máme naozaj veľa schopných ľudí – žiť z minimálneho príjmu.

Mnohí chcú poznať pravdu, len aby mohli klamať.

Bál sa samoty, preto sa do seba nikdy neutiahol.

Stratu dôvery si musí každý nájsť sám.

Často zastupoval šéfa v jeho neprítomnosti. Rovnako chýbal.

Všetko má svoje pre a proti. Aj náš hlas.

Čím viac slov, tým menej názorov.

Na peniazoch nám záleží iba vtedy, keď ich máme príliš veľa alebo príliš málo.

Skutočne usilovnému človeku nikdy nepríde na um uľahčiť si prácu.

Život nám, bohužiaľ, ubieha najrýchlejšie, keď robíme to, čo nie je nudné.

Sú ľudia, ktorí sú ochotní urobiť pre peniaze čokoľvek, len nie pracovať.

Šťastný človek závidí iba sebe.

V práci dosiahol nečakané výsledky. Vždy robil niečo iné, ako bolo potrebné.

Existuje iba jedna pravda. Ale napriek tomu chce každý mať to svoje.

Ak máte hrčku v krku, máte dve riešenia, buď zaťať zuby alebo otvoriť ústa.

Ľudia môžu za svoj život urobiť neskutočné množstvo nezmyslov. A vraj používajú iba sedem percent svojej mozgovej kapacity.

Pokojne zaspal s pocitom dobre urobenej podlosti.

Existujú ľudia, ktorí idú priamo k svojmu cieľu, aj keď je cieľ za rohom.

Peniaze zohrávajú najväčšiu rolu tam, kde nie sú.

Ak pacient nemá peniaze na potrebný liek, lekár mu predpíše inú chorobu.

Súčet dvoch poloprávd sú opäť iba polopravdy.

S tupou hlavou nemôžete preraziť múr.

Všade v demokratickom svete má každá politická strana svojho predsedu a na Slovensku každý prezident svoju politickú stranu.

Pozor, ten, kto vo vás prebudí dobrý dojem, upúta vašu pozornosť na spánok.

Na Zemi žije viac ako sedem miliárd ľudí, ale stretnúť človeka je často problém.

Najlepším spôsobom, ako získať vlastný názor, je vytvoriť si ho sami.

A v našej demokracii môže každý slobodne vyjadriť svoj názor. Musí len poriadne premýšľať – komu.

Najhoršie sú tie, na ktoré si nájdete čas a s nimi potom stratíte.

Peniaze sú ako ľudia. Existujú aj fejky.

Najhoršie je, keď stratíte pôdu pod nohami so slučkou okolo krku.

Na Slovensku máme maximálny počet ľudí žijúcich z minimálneho príjmu.

Na miestach, kde sa stolička otriasa, zvyčajne nie je zima, ale teplo.

Všetko je dôležitejšie ako smrť. Život nečaká, človek musí žiť hneď. A kedykoľvek môžeš zomrieť.

V živote je veľmi dôležité včas rozpoznať tých, ktorí idú proti nám, od tých, ktorí nám prídu v ústrety!

Ak majú partneri veľa spoločného, je to pre manželstvo výhoda, ale problém predstavuje rozvod.

Vedieť čo, svedčiť o postave, vedieť ako, svedčiť o dôvtipu.

Paradox? Smädný musí piť, hladný musí jesť. Hlupáci sa však nemusia učiť.

Život je lotéria. Smrť je istota.

Slovo je silná zbraň. Musíte to jednoducho trafiť!

Spoločná nenávisť ľudí sa zvyčajne spája. Spoločná láska ich často rozdeľuje.

Zaujímalo by ma, čo by archeológovia urobili, keby naši predkovia nechali neporiadok ako my.

Existujú ľudia, ktorým najlepšie rozumieme, keď sú ticho.

Aby bol bohatý človek šťastný, musí si kúpiť jachtu, vilu, limuzínu alebo diamantový prsteň…Chudobným stačí kúsok chleba, aby to cítili rovnako. „Otočme stranu,“ povedala Eva Adamovi.

Nakoniec Boh stvoril človeka. Asi vtedy, keď už bol dosť unavený.

Skúsenosti z histórie ukazujú, že všetko, čo sa hodí na jeho skládku, je možné recyklovať.

Každý by mal byť pri moci – sám nad sebou.

Keď dvaja hovoria to isté, hovoria buď pravdu, alebo súhlasili.

Na mieste činu nezanechal žiadne odtlačky. Čo chytil, to ukradol.

Vek začína, keď predstierame, že sme mladší, ako v skutočnosti sme.

Chatovaním sa dá všetko umlčať.

Koľko ich už zomrelo a nič sa im nestalo.

Muž by nemal byť súdený iba podľa toho, čo urobil, ale aj podľa toho, čo chcel.

Slovensko je v srdci Európy…Pred infarktom.

Ľudia považujú bláznov za všetkých, ktorí nemôžu pochopiť.

Skutočný nihilista tiež neuznáva nihilizmus.

Najväčší zlodej je ten, kto kradne ostatným čas.

Ľudia sa boja Boha práve preto, že je spravodlivý.

Žijem len preto, že ti občas klamem. Ak ti poviem pravdu, zabiješ ma!

Ani v kapitalizme nie sú na ulici peniaze. Ležia tam bezdomovci.

Takmer vždy je dôležitejšie, s kým ste, ako kde ste.

Socializmus mal zjavne štyroch hlavných nepriateľov: jar, leto, jeseň a zima. A tento náš kapitalizmus je dvanásť: január, február, marec, …, december!

Existujú ľudia, ktorí pijú alkohol, len ak je na to príležitosť. Keď majú čo.

Mnohé dnes pripomínajú skokanov do výšky. Čelia prekážkam, ale keď ich prekonajú, otočia sa im chrbtom.

Jediným spôsobom, ako oklamať tých, ktorí ti neveria, je povedať im pravdu.

Lepšie byť v aute ako v ofsajde.

Toľko sa dá skryť tým, že budete bľabotať.

V každej situácii treba počítať so svojou hlúposťou a vždy s ňou počítať.

Aby človek žil ako v raji, musí mať väčšinou diabolské šťastie.

Bol to taký silný človek, že prekonal svoje svedomie.

Najväčšou chybou nekompetentného vodcu nie je to, že je nekompetentný, ale že je vodcom.

Pre tých, ktorí sa smejú naposledy, by ma zaujímalo, či sa vôbec smejú.

Sú ľudia, ktorí môžu stáť za kýmkoľvek, keď sa musia pred niekým skrývať.

 V demokracii môže každý slobodne vyjadriť svoj názor. Musia len poriadne premyslieť, komu.

Ak chcete niekoho zastreliť, musíte mať strelivo jeho kalibru.

Ľudia majú oproti rybám jednu výhodu, pretože môžu hovoriť o jednej nevýhode – o ktorej nemôžu mlčať.

Niekto potrebuje svetlo, aby lepšie videl, a niekto, aby bolo lepšie vidieť.

Smutné vyhlásenie: Keby ľudia viac verili, iba by sa klamali.

Kto v živote nič neočakáva, je vždy všade v správnom čase.

Najhoršie je mať všetko po krk a nemať nič v hlave.

Hovoria, že fašírky sú božské jedlo. Možno preto, že iba Boh vie, čo je v nich.

Ak máte problém, hovorte o ňom s ostatnými. Ani si neuvedomujete, ako veľmi im môžete urobiť radosť.

Ten, za ktorým nikto nestojí, nech sa nečuduje, že stojí posledný v rade.

JÁN MARŠÁLEK (1965), básnik, publicista a literárny kritik.

Netreba to preháňať ani s reformami. Mohli by nás priviesť na začiatok cesty.

Napokon sa osamostatnil. Už nie sú žiadni priatelia.

V duchu zašiel tak ďaleko, že sa stratil na spiatočnej ceste.

Počúvam, takže existujem.

Dnešná politická scéna: celý ringu a boj bez sudcu.

Novinári kedysi popisovali realitu, dnes ju tvoria.

Umýva si myseľ prívalom slov.

Zlodej kričí: chyťte zlodeja a politik: chyťte politika!

Volebná kampaň: tragédia s komikmi a komédia režírovaná tragédiami.

Nová forma podnikania: politická strana d. o. o.

Dvorných bláznov je čoraz viac a kráľov čoraz menej.

Na všetko má názor, len nie svoj.

Polopravda je lož s dlhými nohami.

Neumýva – a všetci sa mu zdajú špinaví.

Je to hodnotovo orientovaný politik – rešpektuje hodnotu peňazí.

Nedáva pozor na oblečenie. Srsť sa mení iba pri zmene režimu.

Občania, pripútajte sa! Vstupujeme do zóny búrlivých volieb.

Vrátiť sa môžu iba tí, ktorí odišli.

Dialektika: Najlepším útokom je únik a najlepším únikom je útok.

Pokročili sme – namiesto domácich idolov a totemov máme televízory, mobilné telefóny a počítače.

Nádejný politik – čím menej dáva, tým viac chce brať.

Život je kniha, ktorú píšeme a čítame súčasne.

Lepšie je utopiť sa v mori ako v rybníku.

Nielen knihy, ale aj knihomoli majú svoj vlastný osud.

Veriaci v niečo veria, neveriaci v čokoľvek.

Neverte nahej pravde, ktorá je oblečená v značkových odevoch.

Ten, kto drží krok s dobou, ho nikdy nepredbehne.

Mediálny obraz: nádherne zarámovaná lož.

Opitý túžbou po moci – nepamätá si svoje názory zo včerajška.

Prax v kancelárii: Vošiel ako muž, vyšiel ako párty.

Skutočný pokrok sa vracia zlou cestou.

Muž má dve ruky. Potrebuje, aby jeden prežil a druhý mal pri sebe mobilný telefón.

Reformy nahradili lepšie zajtra lepšími včera.

Ako uspokojiť všetkých ambicióznych? Zvýšením počtu poslancov na jeden milión.

Nova vera: Na začiatku to bol – smartphone …

Pokrok sa pohybuje v kruhovom toku.

Migračná kríza môže priniesť výhody aj výrobcom ostnatého drôtu.

Pokrok je nezastaviteľný. Dnes deti vychovávajú svojich rodičov.

Kvôli politickej korektnosti: králi a súdni hlupáci si vymenili miesta.

Móda? Najdrahší spôsob uniformy.

Názory sú dnes lacné, môže si ich dovoliť každý.

Hovoria, že je to originálne – robí chyby pri napodobňovaní.

Televízne programy nikdy neboli také vyvážené: relácie o varení sa striedajú s reláciami o chudnutí.

Vlado Mach (VLADO MAH) (1954), karikaturista, epigramér a aforista.

Je zvláštne, že keď egoista hovorí o nekompetentnosti, myslí predovšetkým na ostatných.

Vážime si ľudí s čestnou maskou.

Prišiel so svojimi aforizmami o neefektívnom využívaní pracovného času, väčšinou v práci.

– Život bez cieľa nestojí za veľa – povedal a nabil zbraň.

Konečne máme v niečom svetové prvenstvo. Na jednom Kristovi máme najviac Judáša.

Politika je ako futbal. Nikto jej nerozumie, ale všetci o nej hovoria.

Martin sa prebudil (MARTIN PREBUĐILA) (1960), srbsko-slovenský spisovateľ, novinár a prekladateľ. Píše po slovensky a srbsky. Žije v Starej Pazove v Srbsku.

– Vieš, že ťa sledujeme stále …?!
– Je to tvoja práca?!
– Áno …
– No, je moje, aby ma nasledoval …

Ukradnúť knihu nie je hriech – je hriechom ju neprečítať.

– Čo je skutočný chameleón?
– Ten, ktorý si prispôsobuje prostredie sám pre seba.

Nikdy neprerušujte ženu v jej úžasnom tichu.

Pri toľkých klamstvách nepotrebujeme pravdu.

V boji medzi dobrom a zlom vždy vyhráva ten, kto zvláda lepšie.

Hovoria, že láska je slepá…Videl som to, keď moja láska vyprázdnila môj bankový účet.

Tomáš Turner (TOMASH Turner) (1972), aforista, epigramér a básnik.

Jeho prejavy boli plné prázdnych slov.

Včera zberateľ umenia, dnes zbierkový umelec.

Ľudia už našli večný pohyb. Majú večnú túžbu ho nájsť.

Vo všetkom som začiatočník, ale v pokročilom štádiu.

Kam sa ponáhľajú bezdomovci?

Moje manželstvo? Rovnica s dvoma neznámymi.

A hviezdy majú svoje bezsenné noci.

Jablko sváru nepadá ďaleko od stromu poznania.

Otvory v zákonoch idú ruka v ruke s dierami v hlavách.

Ak ste to ukončili, dosiahli ste koniec.

JÁN HEINRICH, lesnícky inžinier, epigramér, autor satirických príbehov a aforista.

Štátni úradníci by nemali prisahať na ústavu, ale na trestný zákon.

Tí, ktorí najviac plačú na pohreboch, sú zvyčajne veriteľmi zosnulého.

Čím kratšie nohy, tým dlhšie prsty na nohách.

Psychiater je osoba, ktorá dokáže cudzie slová pomenovať vaše vlastné problémy.

Dôležité upozornenie: Separujte komunálny odpad, uľahčite nám prácu! Našťastie bezdomovci.

Kanibali zbožňujú politikov, pretože nemajú chrbtovú kosť.

V údolí hladu je každý obézny občan podozrivý.

Falošný zub neškodí úprimnému úsmevu.

Skutočnosť, že mnohí žijú pod prahom duchovnej chudoby, nikoho nevzrušuje.

Ak chce činiť pokánie, musí najskôr zhrešiť.

Iba zosnulý reaguje so studenou hlavou.

Na Slovensku dochádza ku konfliktu nezáujmov.

Neverte tým, ktorí sľubujú, že zavrú jedno oko. Chcú vás len udržať v cieli.

Trpaslík zostane trpaslíkom tiež v nadprirodzenej veľkosti.

Vydatú ženu spoznáte podľa prsteňa na prste a ženatého muža podľa troch detí na krku.

Čím sú jej nohy kratšie, tým dlhšie má ruky.

Bažina korupcie prežíva kvôli morálnemu bahnu.

Demokracia je víťazstvo práv nad záväzkami.

Nespoliehajte sa na argumenty! Sú čerstvo vymaľované.

A vo finančných tokoch veľké ryby prehĺtajú malé.

Radšej by sme sa smiali na cudzích chybách, ako by sme sa z nich mali učiť.

Niektoré slová sú napísané a čítané inak. To robí problémy obzvlášť negramotnými.

Nie je možné pochovať nádej, pretože posledný zomiera.

Čím širšia koalícia, tým užšie záujmy. Naopak.

Myšlienkový proces spôsobuje veľa modrín na hlave.

Každý národ má politikov, ktorých si zaslúži. To je to, za čo nás Boh trestá.

Obéznych ministrov najviac znepokojuje oznámenie o znížení vlády.

Ticho prosím. V poslancoch zaspávajú dômyselné nápady.

Existujú situácie, v ktorých musíte zahryznúť aj do diplomatického jazyka.

Je najvyšší čas vyhlásiť chartu základných ľudských povinností.

Mnohokrát sme prešli križovatkou dejín červenou farbou.

Niektoré denníky sú pripojené k informačným zdrojom.

Je ľahké byť chladnokrvný k niekomu, kto už leží na pódiu.

A to sa stáva: čím vyšší je súd, tým nižší je verdikt.

Kto dnes nemá lakte, musí sa spoliehať iba na kolená.

Je to ako požiar so ženou. Je tiež lepším sluhom ako majster.

Najkonkrétnejšia satira má anonymného autora.

Najcennejším bude čoskoro človek s ľudskou tvárou.

Iná orientácia nie je nesprávna. Písmo hovorí, že miluj svojho blížneho, nie svojho blížneho.

Pohľad môže súhlasiť bez mihnutia oka.

Madam nevie, čo je to únava materiálu.

Písanie sklerotických pamätí sa začína a končí hľadaním pera.

Najväčšie umenie je pokoriť sa pred trpaslíkom.

Vernosť je vlastnosť, ktorú ľudia videli už od psov.

Životným smädom nič neuhasíte.

Muži ! Neodstraňujte ženy, ktoré si neskôr nebudete môcť obliecť!

Dá sa žiť aj z ilúzie. Ak ich pohodlne zaplatíte.

Nápis na pomníku diabetikom: Spi sladko! Teraz môžeš.

Tí, ktorí počítajú s krátkozrakosťou ostatných, sa v histórii zapisujú veľkými písmenami.

Žobrácka palica nemá konca.

Niektorí môžu prepadnúť svojej domovine neskutočne hlboko.

Historici falšujú minulosť, politici budúcnosť.

Vládna koalícia prežije. Otázka je, či občania budú.

Blchy sa neboja veľkých zvierat.

Život ako idealista dnes stojí veľa.

Jeden by sa nemal skrývať pred spravodlivosťou. Je slepá!

Menopauza je obdobie v živote ženy, keď sa jej stanú veci, ktoré jej v puberte chýbali.

Štáty sú rozdelené na zvrchované a suterénne.

Budúcnosť patrí mladým ľuďom. To je to, čo potrebujú, nevďační ľudia.

Hlavne ľutujeme hriechy, ktoré sme nemohli spáchať.

Nevyslovená pravda je niekedy horšia ako lož.

Po voľbách sa poslanci osamostatňujú. Od ich voličov.

VOJĆEH (VOJTO HARING) (1942-2014), spisovateľ, karikaturista, klinický psychológ a univerzitný profesor.

Nerobte zo seba lenivého chrobáka, pretože sa stanete chutným sústom pre nejaké hlúpe kurča.

Politické rozhodnutia sa dajú ľahko vysvetliť, ale ťažko pochopiť.

Nielen futbalisti, ale aj politici majú svoje prechodné obdobie.

Cez stenu neprerazíte hlavou, ale môžete tým, čo máte v hlave.

Neskáčte vysoko! Stratíte pevnú pôdu pod nohami.

Úlohu splnil. Zašiel do hĺbky problému.

Vo všetkom videl iba chyby. Stal sa lektorom.

Niekedy je príjemnejšie stretnúť manželku niekoho iného ako pravdu niekoho iného.

Pravda tých ostatných je iba drzosť.

Na kúpeľoch jasne vidíme, že oblek robí človeka.

Nebudem ti to opakovať dvakrát: opakovanie je matkou múdrosti!

Milan Hodál (MILAN HODAL) (1956), básnik, epigramér a aforista.

Už nepotrebujeme erotické časopisy. Stačí nám náš holý zadok.

Najdlhšie trvá stáť v rade a čakať na lepšie časy.

Najťažšie je hľadať človeka medzi ľuďmi.

Dôchodcovia žijú viac zo spomienok ako z dôchodku.

Smrť je negramotná. Všade je to podpísané krížikom.

Celý život pomáha ľuďom. Do hrobu.

Nevešajme hlavy múdrejšie ako naše.

Dnešné vína ma presviedčajú: pravdu treba hľadať vo vode.

Cena bezcenná: tridsať strieborných.

Všetky nuly si myslia: Dávame čísla po číslach.

Pod pásom najviac trpia trpaslíci.

MARTA HLUŠÍKOVA (1952), stredoškolská učiteľka, spisovateľka a autorka odbornej literatúry.

Nie je bezpečné žiť za Božím chrbtom. Čo ak sa otočí?

Ostali ľavičiarom obe ruky?

Iba v kožuchu sa cítila ako vo svojej koži.

Najlepšie je, aby sa muž bez chrbtice uklonil.

ŠTEFAN ŠVEC (1939), bývalý futbalista, pedagóg, pedagóg a spisovateľ.

Niektoré naše diaľnice sú ako symfónie – nedokončené.

Najhoršie je, keď občania prehrajú nielen ilúzie, ale aj nádej.

Politici prestanú kradnúť, až keď už nič nebude.

Ak politik stratí česť a svedomie, bude to tak, že niečo z toho mal.

Slovo slušnosť sa u nás pomaly, ale isto stáva archaizmom.

Ktokoľvek, kto je príliš dlho v politických kruhoch, sa nakoniec môže ocitnúť vo väzenskom kruhu.

Ak budeme držať palce našim obľúbeným politikom, zabránime im v krádeži.

Politická kultúra nemôže byť na vrchole, kde vládnu politickí liliputáni.

Niektorí politici zbohatli v súlade so zákonmi – mafiou.

Keď zomrieme úplne zdraví, náš zdravotný systém bude na uspokojivej úrovni.

Slušné zisky je možné dosiahnuť aj založením neziskovej organizácie.

Ak máte nepriateľov, nežili ste nadarmo a v živote ste niečo dosiahli.

Každý človek by mal vo svojom živote zachrániť aspoň jeden život. V horšom prípade vlastný.

Život je jedinečný v tom, že z neho nikto nevychádza živý.

Vyučoval dejepis: hovoril o politickej kultúre na Slovensku.

Bol na vysnívanej dovolenke. Celú dovolenku prespal.

Skutočný priateľ vám podá ruku, aj keď v ňom nič nemáte.

Svadba je prvým krokom k šťastnému rozvodu.

Láska sa získava, iba ak sú víťazmi obaja.

Niektorí ľudia prichádzajú do popredia iba preto, že niekoho zatlačili do pozadia.

Zelená farba spočíva na očiach. Najmä na sto eurových bankovkách.

Jediným liekom na demenciu je nestarnutie.

„Nikdy nie je neskoro“ – zvyčajne hovoríme, keď je neskoro.

Politická kultúra je na vzostupe – politici teraz transparentne kradnú.

Politici slúžia občanom – ako negatívny príklad.

Ak politik tvrdí, že urobil, čo mohol, bolo by lepšie, keby urobil to, čo vie.

Donedávna sme šetrili peniaze na zlé časy, teraz si ich odkladáme na lepšie časy.

Keď politik niečo sľúbi, neurobí to minimálne dvakrát!

Kariérny strop niektorých politikov sa začína a končí na konci.

Pravda zvyčajne zvíťazí, keď lož nemá záujem vyhrať.

Ak by stanovisko ublížilo, mnoho našich poslancov by strávilo celé funkčné obdobie bezbolestne.

Ak je niekto opitý mocou, výška promile závisí od výšky jeho polohy.

Pracoval ako somár. Teda iba keď chcel.

Aj keď nenávidené vlády nevládnu dlho, dôsledky ich vlády sú cítiť dlho.

Pre niektorých politikov je charakteristické, že nemajú charakter.

Jediný, kto môže v blízkej budúcnosti poraziť predsedu vlády, je samotný predseda vlády.

Niektorí študenti „na diaľku“ sú tí, ktorí počas štúdia videli fakultu iba z diaľky.

Vysvetlili mu to lopatou. Dali to do jeho rúk.

Ľahko prekonal všetky vysoké prekážky – plazením.

Bol to politik na správnom mieste. Vo väzení.

Keďže sa u nás ani po výmene politikov nič nezmenilo k lepšiemu, bude pravdepodobne potrebné zmeniť celý národ.

Zdá sa, že slovo mafia na našej politickej scéne nebude urážkou, ale prejavom s úctou.

V ringu bol nenahraditeľný. Používali to ako tréningovú tašku.

Sekyru zakopali. A vytiahli na seba zbrane.

Iba hlupák sa smeje bezdôvodne. Múdri si vždy nájdu dôvod.

Ak nechcete opakovať svoje chyby, musíte neustále robiť nové.

Nová vláda musí držať palce. Nezačať kradnúť.

Hovorí sa, že čestný politik je ten, kto sa o lúpež delí so svojimi komplicmi.

Mnoho politikov uprednostňuje provízie namiesto vízií.

Paradoxom je, keď niekto hľadá zmysel života v nezmysloch.

Prejavy mnohých poslancov dokazujú, že hlúposť sa nikdy nemôže preháňať.

Niektorí politici začínajú svoju kariéru od nuly, teda od seba.

Očisty v politike najčastejšie vyrábajú ľudia s nečistými úmyslami.

Ak si občania budú naivne myslieť, že kráľ je oblečený, nakoniec zostanú nahí.

Mnoho politikov môže preraziť iba politickým dnom.

Keď ťa priateľ opustí, nezúfaj. Nepriatelia budú ponechaní na vás.

Peniaze najlepšie zarobia tí, ktorí vedia, ako ich minúť.

Fond sociálneho poistenia bude ziskový iba vtedy, ak sa predĺži pracovný život a skráti sa jeho životnosť.

Slobodné voľby nezaručujú, že zvíťazí zdravý rozum.

Ak chcete ublížiť žene, ktorá vás miluje, ponúknite jej priateľstvo.

V minulosti boli hranice uzavreté, aby sa zabránilo nelegálnemu opusteniu krajiny, v súčasnosti sú uzavreté, aby sa zabránilo nelegálnemu vstupu.

Máloktorý politik pácha činy hodné nasledovania, väčšina z nich koná činy hodné prenasledovania.

Kto nejde s nami, ide proti sebe.

Práca je zvyčajne najväčším potešením, keď ju môžeme pozorovať z bezpečnej vzdialenosti.

Politici dávajú prednosť tomu, čo im nepatrí.

Jediným spôsobom, ako môže muž zostať verný žene, je neoženiť sa.

Nevera sa nevypláca. Naopak, vyjde vás to draho.

Korónový vírus zmenil svet pod maskami na jednu veľkú guľu.

Džentlmen by svoju manželku nikdy neurazil tak, že by ju podvádzal – so škaredou milenkou.

Narcis je muž, ktorý sa zamiluje na prvý pohľad – do zrkadla.

Musíte sa rozprávať s niektorými politikmi v boxovacích rukaviciach.

Čím sú politici hlúpejší, tým sú satiri spokojnejší.

Konečne máme pekný výhľad na naše lesy. Nie je rozmaznaný žiadnym stromom.

Muži, ktorí sú pomazaní, najčastejšie škrípu v manželstve.

Politik, ktorý nikdy neprijal úplatok, je iba ten, komu nikto úplatok neponúkol.

Politikovým obľúbeným zvieraťom je bezpochyby chameleón.

Nie je pravda, že máme neschopných politikov. Niektoré z nich sú schopné všetkého.

Konzumná spoločnosť si neváži umelcov, pretože ich diela sa nedajú jesť.

V súčasnosti je najväčším umením žiť z umenia.

Ryba ignoruje jedovatú vodu. Otočí sa jej chrbtom.

Keby spovedníci vedeli rozprávať, bol by to bestseller.

Plagiátorstvo existuje odpradávna. Všetky myšlienky už boli napísané.
Vrátane tohto.

Páni nemôžu hrať šach, pretože je pre nich ťažké obetovať dámu.

Keď žena po tridsiatich rokoch manželstva tvrdí, že bola vždy verná svojmu manželovi, nevieme, či sa chváli alebo sa sťažuje.

Keď pár s láskou a porozumením oslavuje striebornú svadbu, obaja si zaslúžia zlatú medailu.

Žili šťastne až do smrti – až kým sa nevydali.

Ženy majú v manželstve vždy posledné slovo, pretože žijú dlhšie ako muži.

Vlci lovia korisť v balíkoch a politici v koalíciách.

Mám rád čestných, spravodlivých a čestných politikov. Dúfam, že sa s aspoň jedným z nich stretnem do konca života.

Mnoho mužov dnes uprednostňuje domáce štvorlôžkové postele: posteľ, chladnička, pohovka a televízia.

Perfektne využila svoje jazykové znalosti. Prekliala naraz dvoch susedov.

Umenie je spravodlivé v tom, že múzy nemožno podplatiť.

Kto chce vládnuť iným ľuďom, musí najskôr vedieť, ako vládnuť sám sebe.

Ruky môžu byť zviazané s peniazmi pevnejšie ako laná.

Parlamentná imunita chráni niektorých poslancov natoľko, že sa stali imúnnymi voči mysleniu.

ALEXANDER SCHOLZ (1952). Strojný inžinier. Autor poviedok a aforizmov.

Ženy predbehli evolučný vývoj. Na rozdiel od mužov už vlastnia aj šiesty zmysel.

Najspokojnejší je na konci peletónu, nikto ho tam nepredbehne.

Kritika je nebezpečný nástroj v rukách našich podriadených.

Keď ho ráno víta nový deň, odpovie mu krátko: už zase?

Chce byť konečne sám sebou, ale nevie, kto mu to má odsúhlasiť.

Kto nevie odpustiť, márne sa snaží zabudnúť.

Vie sa dokonale pretvarovať, už zase nevie, kým vlastne je.

Neodmietajte priateľské pozvanie, ak nechcete mať nových nepriateľov.

Nie každý je spokojný s málom, keď mu nestačí ani ten veľa.

Neodkladáme na zajtra to, čo za nás dnes urobí niekto iný.

Málo sa o sebe dozviem, keď ma nemá kto ohovárať.

Nesmejem sa na vulgárnych vtipoch. Poznám ich už všetky.

V bludnom kruhu nenájdete núdzový východ.

Vždy niekto iný vie, čo je pre mňa najlepšie.

Vraj nie je možné sedieť na dvoch stoličkách. Našiel som riešenie – ja viem ležať na troch.

Keď ma iní nepochvália, ďakujem im za to, že ku mne boli úprimní.

So žiarlivosťou ďaleko nezájdete. Možno len do skrine svojej manželky.

Hľadáme kontakty s mimozemskou civilizáciou a nereagujeme na pozdravy našich najbližších susedov.

Nemôžete milovať východ slnka a nenávidieť ranné vstávanie.

Niečo so mnou nie je v poriadku. Všetci ma chvália, že vyzerám dobre.

Raz budem prvý. Potom budú všetci za mnou zoradení do smútočného sprievodu.

Prestúpim do novovzniknutej strany. Cena dohodou.

Hľadám pevné lano, keď môj život visí na vlásku.

Mám v živote problém. Kvôli svojej tvrdohlavosti neverím ani vlastným argumentom.

Čím menej o sebe viem, tým viac si môžem o sebe myslieť.

Držal jazyk za zubami, aby zase neprišiel o slovo.

Mať pravdu neznamená, že s vami všetci súhlasia.

Sme neinformovaní väčšinou vtedy, keď neposlúchame svoje svedomie.

Niečo nepočujeme, aby sme o tom nemuseli hovoriť.

Akčné ceny sú prijateľné, ak tie predchádzajúce nie sú astronomické.

Mne vlak v živote nikdy neutečie, tie moje pravidelne meškajú.

Slnko každé ráno vie, kedy má večer zapadnúť.

Zlého svedomia sa liekmi proti nespavosti nezbavíme.

Keď prehovorí ticho, každé vyslovené slovo je zbytočné.

Koľkokrát zvíťazila pravda, ktorá nemala pravdu?

Smútok vie prísť aj sám, radosť si musíme zaslúžiť.

Viete sa uskromniť?
Snažím sa, ale nikdy neviem kedy už mám dosť.

Sledujete telenovely?
Nemusím, zaspím aj bez televízie.

Čomu dávate v živote prednosť?
Vozidlám prichádzajúcim z pravej strany.

Viete sa poučiť z vlastných chýb?
Nemám sa z ktorých, som bezchybný.

Potešia vás aj maličkosti?
To by tých maličkostí muselo byť veľmi veľa.

Aká je podľa vás ideálna manželka?
Tá, ktorá nehľadá ideálneho manžela.

Hanbíte sa za svoje slzy?
Len za tie, ktoré v sebe skrývam.

Zažil dvojnásobnú radosť, má čo chce a všetci mu to závidia.

Vieme byť nešťastní aj preto, že nám chýba kúsok šťastia.

Samochvála je jedna z možností, ako prísť k úspechu, ktorý nám nepatrí.

Pravá vernosť nebýva označená dátumom trvanlivosti.

Osobnosť je človek, ktorý si o sebe príliš veľa nemyslí.

Doba kamenná je dávno za nami, ale kamenné tváre nás strašia aj v dnešnej dobe.

Život je pes, vylíže vám každú ranu.

Kto nevie čítať medzi riadkami, nedozvie sa celú pravdu.

Nie je pravda, že neexistujú ideálne manželky. Problém je v tom, že potrebujú ideálnych manželov.

U nás na Slovensku je najlepšie pivo to, ktoré má kto zaplatiť.

Jeho fantázia mu dokázala sľúbiť všetko. Skutočnosť už taká štedrá vždy nebola.

Prílišná závisť nás môže priviesť k tomu, že raz budeme závidieť aj samí sebe.

Výhodou samochvály je, že nemusíme čakať na ocenenie od iných.

Každý chce mať posledné slovo. Nikto nechce, aby to v jeho živote bolo naposledy.

Keď mám čo povedať, a nemám komu, nie je tak zlé, ako keď nemám čo povedať, ale všetci už o tom vedia.

Cítil som sa ako kráľ. Sedel som na mieste, kde aj králi chodia pešo.

Najviac som sklamaný, keď klamem sám seba.

Chcel sa zbaviť výčitiek. Zbavil sa iba svojich kritikov.

Spolieha sa na skrytú rezervu, ale nevie, kde ju hľadať.

Rozlúčili sa s ním s úsmevom. Všetci boli radi, že sa už nevráti.

Najlepšie si rozumejú, keď si nemajú čo povedať.

Keď na kolenách prosíme o odpustenie, nemôžeme sa vyhnúť vlastnej ľútosti.

Poslednú šancu premeškal. Nikto mu nepovedal, že už dorazila.

Nie vždy musíme mať všetko, stačí, že to nemá niekto iný.

Generačné rozdiely sú stále rovnaké, iba generácie sa neustále menia.

Celý svoj život musíme prispôsobiť svoju slobodnú vôľu vôli väčšiny.

Nevýhodou slobodného povolania je, že tí neslobodní sú lepšie platení.

Najväčší zázrak prírody je, že stále existuje.

Nie som si istý, či právna rovnosť slúži všetkým občanom rovnako.

Neznalosť zákona neospravedlňuje. Musíte vedieť, ako ich obísť.

KARTA NA OSTROVANIE MYŠLIENOK

Meno Aleksandara Čotrića, rozpoznateľné predovšetkým v súčasnej srbskej literatúre, najmä v oblasti humoru a satiry, si zaslúži pozornosť a úctu čitateľov, ktorí nachádzajú spôsoby, ako vtipom, niekedy na svoje náklady, prekonať nápor pochmúrneho počasia a existenčné prítoky. Tento podnikateľ tiež kráča v šľapajach tých nezávislých darcov tajnej tváre slobody, ktorí, ako už povedal veľký básnik a hľadač životodarného veselého Vaska Popu, vedia, že: „Je to vtipné: veci jednoducho sťahovať z kože.“ Potom na niekoho kožu, niekomu všetky hviezdy „alebo pri úvahách o základnej funkcii básnickej reči – okrem iného legitimizáciu“ všetkých neprávostí reči: kriminálnych slov, nezákonných konjugácií, veselých obrazov „… Dalo by sa povedať, že Aleksandar Cotric túto poetickú niť rozväzuje. na miestach, kde je to najpevnejšie zviazané do uzla a odhaľuje to, že vnútorná reflexia v niečom sa hovorí nečakane, dokonca protichodne vo vzťahu k spolupráci toho, čo je logické a čo nikdy nesúhlasilo s duchovnou smrťou v každodennom živote. Odtiaľ okrem svojho mimoriadne dôležitého tvorivého adresára začal aj akýsi projekt na vytvorenie reprezentatívneho prehľadu súčasných aforizmov založených na humore, ktorý podľa názoru intelektuálky Isidory Sekulic predstavuje: „Jadrový bleskový produkt intelektu, predstavivosti a jazyka“ – teda „Humorná alchýmia Wit.“ Pripravil už niekoľko antológií: ruské, bulharské, poľské, rumunské a české aforizmy. Tentokrát ponúka čitateľom v Srbsku Antológiu slovenských aforizmov nazvanú „Blesk a hrom“, ktorá poukazuje na podobnosti a rozdiely literárnych úspechov v bývalom spoločnom štáte Čechov a Slovákov a svojím spôsobom aj na duchovný prienik so srbskými aforistami alebo presnejšie energetické uznanie. vďačný za slobodu prejavu v duchovných prúdoch tejto časti Európy, kde sú humor a satira, našťastie, stále aktívnym kameňom pre zostrenie ľudských myšlienok o vlastných nedostatkoch a čelenie všetkým pravdám, bez ktorých by sa svet nedokázal zasmiať v momentoch ťažko vysvetliteľných, ibaže z pozície výsmechu a humoru, ktorý, ako povedal Vasko Popa: Jeho hlas hovorí bielo a jeho ozvena reaguje čierno. Jeho noha je otočená dopredu a stopa je otočená dozadu … “
Vydaním tejto Antológie slovenských aforizmov je nesporné, že veľa z toho, čo sa predtým dosiahlo v oblasti slovenskej a srbskej literatúry, sa opäť láskavo obohatí a potvrdzuje, že naše kultúrne väzby sú založené na vzájomnej priateľskej spolupráci a neustálom nábore. Na vymenovanie týchto stáročných vzťahov by skutočne bolo treba veľa času a priestoru. Viac sme sa o tom rozprávali počas obnovy, a to nielen protokolárnych dohôd a zmlúv, ale konkrétne častejších stretnutí a výmen rôznych literárnych a kultúrnych hodnostárov v Bratislave, Banjskej bistrici, Smokovci, Štúrove, Ivanke pri Dunaji, v Tatrách či v Belehrade v Novom Sade. Smederevo, Indjija, Stara Pazova, Mrcajevci, Bela Crkva, Smederevo, Kostolac, Backi Petrovac; teda všade, kde poetické slovo získalo prednosť pred všetkým ostatným implikovaným obsahom. Knihy preložené do slovenčiny alebo srbčiny sú také dôležité v rámci spoločného projektu „Veľký pán Dunaj“ so súhlasom všetkých podunajských krajín a národov, ktoré spievali o Dunaji ako o skutočnom prepojení civilizácií od najstarších čias až dodnes. V tomto projekte zdôrazňujeme osobnosť Miroslava Bjelika, významného slovenského básnika a predsedu Spolku slovenských spisovateľov a niekoľkých prekladateľov zo slovenčiny do srbčiny a naopak: Miroslav Demak, Martin Prebuđila, Vjera Benkova, Vićazoslav Hronjec, Zdenko Valentova Belićeva, Ladislav Čanji, Vladimir Valenćik Príspevok Matice srbskej v Novom Sade a Slovenského kultúrneho strediska v Bačkom Petrovci určite nie je zanedbateľný. V Srbsku boli hodnotené veľmi vysoko preložené básnické knihy: Ljubomir Feldek, Jaroslav Raznik, Jan Tazberik, Miroslav Bjelik a Miroslav Demak, ako aj Antológia poézie slovenských básnikov žijúcich a tvoriacich v Srbsku.
Antológia slovenských aforizmov „Blesk a hrom“ nás oboznamuje s konkrétnym smiechom Slovákov a odkrýva snahy ľudí vtipne sa vysporiadať s vlastnými podvodmi, poskytujúc vyššiu mieru vnútornej slobody a rôzne črty demokracie mimo utratenej socialistickej poetiky. história, geopolitika, sociológia, filozofia, etnológia, antropológia, psychológia, estetika – vlastne všetko, čo je badateľné na vlastnostiach slovenskej národnej identity … A vieme, že táto sféra vo veľkej miere závisela od vonkajších vplyvov v strednej Európe, predovšetkým nemeckých, maďarských a mnohých romantických. všeslovanské myšlienky. To si však vyžaduje širšiu úvahu a viac argumentačnej analýzy, predovšetkým odborníkov na komplexnú kultúru a literatúru slovenského ľudu, najmä v oblasti smiešnosti: aforizmov, poézie, satiry a humoru …
Aleksandar Čotrić, nielen ako organizátor, ale aj ako prekladateľ a autor predslovu, určite predstavuje srbskému čitateľovi väčšinu aforizmov vytvorených v slovenskom jazyku a ako v predslove uvádza: „Humor mal mnohokrát obrannú funkciu, dusivé národné povedomie a asimilácia “a dospieva k záveru, že„ vďaka tomu je český a slovenský humor presiaknutý iróniou a sarkazmom “, majúc na pamäti, že Česi a Slováci dlho žili v spoločnom štáte. V tomto výbere sme čítali aforizmy mnohých autorov, vrátane tých, ktorí boli kedysi odsúdení za napísanie do väzenia. Pravda, väčšina z toho, čo sa vyberie, predstavuje hlavne slovenskú „smiechovú kultúru“ (výraz M. Bakhtina) a ukazuje, že neodpustiteľné drsné myslenie kdekoľvek jedinečným spôsobom vyzdvihuje človeka do výšky nevyčerpateľného dôvtipu a je nevyhnutným prostriedkom vo chvíľach slabosti so všetkými vlastnosťami voľného elixír. Povedzme, že viacerí autori žijúci v Srbsku (Stevo Bzdilik, Martin Prebuđila a Miroslav Demak) obohatili túto voľbu o rodného ducha – Loznicu a Starú Pazovu, pričom jednoducho nastolili myšlienku, že zdroje humoru, vtipné a láskavé, majú univerzálny význam, pokiaľ ide o spoločné výrazy životné problémy a obavy autentických umelcov nad súčasnými humanistickými hodnotami. Napokon obaja vedia, že dvojznačnosť básnického jazyka nemá žánrové obmedzenia. V tomto zmysle si môžeme s úsmevom na perách prečítať Antológiu slovenských aforizmov „Blesk a hrom“, ktorú nám dal Aleksandar Cotric, neúnavný komik, kronikár tejto kontroverznej doby a spoľahlivý sprievodca po cestách neprístupných ľahostajným čitateľom – nielen dnes a tu.

Radomír Andrić

VTIP NA SLOVENSKÚ CESTU

Slováci, slovanský národ, ktorý žije prevažne v Slovenskej republike, ale aj v častiach bývalej Juhoslávie a väčšinou vo Vojvodine, sú známi svojou hodnotou, pedantnosťou, mierumilovnosťou, šetrnosťou, veselou hudbou – ale aj vtipmi.
Slovensko vzniklo ako samostatný štát 1. januára 1993 a v tento deň sa oslavuje Deň vzniku Slovenskej republiky. Niektorí vtipne tvrdia, že Ježiško priniesol Slovákom štátnosť. Ak je to tak, je to dobré, pretože je zrejmé, že Slováci vedeli, čo chcú tomu Ježiškovi poslať, pretože im umožnil stať sa súčasťou Európskej únie už po jedenástich rokoch a pokrok v tejto krajine je vidieť na každom kroku.
Ale nie vždy to tak bolo. Slováci a Česi v spoločnom štáte stáli dlho za „železnou oponou“, keď sme mnohí nevedeli, ako vlastne vyzerá život v takejto diktatúre. V tomto štáte a pod prísnou kontrolou bolo veľa vecí zakázaných. Najnebezpečnejšou vecou bolo kritizovať vládu alebo Rusov. Kvôli neškodným vtipom skončili mnohí vo väzení alebo boli sankcionovaní.
A potom jedného dňa zahrmelo nad Tatrami, z perí slovenských aforistov blesky blesky a svetlo sveta uzrelo všetko, čo bolo roky utláčané a skrývané.
Existuje presvedčenie, že slovenský humor a satira sú v tieni českého humoru a satiry, pretože Slováci nemajú takých slávnych spisovateľov ako Hašek, Hrabal, Skvorecki či Kundera, ale vďaka tejto knihe Aleksandara Cotrica zisťujeme, že slovenský vtip je občas ostrejší ako Ludvikov. bol uväznený; („Optimizmus je pre ľudí ópium! Zdravý duch páchne hlúposťou. Nech žije Trockij!“. Milan Kundera – „Vtip“).
Pri čítaní aforizmov slovenských aforistov, ktoré zhromaždil a preložil Aleksandar Čotrić, objavujeme hlboké spojenie so slovenským ľudom a nielen kvôli tomu, že v tejto oblasti žijeme spolu so Slovákmi viac ako tri storočia, ale aj kvôli pečatiam niektorých slávnych Slovákov. zanechal v srbských dejinách. Slávny slovenský spisovateľ, historik, etnograf, filológ, jazykovedec a zakladateľ slavistiky ako vednej disciplíny Pavel Jozef Šafarik bol prvým riaditeľom srbského gymnázia v Novom Sade a je tiež známe, že prvý prezident Československa Tomáš Masaryk precestoval so srbským pasom celý svet. Tento pas je uložený v archíve Akadémie vied v Prahe. Ide v skutočnosti o dva pasy Srbského kráľovstva, s ktorými Masaryk cestoval počas veľkej vojny.
Asi menej známa je skutočnosť, že kráľ Alexander I. Karadjordjevič v roku 1924 postavil v Kragujevaci pomník popraveným slovenským vojakom z trenčianskeho pluku, ktorí v roku 1918 odmietli zastrelených srbských vojakov zastreliť.
Vráťme sa však k vtipu – v knihe „Blesk a hrom“ objavujeme, aký výstižný, vtipný a aktuálny je slovenský aforizmus, a vďaka Aleksandarovi Čotrićovi stereotyp o Slovákoch ako o mierumilovnom a utiahnutom ľude, ktorý je zvyknutý trpieť sám, ale a tyrani iných ľudí. A ako hovorí samotná slovenská hymna „Nad Tatrou sa blýska“ („Nad Tatrou Sevou“): „Ten slovinský náš posial tvrdo spal, ale záblesky chromého vzrušujú ho k tomi abi sa prebralo …“ („Slovensko je naša nuda.“ tvrdo spala, ale s povzbudeným zábleskom nahnevaného hromu sa prestala budiť… “)
Je zrejmé, že Slováci sa zobudili a zahrmeli, blesky sa blýskali zo všetkých strán, väčšinou z pier ich aforistov.
A ako hovorí Mark Twain: „Ľudská rasa má iba jednu skutočne efektívnu zbraň, a to je smiech.“
Máme tiež krásnu pieseň, ktorá má podobný verš ako slovenská hymna: „Vstaň, Srbsko, už si dávno zaspal, ležal si v tme, teraz sa zobudíš.“
Čím skôr sa prebudíme, tým skôr sa na mnoho rokov ocitneme v spoločnosti, ktorá obsahuje Slovákov. A ak sa nebudíme včas, bude to ako v tom smutnom vtipe z doby železnej opony:
Otec a syn stoja na Djevine neďaleko Bratislavy a pozerajú sa na hranicu s Rakúskom, ktorá je obklopená ostnatým drôtom, a syn sa otca pýta: „Oci, kto je za tým drôtom?“ A otec odpovedá: „My, synu“! “

Mirjana Vladisavljev

PRÍTOMNOSŤ

Ak prijmeme sympatické tvrdenie Aleksandara Čotrića zo začiatku diskusie o Antológii slovenských aforizmov, že „prvým aforistom bol Boh“, potom sú zrejme slovenské aforizmy „Bohom dané“. Pretože, v každom dobrom aforizme majú skutočne všetko, čo má byť: zvraty, prekvapenia, správy, lekcie, prehľadnosť, irónia, humor, čierny humor, sarkazmus … Pre každého fanúšika aforizmu niečo. A ak sú v antológii „Blesk a hrom“ blesky satirické aforizmy, potom by hrom mohol byť humorným aforizmom.
V satirickom „blesku“ sú slovenskí autori predovšetkým morálnymi, čestnými a bezohľadnými kritikmi, s bystrým okom a vycibreným nervom na satirické pozorovanie a sociálnu kritiku, ktorí energicky reagujú na všetky odchýlky, absurdity a paradoxy svojej komunity. Niekedy jednoducho nemajú zľutovanie pre hlúposť a neprestávajú volať a volať, hovoriť jazykom disenfranchisovaného z okraja, jazykom hnevu a hnevu ponížených a urazených.
V slovenskom humornom „hromu“ sa naopak slovenskí autori niekedy iba hrajú, aby ukázali, aké zábavné, veselé a veselé je vedieť a vedieť používať aj slová na hru. Niekedy sa len trochu našli pri všetkých možných i nemožných témach, pobavili seba i čitateľov malou zábavou, aby všetkým ukázali, že aj to dokážu.
Tento druh „aforistického“ príbuzenstva medzi slovenskými a srbskými autormi zanecháva osobitný dojem. Najlepší slovenskí aforisti sú jednoducho neodolateľne „srbskí“. Občas sa zdá, že niektoré slovenské aforizmy vyšli z ohrady veľkých nebeských aforistov a že nimi rozprávajú legendy Rade Jovanović, Milan Beštić, Rastko Zakić, Vladan Sokić … Opäť ten pocit duchovného bratstva, to satirické spojenie, ktoré ukazuje, akí sme si podobní a koľko o podobných veciach a problémoch myslíme a hovoríme podobne. A to je jeden z najpríjemnejších zážitkov slovenského zborníka: intimita. Aforistické bratstvo spojené tajne a neznáme bleskom a hromom dobrého ducha.
K poznávaniu a približovaniu európskych aforizmov k srbsky hovoriacej oblasti najviac prispel Aleksandar Čotrić, ktorý sa sám s týmto zborníkom prihlásil do zborníka prekladateľov a redaktorov. Alexander Veľký urobil opäť veľké dielo a ja jednoducho nemôžem prestať chváliť na každom kroku jeho zručnosť kvalitne, zmysluplne, úspešne a efektívne prekladať zahraničné aforizmy do srbčiny. Je to taká veľká zručnosť, že dokáže „zložiť klobúk dole na zemi“. Príspevok Čotrićovho „Božieho daru“ pri spájaní a zbližovaní rôznych kultúr, predovšetkým aforistickej literatúry, je nezmerateľný a táto kniha je veľkým prínosom pre slovenskú aj srbskú kultúru. A už len objav toho tichého a plachého, ale silného a hlasného slovenského aforizmu je už veľkým literárnym poznatkom.

Slobodan Simic

SATIRE RAZ A TERAZ

Zrušením humoristicko-satirického časopisu, ako je „Rohač“, stratila slovenská satira v roku 1989 veľa, čoho sa dnes moderný oligarchovia a kontroverzní podnikatelia obávajú ako čert svätenej vody. Je zrejmé, že kapitalistické trhové prostredie nepotrebuje intelektuálne vyzretý humor a satiru. V takomto systéme je najdôležitejší zisk, aj keď vieme, že humor a satira, ako aj akákoľvek iná kultúrna oblasť, potrebujú finančnú podporu. Majitelia televíznych a rozhlasových staníc uprednostňujú bulvárny obsah pred kvalitnými umeleckými programami. Stará kvalita zmizla, čo by nebol problém, ale problém je, že sa nová neobjavila. Mladí autori nemajú kde publikovať alebo sa dozvedieť, čo je skutočný humor, epigram alebo aforizmus.
Na internetovom portáli „Humorikon“ dávajú starší autori svoj príspevok a angažujú sa, čas je však nevyhnutný a postupne odchádzajú. Preto je otázne, či v kapitalistickej demokracii čoskoro uvidíme vôbec politický humor a satiru? Mnohým slovenským čitateľom chýba časopis podobný nezabudnuteľnému „Rohaču“. Chýbajú jej najmä slovenskí humoristi a satiri, ktorým sa jeho zmiznutím upriamila možnosť publikovať. Podľa západného modelu sú dnes v časopisoch, v erotických doplnkoch, erotických fotografiách, starých vtipoch a veľkých krížovkách a v televízii lacné a banálne humorné šou, na ktorých sa podieľajú komparzisti, ktorí tlieskajú na povel.
Mnohým slovenským satirikom chýbajú periodiká v podobe nezabudnuteľného „Rohača“, ale ísť do kioskov im nepomôže, pretože zmeny v roku 1989 a neskôr kvázi trhové princípy to akoby nenávratne zmietli z javiska našich kultúrnych dejín. „Rohač“ bol týždenník s množstvom vtipov, karikatúr a humorných poviedok, ale aj s kritikou nedostatkov. Medzi najčítanejšie časti patrili komiksy a fejtóny, ktorých postavy mali svojich stálych spoločníkov. „Rohač“ často kritizoval problémy socializmu, prinášal ušľachtilý humor a nasmeroval satiru, ktorá prenikla do podstaty problému. Mal vysokú literárnu a umeleckú úroveň a zhromaždil veľa kvalitných autorov.
V dnešnej dobe nejde o neopodstatnenú nostalgiu, ale o potrebu obnovenia tak kvalitného a úspešného časopisu ako „Rohac“ alebo neskôr „Novi Rohac“ a „Extra Rohac“.

Milan Kupecký

A SOCIALIZMUS DIVOKÝ MIMO!

Na konci 50. a začiatkom 60. rokov sa na Slovensku, najmä medzi mladými spisovateľmi, rozvinula aforistická hyperaktivita, pričom v týchto mini formách dominovala slovná hra, čiastočne ovplyvnená hrami pražského Divadla malých foriem s názvom SEMAFOR. Aforistický rozmach časom prerástol do filozofických, aforizmov všetkých čias, ktoré sa dali ľahšie preložiť do cudzích jazykov, často s preneseným významom na obranu proti komunistickej cenzúre. Je paradoxné, že pre aforizmy boli totalitné časy plodným obdobím publikovania na vtedajších stránkach periodík, zatiaľ čo dnešné, tzv. demokratické časy obdobie poklesu záujmu o túto formu. Hlavný motív tohto negatívneho javu vyjadril geniálny slovenský satirik, majster slova Berco Trnavec (1934 – 2016): „Demokracia: je možné si myslieť, ale nie povedať čo“.
V povojnovom období sa objavil prvý satirický týždenník v slovenskom jazyku „Rohač“, časopis podobný nášmu „Ježu“. Prvé číslo vyšlo 1. apríla 1948 vo vtedajšom Československu a už v roku 1958 vyšlo v náklade 100 000 výtlačkov týždenne.
V jej založení a v prvom vydaní boli takmer všetky vtedy známe mená slovenskej humoristickej a satirickej literatúry: Viktor Kubal, Klara Jarunkova, Milan Vavro, Božena Hajdučikova-Plohanjova, Peter Petiška, Milan Stano, Andrej Mišanek, Milan Kenda, Tomaš Janovicc, Peter Gosanji. Neskôr Fedor Vico, Vlado Javorski, František Mraz, Ljubo Radena, Ljubomir Kotrha, Vlado Pavlik, Fero Bojničan. Ljubomir Feldek a mnohí ďalší.
Pádom Berlínskeho múru v roku 1989 a príchodom nového demokratického obdobia sa postupne aforentné a satirické „témy“ postupne vytrácali aj na Slovensku, takže začiatkom 90. rokov časopis „Rohač“ prestal vychádzať.
Z toho komunistického obdobia a vlády vojsk Varšavskej zmluvy,
Niekde v polovici 80. rokov, pred návratom domov z jedného zo seminárov v Bratislave, si ešte pamätám skrytý aforizmus vo verejnej toalete na hlavnej vlakovej stanici: „Kým ty tu na izbu serieš, vonku zúri socializmus.“ voľný preklad: „Zatiaľ čo sa v pokoji poserieš, vonku zúri socializmus.“ Autor, samozrejme, nie je známy.
Vydaním antológie slovenských aforizmov „Blesk a hrom“, ktorú zostavil a redigoval Aleksandar Čotrić, dostanú srbskí čitatelia a fanúšikovia tejto minimalistickej literárnej formy príležitosť lepšie sa zoznámiť s vynikajúcimi a autentickými slovenskými aforizmami bez absencie autocenzúry a jej ľahkého čítania a vnímania.
Je potrebné poznamenať, že vďaka Aleksandarovi Čotrićovi sa slovenský aforizmus v poslednej dobe čoraz viac presadzuje na stránkach srbských literárnych periodík, výsledkom čoho bolo udelenie najvyšších cien dvom slovenským spisovateľom a satirikom – cena UKS za satiru „Radoje Domanović“ Ljubomirovi Feldekovi (1936) za rok 2018. ročník a plaketu „Zlatý kruh“ Belehradského aforistického kruhu Tomášovi Janovičovi (1937) na rok 2020.
Túto krátku recenziu by som chcel zakončiť veľkým aforizmom od nášho drahého priateľa Ondreja Kalamara, ktorý viackrát navštívil Nový Sad a Belehrad a ktorý najlepšie vystihuje ducha dnešných slovenských aforizmov:
„Nezabudni. Keby nebol život, nemali by sme na čo nadávať. ““

Martin sa prebudil

O PREKLADATEĽOVI A EDITOROVI

Aleksandar Cotric sa narodil 25. septembra 1966 v Loznici v Srbsku. Od roku 1984 publikuje aforizmy a príbehy v novinách a časopisoch. Vydal knihy aforizmov „Dáme vám demokraciu“, „Piata kolóna“, „Ilegálne myšlienky“, „Skratky“, „Nahá pravda“, „Pohyb mysle“ a „Ťažké myšlienky“ (satirické aforizmy); „Hra s hlavou“ a „Všetko je v hre“ (aforizmy o športe); „Tvrdohlavá kniha“, „Detská práca“, „O láske s láskou“, „Kniha proti starostiam“ a „Svet smiechu“ (aforizmy pre deti); „Dobré vibrácie“ a „Láska slovami“ (aforizmy týkajúce sa žien a mužov); knihy satirických príbehov „Označené príbehy“, „Príbehy pred prebudením“, „Príčiny“ a „Iné príbehy“ a kniha poviedok pre deti „Vážne zábavná kniha“.
Aforizmy pre deti Aleksandara Čotrića sú obsiahnuté v učebniciach používaných na základných školách v Srbsku.
V Rumunsku, Severnom Macedónsku, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Albánsku vyšli knihy Cotricových aforizmov alebo príbehov.
Pre deti „Razdeljak“ pripravil Antológiu srbských aforizmov, Zbierku aforizmov o športe „Dribling ducha“, Antológiu súčasných diel pre deti srbských spisovateľov v diaspóre a Zbierku srbského humoru a satiry v regióne a diaspóru „Smiech nie je hriech“. Preložil a pripravil knihu vybraných aforizmov slovinského spisovateľa Žarka Petana „Dejiny budúcnosti“, Antológiu súčasných ruských aforizmov „Veľké v malom“, knihu vybraných aforizmov ruského spisovateľa Arkady Davidoviča „Arkády ducha“, Antológiu bulharských aforizmov „Thorn and Rose“, Antológiu poľského aforizmu „Poľská cesta“, Antológia rumunského aforizmu „Med a jed“, Antológia českého aforizmu „Dumplings in the Throat“ a kniha vybraných aforizmov ruského spisovateľa Konstantina Melihana „Bruises on Paper“.
Je zastúpený v zborníkoch publikovaných v USA, Rusku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Rakúsku, Bulharsku, Severnom Macedónsku, Poľsku, Slovinsku, Švédsku, Čiernej Hore a ďalších krajinách.
Aleksandar Čotrić je okrem iného nositeľom ceny „Excellence Award“ na medzinárodnom festivale satiry „Golden Apple“ v rumunskej Bistrici, „Aleko“ v Bulharsku, „Tipar“ v Čiernej Hore, plakety medzinárodného festivalu karikatúry, humoru a satiry „Laloški šešir“ v Temešvári, „Zlatna kaciga“, „Radoje Domanović“, „Braća Ormai“, „Vladimir Bulatović Vib“, „Jovan Hadži-Kostić“, „Dragiša Kashiković“, „Stevan Sremac“, „Đorđe Fišer“, „Rade Jovanović“, „Mihailo Ćupović“, Medzinárodná akadémia „Ivo Andrić“, „Zlatý odznak“, „Zlatý Beočug“, „Rytierska jar“, „Veľká gramatika“ Spolku spisovateľov Kosovo a Metohija, „Veľmajster satiry“ a „Dositejovo pero“ “(Cena študentov belehradských škôl). Je tiež laureátom literárnych cien v Taliansku, Severnom Macedónsku, Bosne a Hercegovine a Libanone.
Príbehy a aforizmy Aleksandara Čotrića boli preložené do angličtiny, poľštiny, nemčiny, francúzštiny, slovinčiny, maďarčiny, rumunčiny, španielčiny, macedónčiny, ruštiny, bieloruského, albánskeho, slovenského, českého, švédskeho, gréckeho, bulharského, rusínskeho, talianskeho, portugalského, arménskeho Katalánčina, baskičtina, turečtina, svahilčina a arabčina.
Cotric je členom Združenia spisovateľov Srbska, Belehradského aforistického kruhu, Združenia spisovateľov „Sedmica“ z Frankfurtu a Moskovského klubu aforistiky. Je čestným členom Zväzu spisovateľov Kosovo a Metohija. Žije a pracuje v Belehrade a Pančeve.

Koniec

—————————————————————————————-

PODPORTE nezávislé médium. Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie stránok. Mimochodom, zaznamenali sme doteraz vyše 24 000 vzhliadnutí !!!

Môžete tak urobiť prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499
Ďakujeerzme!
———————————————————————————————————————

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments