Dnes aktuálne spisovateľ Pavol Janík

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura.Umění. Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, aforista, publicista, prekladateľ a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla. Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Srbsku, Spojených štátoch amerických, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Venezuele, Veľkej Británii a Vietname.

Na dne(s) (aforizmy)
z knihy Hurá horí (1991)

NIKDY NIE JE NESKORO
Aj po Kristových rokoch
vás môžu ukrižovať.

HISTORICKÉ ZLOMY
Nezaobídu sa bez zlomenín
a vylomenín.

ZLOMENINY
Zlé meniny.

ČUDNÁ VEC
Vzbudzuje účud.

KTOVIE
Prečo je tajný policajt
verejný činiteľ?

PROSBA
Mydlite sa za nás!

SYN
Vyzerá akoby ti z okna vypadol.

MODERNÝ PODDANÝ
Oddaný.

LOGIKA 1
Každý môže rozdávať údery,
len pokiaľ siaha,
nemajte teda za zlé tým,
ktorí bijú pod pás.

LOGIKA 2
Ako sa z hory ozýva,
tak v nej niekto dupe.

NA DNE(S)
Z činov sú najvýnosnejšie
trestné.

Veselý požiar

(aforizmy

ČO DNES PRÁVE LETÍ?
Okrídlené vety.

DOMOVÉ SPRÁVY
Nezakladajú sa na pravde
o údržbe bytového fondu.

CHODBOVÉ REČI
Netýkajú sa čistoty
pred vlastným prahom.

NEDOTKNUTEĽNOSŤ BYTU
Rešpektuje ju iba bytový podnik.

NA KAŽDÝ PÁD
On z nej sebe ju.
Ty na nej s ňou.

MOCENSKÉ HRY
Minister zahraničných mien,
miest, zvierat a vecí.

VŠETCI SME NEJAKÍ
Skladatelia sú hudobní,
spisovatelia sú chudobní.

KAŽDÝ ZAČIATOK JE ĽAHKÝ
Začínal ako génius,
skrátka ako každý.

DÁME SA SPOPOLNIŤ
Aby sme sa naposledy
dôkladne rozptýlili.

DÉMONKRACIA
Na byrokratov sme demokrátki.

DEBOKRACIA
Politický systém
postihnutý prechladnutím.

PATOLOGICKÁ AKOSŤ
Demokrátkozrakosť.

HURÁ, HORÍ!
Človek na hranici
svojich možností.

V PRÍPADE POŽIARU
Mužské pohlavie
zabezpečuje
ženskému pohlaviu
vyvádzanie.

 PINOKIOSK
Pes sa zmyšil.
Myš sa zopsula.
A čo prasa?
Má sa fasa.

Život škodí zdraviu (aforizmy)

z knihy Dobrá zrada nad zlato (1996)

PONAUČENIE Z KRÍZOVÉHO VÝVOJA
Pracuj vo vlastných službách.

SLOVÁCI
Emigranti vo vlastnej krajine.

OPAKOVANIE
Prišiel som na svet
a odvtedy som neprišiel na nič lepšie.

VÝSLEDOK
Tretiu svetovú vojnu
sme prehrali kontumačne.

VYTÚŽENÝ DÔSLEDOK VÝSLEDKU
Dúfajme, že nám táto porážka
prinesie viac úžitku
ako podiel na víťazstve
v druhej svetovej vojne.

DES
Mladá fronta,
kde zítra znamená už dnes.

POLITICKÝ ZEMEPIS
Spojené štíty tatranské.

OBČIANSKE TEPLOTY
Vrelý vzťah k právam,
chladný vzťah k povinnostiam
a vlažný vzťah k práci.

TAJOMSTVO
Za peniaze, ale nie za koruny.

PREVRATNÁ MYŠLIENKA
Čas sú peniaze,
ale čo sú peniaze,
nikto nevie.

DUCH DÚCHA, ŠÚCHA A BÚCHA
Muži sú bez duše,
kým ženy sú oduševnené.
Majú na to väčšie predpoklady.

RELATIVITA
To je aj ono!

RADA DO SMRTI
Kto neverí na zázraky,
je potenciálny samovrah!

O NEPOUŽÍVANÍ
Nepoužívaním si veci udržujú
najvyššiu kvalitu.

POZNATOK
Život škodí zdraviu.

Pavol Janík

———————————————————————————————

 PODPORTE nezávislé médium. Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie stránok. Mimochodom, zaznamenali sme vyše 25 000 vzhliadnutí !!!

Môžete tak urobiť prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499
Ďakujeme!
———————————————————————————————————————

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments