Dnes aktuálne koordinátorka a prekladateľka medzi srbským Šipakom a slovenským Humorikonom Danica Vrbova

Početna strana / aforizam / aforizmi / aphorism / aphorisms / Časopis Šipak / Danica Vrbova / humor / Humorikon / Jan Grešak / satira / Šipak / sipak.rs / Jan Grešak – Grimase (dvojezično)
Jan Grešak – Grimase (dvojezično)
ШИПАК 19:42

Obojjazyčne v Humorikone i Šipaku (Preklad do srbštiny Danica Vrbová)

Ján Grešák / Јан Грешак

GRIMASY / ГРИМАСЕ

Výsada demokracie
Demokracia je vláda väčšiny, preto je logické, že nám vládnu hlupáci.
Привилегија демократије
Демократија је владавина већине, стога је логично да нама владају будале.

Humodrista
Humorista, ktorý viac hovorí, ako tvorí.
Хумо(д)риста
Хумориста који више прича него што ствара.

O dobe idiotov
Každá doba má svojich idiotov. Najhoršie však je, keď idioti majú svoju dobu.
О времену идиота
Свако време има своје идиоте. Али најгоре је када идиоти имају своје време.

Dilema dílera
Dal sa na drogy. Teraz nevie, kam z konopí.
Дилерова дилема
Навукао се на дроге. Сада не зна куда ће из конопље.

O vhodnejšom prostredí
Je lepšie, keď hlupáci žijú medzi nami, ako keď mi žijeme medzi hlupákmi.
О погоднијој средини
Боље је када будале живе међу нама, него када ми живимо међу будалама.

Ušitý svedok I
Svedok, ktorý nevidel, iba počul.
Шивени сведок I
Сведок који није видео, само је чуо.

Ušitý svedok II
Kajúcnik šitý na mieru.
Шивени сведок II
Покајник шивен по мери.

O svetle na konci tunela
Podľa niektorých politikov je svetlom na konci tunela pekelný oheň.
О светлу на крају тунела
Према неким политичарима, светло на крају тунела је паклена ватра.

Jedinečná organizovanosť
Jediné, čo máme na Slovensku organizované, je organizovaný zločin.
Јединствена организованост
Једино што је у Словачкој организовано је организовани криминал.

Mocenská tragikomédia
Tam, kde sa moci chopia komici, končí každá sranda.
Трагикомедија моћи
Тамо где комичари преузму власт, сва забава се завршава.

Podobizeň politika
Medzi volmi vyzerá ako človek, medzi ľuďmi – ako vôl.
Портрет политичара
Међу воловима он изгледа као човек, међу људима – као во.

O prepisovaní dejín
Dejiny prepisujú najčastejšie tí, čo nevedia písať.
О преписивању историје
Историју преписују најчешће они који не умеју да пишу.

Nedostatočná aktivita
Nestačí zakopať vojnovú sekeru. Treba zakopať aj muníciu.
Недовољна активност
Није довољно закопати ратну секиру. Треба закопати и муницију.

O nevýhodnom postavení
Kto stojí dlho na čele, poškodí si mozog.
О неповољном положају
Ко дуго стоји на челу, оштетиће мозак.

O volebnom hlase
Najdôležitejším volebným hlasom je hlas svedomia.
О изборном гласу
Најважнији изборни глас је глас савести.

O rodinnom rozpočte
Na dosiahnutie vyrovnaného rodinného rozpočtu by bolo vhodné zastropovať cenu piva.
О породичном буџету
Да би се постигао уравнотежен породични буџет, било би препоручљиво ограничити цену пива.

V preklade do slovenčiny – internetový preklad

Úvodná stránka / aforizmus / aforizmy / aforizmus / aforizmy / časopis Šipak / Danica Vrbová / humor / Humorikon / Jan Grešak / satira / Šipak / sipak.rs /Jan Grešak – Grimace (bilingválne)
Jan Grešak – Grimace (bilingválne)
GRANÁTOVÉ JABLKO 19:42

Ján Grešák / Jan Grešak

GRIMAS

Výsada demokracie
Demokracia je vláda väčšiny, preto je logické, že nám vládnu hlupáci.
Výsadou demokracie
Demokracia je vláda väčšiny, preto je logické, že nám vládnu blázni.

Vtipný
Humorista, ktorý viac hovorí, ako tvorí.
Humorista
Humorista, ktorý viac rozpráva ako tvorí.

O dobe idiotov
Každá doba má svojich idiotov. Najhoršie však je, keď idioti majú svoju dobu.
O dobe idiotov
Každá doba má svojich idiotov. Ale najhoršie je, keď majú idioti svoj čas.

Dilema dílera
Dal sa na drogy. Teraz nevie, kam z konopí.
Dilema dílera
Dostal sa na drogy. Teraz nevie, kam pôjde konope.

O vhodnejšom prostredí
Je lepšie, keď hlupáci žijú medzi nami, ako keď mi žijeme medzi hlupákmi.
O vhodnejšom prostredí
Je lepšie, keď blázni žijú medzi nami, ako keď žijeme my medzi bláznami.

Ušitý svedok I
Svedok, ktorý nevidel, iba počul.
Svedok Shiveni I
Svedok, ktorý nevidel, iba počul.

Ušitý svedok II
Kajúcnik šitý na mieru.
Svedok Shiveni II
Penitent na mieru.

O svetle na konci tunela
Podľa niektorých politikov je svetlom na konci tunela pekelný oheň.
O svetle na konci tunela
Svetlom na konci tunela je podľa niektorých politikov pekelný oheň.

Jedinečná organizovanosť
Jediné, čo máme na Slovensku organizované, je organizovaný zločin.
Jedinečná organizácia
Jediné, čo sa na Slovensku organizuje, je organizovaný zločin.

Mocenská tragikomédia
Tam, kde sa moci chopia komici, končí každá sranda.
Tragikomédia o sile
Kde sa komici preberú, tam sa končí všetka sranda.

Podobizeň politika
Medzi volmi vyzerá ako človek, medzi ľuďmi – ako vôl.
Portrét politika
Medzi volmi vyzerá ako muž, medzi mužmi – ako krava.

O prepisovaní dejín
Dejiny prepisujú najčastejšie tí, čo nevedia písať.
O prepisovaní histórie
Dejiny väčšinou prepisujú tí, čo nevedia písať.

Nedostatočná aktivita
Nestačí zakopať vojnovú sekeru. Treba zakopať aj muníciu.
Nedostatočná aktivita
Nestačí zakopať vojnovú sekeru. Zakopať by sa mala aj munícia.

O nevýhodnom postavení
Kto stojí dlho na čele, poškodí si mozog.
O nevýhodnej pozícii
Kto stojí dlho na čele, poškodí mozog.

O volebnom hlase
Najdôležitejším volebným hlasom je hlas svedomia.
O volebnom hlasovaní
Najdôležitejším volebným hlasom je hlas svedomia.

O rodinnom rozpočte
Na dosiahnutie vyrovnaného rodinného rozpočtu by bolo vhodné zastropovať cenu piva.
O rodinnom rozpočte
Pre dosiahnutie vyrovnaného rodinného rozpočtu by bolo vhodné obmedziť cenu piva.

Podeli sa prijateljima :
Facebook Google+ Twitter

Prevod sa slovačkog Danica Vrbova
Preklad zo slovenčiny Danica Vrbova

    Slovenskí humoristi, tvorcovia Humorikonu, prosia o podporu…Inzerujte v Humorikone, alebo akoukoľvek finančnou čiastkou pomôžte skvalitniť slovenský humor a satiru ako i tvorbu píšucich a kresliacich autorov! Číslo účtu: IBAN SK 54 7500 0000 0040 0096 0499

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments