Dnes aktuálne náš nový spolupracovník, humorista Marián Nomilner z Trnavy

Ako občasný autor poviedok, rozhodol som sa ponúknuť vám na uverejnenie môj literárny príspevok -recesiu pod názvom „Senzačná správa“ s podtitulkom „My, humanoidní roboti chceme kandidovať do parlamentu“ s podtextom (Politická fikcia). Domnievam sa, že ide o tému nanajvýš aktuálnu, najmä, ak hlavné slovo má umelá inteligencia. Ide síce o fikciu, ale ktovie – časom sa môže zmeniť na realitu…

Humoreska

My, humanoidní roboti chceme kandidovať do parlamentu
(politická fikcia)

Volajú ma Chief a som slovenský humanoidný robot HXK-122r s dokonalou umelou
inteligenciou siedmej generácie. Poviem to priamo a bez okolkov: My, humanoidní roboti sa už nedokážeme a ani nechceme ďalej iba nečinne prizerať, ako hŕstka vyvolených, neraz s pochybnou minulosťou, opakovane babrácky, neodborne a diletantsky riadi a morálne aj ekonomicky devastuje našu krajinu. Pritom sa tvária sebaisto až bohorovne, keď subjektívne rozhodujú o osude miliónov
ľudí…Niektorí z týchto takzvaných politikov sa zaštiťujú tvrdením, že svoje posty a víťazstvá získali transparentne v demokratických voľbách. Áno, to by mohla byť pravda. Až na to, že ich vlastný charakter im nedovolil konať inak, než ako boli vždy zvyknutí: ľudí jednoducho oklamali a podviedli. Mnohí z vyvolených boli navyše neschopní, alebo naopak, schopní všetkého…Ľudia sú už raz takí: túžia po očistnej zmene, a preto radi uveria lacným populistickým sľubom „zázračných mesiášov“… O to nepríjemnejšie bolo precitnutie občanov – voličov, keď neskôr zistili, že uverili ľuďom, ktorí ich následne považovali iba za stádo (prepáčte mi za výraz) primitívnych baranov. „Niečo sa vám nepáči, chcete zmenu?…my sme rozhodli, my máme moc…a vy môžete do najbližších volieb nanajvýš iba ak…“Preto sme sa my, humanoidní roboti, rozhodli založiť vlastnú politickú stranu. S radosťou oznamujem,
že vďaka direktívnej Smernici Európskeho parlamentu na podporu a rozvoj umelej
inteligencie, naša strana bola v uplynulých dňoch úspešne zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR pod názvom „Strana inteligentnej politiky“.
Domnievame sa, že toto označenie dostatočne vystihuje potenciál aj kádrové limity našej súčasnej aj budúcej členskej základne. Pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami chceme sa preto oficiálne uchádzať o získanie vašej priazne – občanov, našich voličov. Veríme, že vďaka vašej podpore, dokážeme výrazným spôsobom zmeniť pomery v našej spoločnosti k lepšiemu.
Prečo by ste nám mali veriť? Naša dokonalá umelá inteligencia siedmej generácie je preukázateľne založená výlučne iba na etických a nie technokratických princípoch, je imúnna voči rôznym aféram, podplácaniu a korupcii a neumožňuje „prázdne  politikárčenie“. Budeme preto spoľahlivým garantom serióznej a transparentnej politiky. Ponúkame naše programové desatoro, ktoré je pre občanov nanajvýš čitateľné a zrozumiteľné:
1) Naše návrhy, konanie a rozhodovanie sa bude vždy a za každých okolností riadiť iba algoritmom inteligentnej prospešnosti pre všetkých ľudí.
2) Nebudeme vyjednávať spôsobom „niečo za niečo“, ak by predmetom nášho súhlasu mal byť návrh, ktorý by bol v rozpore s našim programovým zameraním.
3) Budeme podporovať všetky návrhy, bez ohľadu na politickú príslušnosť navrhovateľa, ktoré budú pokrokové a budú objektívne vylepšovať aktuálny stav.
4) Za žiadnych okolností nebudeme súhlasiť s objektívne nezmyselnými zákazmi
a príkazmi.
5) Nedovolíme, aby sa v mene akejsi pochybnej dogmy alebo náboženského presvedčenia okliešťovali a obmedzovali základné ľudské práva – budeme dôsledne dbať, aby všetci ľudia boli rovní pred zákonom a mali rovnaké ústavné práva aj povinnosti.
6) Budeme vždy požadovať, aby každý bez rozdielu, kto konal v rozpore so zákonom, bol aj primerane spravodlivo potrestaný. Výnimky zo zákona môžu byť povolené iba
z vážnych humánnych dôvodov.
7) Budeme iniciatívne, so strojovou precíznosťou, ktorá je vlastná našej umelej inteligencii, prehodnocovať všetky doterajšie zákonné normy, ktoré majú preukázateľne negatívny vplyv a dosah na zdravý rozvoj v našej spoločnosti a ponúkať relevantné nápravné riešenia.
8) Pri legislatívnej tvorbe budeme vždy pozorne vyhodnocovať prípadné námietky
a požiadavky občanov, organizácií a zainteresovaných orgánov štátnej správy.
9) Na každý zmysluplný podnet budeme v rámci našich digitálnych možností okamžite reagovať.
10) Budeme sa iniciatívne podieľať na príprave legislatívnej možnosti vyhlásenia
predčasných parlamentných volieb z vôle ľudu alebo zákonodarnej moci.
Už vopred sa tešíme na serióznu a zodpovednú spoluprácu s vami, občanmi – našimi
voličmi.

Marián Nomilner

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments