Dnes aktuálne slovenský spisovateľ a humorista Pavol Janík

Virtuóz slovenskej literatúry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura – Umění – Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
***
Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla.
                                                                                                                                             ĽUDOVÍT FUCHS

VESELOVANIE

VESELOVANIE 1
Veselé veslovanie.

VESELOVANIE 2
Príjemný vánok
veselo vanie.

VETERÁN VETERINÁR
Zverolekár vo výslužbe.

KVETOVAŤ
Kvetnato vetovať.

VIESKA VRIESKA
Hlučná osada.

ABSOLÚTNE TNE
Seká bez obmedzenia.

DOKONALE DOKONALI 1
Vzorne dorobili.

DOKONALE DOKONALI 1
Naozaj umreli.

I STO STOTÍN
Isto sto stotín.

MALI NA MALÉ MALINY
Mali drobné na drobné plody.

VLAHOŽELAŤ
Želať vlahu v čase sucha.

KONČINA KONČA KONČIAROV
Kraj na kraji povrchu vrchov.

LÁSKOZNELÝ
Ľúbezne ľubozvučný,
teda hodne lahodne znejúci.

VŠETKO POCHÁDZA Z ČÍNY
Len zločiny slovenčiny
činí niekto iný.

ČOKONÁLADA
Nech nás ovláda
sladká nálada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPÄŤ OSTOPÄŤ

BÁBÄTKO
Časom zabudne na všetko.

NA PRASKTUTIE NAPÄTÉ PÚPÄ
Takmer puknutý puk.

ZDÚPÄŤ
Zdupkať do dúpäťa.

HOLÉ HOLÚBÄ
Vyhliadnutý vyliahnutý holub.

NA TÉME TEMÄ
Na nej sa nezhodneme.

DAJ SEM SEMÄ
Zase zasej sem.

AKO SA VEZME VEMÄ
Kurz dojenia.

MÄSOVÝ VRAH
Masový mäsiar.

NASPÄŤ NASPAMÄŤ
Vrátime sa popamäti.

RAZ SA POMÄŤ
Každý raz dospeje,
a neskôr dospeje k pomätenosti.

NAJMÄ V NÁJME
Na svete sme len nájomníci.

PÄSŤ SPÄŤ
Odvetný úder v boxe.

VZÁPÄTÍ V ZÁPÄSTÍ
Chvat v zápasení.

NAJVÄČŠMI SVÄTÝ ZVÄZOK
Záväzok na plný úväzok.

BOBKOVÁ VLÁDA
Vláda, ktorá spí na vavrínoch.

Pavol Janík

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments