Dnes aktuálne spisovateľ Pavol Janík

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor), predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013).
Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Kríže v kríze

(aforizmy)

HOSPODÁRSKA KRÍZA
Peniaze penia.

NEDOSIAHNUTEĽNÝ IDEÁL
Kvantum kvality.

RANÝ KAPITALIZMUS
Spôsobuje rany.

POLITICKÁ TEÓRIA
Tézy.

POLITICKÁ PRAX
Protézy.

BANKOVÝ OPTIMIZMUS
Kto sa smeje na sporožíre,
ten sa smeje najlepšie.

POPULÁRNE OPATRENIA
POPlatky.

POSTENIE
Poistenie proti obezite.

EKONOMICKÁ NÁDEJ
Kontúry konjunktúry.

ZÁMENA MENA
Namiesto 1. mája
oslavujeme prvého Majského.

VERNE A VEREJNE
Najprv priekopníci,
potom priekupníci.

HESLO
Veriť, ceriť, ceniť!

BURZA
Víťaz perie všetko.

KRÍŽE V KRÍZE
Pre ministrov javy krízové
– pre občanov javy krížové.

Múdry, udri! 

POLITIK
Má plné ústa práce.

POLITIKA 1
Hra hraníc.

POLITIKA 2
Hra bez hraníc.

POLITICKÁ ANATÓMIA
Žlčník namiesto mozgu.

TVÁRE POLITIKOV
Ak ich chceme odlíšiť,
musíme ich odlíčiť.

OPORNÝ BOD NESLOBODY
Dobre ozbrojený liberalizmus.

POLITICKÝ ILUZIONISTA
Kreslí kreslá.

KOMÉTA
Komunistická méta.

OTÁZKA
Bude ženská revolúcia nežná?

ISTOTA
Démon súhlasu nikdy nespí.

ŠTÁTNA NEBEZPEČNOSŤ
Manželská nevera je protištátna,
pretože rodina je základ štátu.

VAROVANIE
Aj paranoik má svojich
reálnych nepriateľov.

SLANÁ SLASŤ
Slaný život poslancov.

POSLANÁ SLASŤ
Poslaný život poslancov.

PARLAMENTÁCIE
Sliepky sú znášaniaschopné,
parlament uznášaniaschopný.

IMUNITA
Etika sa ich netýka.

PREZIERAVOSŤ
Múdry, udri!

Kolaboratórium 

DEZINFORMÁCIE
Poviedky z rozviedky.

ILUSTRÁCIE ILÚZIÍ
Lustrácie.

BUDAJ, NEZABÚDAJ!
Agenti Mossadu
prídu vždy odzadu.

FAKT
Človek rozhľadený,
býva rozladený.

INOVOVANÝ JÁNOŠÍK 1
Junák – na Haag!

INOVOVANÝ JÁNOŠÍK 2
Má to na Haagu!

INOVOVANÝ JÁNOŠÍK 3
Nedovolené Haagovanie súpera.

INOVOVANÝ JÁNOŠÍK 4
Haaglivá záležitosť.

FALOŠNÁ NÁDEJ
Vybájený vybíjaný opasok.

ATAK A TAK ĎALEJ
Útok a útek.

AKTUÁLNY KOMENTÁR
Momentár.

PODOBA
Santa Claus,
Satan Klaus.

OSTRÁ COSA NOSTRA
Zostala z nej kostra.

NEVERIACI TOMÁŠ
Dal sa na špionáž.

KOLABYRINT
Labyrint kolaborácie.

KOLABORATÓRIUM
Pracovňa agenta.

http://pavoljanik.sk

O autorovi:
Janík nie je iba básnik-filozof, ale aj básnik-virtuóz slova. (1986) – Jozef Melicher, literárny vedec

Válek je hlbší a Janík vynaliezavejší. (2005) – Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied

Pavol Janík má svoje miesto vo svetovej literatúre. (2020) – Sarita Jenamani, poetka, prekladateľka, generálna tajomníčka Rakúskeho centra PEN International

Pavol Janík

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments