Dnes aktuálne satirik Vladimír Pavlík, riaditeľ Novomestského ostňa

Blíži sa XXII. ROČNÍK BIENÁLE KRESLENÉHO HUMORU A SATIRY
Novomestský osteň 2023

Propozície súťaže

TÉMA
Ryba na tanieri
(rybacie šaláty, nátierky, ryba varená, pečená…)

UZÁVIERKA SÚŤAŽE
30. 06. 2023

• Treba aby každý autor poslal spolu s dielom vyplnený účastnícky formulár, ktorý si stiahne z webovej stránky www.galeriahumoru.sk a vyplní ho v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.


• Každý autor sa môže zapojiť do súťaže najviac tromi dielami, ktoré neboli ocenené v iných súťažiach.
• Súťaž je otvorená pre každého autora nad 18 rokov. Spôsob výtvarného spracovania nie je obmedzený.
• Formát prác by nemal presahovať rozmer A3.
• Súťaž je neanonymná. Každý príspevok je nutné označiť na jeho zadnej strane menom a úplnou adresou autora, a na prednej strane uviesť autorský podpis a signatúru (meno, 1/XX).
• Zaslané diela organizátor súťaže autorom nevracia, ale stanú sa jeho majetkom.

Príspevky treba doručiť poštou na adresu:

Mestské kultúrne stredisko,
Hviezdoslavova 4, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
alebo elektronicky: osten@galeriahumoru.sk

Názov súboru musí zodpovedať nasledujúcej vzorke:

Meno a priezvisko, krajina, číslo práce, – príklad: Peter Kovac, Slovensko, 01.jpg, formát A4 horizontálne alebo vertikálne, rozlíšenie 300 DPI, formát JPG, TIFF. V prípade, že ste váš príspevok zaslali elektronickou formou a vaše dielo bude ocenené, budete vyzvaní, aby ste organizátorovi doručili originál výkresu a to v lehote jedného mesiaca od vyhlásenia výsledkov súťaže na adresu Mestského kultúrneho strediska (viď. adresa uvedená vyššie).

OCENENIA

1. cena Zlatý Novomestský osteň a 500 €
2. cena Strieborný Novomestský osteň a 300 €
3. cena Bronzový Novomestský osteň a 200 €

Vecné a finančné ceny budú udeľované pri slávnostnej vernisáži výstavy Novomestský osteň, ktorá sa bude konať 22. 9. 2023. V prípade, že sa nebudete môcť osobne zúčastniť, ceny vám budú zaslané.

• Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že je autorom diel a súhlasí s tým, že organizátor súťaže má právo zverejniť diela na internete alebo v iných médiách a tiež ich akýmkoľvek iným spôsobom bez obmedzenia použiť.
• Autor zaslaním diel prehlasuje, že organizátor súťaže má právo bezplatne reprodukovať kópie na zverejnenie v elektronických prostriedkoch, v tlačených médiách a iných zdrojoch bez ďalších súhlasov a odmien.
• Práce prihlásené do súťaže nesmú porušovať autorské práva ani práva iných, porušovať dôvernosť ani obsahovať ohováranie a urážku voči akejkoľvek spoločnosti alebo osobe.
• Autor pošle spolu s dielom vyplnený účastnícky formulár, ktorý si stiahne z webovej stránky www.galeriahumoru.sk a vyplní ho v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
• Autor alebo jeho zákonní zástupcovia zaslaním vyplneného formulára súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov pre záležitosti organizácie súťaže.

Vladimír Pavlík, riaditeľ súťaže, Mária Volárová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska

Na záver krátke foto oživenie – ocenenia a porota z vlaňajšieho ročníka

 

 

 

 

Vladimír Pavlík

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments