Dnes aktuálne spisovateľ Pavol Janík

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura.Umění. Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, aforista, publicista, prekladateľ a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla.

Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Srbsku, Spojených štátoch amerických, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Venezuele, Veľkej Británii a Vietname.

PAVOL JANÍK v bývalom ROHÁČI

Ako celé generácie som aj ja bol od detstva pravidelným čitateľom humoristicko-satirického periodika ROHÁČ, neskôr som sa stal jeho nepravidelným prispievateľom. V rubrike VYBRALI SME PRE VÁS mi uverejnili dve básne zo zbierky DO VIDENIA V MNOŽNOM ČÍSLE, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ:

ZVRATNÉ ZÁMENO PSA

Ráno psa najprv zobuď,
potom psa vzpriam.
Nezabudni psa rozcvičiť, umyť, oholiť, obliecť
a naraňajkovať.

Po raňajkách choď psa zapojiť
do výrobného procesu,
počas ktorého psa nadesiatuj, naobeduj a naolovrantuj.

Po práci psa vráť domov.
Cestou psa zastav
vo vinárni a v samoobsluhe.
Prípadne psa opi.

Navečeraj psa
a vyber psa do divadla,
na zálety,
alebo na vychádzku.

Neskôr psa pusť do čítania,
alebo sledovania televízie.
Napokon psa ulož spať
do svojej postele
a nechaj psa sladko usnúť.

Sladko psi.
Nech psa ti snívajú
sladké sny.

KÚTIK PRE SLOVENSKÉ ŽENY

Slovenky,
ak chcú byť hodné toho mena,
nemali by písať verše,
pretože poetka
je slovo nášmu ľudu cudzie,
a tak náš človek
nemá pre takéto ženy
slušného mena.

V roku 1990 mi uverejnil Roháč dva aforizmy zo zbierky HURÁ, HORÍ!, ktorá vyšla vo vydavateľstve ATRAKT v roku 1991:

ZO ŠKOLENIA CO

V prípade požiaru
musí mužské pohlavie
zabezpečiť ženskému
vyvádzanie.

LOKÁL
INŠTRUMENTÁL

To on
z nej
sebe
ju.
Ty
na nej (obdivuješ
seba) s ňou.

A do tretice ROHÁČ (21. 5. 1990) mi uverejnil šesť mojich aforizmov – tiež zo zbierky HURÁ, HORÍ!:

TELEFÓNNE NOVINY

Československá forma násilia
sa nazýva vásilie.

DEMOKRATICKÝ CENTRALIZMUS

Aj školák vie,
ktoré z tých slov je podstatné
a ktoré prídavné.

ZOBRANÉ UDANIA

Aj honorár za udanie
má pôvod v slove česť.

ZRUŠENÉ INKASO

Domové správy
sa nezakladajú sa na pravde
o údržbe bytového fondu.

ÚSTAMI ÚSTAVY

Občania našej vlasti
majú dva jazyky,
oba úradné.

KAŽDÝ ZAČIATOK JE ĽAHKÝ

Začínal ako génius,
skrátka ako každý.

O autorovi:
Janík nie je iba básnik-filozof, ale aj básnik-virtuóz slova. (1986)
Jozef Melicher, literárny vedec

Válek je hlbší a Janík vynaliezavejší. (2005)
Natália Švedovová, poetka, prekladateľka, vedecká pracovníčka Ruskej akadémie vied

Pavol Janík má svoje miesto vo svetovej literatúre. (2020)
Sarita Jenamani, poetka, prekladateľka, generálna tajomníčka Rakúskeho centra PEN International

TICHO

Báseň z knihy Niekto ako boh

 Zákaz vychádzania – Vianoce 2020

Zavri okná, zavri dvere,
počúvaj len ticho hrobové.
Zavri okná, zavri ústa,
mlčanie ti všetko dopovie.

Žiadna hudba, žiadne slová,
žiadny zvuk a žiadne zvonenie.
Všade iba mŕtve ticho
zapúšťa si mĺkve korene.

Za chrbtom nám potichučky
kráča čoraz dlhší vlastný tieň.
Či to chceš a či to nechceš,
sleduje ťa stále každý deň.

Ticho nemé, ticho hluché,
ticho skryté v hlavni pištole.
Pred búrkou, a potom po nej
býva ticho ako v kostole.

Nič a ticho patria k sebe
ako nerozlučná dvojica.
Nikde nikto v prázdnom meste
iba strach sám seba bojí sa.

Posledné tri takty ticha
opakujú si ťa dokola.
Ani táto báseň neznie,
lebo vôbec nikdy nebola.

Dva vinše

VIANOCE
Biely anjel iskrí ako kremeň.
Sklá nám zdobia ornamenty mrazu.
Je tu chvíľa zázrakov a premien.
Najtajnejšie sny sa splnia zrazu,
sypú sa k nám drahokamy z neba.
Za oknami trblietavý vietor
nesie z diaľky krehký hlahol zvonov.
Z jasnej hviezdy do izby nám vlietol
vianočný čas s ihličnatou vôňou.
Spolu sme si všetko, čo nám treba.

POUR FÉLICITER
Nech je stále šťastný,
ten, kto lásku vlastní,
ten, kto nie je doma jediný,
ale v kruhu svojej rodiny.
Prežívajte spoločne,
všetko, čo je sviatočné.
Nech vás dlho ovláda
novoročná nálada.

Sexuálny second hand (aforizmy)
z knihy Hurá horí 

NÁPIS
Tu žili Slováci,
ktorí si tiež odskákali svoje.

MÓDA
Niektorí sa ani neprezliekli,
ďalej krágľujú
v tom istom kabáte.

ZĽAVA
Lacnejšie smrteľné lôžko
sa nazýva smrteľné lehátko.

OZNAM
Z technických príčin zakázané.

BRUCHAPLNOSŤ
Iba črevné parazity
domovinu majú v riti.

POKROK
Doteraz sme mali turecké
iba hospodárstvo,
dnes už aj demokraciu.

RIEKANKA
Každý chvíľku
ťahá pílku,
potom strieľa
do zátylku
tým, čo vedia
príliš veľa.

HUDOBNÉ REFERENDUM
Ľudové piesne nevznikli
ľudovým hlasovaním.

ZMENA ÚČELU
Účel svätí
finančné prostriedky.

SAXUÁLNY SECOND HAND
Iba jednej veci prospieva,
keď je obšúchaná.

Vysoká politika je nízka 

TEÓRIA RELATIVITY
Najkrajšie sú spomienky,
najmä na nízke ceny.

PRAX RELATIVITY
Ani to, čo je najlacnejšie,
už nie je lacné.

POZNÁMKA
Mozgová porážka nás nemusí
postihnúť pri Slavkove.

PARLAMENTNÁ ZMENÁREŇ
Politickú príslušnosť
voľne zamieňame
podľa aktuálneho kurzu.

ZOÓLOGIA 1
Zvieratám sa bridí
zverožrútstvo.

ZOÓLOGIA 2
Opakom ľudovej rozprávky
je zverská.

ZOÓLOGIA 3
Zvieratám sa hnusí ľudskosť.

ŽELANIE
Keď už nič nie je,
aspoň peniaze my mohli byť.

ZVOLANIE
Nerušte moje kruhy pod očami!

VYSOKÁ POLITIKA
Býva veľmi nízka.

Ústami ústavy 

SEBAKRITICKÁ SAMOOBSLUHA
Najlepšie mi je bez seba.

REGULE
Zopakované gule.

KONŠTATOVANIE
K vojnám vedú
rozdielne predstavy o mieri.

HESLO
Niečo za niečo a nikdy inak.

VÝVOJ
Najprv bol človek vzpriamený,
potom rozumný
a napokon dnešného typu.

MEDZI
Medzi krajnosťami
nie je nijaký rozdiel,
ale je medzi nimi
všetko ostatné.

VÝROBA
Režim má toľko nepriateľov,
koľko si ich vyrobí.

OHRADZOVANIE
Nemáme sa čo ohradzovať,
už sme ohradení.

JAZYKOVÝ ZMIER
Aby ostatný ostnatý drôt
bol posledný.

ÚSTAMI ÚSTAVY
Občania našej vlasti
majú dva jazyky,
oba úradné.

Pavol Janík

——————————————————————————————

PODPORTE nezávislé médium. Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie stránok. Mimochodom, zaznamenali sme vyše 23 500 vzhliadnutí !!!

Môžete tak urobiť prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499
Ďakujeme!
———————————————————————————————————————

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments